Konkurs za proizvodnju dokumentarnih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za proizvodnju kratkometražnih , dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini proizvodnju kratkometražnih,dokumentarnih,dokumentarno-igranih i animiranih filmova, u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 4.000.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima i 3.000.000,00 dinara– 4819  dotacije ostalim neprofitnim organizacijama). […]

Nastavi

Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova Sekretarijat će sufinansirati proizvodnju dugometražnih igranih filmova u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 dinara . I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini proizvodnju dugometražnih  igranih filmova u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 11.500.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim […]

Nastavi

Sufinansiranje objavljivanja knjiga na jezicima nacionalnih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV na jezicima nacionalnih zajednica I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV na jezicima nacionalnih zajednica, u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: […]

Nastavi