Arhiva ‘Vesti’

Info dan – Programi Evropske Unije za mala i srednja preduzeća

Privredna komora Srbije – RPK Severnobačkog upravnog okruga pozivaju Vas na Info dan „Programi Evropske unije za mala i srednja preduzeća“, koji će se održati u Subotici, u ponedeljak, 13. novembra 2017. godine, sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama RPK Subotica, Senćanski put 15/II, Velika sala.

A G E N D A

12:00 – 12.10 Uvodno obraćanje

predstavnik PKS – RPK Severnobačkog upravnog okruga

12.10 – 12.30 Učešće MSP u EU programima – COSME i Horizon 2020

Jovana Stanojević, Privredna komora Srbije

12.30 – 13.10 EU programi i kreditne garancije za MSP

KOZME kredit – povoljniji uslovi za finansiranje MSP
Predstavnik „Banca Intesa“ banke
Predstavnik „UniCredit“ banke

Program za istraživanje i inovacije Horizont 2020 (InnovFin)
Predstavnik „ProCredit“ banke

Program za razvoj socijalnih i start-up preduzeća (EaSI)
Predstavnik „Erste Bank“ banke

13.10 – 13.25 Usluge Evropske mreže preduzetništva

Biljana Glišić, Privredna komora Srbije / Evropska mreža
preduzetništva (EEN)

13:25 – 13:45 Pitanja i odgovori

Osnovni cilj skupa je predstavljanje EU programa i finansijskih instrumenata za podršku malim i srednjim preduzećima i mogućnosti za njihovu primenu u Srbiji, kao i usluga Evropske mreže preduzetništva koje olakšavaju pristup ovim programima.

Nakon predstavljanja programa u otvorenoj diskusiji daćemo odgovore na Vaša pitanja i dodatne informacije u skladu sa Vašim potrebama.

Verujemo da će tema skupa koji organizujemo pobuditi Vašu pažnju i da će razmena informacija na ovom skupu doprineti uspešnijem poslovanju Vaše firme.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je mr Nebojša Ševo, koordinator za usluge, 024/553-357.

Molimo Vas da učešće na skupu potvrdite do 10.11.2017. godine, na e-mail subotica@pks.rs.

Detaljnije

Ministarstvo objavilo pravilnike za IPARD

Ministarstvo objavilo pravilnike za IPARD

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo dva pravilnika koja se tiču EU programa IPARD.

U pitanju su:

Tekst pravilnika možete pronaći na stranici Ministarstva: http://www.minpolj.gov.rs/dokumenti/?lang=lat, pod rubrikom „Pravlinici“.

Svaki od pravilnika ima po sedam priloga.

Podsećanja radi, IPARD program Evropske unije je instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014. do 2020. godine. Poljoprivrednicima (fizičkim i pravnim licima) bi prve pare iz evropskih fondova mogle da budu dostupne do kraja godine. Inače, Srbiji je namenjeno 175 miliona evra iz IPARD-a, koje će biti na raspolaganju do 2020. godine.

Serbian Visions – Poziv na multikongres

SERBIAN VISIONS je vikend manifestacija, multikongres koji u svojih 60 dvočasovnih manifestacija obuhvata širok spektar tema: ljudska prava, ekonomiju, EU integracije, obrazovanje, kulturu, zdravlje, zaštitu životne sredine, bezbednost, inovacije, kao i mnoge druge koje čine viziju za bolju budućnost Srbije.

