ÉVES BESZÁMOLÓK

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGFEJLESZTÉSI INFORMÁCIÓS KÖZPONT (ICR) TEVÉKENYSÉGE A 2005-ÖS ÉVBEN

A Központot, Magyarkanizsa község képviselő testülete alapította 2005. március 4-i határozatával, bejegyzésére pedig a szabadkai Kereskedelmi Bíróságon került sor 2005. május 10-én. A hivatalos megnyitóra, a központ irodahelységének felújítása és felszerelésének beszerzése valamint a megfelelő munkatársak kiválasztása és kiképzése miatt, csak szeptember 9-én került sor.

A Központ fő feladatai:
– internet és média figyelés az időszerű tájékozódás érdekében – pályázatokról, hitel és kölcsön lehetőségekről, befektetési lehetőségekről,
– pályázat- és projekt írás az önkormányzat és intézményei részére, segítségnyújtás a projekt/pályázat tájékoztatás és kidolgozások terén a község összes szervezete számára,
– községi adatbázis kezelés, minek alapján átláthatóbb és egyszerűbb lesz a gazdasági együttműködés,
– a község fejlődésének elősegítése (partneri kapcsolatok kiépítés, a község népszerűsítése, befektetés ösztönzés).
A Központ alkalmazottai a pályázatírás mellett, különféle tevékenységi területekre szakosodtak: informatika/fordítás, koordinálás/adminisztráció, fejlesztés/kapcsolattartás és szakmai tanácsadás.
A Központ kiadásait az önkormányzat finanszírozta, így a szolgáltatásokat teljes egészében ingyenesen végeztük. A megítélt költségvetés 71% használtuk fel, tehát 2.210.000,00 dinárt.

A munkánk eredményei:
– 64 szervezetet informáltunk folyamatosan a belföldi- és külföldi pályázatokról,
– 5 hazai és 2 külföldi partnerséget alakítottunk ki,
– 60 pályázati felhívást közvetítettünk az együttműködő szervezetek felé,
– 33 belföldi és 39 külföldi szervezettel léptünk kapcsolatba,
– 6 képzésen vettünk részt,
– 31 pályázathoz nyújtottunk segítséget,
– 788 szervezetet vettünk nyilvántartásba,
– 65.000.000,00 dinár értékben írtunk pályázatokat, amiből 31.000.000,00 dinár értékű még elbírálás alatt van,
– 13.000.000,00 dinár értékben nyertünk a község szervezeteinek támogatást,
– lekoordináltuk a Befektetési Kézikönyv szerkesztésének magyarkanizsai részét,
– tájékoztattuk a polgárokat a tevékenységünkről a médián keresztül (újság, rádió, kábel TV),
– törökkanizsai Falufejlesztési Központ (CRR) EU-s programjában, Magyarkanizsa községben mi vagyunk a koordinátorok (mezőgazdaság-fejlesztés, horgosi iroda),
– 7 fiatalt vontunk be a munkában a község különböző településeiről,
– megalakítottuk a Központ kreatív csoportját (tanácsadói/véleményező segítség),
– 50 különböző címszót gyűjtöttünk a szakmai könyvtárba,
– hozzájárultunk a község fejlesztési stratégiájának kidolgozásához.
Az önkormányzat és intézményei mellett szoros az együttműködés a Gazdasági kamarával, a Vállalkozók egyesületével, a horgosi Termelők Klubjával.
Hosszú távon a Központ egyre több szervezettel szeretne jó kapcsolatokat kiépíteni és nyitott minden nemű hazai vagy külföldi együttműködésre, ami elősegítheti Magyarkanizsa község fejlődését.

