Arhiva ‘Vesti’

Preduzetnički informator Sept/1-2014

reading-newspaperOvde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje!

Sadržaj Preduzetničkog informatora:

  • Prvi javni beležnici (notari) u Srbiji su počeli sa radom 01.09.2014. godine
  • Propisan novi kontni okvir i novi obrasci finansijskih izveštaja
  • Naknada troškova dolaska na posao i odlaska sa posla licima koji obavljaju privremene povremene poslove
  • Novi zakon o zaštiti potrošača
  • Zapuk pokretnih stvari u vlasništvu fizičkih lica pravnim licima i preduzetnicima

Detaljnije

Preduzetnički informator Aug/1-2014

woman_reading_newspaperBitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!

Ovde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje!

Sadržaj Preduzetničkog informatora:

– Izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

– Zakon o izmenama i dopunama zakona o postupku registracije u agenciji za privredne registre

– Odluka o visini minimalne zarade za period jul-decembar 2014. godine

– Najniža propisana osnovica za obračun socijalnih doprinosa

– Ispravka grešaka pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja

Detaljnije

Javni oglas za prodaju putničkog vozila putem javne licitacije

Florida1Florida Na osnovu tačke 3., 4 i tačke  5. Odluke o prodaji putničkog vozila koju je doneo Upravni odbor Informacionog centra za razvoj Potiskog regiona, Komisija za prodaju putničkog vozila raspisuje

 

 

Javni oglas za prodaju putničkog vozila putem javne licitacije

I.    PODACI O VOZILU
1.    Putničko vozilo Zastava, model Florida IN 1.6 L, godina proizvodnje: 2006., broj šasije: VX1103A0000029151, broj motora: PSANFV10FX7C2756438, snaga motora: 70 KW, zapremina motora: 1587 cm3, ukupna masa: 1400, neregistrovano.
2.    Početna cena: 60.000,00 dinara, bez PDV-a.
3.    Vozilo se prodaje u viđenom stanju.

II.     PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uplate ili na dan licitacije prilože depozit u iznosu 10% od početne vrednosti vozila.

Uplata depozita može se izvršiti na račun broj: 840-318647-25 koji se vodi kod Uprave za trezor, filijala Kanjiža.

III.     DATUM I MESTO LICITACIJE
Licitacija će se održati dana 10. oktobra 2014. godine u 12,00 časova u dvorištu Gradske kuće u Kanjiži, Glavni trg 1.

IV.    PREGLED VOZILA
Vozilo se može pogledati svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 12,00 sati u dvorištu Gradske kuće u Kanjiži, Glavni trg 1.

V.    OBAVEZE KUPCA
Kupac je dužan za kupljeno putničko vozilo uplatiti pun iznos, umanjen za iznos depozita, na račun Informacionog centra za razvoj Potiskog regiona u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja da je njegova ponuda prihvaćena.
Troškove poreza i prevođenja vozila, kao i ostale troškove snosi kupac.
Vozilo se preuzima u viđenom stanju, jedan dan posle uplate postignute cene. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, gubi pravo na uplaćeni depozit.

VI.    DODATNE INFORMACIJE
Učesnicima konkursa čije ponude ne budu prihvaćene, depozit od 10% biće vraćen nakon završetka licitacije.
Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon: 024/873-151.

Predsednik Komisije

 

JAVNI POZIV

5 logos srb

J A V N I   P O Z I V

Informacioni centar za razvoj potiskog regiona (ICR) iz Kanjiže poziva mala i srednja preduzeća, zanatlije, proizvođače, nezaposlene i sve građane opštine Ade, Čoke, Kanjiže, Novog Kneževca i Sente da učestvuju na info danima i obrazovnim kursevima projekta „Trening za rumunsko-srpsko pregranično tržište rada“ sufinansiranog iz Rumunija-Srbija IPA prekograničnog programa.

Unutar projekta realizovaće se tri obrazovna modula:

1. Razvoj malih i srednjih preduzeća
2. Biogazdinstvo
3. Kurs engleskog jezika

Povodom obrazovnog programa organizatori će održati info dane na sledećim mestima, prilikom kojih će zainteresovani isto tako moći da se prijave:

– sreda 17. septembar 2014 – 10 časova, Kanjiža Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, , Glavni trg 9.
– sreda 17. septembar 2014 – 13 časova, Novi Kneževac, zgrada Mesne zajednice, Branka Radičevića 19.,
– četvrtak 18. septembar 2014 – 9 časova, Ada Gradska kuća – svečana hala, Trg slobode 1
– četvrtak 18. septembar 2014 – 12 časova, Senta Opšte udruženje samostalnih preduzetnika, Boška Jugovića 24
– petak 19. septembar 2014 – 9 časova, Čoka Gradska kuća – mala sala, Potiska 20

Za sve ostale informacije pozovite 024/873-151.

Prijavni formular se može skinuti sa sajta www.icr.rs.

