Arhiva ‘Vesti’

Državna pomoć– Aktuelni programi podrške MMSPP u 2017. godini

Privredna kоmоrа Srbiје – RPK Severnobačkog upravnog okruga i Cеntаr zа privrеdnа pitаnjа PKS u sаrаdnji sа Fondom za razvoj RS, ARRA Subotica i NSZ filijalom Subotica оrgаnizuје prеzеntаciјu

DRŽAVNA POMOĆ – AKTUELNI PROGRAMI PОDRŠKЕ MMSPP U 2017. GODINI

Prеzеntаciја ćе biti оdržаnа u petak, 30. juna 2017. gоdinе, sа pоčеtkоm u 11,00 čаsоvа, u prostorijama RPK Subotica, Senćanski put 15/II, u Velikoj sali.

АGЕNDА SKUPА

  • Držаvnа pоmоć nаmеnjеnа ММSPP u 2017. godini – mr Slоbоdаnkа Džinоvić-Kојić, sаmоstаlni sаvеtnik Cеntrа zа privrеdnа pitаnjа PKS
  • Аktuelni programi Fonda za razvoj RS – Milan Ljušić, direktor Glavne Filijale Beograd, Fonda za razvoj RS
  • Aktuelni programi Razvojne agencije Srbije – predstavnik ARRA Subotica
  • Аktuelni programi NSZ – subvencije poslodavcima – NSZ Filijala Subotica

Cilј stručnоg skupа је infоrmisаnjе privrеdnih društаvа ММSP i prеduzеtnikа о аktuеlnim prоgrаmimа pоdrškе Мinistаrstvа privrеdе kојi sе sprоvоde u sаrаdnji sа Fоndоm zа rаzvој RS, Rаzvојnоm аgеnciјоm Srbiје, i subvencijama koje se odobravaju poslodavcima preko Nacionalne službe za zapošljavanje za teže zapošljive kategorije.

Pоzivаmо Vаs dа prisustvuјеtе stručnоm skupu i svоје učеšćе pоtvrditе nајkаsniје dо četvrtka, 29.06.2017. godine, na e-mail rpksubotica@pks.rs ili na telefon 024/553-357.

Detaljnije

POZIV

POZIV

RRA “PANONREG“ Subotica  u okviru svojih redovnih aktivnosti, organizuje:

Promociju

Održaće se 20.04.2017. (četvrtak), sa početkom u 16:00 sati
Mesto: CNESA Obrazovno-kulturna ustanova, Kanjiža Glavni trg 9.

Cilj promocije je da se privrednim subjektima i poljoprivrednim gazdinstvima približi ponuda Centra za razvoj agrobiznisa, a samim tim značaj i primena standarda Global GAP, kao i upoznavanje sa IPARD fondovima.

Predloženi dnevni red i agenda:
16:00h – 16:15h    Upoznavanje sa radom Panonreg-a (obraćanje Milana Maličevića)
16:15h – 17:00h    Global GAP standard i njegov značaj za EU tržište
17:00h – 17:45h    Upoznavanje sa IPARD fondovima
17:45h – 18:00h    Pitanja i diskusija

Cilja promocije su svi privredni subjekti, poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici, klasteri ili zadruge koji žele da kroz primenu standarda Global GAP poboljšaju svoju konkurentsku poziciju na tržištu, kao i lakše apliciranje za IPARD fondove.

Dodatne informacija se mogu videti na sajtu www.ras.gov.rs , www.panonreg.rs . Za lične kontakte su dostupni telefoni 024/873-151, 063/31-55-69 ili e-mail: kanjiza@panonreg.rs

Dodeljeni Ugovori za 116 početnika u poslovanju u Razvojnoj agenciji Srbije

panonregRazvojna agencija Srbije je svečano uručila ugovore za 116 korisnika Projekta podrške početnicima za započinjanje posla – START UP, u ukupnoj vrednosti od 80 miliona  dinara.

Ovo je jedan od šest projekata koje RAS sprovodi u Godini preduzetništva.

