Arhiva ‘Vesti’

Poslovanje sa Rusijom i državama bivšeg Sovjetskog Saveza – RPK Kikinda, 17. april

CEC logoRegionalna privredna komora Kikinda najavljuje sastanak sa predstavnicima konsultanstske kuće „Creative expert consulting“  ( CEC )  iz Budimpešte koja pruža usluge pomoći nastupa i prodaje na tržištu bivšeg SSSRa, a prevashodno Rusije, Ukrajine i Kazahstana.

Inače, „CEC“ održava kontakt sa oko 15.000 ruskih firmi iz različitih oblasti i njihov posao je da na zahtev domaćeg partnera nađu kupca u Rusiji ili tržištu bivšeg Sovjetskog Saveza, sa njim organizuju razgovor o poslu i potpisivanje ugovora, obezbede podatke o uslovima prodaje, organizuju izvoz, transport, carinjenje, a po dogovoru i da budu ovlašćeni predstavnik klijenta u navedenoj državi. Takođe, „CEC“ je u prilici da zastupa firme i lokalne samouprave u traženju potencijalnih investitora, tako da treba voditi računa i o tom aspektu saradnje. „CEC“ ima zastupništvo  u Novom Sadu, između ostalog i zbog Sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Rusije, jer u tome vidi šansu za veći plasman robe sa ovih prostora na veliko tržište, kakvo je rusko. Praktično, moguće je zastupanje svih firmi bez obzira na delatnost, od prehrambenog sektora, metalske, tekstilne i IT industrije, do turizma i drugih usluga…

Sastanak sa njihovim regionalnim direktorom planiran je u sredu, 17. aprila i on će biti održan u prostorijama Regionalne privredne komore Kikinda sa početkom u 11:00 sati.

Mole se zainteresovani da se što pre prijave pošto je broj mesta ograničen.

Prijave dostavite na: sasa.tanackov@rpk-ki.co.rs  ili telefonom na 0230 / 21 – 080.

Link

Troškovi legalizacije do 14.000 dinara

legalizacija_180110Troškovi upisa bespravno sagrađenih objekata u katastar, na osnovu novog zakona koji će omogućiti legalizaciju, iznosiće između četiri i 14 hiljada dinara.

Nadležni organ katastra dužan je da u roku od najviše 90 dana upiše objekat, računajući od dana dostavljanja potpune dokumentacije, rekla je pomoćnica ministra građevine Aleksandra Damnjanović.

Ona je objasnila da zainteresovani građani koji nisu ranije predali zahtev za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata do 11. septembra 2009. godine, na koje se odnosi zakon, mogu već sada da podnesu zahtev katastru nepokretnosti na teritoriji opštine gde se nalaze bespravni objekati.

Pošto nemaju ništa, njima je pored zahteva potrebna skica propisana zakonom, koju izgrađuje ovlašćena registrovana geodetska firma.

Taj geodetski snimak, prema njenim rečima, sadržaće i uviđaj na licu mesta, a po potrebi, u zavisnosti od vrste objekta, biće uključena i specifikacija posebnih delova objekta. Reč je o stambenim i stambeno – poslovnim zgradama, dok za sve ostalo specifikacija neće biti potrebna.

Izrada tog snimka odnosno skice koštaće između sedam i 10 hiljada dinara, a na te troškove treba još dodati i troškove koje naplaćuje katastar nepokretnosti za upis prava svojine, koji sada iznose između četiri i sedam hiljada dinara po objektu odnosno po jednom upisu prava svojine, navela je pomoćnica ministra.

Tanjugova sagovornica je navela da dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, po ovom zakonu, jesu sve javne i pravatne isprave, ali i dokazi koji su propisani da bi se utvrdilo da je rešena imovina u skladu sa zakonom o osnovama svojinsko pravnih odnosa i zakona o planiranju i izgradnji u delu koji se odnosi na legalizaciju.

– Posebno bih ovde naglasila, da svi koji su kupovali zemljište u vreme kada taj promet nije bio pravno dozvoljen, a što je obrađeno zakonom o planiranju i izgradnji, mogu i taj dokaz dostaviti – rekla je ona.

Posebno su izdvojeni porodični stambeni objekti do 300 metara kvadratnih neto korisne površine i njihovi vlasnici će ako nemaju ništa od imovinsko pravnih dokaza moći da koriste najmanje dva dokaza – rešenje o plaćenom porezu na imovinu, dokaz o plaćenoj struji, potvrda nadležnog organa, inspekciskog organa…

Vlasnici koji nisu ranije podneli zahtev za legalizaciju objekata imaju rok od godinu dana da podnesu zahtev katastru.

Organ koji vodi postupak legalizacije, dužan je da dostavi ono što od papira ima, a katastar nepokretnosti kada dobije dokumentaciju i utvrdi šta nedostaje biće u obavezi da od stranke traži dopunsku dokumentaciju.

