Arhiva ‘Vesti’

Mostom preko Tise u Adi od oktobra

Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine u izgradnju uložio oko 8 mil EUR

Most preko Tise kod Ade je izgrađen. Radovi na pristupnim putevima sa obe strane mosta u završnoj su fazi. Most će biti pušten u saobraćaj za dve do tri sedmice – čulo se na gradilištu koje je juče obišao predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajtić.

– Most kod Ade je jedna od najvećih pokrajinskih investicija u prethodnih nekoliko godina. Kada uskoro bude pušten u saobraćaj predstavljaće snažan privredni zamajac razvoja ovog regiona i severne Bačke i severnog Banata. Ovim mostom će se bitno skratiti razdaljine između opština Kikinda, Ada, Čoka, Novi Bečej, on će spojiti severni Banat sa Koridorom 10 i omogućiće dolazak investitora, omogućiće bolji život. I poljoprivrednicima će biti olakšano da obrađuju svoje zemljište i sa jedne i sa druge strane Tise, jer, ovde je bila jedna od retkih preostalih skela. Opštine koje će imati neposredne koristi od ove saobraćajnice zaslužuju ovaj most, kao objekta od velikog infrastrukturnog značaja – izjavio je Pajtić.

Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine u izgradnju mosta uložio je više od 770 miliona dinara, a za izgradnju pristupnih puteva još 45 miliona dinara.

Most kod Ade skratiće put do Kikinde sa sadašnjih 63 na 27 kilometara. Sa banatske strane nastavlja se izgradnja planirane putne mreže u dužini od 20-tak kilometara. Pored toga, most kod Ade ima i širi regionalni značaj. Nakon izgradnje petlje kod Malog Iđoša na Koridoru 10, to će biti ujedno i najbolja saobraćajna trasa za povezivanje ovih opština sa Somborom i drugim opštinama Zapadnobačkog okruga. I Severnobanatski okrug, preko opštine Ada, imaće najkraći put za izlazak na Koridor 10. Na nivou AP Vojvodine, ova saobraćajna transferzala će povezivati pet okuga, odnosno njome će biti stvoreni uslovi za povezivanje 40% od ukupnog stanovništva u Vojvodini.

Puštanjem u saobraćaj mosta kod Ade, ostvariće se najkraća veza u pravcu istok-zapad, od Mađarske i Hrvatske, preko Srbije sa Rumunijom.

e-Kapija, 14.09.2010.

Podrška vojvođanskoj privredi

Fond za razvoj Vojvodine odobrio četiri milijarde dinara za podršku vojvođanskoj privredi

Fond za razvoj Vojvodine je danas objavio da je u prvoj polovini ove godine odobrio 214 kredita ukupne vrednosti 1,8 milijardi dinara.

Kako se navodi, novac je dodeljen na konkursima za dugoročno kreditiranje privrede i poljoprivrede i kratkoročno kreditiranje izvoza, a u partnerstvu sa Razvojnom bankom Vojvodine za likvidnost preduzeća dodatno je plasirano dve milijarde dinara.

Najviše sredstava plasirano je za poljoprivrednu proizvodnju, transport, proizvodnju i preradu, kao i za građevinarstvo i usluge.

U oblasti kreditiranja poljoprivrede najviše je dato za stočarstvo, ratarstvo i voćarstvo, a na konkursu za kratkoročno finansiranje izvoza doniminiraju delatnosti obrade metala, proizvodnja prehrambenih proizvoda i ratarstvo.

Od ukupnog broja korisnika kredita, 111 su registrovana poljoprivredna gazdinstva, a 103 korisnika su firme i preduzetnici.

Kako je najavljeno, svi konkursi biće otvoreni do plasiranja planiranih sredstava, a krajem septembra biće raspisan i konkurs za dugoročno kreditiranje izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta.

Fond za razvoj Vojvodine osnovala je Skupština Vojvodne pre osam godina i do sada je putem kreditnih linija plasirao oko 4.500 kredita.

e-Kapija, 14.09.2010.

Beogradski Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća upisuje desetu generaciju studenata

Na Fakultetu za menadžment malih i srednjih preduzeća (FMMSP) u Beogradu u toku je upis desete generacije studenata osnovnih akademskih studija, po novom akreditovanom studijskom programu. FMMSP je dobio akreditaciju za tri polja naučno-istraživačkog delovanja: osnovne akademske studije, diplomske akademske studije-master i doktorske studije, akreditaciju Instituta za naučno-istraživački rad i sertifikat za kvalitet nastavnog procesa prema međunarodnom standardu.

