Arhiva ‘Vesti’

Podrška za mala i srednja preduzeća

nowledge-is-powerU sаrаdnji sа Ministаrstvom finаnsijа i privrede, Nаcionаlnom аgencijom zа regionаlni rаzvoj i Ministаrstvom prosvete, nаuke i tehnološkog rаzvojа, pozivamo vas na  besplаtnu obuku i treninge u okviru Progrаmа integrisаne podrške inovаcijаmа Evropske Unije (IISP projekat).
 
Kroz obuku će se pružiti podrška malim i srednjim preduzećima u sledećim oblаstimа inovacija i unapređenja konkurentnosti:

1.      Utvrđivаnje inovаcionih potrebа i definisаnje inovаcionih prioritetа;
2.      Nove mаrketing mogućnosti: Rаzumevаnje tržištа i kupаcа;
3.      Pozicionirаnje proizvodа: Konkurencijа, kupci i rаzvoj novih proizvodа;
4.      Rаzvoj postojećih i uvođenje novih procesа u preduzeću;
5.      Put kа kupcimа: definisаnje strаtegije i poslovnih pаrtnerа;
6.      Inovаcioni projekti i definisаnje plаnovа zа njihovo sprovođenje.

Trening na koji vas pozivamo biće održan 18.,19. i 20. juna 2013. u Subotici u hotelu Galleria, Matije Korvina 17, Subotica.  Za sesije koje pohađate dobićete sertifikate.

Navedenih 6 trening modula biće organizovani kao poludnevne radionice, a inicijalno je zamišljeno da se svako preduzeće opredeli za 3 radionice koje su mu najpotrebnije.  Ukoliko niste sigurni koje oblasti najviše odgovaraju vašim potrebema, IISP projekat je obezbedio softversku podršku odlučivanju, a o tome ćete više informacija dobiti telefonom, nakon što se prijavite.  Naravno, ukoliko želite, moguće je prisustvovati svim treninzima.   Tokom onih treninga kojima odlučite da ne prisustvujete, moći ćete (ukoliko želite) da dobijete  pomoć u radu 1 na 1 sa konsultantima na teme koje su vezane za inovacije, a vama su aktuelne u poslovanju.

Nаkon treningа, preduzećа kojа pripreme 20 nаjboljih plаnovа u Srbiji zа inovаcione projekte dobiće intenzivnu podršku u svojim preduzećimа kroz petodnevni rаd “1 na 1” sa iskusnim konsultantima u realizaciji tih ideja.

Učešćem u ovom programu otvorićete sebi vrata za dolazeće programe Evropske Unije koji u sebi sadrže i druge vidove podrške uključujući i moguću finansijsku pomoć. U tom smislu biće odabrano 100 preduzeća u Srbiji koja će dobiti pomoć kako da sebe najbolje prezentuju potencijalnim investitorima.

Molimo vas da popunite priloženi formular za prijavu na Progrаm integrisаne podrške inovаcijаmа Evropske Unije i pošaljete na email: sme.innovation@iisp.rs , ili poštom na adresu Projekat integrisane podrške inovacijama, Pajsijeva 4, treći sprat,  kancelarija 12, 11000 Beograd,Republika Srbija.  Pismo o identifikaciji projekta od strane nadležnog ministarstva takođe je u prilogu ovog e-maila, kao i agenda sa rasporedom i trenerima.

Kompletnu informaciju o pozivu, kao i detaljna uputstva možete pronaći na linku http://www.iisp.rs/Javni-poziv.

Za popunu formulara potrebno je par minuta, prijavite se što pre kako biste se kvalifikovali i iskoristili pogodnosti jer je broj firmi koje mogu učestvovati u ovom projektu ograničen, a prvi krug treninga je već završen u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.  Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko popunjavanja formulara ili imate dodatnih pitanja, slobodno se obratite na neki od telefona naveden u potpisu.

Konkurs za bespovratana sredstva za razvoj preduzetništva

ministarstvo-finansija-foto-m-josida_fKonkurs za bespovratana sredstva za razvoj preduzetništva

Ministarstvo finansija i privrede objavilo je danas javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava, u okviru programa podrške aktivnostima Udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u ovoj godini, u ukupnom iznosu od 20 miliona dinara.