– Objekti bez nerešenih imovinskih odnosa i koji su već snimljeni nemaju obavezu naknadne izrade tog snimka sa specifikacijom sa uviđajem na lice mesta i mogu da se upišu po skrećenom postupkom za jako kratko vreme – napomenula je pomoćnica ministra.

Izvor: eKapija

Mere aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini

Class_in_IBS_(Vilnius_University)Koja će se održati 22.03.2013. godine u Kanjiži, sa početkom u 12,00 časova,
Glavni trg 9, Kanjiža.

Organizatori tribine su Pokrajinska služba za zapošljavanje, Opština Kanjiža i obrazovno – kulturna ustanova „CNESA“.

Agenda

  • 11.30 – 12.00      Dolazak i registracija učesnika
  • 12.00 – 12.10      Otvaranje tribine –  Šarnjai Karolj, direktor CNESE.
  • 12.10 – 12.20      Pozdravna reč –  Njilaš Mihalj, predsednik Opštine Kanjiža.
  • 12.20 – 12.40      Analiza stanja na tržištu rada u Opštini Kanjiža i predstavljanje mera aktivne politike zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje – Vladimir Srdić, direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje.
  • 12.40 -13.00       Predstavljanje aktuelnih javnih poziva Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova– Nada Burmazović, stručni saradnik za zapošljavanje u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnosti polova
  • 13.00 – 13.45       Diskusija

Kontakt osobe:
Dragan Petrović, koordinator aktivnih mera zapošljavanja PSZ
tel:  021/488-5952; e-mail: dragan.petrovic@nsz.gov.rs
Ostoja Vojinović, organizator obrazovanja odraslih PSZ
Tel: 021/488-5958;  e-mail: ostoja.vojinovic@nsz.gov.rs
Nenad Stojković, savetnik za karijerno informisanje PSZ
tel:  021/488-5957; e-mail: nenad.stojkovic@nsz.gov.rs

Nacionalni plan reindustrijalizacije Srbije u aprilu 2013.

industrija_050313Ministarstvo finansija i privrede Srbije saopštilo je danas da će ubrzati izradu Nacionalnog plana reindustrijalizacije zemlje, kojim će se detaljno razraditi konkretne mere za podsticanje privrede, izvoza i zapošljavanja i da će u aprilu biti dostavljen Vladi.

Kako se navodi u saopštenju, biće organizovana javna rasprava, a u izradu konačnog predloga biće uključena stručna javnost, Nacionalni savet za privredni oporavak, kao i drugi predstavnici privrede, zanatskih i poslovnih udruženja.

– Posebna pažnja u akcionom planu biće posvećena sektorima koji su Strategijom industrijskog razvoja iz 2010. godine označeni kao prioritetni – automobilskoj industriji, industriji informacionih tehnologija, prehrambenoj i odbrambenoj industriji – dodaje Ministarstvo finansija.

U saopštenju se navodi da će jedan od ključnih segmenata Nacionalnog plana reindustrijalizacije – program državne podrške razvoju IT industrije, biti do kraja ove nedelje usvojen na sednici Vlade Srbije i promovisan na velikom međunarodnom sajmu CeBIT u Hanoveru.

Sastavni deo akcionog plana biće mere za pomoć preduzećima u prevazilaženju teškoća zbog poremećaja na tržištu koje je izazvala svetska ekonomska kriza. Plan je, kako je saopšteno, da se preduzećima koja imaju tržišnu perspektivu pomogne da investiraju i unaprede svoje kapacitete, kako bi se sačuvala postojeća i otvorila nova radna mesta.

Biće predložena i odgovarajuća modernizacija obrazovnog sistema, kako bi se on prilagodio potrebama tržišta rada.

Akcionim planom biće predložen i program mera za poboljšanje poslovne klime, što podrazumeva pojednostavljenje administrativnih procedura i ukidanje nepotrebne birokratije koja koči privredu, a posebna pažnja biće posvećena ubrzanju i pojednostavljenju procedura za izdavanje građevinskih dozvola.

Nacionalni savet za privredni oporavak Srbije formirao je krajem februara ekspertski tim koji je najavio da će za mesec dana pripremiti program održivih mera za brzu reindustrijalizaciju srpske privrede.

Izvor: eKapija

Vojvođanska banka ponudila subvencionisane kredite za preduzetnike, mala i srednja preduzeća

logo Vojv bankaVojvođanska banka se i 2013. godine pridružila programu Vlade Republike Srbije i počela sa odobravanjem kredita sa subvencionisanim kamatama koje će u ovoj godini moći da koriste preduzetnici, i mala i srednja preduzeća (MSP) za održavanje likvidnost i finansiranje obrtnih sredstava.

