Arhiva ‘Vesti’

Poziv na trening “Eko Dizajn Koncept”

danube pie

Univerzitet u Novom Sadu – kancelarija Evropske preduzetničke mreže, sa agencijama za marketing, konsalting i eko dizajn „Total Idea“ i „Ecodesign“ organizuje trening

„EKO DIZAJN KONCEPT”

Cilj treninga je obuka preduzeća o inovativnom pristupu poslovanja i ekološke podobnosti proizvoda koji teži SMANJENJU TROŠKOVA, kroz EFIKASNIJU UPOTREBU MATERIJALA I ENERGIJE, OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE i ŠIRENJE NA TRŽIŠTE, uvođenjem NOVIH ODRŽIVIH PROIZVODA i sa POVEĆANJEM KONKURENTNOSTI malih i srednjih preduzeća.

Sadržaj i benefiti treninga:
•         Edukacija – jasno razumevanje suštinskih osnova eko dizajna, procene životnog ciklusa proizvoda (LCA) i karbonskog otiska proizvoda,
•         Eko alat – praktične vežbe sa alatom MET matrica (materijal, energija, toksičnost) i osnovna obuka na platformi EKODIZAJN +,
•        Umrežavanje – povezivanje preduzeća/organizacija, kroz promotivne događaje i okrugle stolove,
•         Razmena iskustva – na treningu ćete imati priliku da čujete iskustva i rešenja drugih firmi,
•         Sertifikat –  potvrda učešća na treningu izdata od strane Evropske preduzetničke mreže i UNESCO katedre Univerziteta u Novom Sadu,
•         Mogućnost učešća u studijskoj poseti,
•         Mogućnost detaljne analize jednog proizvoda preduzeća u okviru elektronske platforme za analizu proizvoda,
•         Besplatno učlanjenje u najveću preduzetničku mrežu na tlu Evrope – Evropska preduzetnička mreža EEN.

Datum održavanja i vreme trajanja treninga:
•         Petak, 20. decembar 2013. godine, Svečana sala Rektorata, Univerzitet u Novom Sadu (trg Dositeja Obradovića 5).
•         Ukupno trajanje jednodnevnog treninga je 3 časa, od 11 do 14 h.

Trening je namenjen:
•         Preduzećima koja posluju u oblastima povezanim sa ambalažom, pakovanjem i štampom, kao i onima koja posluju u svim proizvodnim sektorima, a imaju potrebu za unapređenjem primene eko dizajn pristupa u svom poslovanju i žele da se uključe u besplatan trening eko dizajna.

Trening “Eko dizajn koncept” je BESPLATAN za sva preduzeća koja se prijave za učeće na obuci.
Krajnji rok za prijavu je sreda, 11. decembar 2013. godine u 15 časova!

Način prijave:
•         Preduzeća koje žele da se prijave za prijave za trening o eko dizajnu treba da popune formular o učešću na projektu

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice u vezi sa popunjavanjem formulara možete kontaktirati predstavnike tima koji može posetiti vaše preduzeće radi zajedničkog popunjavanja istog.

Informacije o projektu možete pratiti na facebook stranici www.facebook.com/DanubePIE, a za sve dodatne informacije obratite se na sledeće kontakte:
Prof. dr Vojin Šenk, rukovodilac projekta
Doc. dr Mladen Radišić, član projektnog tima: 064 144-70-48
Vladimir Nikić, član projektnog tima: 063 11-33-012
e-mail: danubepie@uns.ac.rs

Prijavni formular

Poziv – Trening Eko Dizajn

Seminar – planiranje poslovnog uspeha“ – sopstvena ideja ili franšizing

workshopU cilju edukacije poslovne javnosti i svih zainteresovanih za franšizno poslovanje, PKS, Centar za franšizing, pokreće novu seriju seminara i u saradnji sa RPK Subotica, organizuje radionicu pod nazivom „Garancija poslovnog uspeha: sopstvena ideja ili franšizing?“

Seminar će se održati u petak, 29.11.2013. godine, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama RPK Subotica, Senćanski put 15/II, 24000 Subotica.