Pravo na sufinansiranje iznosi 50 odsto ukupnih opravdanih troškova projekta, a razliku mora da finansira podnosilac prijave ili partner, iz vlastitih izvora, ili drugih, koji nisu iz republičkog budžeta.

Iznos bespovratnih sredstava po projektu ne može biti manji od 500.000, niti veći od tri miliona dinara.

Sredstva se dodeljuju samo za nekomercijalne projekte, koje realizuju udruženja u partnerstvu sa neprofitnim organizacijama, sa ciljem da se promoviše preduzetništvo kod mladih, žena i osetljivih grupa.

Rok za podnošenje prijava je 7. jun.

Izvor: Blic

Prezentacija u organizaciji Regionalne privredne komore Subotica

InformationTechnologyRegionalna privredna komora Subotica, u saradnji sa SQR Tim Beograd, Vas poziva da prisustvujete prezentaciji
 
SOFTVERSKI PROGRAM – REŠENJE ZA UVOĐENJE I ODRŽAVANJE SISTEMA KVALITETA U MIKRO I MALIM PREDUZEĆIMA PREMA ZAHTEVIMA STANDARDA 9001:2008

koja će biti održana dana 17. maja 2013. godine (petak), sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama RPK Subotica, Senćanski put 15/II, 24000 Subotica.

Prezentaciju će držati predstavnik privrednog društva SQR Tim, Beograd, koje je kreiralo aplikaciju.

PREDNOSTI SOFTVERSKOG PROGRAMA:

•         organizacije mogu same da implementiraju sistem i održavaju ga
•         njegovo korišćenje je jednostavno i lako, zamenjuje papirnu formu u realizaciji zahteva definisanih navedenim standardom
•         pozitivno utiče na poboljšanje poslovnih procesa, porast efikasnosti, povećanje zadovoljstva klijenata
•         daje automatski potrebne analize za odlučivanje na bazi činjenica
•         štedi vreme u generisanju podataka jer je lako za upotrebu
•         softversko rešenje je bazirano na pozitivnim iskustvima iz prakse i postoji implementirano u većem broju organizacija
•         rešenje je dovoljno fleksibilno da može da se primeni za svaku organizaciju i proširuje sa potrebim dodatnim rešenjima za pojedine oblasti ako je to organizaciji potrebno
•         softversko rešenje ima mogućnost za izbor jezika koji će se koristiti: srpski ili mađarski i time dodatno pojednostavljuje razumljivost u procesu uvođenja i upravljanje sistemom kvaliteta
•         nije potrebno održavanje programa.
•         osim za zahteva standarda 9001:2008, postoje softverska rešenja za zahteve standarda 14001 i OHSAS 18001 koja se mogu integrisati

U periodu nakon prezentacije softverskog rešenja, planira se obuka za korišćenje programa koja traje samo 5 dana.  Korisnici ne moraju poznavati EXCEL ili zahteve standarda ISO 9001.   Organizacije imaju savetodavnu podršku u vezi sa funkcionisanjem softverskog rešenja tokom 3 godine.

Prijavni list za obuku će se moći popuniti na dan prezentacije, a naknadna informacija o organizovanju obuke i prijavni list će biti dostavljeni putem e-maila.

Vaše prisustvo na prezentaciji potvrdite na e-mail nebojsa.sevo@komora.net ili telefonom na 024/553-357, najkasnije do 16.05.2013. godine.

B2B međuregionalni susreti sa kompanijama iz evropskih regija 4 motora

4starsFond za podršku investicija u Vojvodini – VIP Fond, zajedno sa kancelarijom Evropske preduzetničke mreže Univerziteta u Novom Sadu i podrškom Baden-Württemberg International i organizacijom 4 Motora Evrope, organizuje Međunarodni Business to business (B2B) događaj Interregional B2B event with 4 Motors, 02. jula 2013. godine na Novosadskom sajmu i ovom prilikom pozivaju firme iz Vojvodine da učestvuju u međuregionalnim poslovnim susretima sa kompanijama iz najjačih regiona Evrope, u okviru njihove posete Novom Sadu.

Registracija se može obaviti na web portalu http://4motors.talkb2b.net/home/index/Home.