Magyarkanizsa, 2006. január

 

 

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGFEJLESZTÉSI INFORMÁCIÓS KÖZPONT (ICR) TEVÉKENYSÉGE A 2006. JANUÁR-DECEMBERI IDŐSZAKBAN

 • Folyamatos adatbázis frissítés a községben lévő jogi személyekről minek eredményeként naprakész információkkal tudunk szolgálni a potenciális támogatóknak és befektetőknek.
 • Аz információs adatbázisunkban 173 szervezetet tartunk nyilván akiket folyamatosan informálunk a belföldi- és külföldi pályázati kiírásokról (ebből 44 for-profit, 21 mezőgazdasági, 27 önkormányzati, 8 tájékoztatási, 23 művelődési, 39 civil és 11 egyéb szerveződés).
 • Összesen 120 pályázati felhívást közvetítettünk ki a partneri szervezetek felé.
 • Rendszeresen tájékoztattuk a polgárokat, az iroda tevékenységéről és a megvalósított eredményekről, a médián keresztül (újság, rádió, kábel TV).
 • 18 hazai és 12 külföldi szakmai képzésen, tanácskozáson és tanulmányúton vettek részt a központ munkatársai.
 • 9 szakmai előadást szerveztünk civil szervezetek, mezőgazdasági termelők és vállalkozók részére a pályázati lehetőségekről.
 • 25 új szakmai kiadvánnyal bővült a könyvtárunk, mely kiadványok minden érdeklődő számára hozzáférhetőek.
 • A honlapot új tartalmakkal frissítettük, melyek segítséget nyújtanak például a vállalkozóknak abban, hogy könnyebben tudjanak dönteni a bankok által kínált kedvező kölcsönök között, vagy éppen az érdeklődők hozzá tudjanak jutni a Község Fejlesztési Stratégiájához több nyelven. Ezen kívül még számos frissítést végeztünk melyek a polgárok könyebb tájékozódását szolgálják.

Pályázati eredmények:

 • 56 pályázat megírásában, illetve annak szakmai koordinálásában vettünk részt jogi és természetes személyek részére.
 • A megírt pályázatok összértéke 69.878.766,00 dinár. A beadott pályázatok közül eddig 13 pályázat részesült pozitív elbírálásban. E pályázatok összértéke 7.024.290,00 dinárt tesz ki. Számos pályázatról még nem érkezett hivatalos eredmény.
 • Folyamatban van az EXCHANGE és INTERREG III/A. programoknak a végrehajtása, amelyeknek összértéke 132.094,00 euró. A projektumok realizálásának időtartama 10 hónap.
 • A Községi Tanács döntése alapján az ICR a magyarkanizsai Ügyviteli Inkubátorház működtetője, amire a Községi Fejlesztési Alaptól 1.500.000,00 dináros támogatást kapott.

Statisztika:

Az irodát átlagosan naponta 17 személy kereste fel személyesen, illetve telefonon információkérés és szakmai tanács igénylése céljából, a havonta elköltött – az Önkormányzat által beruházott 340.000,00 dinár fejében – minden hónapban átlagosan 710.000,00 dinárt hozott vissza a község területére az iroda ebben az évben. Fennállása óta (hivatalos megnyitó, 2005. szeptember) az iroda átlagosan havonta 1.500.000,00 dinár értéket hozott vissza a község területére különféle pályázatok megnyerésén keresztül.

Magyarkanizsa, 2006. december

 

 

