„Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“

MINISTASRTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Konkurs za diverzifikaciju ruralne ekonomije kroz turizam za 2010. godinu, u okviru projekta „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“ Sveobuhvatni cilj ovog konkursa je da se ohrabri diverzifikacija ruralne ekonomije i jača njena konkurencija, kroz podršku razvoju ruralnog turizma. Ovaj konkurs će dati prioritet akcijama čiji je cilj: uspostavljanje i […]

Nastavi

Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava MSP-u

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Program podrške MSP za jačanje inovativnosti u 2010. godini Program sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Agencija). Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 40.000.000,00 dinara. Cilj Programa je podrška razvoju kulture investiranja malih […]

Nastavi

Rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Javni poziv za dodelu sredstava po Programima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2009. godini 1. Sredstva po Programima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Program) koriste se za sledeće namene: I. finansiranje investicionih […]

Nastavi