Arhiva ‘Vesti’

Poziv za učešće – NSS održavanje mašina i opreme 2013

omo2013_20052013Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete na XXXVIII Naučno-Stručnom skupu: ODRŽAVANJE MAŠINA I OPREME 2013 – OMO 2013, koji će biti održan od 24-27. juna 2013. godine u Budvi u hotelu Aleksandar u organizaciji: Mašinskog fakulteta u Beogradu, Društva održavalaca tehničkih sistema i Instituta za istraživanja i projektovanja u privredi (IIPP).

Održavanje Mašina i Opreme (OMO) je tradicionalni naučni-stručni skup koji se već dugi niz godina organizuje i koji svaki put uspešno okuplja predavače sa fakulteta, naučnih instituta i iz privrede i time obezbeđuje da se stručna javnost upozna sa koncepcijom, potrebama, preduzetim akcijama, mogućnostima i perspektivama razvoja u okviru široke oblasti, održavanja tehničkih i infrastrukturnih sistema.

Ove godine, pored osnovne tematske oblasti  koja se tiče održavanja tehničkih sistema skup će poseban fokus staviti na obrađivanje tema i iz oblasti UPRAVLJANJA ODRŽAVANJEM INFRASTRUKTURE I IMOVINE PREDUZEĆA – ASSET MANAGEMENT.

Opširnije o samom skupu kao i informacije o načinu prijavljivanja za učešće na skupu možete pogledati OVDE.

Pozivnica na menaifestaciju za promociju nauke – “Put nauka”

science_roadPOZIVNICA – NA MANIFESTACIJU ZA PROMOCIJU NAUKE – PUT NAUKA  

“Put Nauka” je zajednička inicijativa Ministarstva ljudskih resursa Mađarske i Udruženja baštovana iz Sente. Ovom manifestacijom nameravamo da postavimo temelje jedne dugogodišnje tradicije.

Manifestacija se realizuje u Srbiji kao proširenje jedne dugogodišnje, uspešne manifestacije u Mađarskoj po imenu “Most Nauka.”

Glavni cilj manifestacije je da na razumljiv način predstavi važnost istraživanja i razvoja u uspešnom funkcionisanju kompanija, firmi i institucija u našem regionu, i time skrene pažnju koliko je bitno za razvoj jedne regije naučna profesionalna orijentacija. Pošto osnovna ideja manifestacije je slikovito i atraktivno predstavljanje profesionalne orijentacije i oblasti nauke karakterističnih za našu regiju, svakako želimo da pozovemo sve kompanije (MOL, OTP, Vojvodina Šume, preduzeća prehrambene i prerađivačke industrije, itd.), interaktivne parkove značajne za profesionalnu orijentaciju (Spomen kuća “Than”), institucije iz prosvete i za istraživanja (Visoka tehnička škola strukovnih studija  Subotica, Izmešteno odeljenje Budimpeštanskog Univerziteta “Corvinus” u Senti, itd.), koja aktivno učestvuju u razvoju našeg regiona i u oblikovanju imidža istog.

Manifestacija se oglašava kao porodični vikend program 6-7. Jula 2013. godine, a njena centralna lokacija je gradski park na Glavnom trgu Sente. U parku na Glavnom trgu u Senti biće postavljeni štandovi, gde kompanije mogu predstaviti svoje uzbudljive inovacije, razvojne pravce, kao i svoje interaktivne programe.  Na centralnom mestu na trgu nalazi se paviljon u kojem će se održati predavanja i eksperimenti vezani za programe manifestacije.

Glavni pokrovitelj ove manifestacije je državna sekretarka iz Ministarstva ljudskih resursa Mađarske, gospođa Roža Dr. Hofman.

Organizatori očekuju prijave od istraživača, institucija koje se bave istraživačkim radom, univerziteta, civilnih organizacija, talentovanih đaka i studenata, inženjera i naročito onih kompanija koje pridaju veliki značaj istraživačkom radu i razvoju.

Pozivamo sve zainteresvane da budu aktivni učesnici, partneri  ili sponzori manifestacije pod nazivom  “Put Nauka”.

Kontakt:
SCIENCE d.o.o. Adresa: 24400 Senta, Glavni trg 6.
Email: office@science.rs ,  www.science.rs
Seleš Gizela (organizator) Mobilni: 060 3331260
Aranyos Melinda  (organizator) Mobilni: 060 3331264

Mladi su zakon

activejResurs centar za severnobanatski okrug, Nezavisna Omladinska Organizacija „ACTIVE“ uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta vas poziva da učestvujete na konkursu za finansiranje omladinskih volonterskih projekata MLADI SU ZAKON.