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGFEJLESZTÉSI INFORMÁCIÓS KÖZPONT (ICR) TEVÉKENYSÉGE A 2007-ES ÉVBEN

 • Információs adatbázisunkba 29 új partnert vettünk nyilvántartásba. Ezzel együtt 202 szervezetet tartunk nyilván és informálunk folyamatosan a belföldi- és külföldi pályázati kiírásokról, képzésekről, kölcsön- és hitellehetőségekről, valamint a gazdasággal kapcsolatos más témákról.
 • Összesen 113 pályázati felhívást közvetítettünk ki az adatbázisban szereplő partnereink felé.
 • Befejeződött a Szülőföld Alap által támogatott projektum végrehajtása, melynek célja az üzleti inkubátorházba beköltözött kezdő vállalkozások működésének segítése volt, szakmai tanácsadók bevonásával. A projektum időtartama 12 hónap volt, értéke pedig 13.500 euro.
 • Befejeződtek azok az aktivitások, amelyek a többi, községbeli vállalkozások számára történő jogi, marketing és pénzügyi témával kapcsolatos előadások megtartására irányultak, szintén a Szülőföld Alap által támogatott projektumhoz kapcsolódóan.
 • Sikeresen fejeződött be az EXCHANGE program, melynek célja az európai integráció elősegítése volt a helyi kapacitások kiépítésével és a nyilvánosság bekapcsolásával a község fejlesztésébe és a nyilvános politika alakításába, amelyet az Európai Unió pénzelt, az Európai Újjáépítési Ügynökség valósított meg és a Városok és Községek Állandó Értekezlete hajtott végre. A projektum értéke 72.950 euró volt, időtartama pedig 10 hónap.
 • Sikeresen lett realizálva az a Szomszédsági Program, amely a «A magyar-szerb vállalkozói és intézményi együttműködés elősegítése Bácska térségben» címet viselte és amelyet szintén  az Európai Unió pénzelt. A projektum értéke 59.147 euró volt.
 • Tájékoztattuk a polgárokat az üzleti inkubátorházban végzett aktivitásokról a médián keresztül (újság, rádió, kábel TV).
 • Befejeződött a Szülőföld Alap által támogatott azon projektum végrehajtása, amelynek célja brossúra kiadása volt a községbeli vállalkozásokkal, befektetési lehetőségekkel és a kisipari tevékenységekkel kapcsolatban.
 • Szeptember végével befejeződött a partnerszervezetként való közreműködésünk a magyarkanizsai „Együtt Veled – Értük” Értelmi és Testi Fogyatékosok Érdekeit Védő és Segítő Egyesület „Együtt tanulunk és dolgozunk“ című projektjének a végrehajtásában (a projekt értéke 1,5 millió dinár volt).
 • Július elsején elkezdődött a „Környezeti potenciál növelése a Tisza folyó határ közeli holtágain” című nyertes projektum megvalósítása a Szomszédsági Program keretén belül. A projektum értéke 78.004 euro, végrehajtója a Magyarkanizsai Községfejlesztési Információs Központ, időtartama 12 hónap.
 • Az ICR aktív résztvevője a következő szervezetek EU-s projektumainak a végrehajtásában:
 1. Agrobiznis Központ, Horgos (Szerbia-Magyarország Szomszédsági   Program)
 2. Helyi Közösség, Tóthfalu (Szerbia-Románia Szomszédsági Program). A 18 hónapig tartó projektum célja „Faluturizmus kialakítása és működtetése a fejletlen határ menti régiókban Románia és Szerbia területén“.
 • 31 hazai szakmai képzésen, tanácskozáson vettek részt a központ munkatársai.
 • Partnerei voltak a következő szervezeteknek az általuk szervezett szemináriumok kivitelezésében:
 1. „VojvodinaCESS“, Novi Sad
 2. „Duga“, Ada
 3. Akademsko društvo za proučavanje i zaštitu prirode, Novi Sad
 • 7 szakmai előadást tartottak mezőgazdasági termelők részére a pályázati lehetőségekről, valamint a kölcsön- és hiteligénylésekről a következő településeken: Zenta, Orom, Adorján, Magyarkanizsa, Csóka és Ada.
 • Sikeresen realizálta a „Klaszterek létrehozása és fejlesztése“ című projektumát, amelynek eredményeként létrejött Magyarkanizsán a Regionális Egészségturizmus Klaszter Alap, 7 község együttműködésével.
 • A Regionális Egészségturizmus Klaszter Alap adminisztrációs ügyeinek intézője.
 • Folyamatban van a Szegedi Tudományegyetem és az ICR közös projektumának megvalósítása. A projektum értéke 500.000,00 dinár, célja pedig projektmenedzsmenntel kapcsolatos képzések lebonyolítása Magyarkanizsa és Hódmezővásárhely településeken.
 • Részt vesz a Kikindai Gazdasági Kamara EU-s projektumának megírásában, a Szerbia-Románia Szomszédsági Program keretén belül.
 • Elkezdődött az ICR nyertes projektumának a végrehajtása, amelyet a szegedi „Esély a stabilitásért“ Közalapítvány támogat, és amelynek célja kistérségi fejlesztési koordinációs és tudásközpont kialakítása. A projektum értéke 500.000,00 dinár, időtartama 3 hónap.
 • Több új szakmai kiadvánnyal bővítette a könyvtárát, amely kiadványok minden érdeklődő számára továbbra is hozzáférhetőek.
 • Internetes honlapjának állandó frissítését végzi, amely a polgárok könnyebb tájékozódását szolgálja.

