Arhiva ‘Vesti’

Kredit za poljoprivredu

Posvetite malo vremena čitanju ove informacije. Možda nije najdirektinije vezana za vašu delatnost, ali je, generalno značajna, u prvo vreme samo za poljoprivredu, pa za širi broj delatnosti iz privrede i na kraju i za sve građane Srbije.  Dok MMF analizira naše planove za sledeću godinu, u narednih 10 dana u Srbiju će stići prvih 100 miliona evra kredita iz Abu Dabija, namenjenih poljoprivredi.

Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata stiže kredit za izgradnju sistema za navodnjavanje u Srbiji. U narednih desetak dana stiže 100 miliona evra, kao deo kredita na 20 godina, sa grejs periodom od pet godina i kamatom od 2,5 odsto.  Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić je izjavio da su projekti spremni i da će se raditi na 13 mesta širom Srbije.  U svojoj izjavi ministar naglašava da je kompletna dokumentacija za izvođenje ovog projekta spremna, spremni su izvođački radovi, urađena je kompletna studija o izvodljivosti za svih 100 000 hektara, s tim da će u ovoj prvoj fazi biti realizovani 25 000 hektara.  Konkretno ovaj projekat će se realizovati na 13 lokacija na celoj teritoriji Republike Srbije i ono što je važno reći je da će najveći deo sredstava biti usmeren na infrastrukuru mreže za navodnjavanje, ali će deo biti usmeren i ka krajnjim korisnicima.

Stručnjaci za oblast poljoprivrede ocenili su u izjavama agenciji Tanjug da je kredit za navodnjavanje iz Ujedinjenih Arapskih Emirata razvojna šansa ovog sektora u Srbiji, ali treba voditi računa o tome u šta se ulaže taj novac.

Prema našim podacima, Srbija imala izgrađenih 150.000 hetara sistema za navodnjavanje, ali je to devastirano zbog neodržavanja i sada se koristi između 35.000 i 38.000 hetara koji su pod navodnjavanjem.  Prema ovim podacima, Srbija je na veoma niskoj lestvici zemalja koje koriste sisteme za navodnjavanje i povećanje sadašnjih površina od 38.000 hetara za još 25.000 bila velika je stvar.

Već sada je jasno da je za četiri godine nemoguće postaviti sisteme za navodnjavanje na milion hektara kakve su bile ambicije prethodne Vlade, ali kada bi godišnje za 50.000 hetara povećavali površine pod sistemima za novadnjavanjem, ostavrili bi ogroman napredak u ozdravljenju naše poljoprivrede.

Inače, potrebno je istaći da postavljanje sistemima navodnjavanja po jednom hektaru staje između 7.000 i 10.000 evra.  U ovom momentu potrebno je pored postavljanja sistema za navodnjavanje, mudro voditi proizvodnu politiku i odabrati one setvene kulture koje mogu da otplaćuju kredit, kao što su semenska proizvodnja, proizvodnja voća, povrća, krmnog bilja.

Agroekonomisti smatraju da je svaki uloženi dinar u agrotehniku dobrodošao, posebno u navodnjavanje, jer je to garancija ostvarenja i punog genetskog potencijala naših kultura, uključujući i voće, povrće i vinovu lozu.  Navodnjavanjem se može obezbediti stabilnost proizvodnje, što će omogućiti lakše planiranje i manje problema na tržištu, u pogledu ponude i potražnje.

Navodnjavanje neće imati pun efekat, bez ozbiljne stočarske proizvodnje, jer i najkvalitetnija zemljišta koja se navodnjavaju moraju da imaju prihranu u vidu stajnjaka, kao pratećeg elementa, smatra ekonomska struka.  Ovome svakako ide u prilog da se navodnjavanjem obezbeđuje i mogućnost druge žetve, jer posle skidanja ječma, pšenice ili uljane repice, na njivama mogu da se proizvode hibridi za stočnu hranu, ili boranija i slične kulture, a stočarstvo bez jeftine, kvalitetne i količinski zastupljene stočne hrane ne može dati pozitivne rezultate.

Očekujemo da se ovakvi projekti pojave i u drugim oblastima i udare temelje nove ekonomske politike u Srbiji.