Cilj multikongresa je jačanje uloge civilnog društva u zemlji i stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta, umrežavanje i informisanje aktivne publike. Serbian Visions je “festival civilnog društva”.
25 – 26. novembar 2017.
(subota i nedelja, od 10 do 20h)
Hotel Radisson Blu Old Mill, Beograd

Sadržaj SERBIAN VISIONS:

  • 60 dvočasovnih manifestacija u toku jednog vikenda
  • 60 raznovrsnih učesnika – organizatora svojih manifestacija: NVO, instituta, udruženja, univerziteta, fakulteta, stručnih asocijacija, kompanija i dr.
  • 60 različitih formi predstavljanja: diskusije, forumi, prezentacije, radionice, seminari, filmske projekcije i dr.
  • 60 zanimljivih tema iz oblasti: ljudskih prava, ekonomije, obrazovanja, kulture, inovacija, zdravlja, zaštite životne sredine, EU integracija i dr.
  • 60 i više razloga za dolazak na Serbian Visions

– Ulaz je besplatan

– Pozvani su svi zainteresovani građani da posete manifestaciju

– Nije potrebno prijavljivanje za pojedinačne događaje

ORGANIZACIJA I KONCEPT
– Organizator Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija) vrši zakup hotela, tj. 6 konferencijskih sala (35, 40, 45, 50, 90 i 120 mesta) hotela Radisson Blu Old Mill

– Poziv za prijavu učešća upućuje se putem mejla na potencijalne učesnike: NVO, asocijacije, udruženja, institute, univerzitete i fakultete, institucije u zemlji

– Zainteresovani su dužni da popune FORMULAR pomoću kojeg dobijamo povratnu informaciju o temi koju bi organizacija obradila, načinu, kao i o očekivanom broju posetilaca na njihovoj dvočasovnoj manifestaciji

– Zainteresovane organizacije koje nisu dobile poziv putem mejla mogu se prijaviti za učešće preuzimanjem formulara sa našeg sajta

– Selekcija učesnika vrši se: prema našem iskustvu iz prethodne dve godine, dobijenim preporukama i tematskim oblastima koje su najavljene

– Program celokupne manifestacije (sa 60 događaja) izrađuje Serbian Visions tim
Serbian Visions tim će 2017. godine prvi put dodeliti nagrade za najbolju viziju i najbolji društveni angažman.

PUBLIKA I KOMUNIKACIJA
Po završenom izboru svih 60 učesnika/suorganizatora, svako od njih se obavezuje na informisanje publike o svojoj pojedinačnoj i o celokupnoj vikend manifestaciji kroz celu svoju mejling listu, i to najmanje 2 puta:
1. put slanjem mejla sa pozivom za svoju manifestaciju, sa terminom održavanja

2. put slanjem celog programa (koji pre toga dobijaju od nas), najmanje 5 dana pre događaja kroz celu svoju mejling listu i društvene mreže
Suorganizatori će dobiti specijalno dizajniranu cover fotografiju koju treba da postave na svoje društvene mreže (ako ih poseduju) u periodu 17 – 24. novembra, kao i da podele Serbian Visions Facebook event.

Program sa svih 60 događaja nalaziće se na sajtovima multikongresa Serbian Visions i Nemačko-srpske privredne komore, sajtu partnera

Privredne komore Srbije, sajtu Vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i sajtovima svih organizacija učesnica koje poseduju isti.

Kroz prodajnu mrežu „Moj kiosk“ deliće se i ove godine flajer sa programom na 200 frekventnih prodajnih mesta u gradu, dva dana pred manifestaciju.

Dodatno ostvarujemo saradnju sa društveno-odgovornim medijima, koji šire informacije o održavanju multikongresa Serbian Visions.

 

Obaveštenje Fonda za razvoj RS

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Fond za razvoj Republike Srbije obaveőtava zainteresovane privredne subjekte da je počeo prijem zahteva za finansiranje u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama u privredi, koji zajednički realizuju Ministarstvo privrede i Fond za razvoj.

Zahtevi se primaju dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 01. decembra 2017. godine.

Detaljnije informacije o Programu i dokumentaciji koju je potrebno dostaviti, možete naći na ovom sajtu o okviru odeljka „krediti i garancije“.