Rok za prijavu na kurseve je ponedeljak, 29. septembar 2014., 13 časova.

 

PRIJAVNI FORMULAR

 

Labjegyzet szerb

Kako da osvojite Evropska sredstva za inovacione ideje?

Poštovana/i,

Pozivamo Vas na predstavljanje mogućnosti finansiranja za preduzeća u okviru evropskog istraživačkog programa Horizont 2020, koje će biti održano u Naučnom klubu Centra za promociju nauke (Knez Mihailova ulica broj 5, drugi sprat, ulaz iz Ulice Obilićev venac), u četvrtak 17. jula 2014. godine, sa početkom u 18. časova.

Predstavljanje programa ”Horizont 2020” za privrednike u Srbiji

KAKO DA OSVOJITE EVROPSKA SREDSTVA ZA INOVACIONE IDEJE?

Naučni klub Centra za promociju nauke
Četvrtak, 17. jul 2014.
18 časova
Knez Mihailova 5, Ulaz sa Obilićevog venca, 2. sprat

– Program –
18.00-18.05
Pozdravna reč – Aleksandra Drecun, direktorka Centra za promociju nauke

18.05 – 18.15
Zašto je ”Horizont 2020” za mala i srednja preduzeća koristan koliko i za naučnike? – dr Aleksandar Belić, državni sekretar, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

18.15-18.25
Evropski put za mala i srednja preduzeća – Stevan Nikčević, državni sekretar, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (TBC)

18.25-18.35
Srbija u ”Horizontu 2020” – dr Viktor Nedović, pomoćnik ministra, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

18.35-18.55
MSP instrument – detaljan uvod u instrument finansijske podrške malim i srednjim preduzećima u okviru Horizonta 2020, proces prijavljivanja i odabira – Tijana Knežević, nacionalna kontakt osoba (National Contact Point, NCP) za mala i srednja preduzeća (MSP), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

18.55-19.00
Pauza za kafu

19.00-19.10
Inkubator za evropske projekte – Gordana Danilović, direktorka PoslovnotehnološkoginkubatoratehničkihfakultetaBeograd i član Programskog komiteta za MSP

19.10-19.20
Jedan osvrt na projektne predloge – Branimir Anđelić, Evaluator projektnih predloga za MSP(TBC)

19.10-19.20
DISKUSIJA – Na pitanja publike odgovaraju: državni sekretar Aleksandar Belić, pomoćnik ministra Viktor Nedović i nacionalna kontakt osoba Tijana Knežević

Moderator: Slobodan Bubnjević, Centar za promociju nauke

Horizont 2020 je najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije, koji obuhvata fond od čak 78 milijardi evra, dostupnih u narednih sedam godina. Nakon što se od 1. jula 2014.Republika Srbija uključila u Horizont 2020, a ova sredstva postala dostupna za domaće naučnike, privrednike i civilni sektor, Centar za promociju nauke svakog četvrtka organizuje program predstavljanja Horizonta 2020. Program ”Horizont četvrtkom”,u Naučnom klubu u centru Beograda, otvoren je za naučnu zajednicu, mala i srednja preduzeća, civilno društvo i sve zainteresovane građane.Istražite više na elementarijum.rs

Kontakt:
www.horizont2020.rs
horizont2020@cpn.rs
+381.11.24.00.260
+381.11.24.00.246

Centar za promociju nauke
Makenzijeva 24
11000 Beograd, Srbija
www.cpn.rs

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju 2014

inovacijeU toku je prijavljivanje učesnika na deseto Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. Rok za prijavu je 10. jun 2014.

Cilj takmičenja je podrška kompanijama i pojedincima (potencijalnim preduzetnicima) koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i inovacije iznesu na tržište.

Takmičenje počinje obukama zakazanim za 20. jun, a završava se velikim finalom, koje će biti održano u poslednjoj nedelji decembra, uz direktan TV prenos na RTS2.

ŠTA DOBIJAJU TAKMIČARI:

  • novčane nagrade
  • besplatna edukacija kroz treninge (četiri dvodnevna i jedan jednodnevni trening) i konsalting
  • medijska promocija tokom i nakon takmičenja.

Početni nagradni fond iznosi 5.000.000 dinara.

PRIJAVLJIVANJE

Pravo učešća imaju samo timovi, i to sa najmanje tri člana. Na takmičenju mogu učestvovati svi stanovnici Srbije, nezavisno od godina starosti, pola ili obrazovanja. Inovacije mogu obuhvatati različite kategorije – od inovativnih rešenja za plasman jednostavnih proizvoda, koji se već vekovima prave na ovim prostorima, pa do visokih tehnologija.

Prijavljivanje takmičara se vrši kao i prethodnih godina, putem interneta, na adresi www.inovacija.org, a rok za prijavu је 10. jun 2014.

Organizator takmičenja je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a pomoć u realizaciji pružaju Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, Privredna komora Srbije, Zavod za intelektualnu svojinu i RTS.