Privredni sektori koji će biti zastupljeni su Prehrambena industrija, Poljoprivredna mehanizacija, Obnovljivi izvori energije i tehnologije za korišćenje biomase, kao i Informaciono-komunikacione tehnologije.

Saradnja sa Vojvodinaweb.com

voj.web logó-1Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona i Vojvodinaweb.com su ostvarili stručnu saradnju u interesu lakšeg održavanja kontakata među malim i srednjim preduzećima.

 

Naš zajednički cilj je da stvorimo veze međeu onima koji nešto nude i onih koji nešto traže. Bilo da je reč o informacijama ili konkretnim proizvodima, web stranice Informacionog centra za razvoj Potiskog regiona i Vojvodinaweb.com-a stoje na raspolaganju svim zainteresovanima.

Rokovi plaćanja

financePrivrednici Regiona,

Dugo očekivani zakon koji će regulisati obaveze po komercijalnim transakcijama, odn. po kome će se utvrditi rokovi plaćanja počeo je da se primenjuje. Pravi efekti ovog propisa biće vidljivi tek za 30, odnosno 45 dana, jer se zakon primenjuje od 31.03.2013. godine.

Naime, tek tada će se videti da li privredi država, ministarstva i javna preduzeća plaćaju u skladu sa dogovorenim, odnosno zakonom i da li preduzeća-dužnici plaćaju po dogovorenom, odnosno po zakonu, preduzećima-poveriocima. Dakle, do prvih rokova po zakonu ima još 30, odnosno 45 dana i nije na odmet da se podsetimo na nekoliko bitnih stavaka iz ovog zakona i njegovih pratećih akata- dva pravilnika.

Odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl. Glasnik RS 119/2012):
1.       ne primenjuju se na obaveze nastale pre primene ovog zakona, dakle 31.03.2013. godine, već samo na obaveze stvorene posle ovog datuma;

2.       ne primenjuju se na privredne subjekte nad kojima je otvoren postupak stečaja;

3.       jasno utvrdjuju rok kada počinje da teće 45 odn. 60 dana;

4.       dozvoljavaju i rok plaćanja duži od 60 dana, najviše do 90 dana i to ukoliko ugovorene obaveze zahtevaju isplatu u ratama za isporučenu robu, odnosno pružene usluge, stim da najmanje 50% obaveze mora biti isplaćeno zaključno sa polovinom tako ugovorenog roka, a ostatak novčane obaveze do isteka tog roka;

5.       nadzor nad sprovodjenjem zakona u delu budžetskih korisnika vrši Uprava trezora, odnosno ministarstvo nadležno za poslove finansija, s tim da u oba slučaja ministar nadležan za poslove finansija propisuje pravilnike kojima se uredjuje način i postupak vršenja nadzora;

6.       pravilnicima je propisano koja se dokumentacija mora priložiti u slučajevima ne poštovanja rokova plaćanja, kao i način podnošenja obaveštenja od strane privrednog subjekta.

S obzirom na sadržinu akata i ne velike dokumente, mišljenja smo da je sasvim dovoljno dato obrazloženje, a u prilogu dostavljamo i zakon i oba pravilnika.

Ukoliko, niste u direktnoj vezi sa ovim delom posla, molimo Vas da e-mail prosledite onome ko ovo radi u vašem privrednom društvu.

Isto tako, ukoliko imate pitanja vezano za ovu materiju, dostavite ih e-mailom na subotica@komora.net ili na telefon 553-357.

Link

Poslovanje sa Rusijom i državama bivšeg Sovjetskog Saveza – RPK Kikinda, 17. april

CEC logoRegionalna privredna komora Kikinda najavljuje sastanak sa predstavnicima konsultanstske kuće „Creative expert consulting“  ( CEC )  iz Budimpešte koja pruža usluge pomoći nastupa i prodaje na tržištu bivšeg SSSRa, a prevashodno Rusije, Ukrajine i Kazahstana.