Detaljnije

POZIV PRIVREDNICIMA, vlasnicima i menadžerima MSPP

POZIV PRIVREDNICIMA, vlasnicima i menadžerima MSPP

RRA “PANONREG“ kancelarija Kanjiža i Bačka Topola u okviru svojih standardnih aktivnosti koje se odnose na podršku razvoja preduzetništva organizuje:

PROMOCIJU AKTIVNOSTI PODRŠKE PREDUZETNIŠTVU

Promocija će se održati 18.07.2017. (utorak), sa početkom u 19:00 sati,
Mesto obuke: Opšte udruženje preduzetnika opštine Kanjiža; Aleja kestenova 32

Cilj promocije je da se preduzetnicima pruže informacije o merama podrške koje se sprovode u okviru „Kreiraj život” kao i aktuelnih raspisa.

1. Upoznavanje sa radom RRA Panonreg i RAS
2. Upoznavanje sa merama podrške u okviru „Kreiraj život“,
3. Promocija Finansijske podrške za početnike kog sprovodi Fond za razvoj RS
4. Razno

Ciljna grupa su svi privredni subjekti iz vaše opštine, privredna društva i preduzetnici, koji žele da kroz workhospitality.com.au programe podrške podignu svoju konkurentsku poziciju na tržištu.

U cilju kvaliteta promocije, molim Vas da potvrdite vaše prisustvo na e-mail: kanjiza@panonreg.rs ili na telefon 024/554-107, 063-31-55-69, ili lično u kancelariji windows 10 key cheap agencije Glavni trg 1. (Gradska kuća Kanjiža, kancelarija br. 32)

 

Državna pomoć– Aktuelni programi podrške MMSPP u 2017. godini

Privredna kоmоrа Srbiје – RPK Severnobačkog upravnog okruga i Cеntаr zа privrеdnа pitаnjа PKS u sаrаdnji sа Fondom za razvoj RS, ARRA Subotica i NSZ filijalom Subotica оrgаnizuје prеzеntаciјu

DRŽAVNA POMOĆ – AKTUELNI PROGRAMI PОDRŠKЕ MMSPP U 2017. GODINI

Prеzеntаciја ćе biti оdržаnа u petak, 30. juna 2017. gоdinе, sа pоčеtkоm u 11,00 čаsоvа, u prostorijama RPK Subotica, Senćanski put 15/II, u Velikoj sali.

АGЕNDА SKUPА

  • Držаvnа pоmоć nаmеnjеnа ММSPP u 2017. godini – mr Slоbоdаnkа Džinоvić-Kојić, sаmоstаlni sаvеtnik Cеntrа zа privrеdnа pitаnjа PKS
  • Аktuelni programi Fonda za razvoj RS – Milan Ljušić, direktor Glavne Filijale Beograd, Fonda za razvoj RS
  • Aktuelni programi Razvojne agencije Srbije – predstavnik ARRA Subotica
  • Аktuelni programi NSZ – subvencije poslodavcima – NSZ Filijala Subotica

Cilј stručnоg skupа је infоrmisаnjе privrеdnih društаvа ММSP i prеduzеtnikа о аktuеlnim prоgrаmimа pоdrškе Мinistаrstvа privrеdе kојi sе sprоvоde u sаrаdnji sа Fоndоm zа rаzvој RS, Rаzvојnоm аgеnciјоm Srbiје, i subvencijama koje se odobravaju poslodavcima preko Nacionalne službe za zapošljavanje za teže zapošljive kategorije.

Pоzivаmо Vаs dа prisustvuјеtе stručnоm skupu i svоје učеšćе pоtvrditе nајkаsniје dо četvrtka, 29.06.2017. godine, na e-mail rpksubotica@pks.rs ili na telefon 024/553-357.

Detaljnije

POZIV

POZIV

RRA “PANONREG“ Subotica  u okviru svojih redovnih aktivnosti, organizuje:

Promociju

Održaće se 20.04.2017. (četvrtak), sa početkom u 16:00 sati
Mesto: CNESA Obrazovno-kulturna ustanova, Kanjiža Glavni trg 9.

Cilj promocije je da se privrednim subjektima i poljoprivrednim gazdinstvima približi ponuda Centra za razvoj agrobiznisa, a samim tim značaj i primena standarda Global GAP, kao i upoznavanje sa IPARD fondovima.