Izvor

Isticanje firme

RPK SuboticaNekoliko privrednika se obratilo sa pitanjem da li tržišna inspekcija ima pravo da sankcioniše preduzeće ukoliko nije istaklo naziv firme na vidnom mestu. Prema Zakonu o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 53/2010), u članu 42. stav 1. utvrđena je obaveza trgovca da na prodajnom mestu ima vidno istaknuto poslovno ime, odnosno naziv ili skraćeno poslovno ime, a u stavu 2. istog člana, obaveza trgovca da na prodajnom objektu ima istaknute i osnovne podatke o tom prodajnom objektu, i to naročito vrstu trgovinskog formata, u skladu sa propisanom klasifikacijom.

Prema  članu 42. Zakona o trgovini, može se, dakle, konstatovati da postoji dužnost trgovca da istakne poslovno ime (firmu) na objektu, koji spada u navedenu klasifikaciju prodajnog objekta koji je u funkciji trgovine na malo.

Međutim, u smislu Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006), prema članu 16. stav 1., firma jeste svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost.

Imajući u vidu da je poslovno ime naziv pod kojim privredno društvo posluje (član 17. Zakona o privrednim društvima – “Sl. glasnik RS”, br. 125/2004), u skladu sa navedenim propisima, neophodno je isticanje poslovnog imena i na objektima u kojima se ne vrši prodaja robe, iz razloga što bez ovih poslovnih objekata (skladišta, administrativne prostorije), privredno društvo ne može obavljati svoju delatnost, uvažavajući činjenicu da skladište i administrativne prostorije čine fizičku, funkcionalnu i tehničko-tehnološku celinu namenjenu obavljanju prometa.

Znači, obaveza svakog privrednog subjekta jeste da bez obzira na delatnost kojom se bavi, na vidnom mestu istakne svoje poslovno ime.

Izvor: Regionalna privredna komora Subotica

Spisak dobara – 8% PDV

8 percent signOd uvođenja Zakona o porezu na dodatu vrednost 2005. godine pa do danas vrlo često se javljaju dileme oko određivanja proizvoda kojima se promet oporezuje po povlašćenoj stopi od 8 %. Pravilno određivanje stope značajno je i sa stanovišta države ali i poreskog obveznika. Ukoliko se obračuna niža stopa, a nije pravilno da se primeni niža stopa i ne izvrši se ispravka, budžet republike je direktno oštećen.

Ukoliko se obračuna niža stopa, a kontrolom se utvrdi da je bilo potrebno primeniti višu stopu od 20 %, poreski obveznik, pored sudskog postupka, kazne  i uplate razlike poreza, neće imati mogućnosti da razliku poreza naplati od kupca, jer ni jedan kupac neće prihvatiti ovakvu trgovinu i direktno povećava svoje troškove u bilansu i smanjuje svoju likvidnost za navedenu razliku.

Da bi se izbegle ove dileme, zakonodavac  objavljuje spisak dobara na koje se odnosi povlašćena stopa. Iskustva kazuju da poreski obveznici u ne malom broju slučajeva, ili zbog neznanja da postoji spisak ili zbog pogrešne procene, ne koristeći ovaj spisak, ulaze u poreski prekršaj i stvaraju nepotrebne neprijatnosti.

Iz ovih razloga, kao i zbog potrebe da se ukaže na segment ove vrlo značajne materije oko PDV, u prilogu dostavljamo vam ažurirani spisak dobara koja se  prema članu 23. Zakona o PDV oporezuju posebnom poreskom stopom od 8 % razvrstnanih po nomenklaturi carinske tarife. Spisak je ažuriran sa 08.08.2013. godine i stavljen je na raspolaganje svim obveznicima koji isti ne poseduju.

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA SUBOTICA
Senćanski put 15
24000 Subotica
Republika Srbija
Tel/faks: 381 24 553 357
Web: www.rpk-subotica.org.rs

zp8497586rq

Povoljne kreditne linije za mala i srednja privredna društva

Business DevelopmentMala i srednja privredna društva, preduzetnici, javna komunalna preduzeća i lokalne samouprave imaju na raspolaganju povoljne kredite međunarodnih finansijskih institucija i Evropske unije. PKS će organizovati javne promocije i prezentacije kreditnih linija za privrednike, koje se realizuju preko NBS. Očekujemo da će prezentacije ovih kreditnih linija biti organizovane i u Subotici.
U cilju veće iskorišćenosti kredita međunarodnih finansijskih institucija i EU, Regionalna privredna komora Subotica, Privredna komora Srbije i Narodna banka Srbije podsećaju privrednike da se, preko Narodne banke Srbije, realizuju krediti za mala i srednja privredna društva, preduzetnike, javna komunalna preduzeća i lokalnu samoupravu koji su odobreni Srbiji. To su:

