Unaprđenje prava žene

FOND ZA HITNE AKCIJE ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA Unaprđenje prava žene Iznos: Maximalno: 5000 dolara. Krug aplikanata: Ženske organizacije. Brzo dodeljivanje grantova Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund – UAF) obezbeđuje pravovremene male grantove da podrži strategijske intervencije u situacijama kada se pojavi prilika za unapređenja ženskih ljudskih prava bilo gde u svetu. buy […]

Nastavi