Predloženi dnevni red i agenda:
16:00h – 16:15h    Upoznavanje sa radom Panonreg-a (obraćanje Milana Maličevića)
16:15h – 17:00h    Global GAP standard i njegov značaj za EU tržište
17:00h – 17:45h    Upoznavanje sa IPARD fondovima
17:45h – 18:00h    Pitanja i diskusija

Cilja promocije su svi privredni subjekti, poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici, klasteri ili zadruge koji žele da kroz primenu standarda Global GAP poboljšaju svoju konkurentsku poziciju na tržištu, kao i lakše apliciranje za IPARD fondove.

Dodatne informacija se mogu videti na sajtu www.ras.gov.rs , www.panonreg.rs . Za lične kontakte su dostupni telefoni 024/873-151, 063/31-55-69 ili e-mail: kanjiza@panonreg.rs

Dodeljeni Ugovori za 116 početnika u poslovanju u Razvojnoj agenciji Srbije

panonregRazvojna agencija Srbije je svečano uručila ugovore za 116 korisnika Projekta podrške početnicima za započinjanje posla – START UP, u ukupnoj vrednosti od 80 miliona  dinara.

Ovo je jedan od šest projekata koje RAS sprovodi u Godini preduzetništva.

Kroz ovaj projekat, RAS podržava razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, koja su ključna karika u razvoju ekonomije budućnosti i motor ekonomskog rasta. Projektom je obuhvaćen niz finansijskih i nefinansijskih elemenata podrške – edukacija o pokretanju i vođenju posla, obuke za započinjanje biznisa i izradu biznis plana, bespovratna pomoć za finansiranje najboljih poslovnih ideja i mentoring za privredne subjekte u ranoj fazi razvoja.

Efekat ovog programa se dodatno multiplikuje kada se uzme u obzir to da su njegovi korisnici žene, mladi, teško zapošljive kategorije (stariji od 45, otpušteni u restrukturacijama ili racionalizacijama, osobe sa invaliditetom i oni bez kvalifikacija), kao i lica iz devastiranih područja. U smislu nezaposlenosti ovo su najugroženije kategorije stanovništva.

Program je realizovan kroz dve faze.

U prvoj fazi 156 učesnika Programa prošlo je besplatne obuke u vezi sa pokretanjem sopstvenog biznisa, izrade biznis plana, kao i uspešnog vođenja poslovanja.

U drugoj fazi programa učesnici su, primenjujući znanja sa prethodnih obuka, konkurisali za finansijsku podršku sa sopstvenim preduzetničkim idejama. Njih 116 je dobilo pozitivnu odluku Komisije za dodelu sredstava i moći će odmah da krene u realizaciju svojih preduzetničkih ideja.

Podršku ovog programa dobilo je pet preduzetnika sa teritorije koju pokriva RRA Panonreg Subotica. To su Aleksandra Vidović, Lazar Lazić, Rade Uzelac i Zlatko Ifković iz Subotice, kao i Akoš Feješ iz Sente. Njihove start up preduzetničke inicijative podržane su u vrednosti od 300.000 – 1.000.000 dinara. Saradnja sa njima se nastavlja kroz mentoring i druge vidove podrške od strane RRA Panonreg.

Pozivamo sve zainteresovane koji prepoznaju ovu inicijativu kao šansu, da se prijave u drugom krugu  koji će biti realizovan iduće godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u RRA Panonreg Subotica,
Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica
Telefoni: 024-554-107 i 024-535-109
Web : www.panonreg.rs,
e-mail: office@panonreg.rs