1. Fond revolving kredita Republike Srbije
2. Apeks zajmovi Evropske investicione banke
3. Krediti Republike Italije
4. Donacija Kraljevine Danske – program LEDIB
5. Zajam Nemačke razvojne banke KfW

Sredstva Fonda revolving kredita, prva tri Apeks zajma i prvog kredita Italije ukupnog iznosa 363,25 miliona evra iskorišćena su kroz 1.370 odobrenih kredita čime je omogućeno otvaranje 6.381 novih radnih mesta.

Četvrti Apeks zajam od 250 miliona evra u fazi je korišćenja, očekuje se da će do kraja septembra 2013. godine biti u potpunosti realizovan, a zajam KfW od 100 miliona evra nedavno je počeo da se koristi i povučeno je 77 miliona evra.

Izvestan zastoj u korišćenju kreditnih sredstava je kod drugog kredita Italije od 30 miliona evra zbog specifične namene, jer minimum 70 odsto sredstava mora da se iskoristi za kupovinu roba i usluga italijanskog porekla.

Vrlo brzo se očekuje efikasnije korišćenje sredstava donacije Kraljevine Danske od dva miliona evra, obzirom da je u realizaciju uključeno pet novih posredničkih banaka. Pored Niškog, obuhvaćena su i ostala četiri upravna okruga južne Srbije – Jablanički, Pčinjski, Toplički i Pirotski.

Sredstva kreditnih linija biće raspoloživa u duže vreme, a pregovara se i sa Evropskom investicionom bankom o odobravanju novog petog Apeks zajma od 500 miliona evra. Privrednici se preko Privredne komore Srbije mogu upoznati o povoljnim uslovima finansiranja što bi trebalo da doprinese povećanju iskorišćenosti tih sredstava.

Više informacija o aktuelnim programima finansijske podrške i uslovima korišćenja kreditnih linija možete naći na http://www.nbs.rs/internet/cirilica/40/40_2/index.html

Kontakt u PKS

Odbor za mala i srednja privredna društva
tel: (+381 11) 3300-989
e-mail: mspp@pks.rs
http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=381&t=5

Odbor za bankarstvo i osiguranje
tel: (+381 11) 3238-572
e-mail: bankarstvo@pks.rs

Izvor: RPK Subotica

Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća u Srbiji – EBRD

RPK Subotica''Program podrške malim i srednjim preduzećima u Srbiji'' je novi projekat finansiran od strane Evropske unije sa 3.5 miliona evra, koji sprovodi Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) – Small Business Support (SBS) tim, u saradnji sa Ministarstvom finansija i privrede Republike Srbije.

EBRD će za 240 preduzeća obezbediti potrebne tehnike, veštine i znanje, kako bi postala inovativna, privukla finansijere, stekla odgovarajuću stručnost, i izrasla u poslovne lidere, povećavajući tako konkurentnost i produktivnost privatnog sektora u Srbiji. Uz pomoć SBS programa za podršku malim i srednjim preduzećima, EBRD povezuje preduzeća sa domaćim konsultantima i međunarodnim savetnicima koji mogu pružiti podršku unapređenju širokog spekta poslovnih aktivnosti. U Srbiji, SBS je podržao više od 500 preduzeća od 2001. godine, pomažući im da se razviju i postanu konkurentnija.

Tim za podršku malom biznisu (SBS) omogućava domaćim i međunarodnim konsultantima da pomognu rast i konkurentnost malih i srednjih preduzeća u rastućim tržišno orjentisanim privredama. SBS ima dva glavna proizvoda: Program podrške jačanju poslovanja (BAS) i Program namenjen rastu i razvoju preduzeća (EGP). EGP je usmeren ka suštinskim menadžerskim i strukturalnim promenama u okviru preduzeća, obezbeđujući savetodavne usluge iskusnih međunarodnih industrijskih eksperata. BAS podržava kratkoročne projekte, identifikujući savetodavne usluge domaćih konsultanata koje bi mogle pomoći preduzećima u ostvarenju specifičnih ciljeva.

