Sufinansiranje programa u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA Konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava 1. CILj KONKURSA Cilj konkursa je realizacija programa/projekata koji će doprineti unapređenju stanja ljudskih i manjinskih prava u Republici Srbiji. 2. PREDMET KONKURSA Predmet konkursa je sufinansiranje programa/projekata u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih […]

Nastavi

Sufinansiranje programa za podizanje kapaciteta za unapređivanje položaja Roma

get your ex girlfriend back MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA Konkurs za sufinansiranje programa/projekata za podizanje kapaciteta za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji 1. CILj KONKURSA Cilj konkursa je realizacija programa/projekata koji će doprineti unapređivanju položaja Roma u Republici Srbiji. 2. PREDMET KONKURSA Predmet konkursa je sufinansiranje programa/projekata u cilju realizacije Akcionog plana […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje medijske kampanje

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Poziv na konkurs za finansiranje medijske kampanje Pozivaju se agencije, kompanije i organizacije da podnesu predloge za kreativno rešenje i implementaciju dve medijske kampanje čiji je cilj: Promocija tolerancije i prevencija diskriminacije u Republici Srbiji Integracija Roma i ostalih nacionalnih manjina u Republici Srbiji Potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju: […]

Nastavi