“PRIVREDNI FORUM MLADIH 2016 V.2” – Konferencija omladinskog preduzetništva

“PRIVREDNI FORUM MLADIH 2016 V.2” – Konferencija omladinskog preduzetništva

Privredna komora Srbije u saradnji sa Privrednim forumom mladih, a uz podršku Razvojne agencije Srbije organizuje konferenciju „Privredni forum mladih 2016“, kfinalnamisi_1024oja se realizuje u okviru projekta „Karavan omladinskog preduzetništva – Program podrške osnivanju omladinskih kompanija, kao i osnaživanju i pospešivanju omladinskog preduzetništva na teritoriji Republike Srbije“.
Konferencija će trajati pet dana u periodu od 12. do 16. decembra, a mogućnost učešća će ostvariti trideset timova (ukupno 60 učesnika) koji na najbolji način predstave svoju poslovnu ideju. Cilj je da se na sveobuhvatan način pospeši informisanost kod mladih kada je reč o osnivanju sopstvenog posla. Učesnici će tokom trajanja konferencije imati priliku da razviju svoju ideju, napišu biznis plan i kroz rad sa stručnim predavačima i mentorima steknu neophodno znanje iz oblasti marketinga, prodaje, administracije, finansija.

Mesto održavanja konferencije je studentsko odmaralište “Radojka Lakić” na Avali. Projektom je stipendirano 90% troškova učešća na konferenciji svakog člana. Preostalih 10% kotizacije u iznosu od 1200 RSD predstavlja pokazatelj predanosti i motivisanosti učesnika za učešće na konferenciji. U tu cenu uračunati su smeštaj i obroci za sve dane tokom trajanja konferencije.

*Uslovi za prijavu:
-do 30 godina starosti
-obavezne prijave u paru (sve timove čine 2 osobe)
Ne čekajmo prilike, stvorimo ih zajedno!

PRIJAVI SE!

Besplatna obuka u Kanjiži: Uvod u inovacije

Panonreg ARRAPOZIV PRIVREDNICIMA, vlasnicima i menadžerima MSPP

RRA “PANONREG“ kancelarija Kanjiža i Bačka Topola  u okviru svojih standardnih aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju  preduzetništva organizuju dvodnevnu BESPLATNU obuku na temu:

UVOD U INOVACIJE
Obuka će se održati  17. juna 2016. (petak), sa početkom u  17:00 sati,
Mesto obuke: Opšte udruženje preduzetnika opštine Kanjiža, Aleja kestenova 32.

Svrha ovog jednodnevnog kursa obuke je upoznavanje ustanovljenih MSP sa osnovama inovacija i upravljanja inovacijama.

Cilj je da se menadžeri upoznaju sa alatima i tehnikama koje mogu koristiti u sopstvenim preduzećima kako za unapređenje okruženja za inovacije, tako i za povećanje broja i kvaliteta tehnoloških inovacija realizovanih u vidu novih proizvoda i usluga, ali i za uvođenje  procesa i marketinških inovacija u samo preduzeće. Učesnici će da steknu veću svest o postojećim izvorima podrške i različitim, u potpunosti dokazanim, alatima za upravljanje inovacijama.

Agenda obuke:
17.00-17.40    Sesija 1: Uvod u inovacije
•    Kratak istorijat/ teorija, različiti tipovi,   različiti nivoi
•    Kratak pregled metrike koja se u Evropi koristi za praćenje i poređenje (benchmarking) inovacija
•    Mehanizmi i instrumenti za inovacije podržani od strane vlade

17.40-18.30    Sesija 2: Razvoj inovativnih MSP
•    Inovativno razmišljanje i kultura, generisanje i upravljanje idejama
•    Upotreba alata za samoprocenu i “sistematske preglede”

17.30-18.00    Pauza za ručak

18.45-19.20    Sesija 3: Jačanje aktivnosti za tehnološke inovacije
•    Pregled stanja tehnologije – metodi i pristup, Intelektualna dobra – vidovi,

19.20-19.40    Sesija 4: Pregled postojećih alata za samoprocenu upravljanja inovacijama koji su dostupni MSP : IMP3rove , INNOVATE , IPScore

19.40-20.00    Grupna diskusija i povratne informacije, KRAJ

U cilju kvaliteta obuke, molim Vas da potvrdite vaše prisustvo na e-mail: office@panonreg.rs , kanjiza@panonreg.rs ili na telefon 063-31-55-69.

Obuka je besplatna, nastavni jezik je mađarski.