Business Advisory Services (BAS) je donatorski program koji funkcioniše na bazi refundacije troškova. BAS obezbeđuje grantove u visini do 10.000 evra, dok klijenti finansiraju ostatak od 20% do 75% ukupne neto vrednosti projekta. Od 2006. godine, BAS Srbija je primio 3.8 miliona evra donatorskih sredstava od Holandije, EBRD, EU i drugih. Takođe, projekti su delimično finansirani sredstvima preduzeća, u iznosu od 2.5 miliona evra. 2013. godine, BAS je primio 3.48 milona evra od Evropske unije, za nastavak svojih aktivnosti u Srbiji. BAS omogućava klijentima da dobiju poslovne savete od domaćih konsultanata u oblasti marketinga, organizacije, operativnog poslovanja, informacionih i komunikacionih tehnologija, inženjerskih rešenja, upravljanja kvalitetom, energetske efikasnosti i efikasnosti resursa i u oblasti zaštite životne sredine. BAS projekti su precizno definisani i traju 4 do 6 meseci.

Izvor: Regionalna privredna komora Subotica

zp8497586rq

Kreditna linija Holandske razvojne banke FMO za mala i srednja preduzeća u Srbiji

komercijalna-bankaKomercijalna banka saopštila je da je s Holandskom razvojnom bankom potpisala ugovor o kreditnoj liniji od 20 miliona evra za domaća mala i srednja preduzeća.

U saopštenju se navodi da kroz kreditnu liniju FMO banka želi da stimuliše razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji, koja bi trebalo da preuzmu vodeću ulogu u privrednoj razvoju i sniženju stope nezaposlenosti.

Sa investicionim portfoliom od 6,3 milijarde evra, Holandska razvojna banka FMO jedna je od najvećih bilateralnih razvojnih banaka, koja ulaže novac u projekte privatnog sektora na tržištima u razvoju.

Izvor: Komercijalna Banka – http://www.kombank.com/srp/info.asp?infoid=622

zp8497586rq

Poziv za učešće – NSS održavanje mašina i opreme 2013

omo2013_20052013Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete na XXXVIII Naučno-Stručnom skupu: ODRŽAVANJE MAŠINA I OPREME 2013 – OMO 2013, koji će biti održan od 24-27. juna 2013. godine u Budvi u hotelu Aleksandar u organizaciji: Mašinskog fakulteta u Beogradu, Društva održavalaca tehničkih sistema i Instituta za istraživanja i projektovanja u privredi (IIPP).

Održavanje Mašina i Opreme (OMO) je tradicionalni naučni-stručni skup koji se već dugi niz godina organizuje i koji svaki put uspešno okuplja predavače sa fakulteta, naučnih instituta i iz privrede i time obezbeđuje da se stručna javnost upozna sa koncepcijom, potrebama, preduzetim akcijama, mogućnostima i perspektivama razvoja u okviru široke oblasti, održavanja tehničkih i infrastrukturnih sistema.

Ove godine, pored osnovne tematske oblasti  koja se tiče održavanja tehničkih sistema skup će poseban fokus staviti na obrađivanje tema i iz oblasti UPRAVLJANJA ODRŽAVANJEM INFRASTRUKTURE I IMOVINE PREDUZEĆA – ASSET MANAGEMENT.

Opširnije o samom skupu kao i informacije o načinu prijavljivanja za učešće na skupu možete pogledati OVDE.

Pozivnica na menaifestaciju za promociju nauke – “Put nauka”

science_roadPOZIVNICA – NA MANIFESTACIJU ZA PROMOCIJU NAUKE – PUT NAUKA  

“Put Nauka” je zajednička inicijativa Ministarstva ljudskih resursa Mađarske i Udruženja baštovana iz Sente. Ovom manifestacijom nameravamo da postavimo temelje jedne dugogodišnje tradicije.

Manifestacija se realizuje u Srbiji kao proširenje jedne dugogodišnje, uspešne manifestacije u Mađarskoj po imenu “Most Nauka.”