Preduzetnicima i malim preduzećima su na raspolaganju krediti do 30 miliona dinara, dok će srednja preduzeća moći da koriste kredite u iznosu do 200 miliona dinara. Privrednici koji budu koristili dinarske kredite plaćaće kamatu najviše do visine referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, dok onima koji budu koristili kredite sa valutnom klauzulom kamatna stopa ne može biti veća od 3,5%.

Rok vraćanja kredita je 18 meseci, sa periodom počeka od 5 meseci. U toku perioda počeka, plaća se samo kamata, a ostatak duga se isplaćuje u 13 mesečnih rata. Jednokratna naknada za obradu zahteva iznosi do 0,5%. Pored održavanja likvidnosti i finansiranja obrtnih sredstava, krediti sa subvencionisanom kamatnom stopom se mogu korisiti i za refinansiranje postojećih kredita kod Vojvođanske banke.

Na ovaj način Vojvođanska banka nastavlja sa podrškom ekonomskom programu Vlade Republike Srbije i aktivno utiče u poboljšavanju ekonomskih prilika u zemji.

Izvor: eKapija

NIS otvorio konkurs za zapošljavanje 300 radnika

NIS karijera1“Naftna industrija Srbije” (NIS) započela je danas program “NIS šansa 2013” kroz koji će 300 mladih bez radnog iskustva dobiti priliku da se zaposle u toj naftnoj kompaniji.

Kako se navodi u saopštenju, program se realizuje u saradnji sa lokalnim samoupravama, a priliku da radi u NIS-u će do kraja ove godine dobiti oko 300 mladih sa završenom srednjom stručnom školom ili završenim fakultetom. Najboljima od njih će kompanija nakon devet, odnosno dvanaest meseci ponuditi zaposlenje.

Konkurs za učešće u programu “NIS šansa 2013” biće otvoren do petka, 1. marta.

Diplomci prijave mogu da se podnesu na kompanijskom veb sajtu www.nis.rs ili preko nacionalnog portala za zapošljavanje “Infostud” (www.infostud.com), a kandidati sa srednjom stručnom spremom mogu se prijaviti i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Svršeni diplomci će dobiti priliku da se zaposle u Novom Sadu, Zrenjaninu i Subotici.

Potrebno je i da imaju završen jedan od sledećih fakulteta u trajanju od četiri godine: Ekonomski, Filozofski, Tehnološki, Prirodno-matematički, Fakultet tehničkih nauka, Fakultet organizacionih nauka, Rudarsko-geološki fakultet, Pravni fakultet, Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet, Saobraćajni fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet za zaštitu životne sredine i zaštitu na radu ili Mašinski fakultet.

Prednost pri zapošljavanju će imati kandidati sa ostvarenim prosekom iznad 8,5 u toku studiranja.

Kandidati sa završenom srednjom stručnom školom obrazovnih profila: mašinski tehničar, mašinobravar, bravar, elektrozavarivač, tesar, zavarivač, metalostrugar, automehaničar, hemijski tehničar i električar će dobiti priliku da rade u Zrenjaninu, Subotici, Kikindi, Turiji i Trešnjevcu.

Prednost će imati kandidati sa boljim rezultatima u toku školovanja.

NIS četvrtu godinu za redom sprovodi program zapošljavanja mladih kroz saradnju sa lokalnim samoupravama i Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Ponovo plovi istraživački brod “Argus”

argusPonovo plovi istraživački brod “Argus”

Čuveni brod laboratorija, nakon što je tokom pola decenije bio zaboravljen, ponovo će zaploviti. Posle višemesečnog remonta, istraživački brod laboratorija “Argus”, koji je od prošle godine u nadležnosti Centra za promociju nauke (CPN), konačno je osposobljen kako za naučne ekspedicije tako i za naučnopopularne aktivnosti. Centar na brodu organizuje prve interaktivne radionice za školarce 21. februara, a potom nastavlja sa raznovrsnim aktivnostima na ovoj plovećoj naučnoj laboratoriji, saopštio je CPN.

U vreme kada je sagrađen, 1972. godine, “Argus” je bio najopremljenija ploveća laboratorija koju su koristili nemački istraživači kako bi ispitivali kvalitet vode, stanje ribljeg fonda i ekosistema na reci Rajni. Kad su obezbedile novi brod, “Argus 2”, vlasti u pokrajini Hesen su ponudile “Argus” na poklon nekom ko će zaista imati veliku korist od broda. Nakon teških pregovora među podunavskim državama, kod Nemaca je lično intervenisao tadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić, zamolivši da se brod dodeli Srbiji.

