Seminar u organizaciji VIP Fonda 7. jula u Kikindi

Koje podsticajne mere Vojvodina nudi investitorima? Budućnost domaće privrede i stabilan društveni rast u velikoj meri zavise od priliva stranih direktnih investicija. Za dolazak stranih kompanija potrebni su politička i makroekonomska stabilnost, obrazovana radna snaga, niska stopa poreza na dobit, bescarinski izvoz, ali i efikasne podsticajne mere. Osim finansijskih, poreskih i carinskih podsticaja na nivou […]

Nastavi

Prijava za ucesce u popisu za opstinske / gradske instruktore

PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA OPŠTINSKE/GRADSKE INSTRUKTORE Zadaci opštinskih/gradskih instruktora: obuka popisivača obilazak terena pred popis i provera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu organizacija i praćenje rada 8-10 popisivača pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca drugi poslovi po nalogu popisne komisije i republičkog instruktora Period angažovanja: od 21. septembra do 15. oktobra […]

Nastavi