Konkurs "Mladi su zakon"

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA RASPISUJE How to win your girlfriend back Konkurs za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“ Konkurs za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“ namenjen je mladima starosti od 15 do 30 godina sa ciljem da im se omogući aktivno uključivanje u proces izrade zakona i sprovođenja Nacionalne […]

Nastavi