Kroz ovaj projekat, RAS podržava razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, koja su ključna karika u razvoju ekonomije budućnosti i motor ekonomskog rasta. Projektom je obuhvaćen niz finansijskih i nefinansijskih elemenata podrške – edukacija o pokretanju i vođenju posla, obuke za započinjanje biznisa i izradu biznis plana, bespovratna pomoć za finansiranje najboljih poslovnih ideja i mentoring za privredne subjekte u ranoj fazi razvoja.

Efekat ovog programa se dodatno multiplikuje kada se uzme u obzir to da su njegovi korisnici žene, mladi, teško zapošljive kategorije (stariji od 45, otpušteni u restrukturacijama ili racionalizacijama, osobe sa invaliditetom i oni bez kvalifikacija), kao i lica iz devastiranih područja. U smislu nezaposlenosti ovo su najugroženije kategorije stanovništva.

Program je realizovan kroz dve faze.

U prvoj fazi 156 učesnika Programa prošlo je besplatne obuke u vezi sa pokretanjem sopstvenog biznisa, izrade biznis plana, kao i uspešnog vođenja poslovanja.

U drugoj fazi programa učesnici su, primenjujući znanja sa prethodnih obuka, konkurisali za finansijsku podršku sa sopstvenim preduzetničkim idejama. Njih 116 je dobilo pozitivnu odluku Komisije za dodelu sredstava i moći će odmah da krene u realizaciju svojih preduzetničkih ideja.

Podršku ovog programa dobilo je pet preduzetnika sa teritorije koju pokriva RRA Panonreg Subotica. To su Aleksandra Vidović, Lazar Lazić, Rade Uzelac i Zlatko Ifković iz Subotice, kao i Akoš Feješ iz Sente. Njihove start up preduzetničke inicijative podržane su u vrednosti od 300.000 – 1.000.000 dinara. Saradnja sa njima se nastavlja kroz mentoring i druge vidove podrške od strane RRA Panonreg.

Pozivamo sve zainteresovane koji prepoznaju ovu inicijativu kao šansu, da se prijave u drugom krugu  koji će biti realizovan iduće godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u RRA Panonreg Subotica,
Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica
Telefoni: 024-554-107 i 024-535-109
Web : www.panonreg.rs,
e-mail: office@panonreg.rs

“PRIVREDNI FORUM MLADIH 2016 V.2” – Konferencija omladinskog preduzetništva

“PRIVREDNI FORUM MLADIH 2016 V.2” – Konferencija omladinskog preduzetništva

Privredna komora Srbije u saradnji sa Privrednim forumom mladih, a uz podršku Razvojne agencije Srbije organizuje konferenciju „Privredni forum mladih 2016“, kfinalnamisi_1024oja se realizuje u okviru projekta „Karavan omladinskog preduzetništva – Program podrške osnivanju omladinskih kompanija, kao i osnaživanju i pospešivanju omladinskog preduzetništva na teritoriji Republike Srbije“.
Konferencija će trajati pet dana u periodu od 12. do 16. decembra, a mogućnost učešća će ostvariti trideset timova (ukupno 60 učesnika) koji na najbolji način predstave svoju poslovnu ideju. Cilj je da se na sveobuhvatan način pospeši informisanost kod mladih kada je reč o osnivanju sopstvenog posla. Učesnici će tokom trajanja konferencije imati priliku da razviju svoju ideju, napišu biznis plan i kroz rad sa stručnim predavačima i mentorima steknu neophodno znanje iz oblasti marketinga, prodaje, administracije, finansija.

Mesto održavanja konferencije je studentsko odmaralište “Radojka Lakić” na Avali. Projektom je stipendirano 90% troškova učešća na konferenciji svakog člana. Preostalih 10% kotizacije u iznosu od 1200 RSD predstavlja pokazatelj predanosti i motivisanosti učesnika za učešće na konferenciji. U tu cenu uračunati su smeštaj i obroci za sve dane tokom trajanja konferencije.

*Uslovi za prijavu:
-do 30 godina starosti
-obavezne prijave u paru (sve timove čine 2 osobe)
Ne čekajmo prilike, stvorimo ih zajedno!

PRIJAVI SE!