Inače, „CEC“ održava kontakt sa oko 15.000 ruskih firmi iz različitih oblasti i njihov posao je da na zahtev domaćeg partnera nađu kupca u Rusiji ili tržištu bivšeg Sovjetskog Saveza, sa njim organizuju razgovor o poslu i potpisivanje ugovora, obezbede podatke o uslovima prodaje, organizuju izvoz, transport, carinjenje, a po dogovoru i da budu ovlašćeni predstavnik klijenta u navedenoj državi. Takođe, „CEC“ je u prilici da zastupa firme i lokalne samouprave u traženju potencijalnih investitora, tako da treba voditi računa i o tom aspektu saradnje. „CEC“ ima zastupništvo  u Novom Sadu, između ostalog i zbog Sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Rusije, jer u tome vidi šansu za veći plasman robe sa ovih prostora na veliko tržište, kakvo je rusko. Praktično, moguće je zastupanje svih firmi bez obzira na delatnost, od prehrambenog sektora, metalske, tekstilne i IT industrije, do turizma i drugih usluga…

Sastanak sa njihovim regionalnim direktorom planiran je u sredu, 17. aprila i on će biti održan u prostorijama Regionalne privredne komore Kikinda sa početkom u 11:00 sati.

Mole se zainteresovani da se što pre prijave pošto je broj mesta ograničen.

Prijave dostavite na: sasa.tanackov@rpk-ki.co.rs  ili telefonom na 0230 / 21 – 080.

Link

Troškovi legalizacije do 14.000 dinara

legalizacija_180110Troškovi upisa bespravno sagrađenih objekata u katastar, na osnovu novog zakona koji će omogućiti legalizaciju, iznosiće između četiri i 14 hiljada dinara.

Nadležni organ katastra dužan je da u roku od najviše 90 dana upiše objekat, računajući od dana dostavljanja potpune dokumentacije, rekla je pomoćnica ministra građevine Aleksandra Damnjanović.

Ona je objasnila da zainteresovani građani koji nisu ranije predali zahtev za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata do 11. septembra 2009. godine, na koje se odnosi zakon, mogu već sada da podnesu zahtev katastru nepokretnosti na teritoriji opštine gde se nalaze bespravni objekati.

Pošto nemaju ništa, njima je pored zahteva potrebna skica propisana zakonom, koju izgrađuje ovlašćena registrovana geodetska firma.

Taj geodetski snimak, prema njenim rečima, sadržaće i uviđaj na licu mesta, a po potrebi, u zavisnosti od vrste objekta, biće uključena i specifikacija posebnih delova objekta. Reč je o stambenim i stambeno – poslovnim zgradama, dok za sve ostalo specifikacija neće biti potrebna.

Izrada tog snimka odnosno skice koštaće između sedam i 10 hiljada dinara, a na te troškove treba još dodati i troškove koje naplaćuje katastar nepokretnosti za upis prava svojine, koji sada iznose između četiri i sedam hiljada dinara po objektu odnosno po jednom upisu prava svojine, navela je pomoćnica ministra.

Tanjugova sagovornica je navela da dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, po ovom zakonu, jesu sve javne i pravatne isprave, ali i dokazi koji su propisani da bi se utvrdilo da je rešena imovina u skladu sa zakonom o osnovama svojinsko pravnih odnosa i zakona o planiranju i izgradnji u delu koji se odnosi na legalizaciju.

– Posebno bih ovde naglasila, da svi koji su kupovali zemljište u vreme kada taj promet nije bio pravno dozvoljen, a što je obrađeno zakonom o planiranju i izgradnji, mogu i taj dokaz dostaviti – rekla je ona.

Posebno su izdvojeni porodični stambeni objekti do 300 metara kvadratnih neto korisne površine i njihovi vlasnici će ako nemaju ništa od imovinsko pravnih dokaza moći da koriste najmanje dva dokaza – rešenje o plaćenom porezu na imovinu, dokaz o plaćenoj struji, potvrda nadležnog organa, inspekciskog organa…

Vlasnici koji nisu ranije podneli zahtev za legalizaciju objekata imaju rok od godinu dana da podnesu zahtev katastru.

Organ koji vodi postupak legalizacije, dužan je da dostavi ono što od papira ima, a katastar nepokretnosti kada dobije dokumentaciju i utvrdi šta nedostaje biće u obavezi da od stranke traži dopunsku dokumentaciju.