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu koji ima za cilj da podstiče aktivizam i volonterizam mladih širom Srbije!

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Severnobanatskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Prijavni formular i detalji o načinu prijave, temama konkursa i sličnim informacijama vezanim za konkurs nalaze se u attachu ovog maila i na web stranici www.active.org.rs .

Za dodatne informacije, obratite se na telefon: 069/311 1993 ili na mejl: nooactive@yahoo.com

Povodom promocije konkursa NOO ACTIVE organizuje sastanak u Čoki, ulica Potiska 18, u petak 17.05.2013. godine  sa početkom u 12:00 časova.

Kao i uvek, ko god doš’o, dobro doš’o!

P.S. lajkujte nas na Facebook fan strani programa: Mladi su zakon 2013 – severnobanatski okrug.
https://www.facebook.com/MladiSuZakon2013SevernobanatskiOkrug

VII Međunarodni i regionalni sajam privrede – Subotica

sajam-privrede1Sedmi Međunarodni i regionalni sajam privrede „Subotica 2013“ će se održati u periodu od 5. do 8. juna u subotičkoj Hali sportova. Tematika sajma je proizvodnja, prerada i distribucija hrane.

Međunarodni i regionalni sajam privrede ”Subotica 2013” će po tradiciji okupiti izlagače iz Srbije i zemalja u regionu, prvenstveno Mađarske i Hrvatske. Sajam preduzetncima nudi prostor i mogućnost za predstavljanje, upoznavanje i stručne kontakte.

Organizator Sajma je Javno komunalno preduzeće “Subotičke pijace”. Suorganizatori su Regionalna privredna komora Subotice i preduzeće “V Land sajmovi”. Manifestacija se radi uz podršku lokalne samouprave Grada Subotica i Sekretarijata za privredu AP Vojvodine.

Link

Podrška za mala i srednja preduzeća

nowledge-is-powerU sаrаdnji sа Ministаrstvom finаnsijа i privrede, Nаcionаlnom аgencijom zа regionаlni rаzvoj i Ministаrstvom prosvete, nаuke i tehnološkog rаzvojа, pozivamo vas na  besplаtnu obuku i treninge u okviru Progrаmа integrisаne podrške inovаcijаmа Evropske Unije (IISP projekat).
 
Kroz obuku će se pružiti podrška malim i srednjim preduzećima u sledećim oblаstimа inovacija i unapređenja konkurentnosti:

1.      Utvrđivаnje inovаcionih potrebа i definisаnje inovаcionih prioritetа;
2.      Nove mаrketing mogućnosti: Rаzumevаnje tržištа i kupаcа;
3.      Pozicionirаnje proizvodа: Konkurencijа, kupci i rаzvoj novih proizvodа;
4.      Rаzvoj postojećih i uvođenje novih procesа u preduzeću;
5.      Put kа kupcimа: definisаnje strаtegije i poslovnih pаrtnerа;
6.      Inovаcioni projekti i definisаnje plаnovа zа njihovo sprovođenje.

Trening na koji vas pozivamo biće održan 18.,19. i 20. juna 2013. u Subotici u hotelu Galleria, Matije Korvina 17, Subotica.  Za sesije koje pohađate dobićete sertifikate.

Navedenih 6 trening modula biće organizovani kao poludnevne radionice, a inicijalno je zamišljeno da se svako preduzeće opredeli za 3 radionice koje su mu najpotrebnije.  Ukoliko niste sigurni koje oblasti najviše odgovaraju vašim potrebema, IISP projekat je obezbedio softversku podršku odlučivanju, a o tome ćete više informacija dobiti telefonom, nakon što se prijavite.  Naravno, ukoliko želite, moguće je prisustvovati svim treninzima.   Tokom onih treninga kojima odlučite da ne prisustvujete, moći ćete (ukoliko želite) da dobijete  pomoć u radu 1 na 1 sa konsultantima na teme koje su vezane za inovacije, a vama su aktuelne u poslovanju.

Nаkon treningа, preduzećа kojа pripreme 20 nаjboljih plаnovа u Srbiji zа inovаcione projekte dobiće intenzivnu podršku u svojim preduzećimа kroz petodnevni rаd “1 na 1” sa iskusnim konsultantima u realizaciji tih ideja.

Učešćem u ovom programu otvorićete sebi vrata za dolazeće programe Evropske Unije koji u sebi sadrže i druge vidove podrške uključujući i moguću finansijsku pomoć. U tom smislu biće odabrano 100 preduzeća u Srbiji koja će dobiti pomoć kako da sebe najbolje prezentuju potencijalnim investitorima.