Seminar ima za cilj kreiranje povoljnog ambijenta kroz edukaciju i informisanje o uslovima i dostupnim sredstvima za započinjanje biznisa, kao i stimulisanje i stvaranje održivih preduzetnika, MSP, kao i poboljšanje poslovanja i unapređenje konkurentnost postojećih.  Seminari će prezentovati paralelne aspekte, prednosti i mogućnosti, kao i rizike, u pogledu pokretanje preduzetničkog posla, po sopstvenoj ideji ili ulaskom u franšizing.  Takođe, predstaviće se smernice za odabir ideje za početak i realizaciju posla, izvore finansiranja, pravne aspekte i „zamke“ poslovanja, poslovnu administraciju, i to sa aspekta franšizinga i biznisa po sopstvenoj ideji.

AGENDA

11:00 – 11:45     Kako doći do ideje za sopstveni posao i realizacija
(šta je potrebno: analiza ideje, SWOT analiza, efikasan i profitabilan biznis plan, tržište, konkurencija, rizici opstanka) – Aleksandra Aleksić

11:45 – 12:45     Koraci za ulazak u svet franšizinga
(ulazak u biznis kupovinom franšize, stanje u Srbiji, ideja/izbor franšize, tačke obazrivosti, pitanja za davaoca franšize) – Marica Vidanović

12:45 – 13:00     Pauza

13:00 – 13:45     Povećati profitabilnost, prepoznatiljivost i dobit od tuđih novčanih sredstava
(kako proširiti postojeću poslovnu delatnost kroz kreiranje franšiznog koncepta) – Marica Vidanović
 
13:45 – 14:15     Kako doći do povoljnih novčanih fondova za ulazak u preduzetništvo?
(rasploživi novčani fondovo u Srbiji, kako aplicirati i dobiti novac) – Aleksandra Aleksić
 
Seminar je namenjen nezaposlenima, preduzetnicima koji su zainteresovani za nova ulaganja i/ili započinju svoje poslovanje, preduzetnicima koji žele da promene postojeću delatnost, potencijalnim kupcima franšize, pravnim licima koja su zainteresovana za rast i razvoj svog poslovanja, obrazovnim institucijama, konsultantima u malom preduzetništvu, bankama koje prate trendove u preduzetništvu i prilagođavaju se potrebama svojih klijenata.  Polaznicima će biti obezbeđena savremena audio-vizuelna prezentacija i komplet radnog materijala, pripremljen od strane predavača.

Predviđeni predavači na seminaru su Marica Vidanović, Centar za franšizing PKS, Odbor za EOI i Aleksandra Aleksić, Odbor za sistemska pitanja, EOI i Centar za žensko preduzetništvo RPK Kruševac.
 
Molimo Vas da Vašu prijavu dostavite najkasnije do četvrtka, 28.11.2013. godine, na e-mail nebojsa.sevo@komora.net ili na tel/faks 024/553-357.

Ključni faktori uspešnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji – Upitnik za mala i srednja preduzeća

thinking

Učestvujte u istraživanju koje sprovodi Nacionalna agencija za reginalni razvoj, u okviru  projekta „Ključni faktori uspešnosti malih i srednjih preduzeća u uslovima tranzicije“

Cilj istraživanja je da se utvrde ključni faktori uspešnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji kako bi se definisale mere za povećanje konkurentnosti ovog sektora.

Upitnik koji je pred vama je namenjen vlasnicima, menadžerima i zaposlenima u sektoru malih i srednjih preduzeća. Upitnik se razlikuje u zavisnosti da li ga popunjavaju menadžeri, vlasnici ili zaposleni.

Rezultati dobijeni ovim istraživanjem će biti isključivo korišćeni u naučno istraživačke svrhe i za potrebe međunarodnih projekata koji nas očekuju u sledećem periodu.

Upitnik koji je pred Vama ne predstavlja nikakav test znanja niti test sposobnosti. Ovde nema tačnih i netačnih ili vrednih i manje vrednih odgovora. Svi odgovori su dobri ako izražavaju Vaše pravo mišljenje.

Link ka upitniku:  https://www.surveymonkey.com/s/BGNZ28D

RESTART – Javni poziv za prikupljanje poslovnih planova i ideja za preduzeća u restrukturiranju

Ministarstvo privrede od septembra ove godine prikuplja “lične karte” preduzeća i na osnovu uvida u stanje ovih privrednih subjekata razmatraće načine za rešavanje njihovih ogromnih problema.