Studenti za tri godine osnovnih studija stiču visok stepen i kvalitet znanja iz naučnih metoda menadžmenta i menadžerskih veština koje im omogućavaju konkurentnost na tržištu rada i poslovni uspeh u svim privrednim i poslovnim sistemima. Nakon završetka osnovnih studija (studije prvog stepena) studenti stiču diplomu akademskog obrazovanja i stručni naziv menadžer (180 ESPB-Evropski sistem prenosa bodova).

Posle junsko-julskog upisnog roka na fakultetu je preostao ograničen broj slobodnih mesta: – na osnovnim studijama 30, na diplomskim akademskim studijama (master- akademske studije) 10, na doktorskim studijama 5 mesta. Studenti koji završe prvu godinu diplomskih akademskih studija (master studije) imaju mogućnost dobijanja zvanja “diplomirani menadžer”, a završetkom druge godine ovih studija stiču naziv “master-diplomirani menadžer”.

Uprava fakulteta podseća potencijalne kandidate da studije prvog stepena traju 3 godine, studije drugog stepena dve godine, a studije trećeg stepena traju 3 godine.

Na studijski program osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje je završilo srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Studenti srodnih fakulteta mogu upisati II ili III godinu, a lica sa završenom višom školom i završenim visokim strukovnim studijama, mogu upisati III godinu.

“Jedna od naših prednosti je i organizovana popodnevna nastava za studente koji su u radnom odnosu”, dodaje se u saopštenju Fakulteta.

Prijava kandidata vrši se i putem e-maila: office@fmmsp.edu.rs. Šire informacije možete pronaći i na sajtu www.fmmsp.edu.rs

e-kapija, 13.09.2010.

Konferencija o elektronskom poslovanju “eTalk” od 13. do 15. oktobra u Subotici

Kompanija MFC, u saradnji sa Euro IT Forumom i Udruženjem e-Razvoj, a pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije i Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, organizovaće od 13. do 15. oktobra prvu konferenciju o elektronskom poslovanju u Srbiji sa aspekta zakona i prakse.

Konferencija “eTalk” biće održana u Subotici, u hotelu “Patria”, a kako su naveli organizatori njena misija je da edukuje opštu javnost po pitanju značaja digitalne ekonomije, da poveže zakonsku regulativu u oblasti ICT-a sa praktičnim stranama njene primene i predstavi inovacije i mogućnosti pristupa fondovima EU, kao i izvoznim potencijalima srpske IT industrije. Konferenciju će otvoriti državni sekretar u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društo, Miloš Stevanović, a zatvoriće ministarka Jasna Matić.

Svoj doprinos podsticaju razvoja i unapređenja oblasti ICT-a u Srbiji, kroz učešće na “eTalk” konferenciji, daće i predstavnici organa javne uprave i lokalne samouprave, IT profesionalci zaposleni u javnom sektoru, IT stručnjaci iz renomiranih domaćih i stranih IT kompanija koje se bave razvojem i implementacijom e-Governance rešenja.

e-kapija, 13.09.2010.

Do partnera u EU preko PKS

Saradnja sa Evropskom preduzetničkom mrežom

Preko Evropske preduzetničke mreže i Konzorcijuma u Srbiji čiji član Privredna komora Srbije postaje od iduće godine, preduzetnici će mnogo lakše dolaziti do poslovnih partnera, ali i do fondova za finansiranje projekata, navedeno je na sajtu PKS.

Ana Žegarac iz Agencije za razvoj preduzetništva u Srbiji, koja je ostvarila blisku saradnju sa Evropskom preduzetničkom mrežom, objasnila je na sednici PKS, kako mreža treba da pomogne našim preduzetnicima da brže stižu do novca iz evropskih fondova za projekte koje nude, zatim da imaju sve informacije koje se tiču njihovog poslovanja i unapređenja rada, ali i da znatno brže dolaze do poslovnih partnera u EU.

Od iduće godine Privredna komora Srbije postaje punopravni član Konzorcijuma EPM. Kristina Đurić, sekretar Biroa za saradnju sa EU u PKS, objasnila je da će PKS imati sve informacije neophodne za preduzetnike za njihov izlazak i poslovanje na tržištu EU, a sve usluge biće besplatne.

e-kapija, 13.09.2010.