CPN prve radionice za đake organizuje na desetogodišnjicu dolaska broda u Srbiju, 21. februara. Sve radionice vode obučeni naučni demonstratori i volonteri, a učesnici radionica moći će na zanimljiv način da steknu korisna znanja iz brojnih naučnih oblasti kao što su biologija, mikrobiologija, ekologija i hidrobiologija. Nakon prvih radionica, u martu 2013. CPN na brodu “Argus” organizuje seriju događaja otvorenih za građane, posvećenih obeležavanju Godine vode (istražite više na godinavode.cpn.rs).

U međuvremenu, tokom proleća 2013. CPN organizuje i druge projekte kojima popularizuje nauku među školskom decom, poput novog mobilnog planetarijuma –sfernog bioskopa koji projektuje slike zvezdanog neba i brojnih spektakularnih objekata iz dubokog svemira. Planetarijum se premijerno predstavlja u Osnovnoj školi “Svetozar Miletić”, u Zemunu, od 18. do 22. februara. Nakon Zemuna, Planetarijum se 27. februara seli u Pančevo, a zatim, 29. februara, u Smederevsku Palanku. Škole i institucije koje žele da planetarijum gostuje i kod njih mogu svoje prijave da popune na portalu planetarijum.cpn.rs.

Izvor: eKapija

Radionica o saradnji klastera

1194984482935703329reunion_02Radionica o saradnji klastera

26. februar 2013. godine – 10,00 – 14,00 časova

Trgovinsko-industrijska komora Županije Čongrad i Regionalna privredna komora Subotica zajednički implementiraju projekat pod nazivom INTERNACIONALIZACIJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U PREKOGRANIČNOJ REGIJI broj HUSRB/1002/211/094, sa skraćenim nazivom SMEINT, u okviru Programa preko-granične saradnje IPA Mađarska-Srbija.

Opšti cilj ovog projekta je razvoj srpskih i mađarskih preduzeća uključenih u projekat putem prenosa znanja i povećanja broja poslovnih kontakata. Projekat takođe ima za cilj prenošenje dobrih praksi (iskustava) i razvoj menadžerskih veština srpskih i mađarskih malih i srednjih preduzeća.  Naglašavamo da je ovo četvrti, u seriji od šest događaja, u okviru ovog projekta, i drugi od tri koja će se dešavati u Subotici.

Cluster Cooperation Workshop – Radionica o saradnji klastera će biti organizovana u Subotici, 26. februara 2013. godine sa početkom u 10,00 časova i trajanjem do 14,00 časova u prostorijama Regionalne privredne komore Subotica, Senćanski put 15, 24000 Subotica.

AGENDA

09,30 – 10,00 – Registracija učesnika

10,00 – 11,30 – dr Lukovics Miklós i dr Imre Szabolcs, Mađarska
–          Opšti uvod u temu klastera
–          Mogućnosti formiranja klastera i mogućnosti prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije u prehrambenoj industriji i sektoru obnovljivih izvora energije
–          Uvod u iskustva mađarskih klastera

11,30 – 11,45 – Diskusija

11,45 – 12,00 – Pauza za kafu

12,00 – 13,30 – dr Slobodan Morača; Jasmina Stantić, Srbija
–          Uvod u iskustva srpskih klastera
–          Teme menadžmenta klastera
–          Diskusija o mogućnosti saradnje klastera u prekograničnom regionu

13,30 – 13,45 – Diskusija

13,45 –               Ručak za učesnike radionice

Molim Vas da registracioni list dostavite na e-mail nebojsa.sevo@komora.net ili faks 024/553-357 najkasnije do 25. februara 2013. godine.

Link

Poziv za registraciju poslodavaca

nacionalna sluzba za zaposljavanjeObaveštavaju se poslodavci da je puštena u rad nova veb prezentacija Nacionalne službe za zapošljavanje.

Pored novog dizajna, sajt posetiocima omogućava efikasniju pretragu oglasa o slobodnim radnim mestima. Takođe, poslodavcima koji traže nove radnike je obezbeđena kvalitetnija pretraga baze nezaposlenih.

Sajt nudi bitne informacije o uslugama, merama i podršci koju Nacionalna služba pruža svojim korisnicima, aktuelnim projektima, kao i najnovije vesti.

Poštovani sardnici, pomoću internet posredovanja u zapošljavanju NSZ vam pruža pomoć i podršku da brzo i lako dođete do kvalitetnog stručnog kadra i unapredite svoje poslovanje.

Registrujući se kao poslodavac imate mogućnost da na jednostavan način postavite svoj oglas i pristupite bazi u kojoj se nalazi nekoliko desetina hiljada CV, kao i da na osnovu uslova navedenih u oglasu dobijete biografije najboljih kandidata.

Unapredimo saradnju.

Pozivam vas da se registrujete sajtu www.nsz.gov.rs

Zahtevi za kredite od 1. marta

credit bureauNovi zahtevi za kredite, koje će odobravati Fond za razvoj u toku 2013. godine, primaće se od 1. marta 2013. godine.

Link