Glavni cilj manifestacije je da na razumljiv način predstavi važnost istraživanja i razvoja u uspešnom funkcionisanju kompanija, firmi i institucija u našem regionu, i time skrene pažnju koliko je bitno za razvoj jedne regije naučna profesionalna orijentacija. Pošto osnovna ideja manifestacije je slikovito i atraktivno predstavljanje profesionalne orijentacije i oblasti nauke karakterističnih za našu regiju, svakako želimo da pozovemo sve kompanije (MOL, OTP, Vojvodina Šume, preduzeća prehrambene i prerađivačke industrije, itd.), interaktivne parkove značajne za profesionalnu orijentaciju (Spomen kuća “Than”), institucije iz prosvete i za istraživanja (Visoka tehnička škola strukovnih studija  Subotica, Izmešteno odeljenje Budimpeštanskog Univerziteta “Corvinus” u Senti, itd.), koja aktivno učestvuju u razvoju našeg regiona i u oblikovanju imidža istog.

Manifestacija se oglašava kao porodični vikend program 6-7. Jula 2013. godine, a njena centralna lokacija je gradski park na Glavnom trgu Sente. U parku na Glavnom trgu u Senti biće postavljeni štandovi, gde kompanije mogu predstaviti svoje uzbudljive inovacije, razvojne pravce, kao i svoje interaktivne programe.  Na centralnom mestu na trgu nalazi se paviljon u kojem će se održati predavanja i eksperimenti vezani za programe manifestacije.

Glavni pokrovitelj ove manifestacije je državna sekretarka iz Ministarstva ljudskih resursa Mađarske, gospođa Roža Dr. Hofman.

Organizatori očekuju prijave od istraživača, institucija koje se bave istraživačkim radom, univerziteta, civilnih organizacija, talentovanih đaka i studenata, inženjera i naročito onih kompanija koje pridaju veliki značaj istraživačkom radu i razvoju.

Pozivamo sve zainteresvane da budu aktivni učesnici, partneri  ili sponzori manifestacije pod nazivom  “Put Nauka”.

Kontakt:
SCIENCE d.o.o. Adresa: 24400 Senta, Glavni trg 6.
Email: office@science.rs ,  www.science.rs
Seleš Gizela (organizator) Mobilni: 060 3331260
Aranyos Melinda  (organizator) Mobilni: 060 3331264

Mladi su zakon

activejResurs centar za severnobanatski okrug, Nezavisna Omladinska Organizacija „ACTIVE“ uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta vas poziva da učestvujete na konkursu za finansiranje omladinskih volonterskih projekata MLADI SU ZAKON.

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu koji ima za cilj da podstiče aktivizam i volonterizam mladih širom Srbije!

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Severnobanatskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Prijavni formular i detalji o načinu prijave, temama konkursa i sličnim informacijama vezanim za konkurs nalaze se u attachu ovog maila i na web stranici www.active.org.rs .

Za dodatne informacije, obratite se na telefon: 069/311 1993 ili na mejl: nooactive@yahoo.com

Povodom promocije konkursa NOO ACTIVE organizuje sastanak u Čoki, ulica Potiska 18, u petak 17.05.2013. godine  sa početkom u 12:00 časova.

Kao i uvek, ko god doš’o, dobro doš’o!

P.S. lajkujte nas na Facebook fan strani programa: Mladi su zakon 2013 – severnobanatski okrug.
https://www.facebook.com/MladiSuZakon2013SevernobanatskiOkrug

VII Međunarodni i regionalni sajam privrede – Subotica

sajam-privrede1Sedmi Međunarodni i regionalni sajam privrede „Subotica 2013“ će se održati u periodu od 5. do 8. juna u subotičkoj Hali sportova. Tematika sajma je proizvodnja, prerada i distribucija hrane.

Međunarodni i regionalni sajam privrede ”Subotica 2013” će po tradiciji okupiti izlagače iz Srbije i zemalja u regionu, prvenstveno Mađarske i Hrvatske. Sajam preduzetncima nudi prostor i mogućnost za predstavljanje, upoznavanje i stručne kontakte.

Organizator Sajma je Javno komunalno preduzeće “Subotičke pijace”. Suorganizatori su Regionalna privredna komora Subotice i preduzeće “V Land sajmovi”. Manifestacija se radi uz podršku lokalne samouprave Grada Subotica i Sekretarijata za privredu AP Vojvodine.

Link