Seminar – planiranje poslovnog uspeha“ – sopstvena ideja ili franšizing

U cilju edukacije poslovne javnosti i svih zainteresovanih za franšizno poslovanje, PKS, Centar za franšizing, pokreće novu seriju seminara i u saradnji sa RPK Subotica, organizuje radionicu pod nazivom „Garancija poslovnog uspeha: sopstvena ideja ili franšizing?“ Seminar će se održati u petak, 29.11.2013. godine, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama RPK Subotica, Senćanski put […]

Nastavi

Ključni faktori uspešnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji – Upitnik za mala i srednja preduzeća

Učestvujte u istraživanju koje sprovodi Nacionalna agencija za reginalni razvoj, u okviru  projekta „Ključni faktori uspešnosti malih i srednjih preduzeća u uslovima tranzicije“ Cilj istraživanja je da se utvrde ključni faktori uspešnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji kako bi se definisale mere za povećanje konkurentnosti ovog sektora. Upitnik koji je pred vama je namenjen […]

Nastavi

RESTART – Javni poziv za prikupljanje poslovnih planova i ideja za preduzeća u restrukturiranju

Ministarstvo privrede od septembra ove godine prikuplja „lične karte“ preduzeća i na osnovu uvida u stanje ovih privrednih subjekata razmatraće načine za rešavanje njihovih ogromnih problema. Minstarstvo privrede objavilo je danas na svojoj internet stranici  do sada prikupljene „lične karte“ svih 153 preduzeća u restrukturiranju http://www.privreda.gov.rs/pages/issue.php?id=9881 i 419 preduzeća u portfoliju Agencije za privatizaciju http://www.privreda.gov.rs/pages/issue.php?id=9874. […]

Nastavi