Link

Službena tumačenja

Vrlo često se dešava da tumačenja pojedinih zakonskih akata izazivaju dosta nedoumica. Prema zakonima koji regulišu rad  Narodne Skupštine, tumačenja po osnovu donetih zakona može davati samo Skupština. Pošto ona to uglavnom ne čini, službena mišljenja i tumačenja daju ministarstva, koja se isto ograđuju stavom da u slučaju da se oštećena strana ne slaže sa istim, tumačenje po konkretnom slučaju, ukoliko se radi o zakonu, daje samo Narodna Skupština.

Posmatrajući zadnjih desetak godina, najviše službenih tumačenja i mišljenja odnosilo se na finansijske, carinske i poreske propise i analogno tome najviše objašnjenja se tražilo od ministarstva finansija. U praksi se dešavalo da i Poreska uprava daje nekim svojim tumačenjima razna objašnjenja i koristi ih kao mišljenja u nekim spornim slučajevima. Ovo je izazivalo dosta nesporazuma, posebno onih koji su se smatrali oštećenim. Da bi se rasčistili i ovi problemi i da bi se pomoglo onima koji su imali potrebe za mišljenjima, u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ugrađena je odredba da u  cilju obezbeđenja jedinstvenog sprovođenja propisa iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, akte (objašnjenja, mišljenja, instrukcije, uputstva i sl.) o primeni tih propisa koje daje ministar nadležan za poslove finansija, odnosno lice koje on ovlasti, i obavezujući su i za postupanje Poreske uprave.

Ukoliko imate potrebu da više saznate o ovome, u prilogu ovog dopisa nalazi se šira informacija. Mišljenja smo da će postupanje po ovim odredbama značajno pomoći privrednicima u rešavanju svojih spornih situacija.

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA SUBOTICA

Senćanski put 15
24000 Subotica
Republika Srbija
Tel/faks: +381 24 553 357
E-mail: subotica@komora.net
Web: www.rpk-subotica.org.rs

Evropska nedelja malih i srednjih preduzeća

U okviru Evropske manifestacije SME WEEK 2014. – “Nedelja malih i srednjih preduzeća”, biće održana konferencija na temu ODRŽIVI TURIZAM na Salašu Đorđević u Subotici.

Datum i vreme: 08.maj 2014.; od 10:00 do 15:00h

ORGANIZATORI I UČESNICI KONFERENCIJE:

Konsultanski tim Kreativne Inovacije i Salaš Đorđević – Subotica

Glavni cilj konferencije je da zajedno pronađemo način kako obezbediti da turistička ponuda traje tokom cele godine. Analiziraćemo kako kreirati nove turističke programe i kako napraviti partnerske odnose sa privrednim subjektima iz okruženja.

Sa predstavnicima iz mađarske, čija se potvrda prisustva očekuje, analiziraćemo kako privredni subjekti iz Srbije mogu iskoristiti njihova iskustva i uključiti se u postojeće evropske turističke programe.

Preuzmite AGENDU za SME WEEK 2014. – ODRŽIVI TURIZAM

Link

Pozivnica – Mogućnosti LEADER programa, ruralni razvoj

Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona (ICR), Kanjiža i Agro biznis centar, Novi Kneževac Vas poziva na stručna predavanja u okviru „ Mogućnosti LEADER programa, ruralni razvoj“.

Događaj se održava 29. aprila (utorak) 2014. godine u velikoj sali gradske kuće Kanjiža, sa početkom u 11.00 časova.

A G E N D A

10.45 – 11.00    Registracija

11.00 – 11.15    Uvodna reč
Dejan Mijatov, koordinator LAG „Tromeđa“ i Robert Fejstamer, direktor ICR-a, Kanjiža

11.15 – 12.00     LEADER u Srbiji i EU
Dragan Roganović, predsednik Mreže za ruralni razvoj Srbije

12.00 – 13.00    Aktivnosti akcione grupe „Déli Napfény” u ciklusu od 2007-2013
Dr. Dobó Katalin, koordinator LAG „Déli Napfény“ i Tar Gyula NAKVI šef odeljenja – zamenik direktora za ruralni razvoj (www.nakvi.hu)

13.00 – 13.30     Pitanja i komentari uz kafu

81. međunarodni poljoprivredni sajam – Ponuda za izlaganje na zajedničkom štandu RPK Subotica

Poštovani privrednici,

RPK Subotica će ove godine uzeti aktivno učešće na 81. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, u formi zajedničkog štanda za zainteresovana privredna društva sa teritorije komore.

Ukoliko ste zainteresovani za izlaganje na zajedničkom štandu Regionalne privredne komore Subotica, potrebno je da se prijavite zaključno sa 05.05.2014. godine na e-mail rpksubotica@komora.net ili na subotica@komora.net.

O uslovima izlaganja detaljnije će biti upoznata privredna društva koja pokažu interes za izlaganje na zajedničkom štandu RPK Subotica.