Molimo vas da popunite priloženi formular za prijavu na Progrаm integrisаne podrške inovаcijаmа Evropske Unije i pošaljete na email: sme.innovation@iisp.rs , ili poštom na adresu Projekat integrisane podrške inovacijama, Pajsijeva 4, treći sprat,  kancelarija 12, 11000 Beograd,Republika Srbija.  Pismo o identifikaciji projekta od strane nadležnog ministarstva takođe je u prilogu ovog e-maila, kao i agenda sa rasporedom i trenerima.

Kompletnu informaciju o pozivu, kao i detaljna uputstva možete pronaći na linku http://www.iisp.rs/Javni-poziv.

Za popunu formulara potrebno je par minuta, prijavite se što pre kako biste se kvalifikovali i iskoristili pogodnosti jer je broj firmi koje mogu učestvovati u ovom projektu ograničen, a prvi krug treninga je već završen u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.  Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko popunjavanja formulara ili imate dodatnih pitanja, slobodno se obratite na neki od telefona naveden u potpisu.

Konkurs za bespovratana sredstva za razvoj preduzetništva

ministarstvo-finansija-foto-m-josida_fKonkurs za bespovratana sredstva za razvoj preduzetništva

Ministarstvo finansija i privrede objavilo je danas javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava, u okviru programa podrške aktivnostima Udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u ovoj godini, u ukupnom iznosu od 20 miliona dinara.

Pravo na sufinansiranje iznosi 50 odsto ukupnih opravdanih troškova projekta, a razliku mora da finansira podnosilac prijave ili partner, iz vlastitih izvora, ili drugih, koji nisu iz republičkog budžeta.

Iznos bespovratnih sredstava po projektu ne može biti manji od 500.000, niti veći od tri miliona dinara.

Sredstva se dodeljuju samo za nekomercijalne projekte, koje realizuju udruženja u partnerstvu sa neprofitnim organizacijama, sa ciljem da se promoviše preduzetništvo kod mladih, žena i osetljivih grupa.

Rok za podnošenje prijava je 7. jun.

Izvor: Blic

Prezentacija u organizaciji Regionalne privredne komore Subotica

InformationTechnologyRegionalna privredna komora Subotica, u saradnji sa SQR Tim Beograd, Vas poziva da prisustvujete prezentaciji
 
SOFTVERSKI PROGRAM – REŠENJE ZA UVOĐENJE I ODRŽAVANJE SISTEMA KVALITETA U MIKRO I MALIM PREDUZEĆIMA PREMA ZAHTEVIMA STANDARDA 9001:2008

koja će biti održana dana 17. maja 2013. godine (petak), sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama RPK Subotica, Senćanski put 15/II, 24000 Subotica.

Prezentaciju će držati predstavnik privrednog društva SQR Tim, Beograd, koje je kreiralo aplikaciju.

PREDNOSTI SOFTVERSKOG PROGRAMA:

•         organizacije mogu same da implementiraju sistem i održavaju ga
•         njegovo korišćenje je jednostavno i lako, zamenjuje papirnu formu u realizaciji zahteva definisanih navedenim standardom
•         pozitivno utiče na poboljšanje poslovnih procesa, porast efikasnosti, povećanje zadovoljstva klijenata
•         daje automatski potrebne analize za odlučivanje na bazi činjenica
•         štedi vreme u generisanju podataka jer je lako za upotrebu
•         softversko rešenje je bazirano na pozitivnim iskustvima iz prakse i postoji implementirano u većem broju organizacija
•         rešenje je dovoljno fleksibilno da može da se primeni za svaku organizaciju i proširuje sa potrebim dodatnim rešenjima za pojedine oblasti ako je to organizaciji potrebno
•         softversko rešenje ima mogućnost za izbor jezika koji će se koristiti: srpski ili mađarski i time dodatno pojednostavljuje razumljivost u procesu uvođenja i upravljanje sistemom kvaliteta
•         nije potrebno održavanje programa.
•         osim za zahteva standarda 9001:2008, postoje softverska rešenja za zahteve standarda 14001 i OHSAS 18001 koja se mogu integrisati

U periodu nakon prezentacije softverskog rešenja, planira se obuka za korišćenje programa koja traje samo 5 dana.  Korisnici ne moraju poznavati EXCEL ili zahteve standarda ISO 9001.   Organizacije imaju savetodavnu podršku u vezi sa funkcionisanjem softverskog rešenja tokom 3 godine.

