Besplatna obuka za početnike u biznisu

Regionalna razvojna agencija Bačka, u periodu od 20.06.-22.06.2011. godine, održaće desetu po redu Obuku za početnike u biznisu. Obuke se izvode po metodologiji i uz finansijsku podršku Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Sadrže sledeće tematske module: osobine i motivi  preduzetnika; analiza i vrednovanje biznis ideja;  porezi i doprinosi;  pravni osnov poslovanja; privredni subjekti – pojam, […]

Nastavi

Đilas najavio izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Beograd će se odreći 10% poreza na zarade u korist nerazvijenih opština Vladajuća koalicija staviće na prvu narednu vanrednu sednicu parlamenta predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim će biti omogućeno da lokalne samouprave ostvare dvostruko veći prihod na ime poreza na zarade ostvarene na njihovoj teritoriji, najavio je danas […]

Nastavi

Maloprodajni objekti nisu obavezni da uvode HACCP standard

Ministarstvo poljoprivrede i trgovine saopštilo je 6. juna da objekti za promet hrane na malo nisu obavezni da uvode Hasap standard (Program analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP), već samo dobru distributivnu i higijensku praksu. – Uprava za veterinu je donela Instrukciju o načinu i postupku sprovođenja službene kontrole u maloprodajnim objektima u […]

Nastavi