Konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija

SO KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža Ukupan iznos neraspoređenih sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2009. godinu iznosi: 5.200.000,00 dinara. Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih […]

Nastavi

Sufinansiranje prvih izdanja kapitalnih dela

MINISTARSTVO KULTURE Sufinansiranje prvih izdanja kapitalnih dela Konkurs za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture u 2009. godini Pravo učešća na konkursu imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije koja se bave izdavačkom delatnošću. Izdavaštvo mora da bude primarna, a ne sporedna ili povremena […]

Nastavi