Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2019. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2019. godinu Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, sufinansiraće obrazovne programe / projekte […]

Nastavi

4 konkursa Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST   Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u APV Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do utroška sredstava.   Javni konkurs za regresiranje prevoza studenata u APV za 2019. godinu Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.   Javni […]

Nastavi

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „pravo na prvu šansu”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „pravo na prvu šansu” I Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove: 1) da su državljani Republike Srbije; 2) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine; 3) da su zvanje doktora nauka stekli u skladu s […]

Nastavi