Minstarstvo privrede objavilo je danas na svojoj internet stranici  do sada prikupljene “lične karte” svih 153 preduzeća u restrukturiranju
http://www.privreda.gov.rs/pages/issue.php?id=9881 i

419 preduzeća u portfoliju Agencije za privatizaciju
http://www.privreda.gov.rs/pages/issue.php?id=9874.

Lične karte sadrže osnovne podatke, finansijske izveštaje, popis imovine, obaveza, kupaca, dobavljača, hipoteka i parnica.

Pozivamo sve zainteresovane domaće i strane investitore da analiziraju “lične karte” preduzeća koja su predmet njihovog interesovanja i da Ministarstvu privrede pošalju svoje poslovne planove i ideje za preduzeća u restrukturiranju i ostala u nadležnosti Agencije za privatizaciju, sa priloženim osnovnim podacima o pravnom licu i/ili priloženom kratkom biografijom autora i članova tima, ukoliko se radi o fizičkim licima.

Predloge dostaviti u formi Word ili PDF dokumenta na e-pošte restart@privreda.gov.rs . U naslovu e-pošte potrebno je naznačiti naziv privrednog subjekta koji je predmet dostavljenog predloga.

Pristigli poslovni planovi i ideje biće predmet analize Agencije za privatizaciju, samog preduzeća i Ministarstva privrede, a zainteresovani investitori će biti obavešteni o daljim aktivnostima. Do kraja godine biće utvrđena strategija za svako od ovih preduzeća.

U cilju obezbeđivanja pune transparentnosti, Ministarstvo privrede će objaviti sve pristigle planove i ideje na veb stranici Ministarstva.

Biznis mladih Srbije – Besplatan Online kurs preduzetnistva za mlade

biznis mladih srbije logoSmart kolektiv je 2010. godine, u partnerstvu sa Forumom poslovnih lidera Srbije i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, pokrenuo program podrške mladim preduzetnicima, obezbeđujući im biznis mentorstvo top menadžera velikih kompanija koji su im pomagali da razviju poslovanje tokom prvih godina rada.

Više od 70% mladih preduzetnika koje smo na ovaj način podržali i dalje uspešno posluje. Tokom narednih nekoliko godina proširivali smo oblasti podrške, a 2012. godine sklopili smo partnerstvo sa Erste Bankom, koja je za mlade koji žele da pokrenu posao razvila „Superstep” kreditnu liniju koja se daje pod povoljnim uslovima, i Nacionalnom službom za zapošljavanje, koja je za naše korisnike organizovala obuke za otpočinjanje posla.

Program Biznis mladih Srbije postao je 2012. godine član prestižne međunarodne mreže za podršku preduzetništvu mladih The Prince’s Youth Business International, kojom predsedava Princ od Velsa, a Srbija je time postala prva zemlja u okruženju koja je zastupljena u ovoj mreži, na šta smo posebno ponosni.

Danas je Biznis mladih Srbije program sveobuhvatne podrške preduzetništvu mladih, koja podrazumeva:

  • Edukaciju o preduzetništvu (treninzi i obuke)
  • Besplatne konsultacije za unapređenje biznis plana
  • Pristup „Superstep” kreditnoj liniji Erste Banke koji su namenjeni mladima za pokretanje posla i odobravaju se pod povoljnim uslovima
  • Besplatno biznis mentorstvo od strane iskusnih i uspešnih preduzetnika i menadžera za sve biznise registrovane uz podršku programa u trajanju od minimum godinu dana
  • Umrežavanje i promociju novoosnovanih biznisa
  • Individualan pristup i posvećenost svakom korisniku

Uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, u okviru programa pokrenta je nova besplatna usluga za mlade – onlajn kurs preduzetništva, koja će velikom broju mladih u Srbiji omogućiti da tokom nedelju dana uče na koji način razmišljaju preduzetnici i da kroz praktične i insiprativne primere i testove razvijaju svoje poslovne ideje i provere da li je preduzetništvo odgovarajuća karijera za njih.

Prijavljivanje za onlajn kurs otvoreno je na sajtu www.biznismladihsrbije.org do 3. novembra 2013. godine, a poziv je namenjen svim mladima uzrasta od 18 do 35 godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pozivnica

a href=”http://www.icr.rs/wp-content/uploads/2013/10/paprikafest.jpg”>paprikafestzp8497586rq