Poziv u okviru programa PROGRESS

EVROPSKA UNIJA Poziv u okviru programa PROGRESS •    Naslov programa: PROGRESS •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Ovaj poziv pruža potencijalnim aplikantima mogućnost razvijanja društveno eksperimentalnih projekata, u skladu sa sledećim protokolima/koracima: •    Kreiranje politike intervencije: detaljan opis logički organizovanog skupa akcija predviđenih u okviru […]

Nastavi

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.1 Višegodišnji projekti saradnje

EVROPSKA UNIJA Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.1 Višegodišnji projekti saradnje •    Naslov programa: Program Kultura •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim […]

Nastavi

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.2.2 Projekti saradnje

EVROPSKA UNIJA Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.2.2 Projekti saradnje •    Naslov programa: Program Kultura •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima […]

Nastavi