– Objekti bez nerešenih imovinskih odnosa i koji su već snimljeni nemaju obavezu naknadne izrade tog snimka sa specifikacijom sa uviđajem na lice mesta i mogu da se upišu po skrećenom postupkom za jako kratko vreme – napomenula je pomoćnica ministra.

Izvor: eKapija

Mere aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini

Class_in_IBS_(Vilnius_University)Koja će se održati 22.03.2013. godine u Kanjiži, sa početkom u 12,00 časova,
Glavni trg 9, Kanjiža.

Organizatori tribine su Pokrajinska služba za zapošljavanje, Opština Kanjiža i obrazovno – kulturna ustanova „CNESA“.

Agenda

  • 11.30 – 12.00      Dolazak i registracija učesnika
  • 12.00 – 12.10      Otvaranje tribine –  Šarnjai Karolj, direktor CNESE.
  • 12.10 – 12.20      Pozdravna reč –  Njilaš Mihalj, predsednik Opštine Kanjiža.
  • 12.20 – 12.40      Analiza stanja na tržištu rada u Opštini Kanjiža i predstavljanje mera aktivne politike zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje – Vladimir Srdić, direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje.
  • 12.40 -13.00       Predstavljanje aktuelnih javnih poziva Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova– Nada Burmazović, stručni saradnik za zapošljavanje u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnosti polova
  • 13.00 – 13.45       Diskusija

Kontakt osobe:
Dragan Petrović, koordinator aktivnih mera zapošljavanja PSZ
tel:  021/488-5952; e-mail: dragan.petrovic@nsz.gov.rs
Ostoja Vojinović, organizator obrazovanja odraslih PSZ
Tel: 021/488-5958;  e-mail: ostoja.vojinovic@nsz.gov.rs
Nenad Stojković, savetnik za karijerno informisanje PSZ
tel:  021/488-5957; e-mail: nenad.stojkovic@nsz.gov.rs

Nacionalni plan reindustrijalizacije Srbije u aprilu 2013.

industrija_050313Ministarstvo finansija i privrede Srbije saopštilo je danas da će ubrzati izradu Nacionalnog plana reindustrijalizacije zemlje, kojim će se detaljno razraditi konkretne mere za podsticanje privrede, izvoza i zapošljavanja i da će u aprilu biti dostavljen Vladi.

Kako se navodi u saopštenju, biće organizovana javna rasprava, a u izradu konačnog predloga biće uključena stručna javnost, Nacionalni savet za privredni oporavak, kao i drugi predstavnici privrede, zanatskih i poslovnih udruženja.

– Posebna pažnja u akcionom planu biće posvećena sektorima koji su Strategijom industrijskog razvoja iz 2010. godine označeni kao prioritetni – automobilskoj industriji, industriji informacionih tehnologija, prehrambenoj i odbrambenoj industriji – dodaje Ministarstvo finansija.

U saopštenju se navodi da će jedan od ključnih segmenata Nacionalnog plana reindustrijalizacije – program državne podrške razvoju IT industrije, biti do kraja ove nedelje usvojen na sednici Vlade Srbije i promovisan na velikom međunarodnom sajmu CeBIT u Hanoveru.

Sastavni deo akcionog plana biće mere za pomoć preduzećima u prevazilaženju teškoća zbog poremećaja na tržištu koje je izazvala svetska ekonomska kriza. Plan je, kako je saopšteno, da se preduzećima koja imaju tržišnu perspektivu pomogne da investiraju i unaprede svoje kapacitete, kako bi se sačuvala postojeća i otvorila nova radna mesta.

Biće predložena i odgovarajuća modernizacija obrazovnog sistema, kako bi se on prilagodio potrebama tržišta rada.

Akcionim planom biće predložen i program mera za poboljšanje poslovne klime, što podrazumeva pojednostavljenje administrativnih procedura i ukidanje nepotrebne birokratije koja koči privredu, a posebna pažnja biće posvećena ubrzanju i pojednostavljenju procedura za izdavanje građevinskih dozvola.

Nacionalni savet za privredni oporavak Srbije formirao je krajem februara ekspertski tim koji je najavio da će za mesec dana pripremiti program održivih mera za brzu reindustrijalizaciju srpske privrede.

Izvor: eKapija