Besplatna obuka u Kanjiži: Uvod u inovacije

Panonreg ARRAPOZIV PRIVREDNICIMA, vlasnicima i menadžerima MSPP

RRA “PANONREG“ kancelarija Kanjiža i Bačka Topola  u okviru svojih standardnih aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju  preduzetništva organizuju dvodnevnu BESPLATNU obuku na temu:

UVOD U INOVACIJE
Obuka će se održati  17. juna 2016. (petak), sa početkom u  17:00 sati,
Mesto obuke: Opšte udruženje preduzetnika opštine Kanjiža, Aleja kestenova 32.

Svrha ovog jednodnevnog kursa obuke je upoznavanje ustanovljenih MSP sa osnovama inovacija i upravljanja inovacijama.

Cilj je da se menadžeri upoznaju sa alatima i tehnikama koje mogu koristiti u sopstvenim preduzećima kako za unapređenje okruženja za inovacije, tako i za povećanje broja i kvaliteta tehnoloških inovacija realizovanih u vidu novih proizvoda i usluga, ali i za uvođenje  procesa i marketinških inovacija u samo preduzeće. Učesnici će da steknu veću svest o postojećim izvorima podrške i različitim, u potpunosti dokazanim, alatima za upravljanje inovacijama.

Agenda obuke:
17.00-17.40    Sesija 1: Uvod u inovacije
•    Kratak istorijat/ teorija, različiti tipovi,   različiti nivoi
•    Kratak pregled metrike koja se u Evropi koristi za praćenje i poređenje (benchmarking) inovacija
•    Mehanizmi i instrumenti za inovacije podržani od strane vlade

17.40-18.30    Sesija 2: Razvoj inovativnih MSP
•    Inovativno razmišljanje i kultura, generisanje i upravljanje idejama
•    Upotreba alata za samoprocenu i “sistematske preglede”

17.30-18.00    Pauza za ručak

18.45-19.20    Sesija 3: Jačanje aktivnosti za tehnološke inovacije
•    Pregled stanja tehnologije – metodi i pristup, Intelektualna dobra – vidovi,

19.20-19.40    Sesija 4: Pregled postojećih alata za samoprocenu upravljanja inovacijama koji su dostupni MSP : IMP3rove , INNOVATE , IPScore

19.40-20.00    Grupna diskusija i povratne informacije, KRAJ

U cilju kvaliteta obuke, molim Vas da potvrdite vaše prisustvo na e-mail: office@panonreg.rs , kanjiza@panonreg.rs ili na telefon 063-31-55-69.

Obuka je besplatna, nastavni jezik je mađarski.

Promocija aktivnosti podrške preduzetništvu

panonreg logo

Godina-preduzetnistva

Ras

RRA “PANONREG“ Subotica u saradnji sa Udruženjem privrednih društava i preduzetnika Subotica, u okviru svojih standardnih aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju  preduzetništva organizuje

PROMOCIJU AKTIVNOSTI PODRŠKE PREDUZETNIŠTVU

Promocija će se održati   24. maja 2016. (utorak), sa početkom u  18:00 sati,
Mesto obuke: Opšte udruženje preduzetnika opštine Kanjiža; Aleja kestenova 32

Cilj promocije je  da se preduzetnicima pruže informacije o merama podrške koje se provode u okviru „Godine preduzetništva” kao i aktuelnih raspisa.

1.    Upoznavanje sa radom RRA Panonreg
2.    Upoznavanje sa merama podrške u okviru Godine preduzetništva, upoznavanje sa sajtom www.godinapreduzetnistva.rs
3.    Promocija Finansijske podrške za Start up kog sprovodi Fond za razvoj RS
4.    Promocija JP za Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up kog sprovodi RAS
5.    Promocija programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016.
6.    Promocija programa podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi u 2016.
7.    Razno

Ciljna grupa su svi privredni subjekti, privredna društva i preduzetnici, koji žele da kroz programe podrške podignu svoju konkurentsku poziciju na tržištu.