Od igara na sreću 3,3 milijarde dinara u budžet Srbije

Prihodi od igara na sreću od januara do kraja avgusta ove godine su rekordni i iznose 3,3 milijarde dinara, što je za 5,8% više nego u istom periodu 2009. godine, saopštila je Uprava za igre na sreću Ministarstva finansija Srbije.

Od ukupnih prihoda od igara na sreću 60% su prihodi budžeta Srbije, a 40% se koristi za finansiranje Crvenog krsta Srbije i drugih socijalno-humanitarnih organizacija i ustanova.

Novi Zakon o igrama na sreću je u primeni od 2005. godine i od tada do kraja prošle godine Uprava za igre na sreću je, od ukupnih naknada koje se naplaćuju organizatorima igara na sreću u iznosu od 21,6 milijardi dinara, imala prihode od 11,4 milijarde, a Državna lutrija Srbije od 10,2 milijarde dinara.

Pre primene novog zakona, od januara 2001. do kraja 2004. godine, prihodi su bili višestruko manji i iznosili su dve milijarde dinara.

e-kapija, 10.09.2010.

Zaštita životne sredine u Vojvodini

Potpisan ugovor za projekat “Zaštita i unapređenje životne sredine u Vojvodini u 2010. godini”

Pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj dr Slobodan Puzović i direktorka Republičkog fonda za zaštitu životne sredine Željka Jurakić, potpisali su u Vladi Vojvodine ugovor o međusobnoj saradnji na realizaciji projekta “Zaštita i unapređenje životne sredine u Vojvodine u 2010. godini”.

Na osnovu pomenutog ugovora biće raspisan javni konkurs za projekte iz ove oblasti od 10. do 27. septembra tekuće godine. Ukupan iznos sredstava za realizaciju ovog projekta je 200 miliona dinara. Na konkursu mogu učestvovati lokalne samouprave, kojima se po projektu dodeljuje do tri miliona dinara, upravljači zaštićenih područja, stručne organizacije, fakulteti i naučne institucije, kojima je predviđeno do dva miliona dinara. Na konkurs mogu da učestvuju i udruženja građana, kojima je po projektu namenjeno do 500 hiljada dinara. Istaknuto je i da se može konkurisati samo sa jednim projektom u jednoj oblasti.

Predviđeno je finansiranje projekata u oblasti unapređenja upravljanja otpadom, kontroli kvaliteta vazduha u naseljenim mestima, koja nisu pokrivena mrežom auomatskih stanica. Tu su i projekti u sferi monitoringa zemljišta u Vojvodini, ekološka edukacija, promocija i aktivnosti na podizanju zaštitinih zelenih pojaseva, unapređenje čuvarske službe u zaštićenim područjima, kao i projekti sanacije, revitalizacije i promocije zaštićenih dobara, ali i aktivnosti udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine u Vojvodini.

Resorni sekretar dr Slobodan Puzović istakao je značaj saradnje Fonda i Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja sa Sekretarijatom, jer se na taj način obezbeđuju neophodna sredstva za realizaciju projekata u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.

– Identifikovali smo devet ključnih projektnih oblasti koje ćemo ovim javnim konkursom ponuditi partnerima za zajedničku realizaciju, a najvažniji segment je unapređenje upravljanja otpadom i tu pre svega vidimo lokalne samouprave i njihova komunalna preduzeća kao glavne partnere – kazao je dr Puzović i ukazao na značaj unapređenja upravljanja otpadom i sanaciju divljih smetlišta u zaštićenim prirodnim dobrima u Vojvodini, poput Nacinalnog parka “Fruška gora”, sa jednim ciljem, da se tamo unaprede mogućnosti i potencijali razvoja održivog turizma.

e-Kapija, 10.09.2010.

Vlada usvojila novi paket mera za podsticaj građevinske industrije

Za 117 projekata izdvojeno 10 milijardi dinara

Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić izjavio je da će paketom mera za podsticaj građevinske industrije vrednim približno 10 milijardi dinara, koji je Vlada juče usvojila, biti finansirano 117 projekata na teritoriji AP Vojvodina i Beograda, dok će narednih dana biti odobreni i projekti za centralnu Srbiju.

Dulić je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice Vlade, saopštio da je Vojvodini odobreno finansiranje 111 projekata čija ukupna vrednost iznosi oko šest milijardi dinara, dok je Beogradu dodeljeno nešto više od četiri milijarde dinara za realizaciju 10 projekata.

