Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2012. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2012. godini Sredstva u visini od 5.000.000,00 dinara se dodeljuju za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata javnih glasila od lokalnog značaja, na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža. Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti […]

Nastavi

Finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2012. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2012. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 20/2011) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta od interesa za opštinu Kanjiža u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara. Podnosioci zahteva konkurišu sa […]

Nastavi