U cilju kvaliteta promocije, molim Vas da potvrdite vaše prisustvo na e-mail: kanjiza@panonreg.rs ili na telefon 024/554-107,  063-31-55-69, ili lično u kancelariji agencije Glavni trg 1. (Gradska kuća Kanjiža, kancelarija br. 32)

Instruktivna obuka za samozapošljavanje

trainingOBAVEŠTENJE

Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona održaće jednodnevnu instruktivnu obuku za samozapošljavanje 10. marta (četvrtak) 2016. godine sa početkom od 9.00 časova u podrumskoj sali OKU “CNESA”.

Kontakt osoba: Kristina Molnar Makai

kristina@icr.rs

024/873-151

062/305-474

Obuka je besplatna, nastavni jezik je mađarski.

Da li ćemo iskoristiti IPARD?

ipard-veliki-sajt1Iz Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije nedavno je najavljeno da poljoprivrednici u Srbiji ove godine mogu da očekuju  prvi poziv za korišćenje evropskih IPARD fondova za poljoprivredu vrednih 175 miliona evra do 2020. godine. Za ovu godinu na raspolaganje nam je stavljeno, oko 15 miliona evra, ali je veliko pitanje možemo li da da dođemo do tih bespovratnih para ili će nam taj „poklon” propasti jer formalno nismo u stanju da ga povučemo i potrošimo. Uprava za agrarna plaćanja još nije raspisala konkurs za prijem 103 službenika bez kojih EU neće da nam odobri novac za razvoj agrara

Ovaj novac mogli smo formalno da koristimo još od 2008. godine, ali šansa je propuštana.  Naša država nije uspevala da ispuni uslove za akreditaciju, što kao problem i dalje postoji. A problem je što naša Uprava za agrarna plaćanja mora da ima dovoljan broj ljudi po merilima EU, a ne po našim standardima.

Za sve ovo Srbija ima vremena samo još nekoliko meseci, jer poseta revizora Evropske komisije očekuje se sredinom godine kada će biti doneta odluka o dodeli akreditacije.

Zapošljavanje stručnog kadra u Upravi za agrarna plaćanja bio je jedan od osnovnih zahteva za dobijanje akreditacije. Ova služba, nedavno je objavljeno, ima 66 zaposlenih, a procene su da je potrebno da ih za nekoliko godina bude od 800 do 1000, koliko broje institucije tog tipa u Evropi. Još krajem novembru prošle godine najavljeno je da je Vlada dala saglasnost za raspisivanje konkursa za prijem 103 službenika u stalni radni odnos. Konkurs za zapošljavanje novih ljudi, međutim, još nije raspisan  i prema nekim izvorima ne zna se ni kvalifikaciona struktura koja je potrebna, što svakako još više zaoštrava situaciju i stvara sumnju da će Srbija i ove godine ostati bez akreditacije. Ali, sačekajmo.

Koristeći sredstva iz ovih fondova Srbija bi mogla da poveća konkurentnost domaćih poljoprivrednih proizvoda. Dobijanjem ovih sredstava, značajno bi se smanjilo opterećenja na nacionalni budžet za subvencije  koji se raspoređuje na sve više korisnika pa su realno i iznosi koje poljoprivrednici dobijaju sve skromniji.

Šta IPARD podsticaji znače za poljoprivrednike? Pre svega, da seljaci na osnovu dobijenih projekata ulažu svoj novac recimo u proizvodnji mleka, i kada u tome postignu zadati standard kvaliteta i higijene, isplaćuje im se bespovratno polovina uloženih sredstava. Cilj ovih podsticaja jeste da se omogući onima koji mogu da rastu – da zaista rastu, a oni koji ne mogu – da mogu da opstanu.

Nažalost, Srbija je od 2008. godine izgubila mnogo i vremena i novca i to ne samo zahtevima Evropske komisije. Bilo je dosta spornih poteza, koji su prošli bez ikakve odgovornosti. Nabrojmo jedan. Uprava za agrarna plaćanja je 2011. godine iz Beograda premeštena u Šabac. Prošle godine je vraćena, jer se pokazalo da je to promašen potez,  uz troškove koji nepotrebno prate ovakve operacije. Zato sve ovo uliva strepnju da dobijanje akreditacije koja je vezana za novo, produktivno i stručno zapošljavanje, ali i uredbu o zapošljavanju u javnom sektoru, može biti ponovo odloženo.

