Konkurs – „Kup tolerancije 2009.“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE Konkurs – „Kup tolerancije 2009.“ Konkurs za sufinansiranje projekta Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini – podprojekta „Kup tolerancije 2009“ Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekta Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini u 2009. godini – podprojekta „Kup tolerancije 2009“. I. RASPODELA SREDSTAVA Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 5.500.000,00 dinara. […]

Nastavi

Sufinansiranje upotrebe službenog jezika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE Sufinansiranje upotrebe službenog jezika Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina za prvo tromesečje 2009. godine Sredstva u iznosu od 3.500.000,00 (slovima: trimilionapetstohiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata […]

Nastavi

Dodela sredstava crkvama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE RASPISUJE Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji autonomne pokrajine vojvodine Sredstva se odobravaju za sufinansiranje izgradnje novih i revitalizaciju postojećih sakralnih objekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica, za naučno-istraživačke i izdavačke projekte u okviru crkava, za organizaciju značajnijih verskih manifestacija, kao […]

Nastavi