Pályázati eredmények:

 • 45 pályázat megírásában, illetve annak szakmai koordinálásában vettünk részt jogi és természetes személyek részére.
 • Az eddig megírt pályázatok értéke 45.269.700,00 dinár.
 • A nyertes pályázatok értéke 9.860.000,00 dinár:

Statisztika:
Az irodát átlagosan naponta 25 személy kereste fel személyesen, illetve hívta telefonon információkérés és szakmai tanács igénylése céljából.

Magyarkanizsa, 200. január

 

 

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGFEJLESZTÉSI INFORMÁCIÓS KÖZPONT (ICR) 2008. ÉVI JELENTÉSE

Az ICR mint önkormányzati intézmény a 2008. évi munkaprogramja szerint valósította meg tevékenységét az elmúlt évben. A fő aktivitásait 3 fő csoportra osztotta:
–    pályázatfigyelés, projektírás és levezetés, civil szférával való foglalkozás
–    EU-s projektek írása és lebonyolítása
–    Gazdaságfejlesztési programok realizálása

Аz ICR információs adatbázisában 347 szervezetet tart nyilván és informált folyamatosan a belföldi- és külföldi pályázati kiírásokról, képzésekről, kölcsön- és hitellehetőségekről, valamint a gazdasággal kapcsolatos más témákról.

Összesen 135 pályázati felhívást közvetített ki az adatbázisában szereplő partnerei felé és az irodát átlagosan 31 személy kereste meg információszerzés, szakmai tanácsadás és segítségnyújtás igénylése céljából.

51 projektum megírásában és levezetésében vett részt az önkormányzat, civil szervezetek és jogi személyek részére. A nyertes projektek értéke 11.995.000,00 dinár.

Sikeresen realizálta a következő projektumokat önállóan, illetve partnerségben más szervezetekkel:

1.    Szegedi Tudományegyetem és az ICR közös projektumát, amelynek célja projektmenedzsmenttel kapcsolatos képzések lebonyolítása volt Magyarkanizsa és Hódmezővásárhely településeken.
2.    A szegedi „Esély a stabilitásért“ Közalapítvány támogatásával megvalósította azt a projektumát, amelynek célja kistérségi hálózati információs, fejlesztési, koordinációs és tudásközpont kialakítása volt.
3.    A Köztársasági Kis- és Középvállakozásokat Fejlesztő Ügynökség támogatásával és a magyarkanizsai Önálló Vállalkozók Egyesületével közösen „Az üzlet szépsége – női vállalkozások“ című projektumát, amelynek célja a nők vállalkozását, munkavállalását és a vállalkozói készség fejlesztését elősegítő képzések lebonyolítása volt.
4.    Az Ifjúságügyi Minisztérium támogatásával a OMI „Cnesa“ és IE „Generáció“-val közösen az EBC*L képzés megtartását munkanélküli fiatalok részére. A projekt értéke 1,5 millió dinár volt, időtartama pedig 7 hónap.
5.    Partner volt a Tartományi Magánosítási, Vállalkozásfejlesztési, Kis- és Közepes vállalatok Titkársága és a „Vojvodina CESS“ Stratégiai Gazdasági Kutatási Központ közös programjának megvalósításában, amelynek célja a Tisza-mente koherens gazdaságfejlesztési akciótervének kidolgozása volt.
6.    Segítséget nyújtott a horgosi Agrobiznis Központ EU-s projektumának befejezésében.

