Konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2011. godinu Sredstva u iznosu od 4.000.000,00 dinara su namenjena za sufinansiranje dela troškova unapređenja rada kod vlasnika genetskih resursa domaćih životinja i očuvanje od izumiranja ovih retkih rasa stoke. […]

Nastavi

Konkurs za adaptaciju i rekonstrukciju postojećih vatrogasnih domova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za adaptaciju i rekonstrukciju postojećih vatrogasnih domova u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara. Finansira se adaptacija i rekonstrukcija objekata vatrogasnih društava, sa teritorije AP Vojvodine, bez prava promene namene. Korisnici sredstava su dobrovoljna vatrogasna društva. Potrebna dokumentacija: 1)    Prijava na konkurs 2)    Dokaz nadležnog organa da se […]

Nastavi

Konkurs za salašarski i vinski turizam

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za salašarski i vinski turizam u ukupnom iznosu do 69.000.000,00 dinara 1.1. Adaptacija i rekonstrukcija salaša Finansira se: adaptacija i rekonstrukcija objekata van naseljenog mesta, na salašu, za smeštaj i/ili ishranu gostiju po ugledu na autentične salaše uz očuvanje tradicionalne arhitekture. Pravo učešća na konkurs imaju: registrovana […]

Nastavi