Izvor

Kako se mogu ostvariti subvencije za novozaposlene?

subvencije za posaoU svakom poslovodstvu najveći trošak predstavljaju doprinosi i porezi na zaradu svakog zaposlenog. Zbog toga je država pokušala da olakša preduzetnicima i privrednicima i kao rezultat toga nastali su povraćaji određenog dela poreza i doprinosa.

Trenutno postoje dve subvencije po tom osnovu: povraćaj 65% i  povraćaj 75% plaćenih poreza i doprinosa. Zajedničko za obe subvencije je što radnici, za koje bi tražili subvenciju, moraju da budu na birou (tj. prijavljeni u  Nacionalnoj službi za zapošljavanje) 6 meseci ili više. Od biroa, tj. Nacionalne službe za zapošljavanje moraju dobiti potvrdu da su prijavljeni 6 meseci ili više.

Kod 65% povraćaja poreza i doprinosa radnik koga ste zaposlili ( možete zaposliti jednog radnika da bi ostvarili pravo na subvenciju) mora da bude povećanje broja radnika u odnosu na 31.mart 2014.godine. Ako ispunjava oba uslova (povećanje broja radnika i da je 6 meseci prijavljen na birou (NSZ), možete tražiti povraćaj. Ova subvencija traje do kraja 2017.godine.

Povraćaj poreza i doprinosa od 75% možete tražiti kada zaposlite dva nova radnika (koji moraju biti prijavljeni na birou, tj. Nacionalnoj službi za zapošljavanje) i oni treba da predstavljaju povećanje radnika u odnosu na 31.oktobar 2015.godine. Ne može se zaposliti jedan radnik, pa posle nekog vremena drugi. Takodje, ne može se zaposliti jedan radnik za koga ćete tražiti povraćaj od 65%, pa kad se zaposli i drugi, onda tražiti povraćaj od 75%, tj. subvencije se ne mogu koristiti istovremeno. Ova subvencija funkcioniše tako da, na primer, zaposlimo jednog radnika, za njega ne tražimo nikakav povraćaj, nakon njega zaposlimo još jednog radnika i onda možemo tražiti povraćaj poreza i doprinosa (ako ispunjavaju uslov od 6 meseci i predstavljaju povećanje broja radnika).

Izvor

Besplatna obuka na temu: Marketing i prodaja

Panonreg logoRRA “PANONREG” Subotica u okviru svojih standardnih aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva organizuje dvodnevnu BESPLATNU obuku na temu:

MARKETING I PRODAJA

Obuka će se održati 24. i 25. novembra 2015. (utorak i sreda), sa početkom u 10:00 sati, mesto obuke: Cara Dušana 8, Novi Kneževac (sala biblioteke)

Cilj radionice
• Pomoć preduzećima u razumevanju tehnika marketinga i prodaje
• Pomoć preduzećima u razvoju marketinških/prodajnih kapaciteta i primeni tehnika koje će koristiti njihovim preduzećima.

Agenda

10.00 Dobrodošlica, upoznavanje (predstavljanje) i ciljevi radionice
10.15 Marketing vrednost/korisnici/segmenti
11.15 Pauza za kafu
11.30 Marketing miks, pozicioniranje/brending
12.15 Zadovoljstvo i uživanje kupaca (klijenata)
13.00 Pauza
13.15 CRM
14.00 Zatvaranje prvog dana

Drugi dan – Proces prodaje / Izdvajanje iz mase

10.00 Dobrodošlica, uvod u drugi dan i ciljevi
10.15 Psihologija prodaje, Priprema za prodaju
11.15 Pauza za kafu
11.30 Karakteristike u odnosu na koristi
12.15 Push-Pull uticaj
13.00 Pauza
14.00 Zatvaranje drugog dana

U cilju kvaliteta obuke, molim Vas da potvrdite vaše prisustvo na sledeći e -mail: office@panonreg.rs ili na telefone 062/ 747-719 i 024/554-107

Sve obuke u besplatne za polaznike!

Detaljnije