Részt vett a következő EU-s projektumok végrehajtásában:

1.    Magyarkanizsai Önkormányzat Európai Uniós projektuma, amelynek időtartama 12 hónap volt: az Európai Újjáépítési Ügynökség Határon Átnyúló Szomszédsági Programja keretében: „Környezeti potenciál növelése a Tisza folyó határ közeli holtágain” című projektum. Értéke 88.260 €.
2.    Tóthfalu Helyi Közösség, (Szerbia-Románia Szomszédsági Program). A 18 hónapig tartó projektum célja „Faluturizmus kialakítása és működtetése a fejletlen határ menti régiókban Románia és Szerbia területén“. Az ICR feladata a teljes projektum lekoordinálása, közbeszerzési eljárások lebonyolítása és jelentések készítése volt.
3.    Az Eurorégiós Központ a Demokráciáért (CED) Pancsevó, Magyarkanizsa és Temesvár városaival közösen kidolgozott projektum a Határ menti Együttműködési Program keretén belül, amelynek címe „Banat 22 – Az első 22 helység és esemény turisztikai bemutatása Bánátban”. A projektum egyik eredményeként turisztikai infó központ alakult Magyarkanizsán.

Részt vett a Globális Vállalkozói Hét elnevezésű nemzetközi rendezvényben, amelynek keretén belül összetett előadást szerveztünk a KKV-nak.

Több hazai és külföldi nemzetközi kiállításon képviseltük Magyarkanizsa községet és az ICR-t is.

Az ICR-hez forduló KKV-ok személyes tanácsadásban részesültek, amennyiben igényt tartottak rá. Információkkal láttuk el őket a Start-up programokkal, a Köztársasági Fejlesztési Alapnál igényelhető hitelekkel és más alapoknál igényelhető, vállalkozói hitelekkel, vissza nem térítendő kölcsönökkel kapcsolatban.

Több hazai és külföldi szakmai képzésen, tanácskozáson és szemináriumon vettek részt a központ munkatársai. Emellett számos előadást, tréninget, továbbképzés szervezését bonyolítottuk le, amin a civilszervezetek, a község helyi közösségeinek munkatársai és nem utolsó sorban a KKV-k vettek részt.

Az ICR Dózsa György 4. szám alatti épületében helyet kapó 3 vállalkozást (Őrangyal Kft, STR Vatroprevent, Kapetan KDP Kft.), valamint a Falugazdász hálózat magyarkanizsai irodájának munkatársait és a törökkanizsai Vidékfejlesztési Iroda magyarkanizsai munkatársát, közvetlen tanácsokkal, kedvező szolgáltatásokkal, felmerülő problémák megoldásában segítette és támogatta őket munkájukban.

Rendszeresen tájékoztatta a polgárokat az üzleti inkubátorházban végzett aktivitásokról a médián keresztül (újság, rádió, kábel TV).

A 7 (hét), főleg Tisza-menti község által létrehozott Regionális Egészségturizmus Klaszter Alap adminisztrációs ügyeinek intézője volt.

Magyarkanizsa község gazdaságfejlesztési projektumainak adatbázisának kidolgozása.

Internetes honlapjának állandó frissítését végezte, amely a polgárok könnyebb tájékozódását szolgálta, könyvtárát pedig több új szakmai kiadvánnyal bővítette.

