Arhiva ‘Vesti’

Peta međunarodna koneferncija o MSP

MINISTARSTVO EKONOMIJE
Peta Međunarodna konferencija o malim i srednjim preduzećima
U organizaciji Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja 23. novembra su održali u Sava centru Petu Međunarodnu konferenciju o malim i srednjim preduzećima (MSP) pod nazivom „MSP i preduzetništvo – Transformacija balkanske privrede“.

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić rekao je, otvarajući Konferenciju, da se ekonomije balkanskih zemalja razvijaju zahvaljujući procesu prelaska na tržišnu ekonomiju i beneficijama kroz proces evropskih integracija. On je dodao da zemlje regiona moraju bolje sarađivati, naročito u oblasti razvoja MSP gde postoji značajan potencijal za napredak i naveo podatak da MSP u Srbiji sada stvaraju 60.000 novih radnih mesta svake godine.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja posvetilo je godišnju MSP konferenciju izazovima i prilikama sa kojima se susreću vlade na Balkanu, a u cilju pružanja daljeg podsticaja za razvoj MSP uz veću međunarodnu saradnju. U pitanju su dva aspekta: (1) bolja saradnja zasnovana na već postignutom napretku i (2) otklanjanje preostalih barijera vezanih za međunarodnu trgovinu i investiranje, čime će se smanjiti ekonomski troškovi.

Konferencija je okuplja predstavnike Evropske komisije i zemalja Balkana, a usredsrediće se na pitanja praktičnih načina za bolju saradnju u interesu MSP širom regiona. Teme o kojima će se govoriti obuhvataju podršku preduzetništvu na Balkanu, pristup kapitalu, poboljšanje međudržavne saradnje, strane direktne investicije i podugovorne mogućnosti za MSP, saradnju na planu inovacije i istraživanja i poboljšanje sistema garancije kvaliteta.

Igor Brkanović, pomoćnik ministra zadužen za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo istakao je da su svim zemljama u regionu potrebne dobre MSP strategije i njihovo sprovođenje i ukazao na Evropsku povelju o malim preduzećima kao na primer saradnje između Evropske komisije i zemalja zapadnog Balkana, koja je već rezultirala u poboljšanom poslovnom okruženju za MSP.

Centralno evropska inicijativa je glavni pokrovitelj konferencije, koju su podržali i program ENTRANSE Kraljevine Norveške i Međunarodna organizacija rada (ILO).

Održana Prva konferencija povodom projekta revitalizacije pograničnih mrtvaja reke Tisa u Kanjiži

OPŠTINA KANJIŽA, ICR
SUSEDSKI PROGRAM: Revitalizacija mrtvaja reke Tisa, Konferencija I

Održana Prva konferencija povodom projekta revitalizacije pograničnih mrtvaja reke Tisa u Kanjiži

U okviru projekta “Povećanje ekološkog potencijala pograničnih mrtvaja reke Tise“,Broj ugovora: 06SER02/02/007 finansiranog od strane Evropske agencije za rekonstrukciju u okviru SUSEDSKOG PROGRAMA, održavana je prva konferencija o toku projekta i važnosti revitalizacije mrtvaja.

Konferencija se održala u petak, 23.novembra 2007.godine u Svečanoj sali zgrade opštine Kanjiža – Galvni trg 1 sa početkom u 10 časova. Broj prisutnih je bio vrlo zadovoljavajući, postalo je evidentno da je kanjiška javnost shvatila važnost revitalizacije mrtvaja. U isto vreme, veliki odziv i zainteresovanost prisutnih obavezuje nas da, sa još većim žarom, nastavimo rad na ovom važnom projektu.

Program konferencije bio je:

– Otvaranje skupa i uvodne reči:

Karolj Kermeci, predsednik opštine Kanjiža
Peter Rac, Opština Segedin, R. Mađarska (predstavljanje dosadašnjeg toka projekta)
Robert Fejstamer, Kanjiža (ICR)

– Film “Mrtva Tisa želi da živi”

– “Značaj vlažnih staništa Potisja”

Klara Sabadoš, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Novi Sad

– „Tiski cvet – ugroženost i zaštita”

Tamara Jurca, Akademsko društvo za zaštitu i proučavanje prirode, Novi Sad

– Umetnički film “Lepa Tisa i ostale stvari”

– Plan rehabilitacije Mrtvaja reke Tise

Dr Endre Fekete, Uprava za zaštitu životne sredine, Segedin, R. Mađarska

– Mogućnosti prekogranične saradnje IPA 2007-2013.

Judit Schrick, NFÜ, Budimpešta, R. Mađarska

– Primer dobre prekogranične saradnje,

Projekat „Panonske staze mira“ – ujedinjavanje lepota Ludoškog jezera i doline reke Tise, Zavoda za urbanizam Subotice

– Otvaranje izložbe fotografija u foajeu Gradske kuće

Četvrta tranša kratkoročnih kredita

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
ČETVRTA TRANŠA KRATKOROČNIH KREDITA ZA POLJOPRIVREDU U UTORAK 27. NOVEMBRA
Na osnovu ugovora, sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, o administriranju kredita namenjenih poljoprivredi, 12 banaka u Srbiji će u utorak 27.novembra 2007. u 9 časova početi prijem zahteva za četvrtu tranšu kratkoročnih kredita u ukupnom iznosu od 500 000 000 dinara.
Reč je o kratkoročnim kreditima sa rokom otplate od 12 meseci, godišnjom kamatom od 6% I bez valutne klauzule.
Zahteve za kredite će primati ekspoziture sledećih banaka širom Srbije:

– Hipo alpe adria banka,
– Čačanska banka,
– Eurobank EFG štedionica,
– NLB Kontinental banka,
– Agrobanka,
– Panonska banka,
– Komercijalna banka,
– Univerzal banka,
– Volksbanka,
– Vojvođanska banka,
– Kredi banka i
– Metals banka.