Ministar je precizirao da će 80% sredstava biti obezbeđeno iz kredita banaka, 10% iz sredstava lokalnih samouprava, a ostatak će obezbediti naručioci posla, pri čemu će rok vraćanja biti pet godina.

Među značajnijim projektima, kako je naveo, jeste završetak mosta na Savi kod Obrenovca, gradskog stadiona u Nišu, nekoliko škola, stambenih i kulturnih objekata, brana od poplava, kao i nekoliko objekata namenjenih obrazovanju, pravosuđu i unutrašnjim poslovima.

Izvođači radova biće angažovani raspisivanjem javnih nabavki na kojima će se prijavljivati najmanje 10 ponuđača, a konačan izbor obavljaće se direktnom pogodbom, objasnio je ministar i izrazio očekivanje da će cena izgradnje objekata biti i do 30% niža od početne.

– Namera Vlade jeste da podstakne tražnju za stambenim i drugim objektima i pomogne građevinskoj industriji koja je zbog krize zabeležila pad od gotovo 50% – istakao je Dulić.

e-Kapija, 10.09.2010.

Primena Zakona o rakiji

Proizvođače najviše interesuje kada će biti doneta podzakonska akta koja će regulisati njihov rad

Na sastanku u Regionalnoj privrednoj komori u Užicu, gde je tema rasprave bila primena Zakona o rakiji i drugim alkoholnim pićima, proizvođače je najviše interesovalo kada će biti doneta podzakonska akta koja će regulisati njihov rad u ovoj oblasti.

Po rečima sekretara Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije Milana Prostrana, sastanku je prisustvovalo dvadesetak proizvođača iz ovog regiona. Oni su ukazivali na probleme na koje nailaze tokom proizvodnje i plasmana svojih proizvoda, pa su od načelnika u generalnom inspektoratu Ministarstva poljoprivrede Srbije Svetlane Nol tražili odgovore za savete za njihovo što brže rešavanje.

Sastanak su organizovali Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, Privredna komora Srbije i Regionalna privredna komora Užice.

e-Kapija, 10.09.2010.

Počela realizacija Projekta energetski efikasnih opština u Vojvodini

TEMERIN JE IZABRAN ZA PRVU OPŠTINU u kojoj će se sprovoditi projekat “Peer Review”. U narednih šest meseci u tom mestu će se ispitati mogućnosti primene obnovljivih izvora energije, s ciljem da se obezbede značajne uštede energije i novca i omogući razvoj energetski efikasnih opština u pokrajini.

Potpredsednica Skupštine AP Vojvodine doc. dr Branislava Belić održala je juče u Pokrajinskom parlamentu radni sastanak sa nosiocima projekta “Peer Review”, koji Skupština AP Vojvodine zajednički realizuje sa Skupštinom Evropskih regija, Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine i domaćim i stranim ekspertima iz oblasti energetike.

Doc. dr Branislava Belić, koja je ujedno i rukovodilac tog projekta, je navela da je krajnji cilj projekta da Vojvodina dobije svoju Strategiju energetske efikasnosti, koja bi kasnije mogla da posluži za primer i drugim evropskim regionima.

– Osim toga, veoma sam ponosna što smo svojim zalaganjem i aktivnim učešćem u radu Skupštine Evropskih regija nakon osam godina članstva u toj organizaciji, po prvi put uspeli da dobijemo novčana sredstva za realizaciju jednog tako važnog projekta za našu Pokrajinu i na taj način ostvarili značajne uštede u budžetu AP Vojvodine – navela je doc. dr Belić.

Temerin je izabran za prvu opštinu u kojoj će se sprovoditi projekat “Peer Review”, jer se nalazi u neposrednoj blizini Novog Sada i ima dobre uslove za realizaciju tog projekta.

– U Temerinu se nalaze objekti osnovne škole i predškolske ustanove koji se mogu odmah iskoristiti za projekat, a nakon njegovog završetka ti objekti bi trebalo da postanu edukativni centar za realizaciju strategije razvoja energetski efikasnih opština u Vojvodini – kazala je Doc. dr Branislava Belić.

Projekat stvaranja energetski efikasnih opština u Vojvodini vredan je 43.000 EUR, a sredstva za realizaciju tog projekta obezbeđena su od Centralne evropske inicijative (CEI).

e-Kapija 08.09.2010.