Magyarkanizsa, 2009. január

 

 

A TISZA MENTI INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSI KÖZPONT (ICR) 2009. ÉVI JELENTÉSE

A Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ az információs adatbázisában 520 szervezetet tart nyilván, ebből 158 szervezet a 2009-es évben jelezte, hogy tagja kíván lenni az ingyenesen működtetett adatbázisunknak. A nyilvántartott szervezeteket folyamatosan informáltuk a belföldi- és külföldi pályázati kiírásokról, képzésekről, kölcsön- és hitellehetőségekről, valamint a gazdasággal kapcsolatos egyéb témákról. A folyamatos pályázatfigyelés során (23 minisztérium, 17 titkárság és egyéb hazai és külföldi források) összesen 175 pályázati felhívást közvetítettünk ki a partnereink felé: önkormányzat, helyi közösségek és községi intézmények, civil szervezetek és vállalkozások.

–    A budapesti Szülőföld Alap támogatásának köszönhetően 2 projektumot hajtott végre sikeresen: a „Tisza-menti oktatási kollégium“ címet viselő projektumot, amelynek célja a kis- és középvállalkozások szakmai képzése volt, amelynek során 50 kezdő, illetve már működő vállalkozó vett részt a Tisza-menti községekből, és a „A Tisza-mente EU-s forrásokhoz való hozzáférésének javítása“ című projektumot, amelynek célja az ICR weboldalának komplex fejlesztése volt.

–    Sikeresen valósította meg az OMI „Cnesa“ és „Generáció“ Ifjúsági Egyesülettel való közös projektumát, amelynek címe „Fiatalok a munkáért – képzéssel, a civil szektorral és helyi intézményekkel való együttműködéssel“ volt, célja pedig EBC*L gazdasági képzés megtartása volt munkanélküli fiatalok részére. A projektum értéke 1,5 millió dinár, időtartama 7 hónap volt.

–    A Köztársasági Kis- és Középvállalkozás Fejlesztési Ügynökségnél a projektum célja, információkkal segíteni a kezdő és már működő vállalkozásokat (a nyert eszközöket társították az Információs Napok programhoz).

–    A 7 (hét), főleg Tisza-menti község által létrehozott Regionális Egészségturizmus Klaszter Alap adminisztrációs ügyeinek intézését végezte augusztus 01-éig.

–    Februárban fejeződött be a Tóthfalu Helyi Közösség Szerbia-Románia Szomszédsági Programja. A 18 hónapig tartó projektum célja „Falusi turizmus kialakítása és működtetése a fejletlen határ menti régiókban Románia és Szerbia területén“ volt. Feladatunk a teljes projektum lekoordinálása, közbeszerzési eljárások lebonyolítása és jelentések elkészítése volt.

–    Márciusban befejeződött a „Banat – 22“ elnevezésű, 19 hónapig tartó projektum, amelyben az ICR közvetítői szerepet töltött be a projektum hordozója, a Községi Idegenforgalmi Szervezet és Pancsevo város között. Koordinálója volt az Észak-bánáti idegenforgalmi irodának és a PRAG utasítás szerint kidolgozta a közbeszerzési dokumentációt. A projektum eredményeként Magyarkanizsán megalakult a Turisztikai infó pont, és a város 10.000 euró értékben jutott hozzá informatikai felszereléshez és egyéb szolgáltatáshoz.

72 hazai és külföldi szakmai képzésen, tanácskozáson és szemináriumon vettek részt a központ munkatársai. Emellett számos előadás, tréning, továbbképzés szervezését bonyolította le, amelyeken a civil szervezetek, a község helyi közösségeinek munkatársai és nem utolsó sorban a KKV-k vettek részt.

Az ICR koordinátora lett a Tisza-menti községekkel – Törökkanizsa, Zenta, Ada, Becse, Csóka, Törökbecse – megkötött együttműködési megállapodásnak, amelynek célja közös regionális projektumok kidolgozása és megvalósítása a Tisza-menti régió társadalmi és gazdasági fejlesztése érdekében.

A 2009. év folyamán külön hangsúlyt fektetett a magyarkanizsai Önálló Vállalkozók Egyesületével, a községi Helyi Közösségekkel, a Köztársasági Kis- és Középvállalkozás Fejlesztési Ügynökséggel, a „BÁNÁT” Regionális Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Központtal, a Szerbiai Nemzeti Szolgáltatás- és Árupiaccal történő együttműködésre.