Prijavni list za obuku će se moći popuniti na dan prezentacije, a naknadna informacija o organizovanju obuke i prijavni list će biti dostavljeni putem e-maila.

Vaše prisustvo na prezentaciji potvrdite na e-mail nebojsa.sevo@komora.net ili telefonom na 024/553-357, najkasnije do 16.05.2013. godine.

B2B međuregionalni susreti sa kompanijama iz evropskih regija 4 motora

4starsFond za podršku investicija u Vojvodini – VIP Fond, zajedno sa kancelarijom Evropske preduzetničke mreže Univerziteta u Novom Sadu i podrškom Baden-Württemberg International i organizacijom 4 Motora Evrope, organizuje Međunarodni Business to business (B2B) događaj Interregional B2B event with 4 Motors, 02. jula 2013. godine na Novosadskom sajmu i ovom prilikom pozivaju firme iz Vojvodine da učestvuju u međuregionalnim poslovnim susretima sa kompanijama iz najjačih regiona Evrope, u okviru njihove posete Novom Sadu.

Registracija se može obaviti na web portalu http://4motors.talkb2b.net/home/index/Home.

Privredni sektori koji će biti zastupljeni su Prehrambena industrija, Poljoprivredna mehanizacija, Obnovljivi izvori energije i tehnologije za korišćenje biomase, kao i Informaciono-komunikacione tehnologije.

Saradnja sa Vojvodinaweb.com

voj.web logó-1Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona i Vojvodinaweb.com su ostvarili stručnu saradnju u interesu lakšeg održavanja kontakata među malim i srednjim preduzećima.

 

Naš zajednički cilj je da stvorimo veze međeu onima koji nešto nude i onih koji nešto traže. Bilo da je reč o informacijama ili konkretnim proizvodima, web stranice Informacionog centra za razvoj Potiskog regiona i Vojvodinaweb.com-a stoje na raspolaganju svim zainteresovanima.

Rokovi plaćanja

financePrivrednici Regiona,

Dugo očekivani zakon koji će regulisati obaveze po komercijalnim transakcijama, odn. po kome će se utvrditi rokovi plaćanja počeo je da se primenjuje. Pravi efekti ovog propisa biće vidljivi tek za 30, odnosno 45 dana, jer se zakon primenjuje od 31.03.2013. godine.

Naime, tek tada će se videti da li privredi država, ministarstva i javna preduzeća plaćaju u skladu sa dogovorenim, odnosno zakonom i da li preduzeća-dužnici plaćaju po dogovorenom, odnosno po zakonu, preduzećima-poveriocima. Dakle, do prvih rokova po zakonu ima još 30, odnosno 45 dana i nije na odmet da se podsetimo na nekoliko bitnih stavaka iz ovog zakona i njegovih pratećih akata- dva pravilnika.

Odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl. Glasnik RS 119/2012):
1.       ne primenjuju se na obaveze nastale pre primene ovog zakona, dakle 31.03.2013. godine, već samo na obaveze stvorene posle ovog datuma;

2.       ne primenjuju se na privredne subjekte nad kojima je otvoren postupak stečaja;

3.       jasno utvrdjuju rok kada počinje da teće 45 odn. 60 dana;

4.       dozvoljavaju i rok plaćanja duži od 60 dana, najviše do 90 dana i to ukoliko ugovorene obaveze zahtevaju isplatu u ratama za isporučenu robu, odnosno pružene usluge, stim da najmanje 50% obaveze mora biti isplaćeno zaključno sa polovinom tako ugovorenog roka, a ostatak novčane obaveze do isteka tog roka;

5.       nadzor nad sprovodjenjem zakona u delu budžetskih korisnika vrši Uprava trezora, odnosno ministarstvo nadležno za poslove finansija, s tim da u oba slučaja ministar nadležan za poslove finansija propisuje pravilnike kojima se uredjuje način i postupak vršenja nadzora;

6.       pravilnicima je propisano koja se dokumentacija mora priložiti u slučajevima ne poštovanja rokova plaćanja, kao i način podnošenja obaveštenja od strane privrednog subjekta.

S obzirom na sadržinu akata i ne velike dokumente, mišljenja smo da je sasvim dovoljno dato obrazloženje, a u prilogu dostavljamo i zakon i oba pravilnika.

Ukoliko, niste u direktnoj vezi sa ovim delom posla, molimo Vas da e-mail prosledite onome ko ovo radi u vašem privrednom društvu.

Isto tako, ukoliko imate pitanja vezano za ovu materiju, dostavite ih e-mailom na subotica@komora.net ili na telefon 553-357.

Link