Zapis sa oznakom ‘KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE’

Raspisan konkurs za studentske radove o Evropskoj uniji

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Raspisan konkurs za studentske radove o Evropskoj uniji

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje konkurs za tri najbolja studentska rada u oblasti evropske integracije i procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, kako bi podstakla mlade akademske građane da se uključe u argumentovanu debatu u vezi sa članstvom naše zemlje u Evropskoj uniji.

Radovi bi trebalo da odgovore na jednu od četiri predložene oblasti:
1.    Srbija u procesu pristupanja EU: izazovi i perspektive politike proširenja EU;
2.    Reformski potencijal evropske integracije za Srbiju: razvojni, normativni i vrednosni aspekti;
3.    Kulturne, društvene i političke dimenzije evropskog identiteta;
4.    Mitovi o EU: predrasude o evrointegraciji kao posledica nedovoljne informisanosti.

Komisija sastavljena od profesora Univerziteta u Beogradu procenjivaće kvalitet pristiglih radova, a za autore tri najbolja predviđeni su honorari u iznosu od 85.000, 55.000 i 35.000 dinara. Pored tri najbolje rangirana, i radovi koji ispune kriterijume, biće objavljeni u elektronskom zborniku studentskih radova koji su pristigli na konkurs.

Konkurs je otvoren za studente završnih godina osnovnih akademskih studija (studenti treće i četvrte godine), kao i za studente master akademskih studija na univerzitetima u Republici Srbiji.

Rok za slanje radova je 20. april 2017. godine.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

U cilju podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU, a u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i o različitim aspektima evropske integracije Srbije.

Na javni konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta OCD koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, individualno ili u saradnji sa partnerima (lokalna samouprava, privredni sektor, akademska zajednica, nastavnici i učitelji, druge OCD, mediji).

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja javnog konkursa do 8. juna 2012.

Dokument «Smernice za podnosioce predloga projekta» možete preuzeti ovde.

Obrazac budžeta projekta možete preuzeti ovde.

Obrazac za pisanje predloga projekta možete da preuzmete ovde.

Obrasce za prijavljivanje možete preuzeti i u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za komunikacije i obuku, Nemanjina 34.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, nsavic@seio.gov.rs

Link

Obrazovni program “Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU”

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Obrazovni program “Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU”

Konkurs za prijem polaznica i polaznika na obrazovni program “Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU” otvoren je u okviru projekta “Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji” koji realizuju Beogradska otvorena škola i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Projekat podržava Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške kroz program bilateralne saradnje Vlada Kraljevine Norveške i Republike Srbije.

Konkurs je otvoren do 2. decembra 2011. godine.

Program je namenjen zaposlenima u lokalnoj samoupravi, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim javnim institucijama koji su u svojim svakodnevnim poslovima uključeni u proces upravljanja projektim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU i lokalni socio-ekonomski razvoj;

Cilj projekta je jačanje kapaciteta regulatornih tela lokalne, regionalne i državne uprave Srbije za uspešno sprovođenje i primenu praktičnih politika Evropske unije u procesu evropskih integracija.


Program
Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU” realizovaće se u dva navrata za dve grupe od po 30 polaznika. Obuka za prvu grupu polaznika izvodiće se u periodu od 23. do 27. januara 2012. godine, dok obuka za drugu grupu biće realizovana od 13. do 17. februara 2012. godine.

Učešće na programima obuke je besplatno, a troškovi nastavnog materijala, prevoza, smeštaja i ishrane će biti pokriveni od strane organizatora.

Molimo vas da kolegama i saradnicima iz vaše lokalne samouprave ili institucije u kojoj ste zaposleni a koji su uključeni u proces upravljanja projektim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU i lokalni socio-ekonomski razvoj prosledite informacije o izvođenju novog obrazovnog programa i na taj način podržite ovu obrazovnu inicijativu Beogradske otvorene i Kancelarije za evropske integracije.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Link