A vállalkozókkal való szorosabb és közvetlenebb kapcsolattartás érdekében megszerveztük az Információs Napokat kezdő és már működő vállalkozások részére. Az Infó Napok látogatottsága igen nagy volt, előadásonként 15-20 személlyel. Sikeressége a találó témaköröknek és a szakértő előadóknak köszönhető. Az Információs Napok ingyenes tanácsadások, az ICR saját költségvetéséből finanszírozta.

Az ICR által használt épületben más szervezetek is helyet kapnak és használják az ICR belső infrastruktúráját: Őrangyal Kft., Falugazdász iroda, Vajdasági Fejlesztési Háló. A velük való kapcsolat korrekt és az egymás iránti kölcsönös nyitottságon alapul.

Pályázati eredmények:
–    75 pályázat megírásában, illetve annak szakmai koordinálásában vett részt, jogi és természetes személyek részére. A nyertes pályázatok száma 33 (44%).

–    Civil szervezetek munkájának a segítése is folyamatos.

–    Az elkészített pályázatok értéke (beleszámítva az IPA projekteket is) 216.515.985,00 dinár. A nyertes pályázatok értéke 9.688.432,00 dinár (38,5%), még elbírálás alatt álló projektek értéke 192.353.400,00 dinár. A sikertelen pályázatok összege 15.444.153,00 dinár (61,5%).

Az általános statisztika alapján 10 megírt pályázatból 2 nyer, ez nemzetközileg elfogadott sikerességi arány.

–    Az önkormányzat részére az IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében több projektumot is írt, koordinálta és segítette elkészítését:
o    A Románia-Szerbia IPA program keretében 4 projektum előkészítésében vett részt, 1.821.400,00 euró összértékben, amiből a község által igényelt támogatás 646.800,00 euró (64.600.000,00 dinár). Ezen projektumok között szerepel humán erőforrás képzés és önkormányzati kapacitás növelése a projektumok irányítására a Bánáti-régióban, idegenforgalmi rendezvény és objektumok fejlesztése Bánát területén, kis- és középvállakozások fejlesztése a határ menti területeken, a falusi turizmus támogatását, fejlesztését megcélzó aktivitások.

o    A Horvátország-Szerbia IPA program keretében 2 projektum megírásában vett részt, 180.359,00 euró (18.400.000,00 din) összértékben. Az önkormányzatnak ezeknél a projektumoknál nincs önrész kötelezettsége. Az egyik projektumnál, amely a „Becse és Valpovo közötti határon átnyúló gazdasági együttműködés minta projektuma” címet viseli, az ICR mint partnerszervezet szerepel. A projektum célja a vállalkozások összekötése és kiállításokon való közös részvétel. A másik projektum az eszéki és szabadkai egyetem közös projektuma, ahol új irányvonalakat keresnek a „Határon átnyúló megoldások az új és alternatív programok kidolgozására a tanítók oktatásában” című tanulmányhoz.

o    A Magyarország-Szerbia IPA program keretében 10 magyarkanizsai vonatkozású pályázat előkészítésében vett részt, 2.904.900,00 euró összértékben, amiből a község területére érkező támogatás összege majdnem eléri az 1 millió eurót 994.240,00 euró (99.400.000,00 dinár). A beadott projektumok a következő témaköröket érintik: művelődési rendezvények minőségjavítása a határ két oldalán, a Tisza folyó holtágának idegenforgalmi fejlesztési lehetőségeit feltáró tanulmány, a községi fejlesztési stratégia megújítása, közös vállalkozásfejlesztési hálózat létrehozása, a határon átnyúló személyszállítást elősegítő együttműködések, ivóvíz bázisaink megőrzése és feltérképezése, ár- és belvízvédelem a Tisza folyó határ menti szakaszain, EU integrációs folyamatok elősegítése az önkormányzatok számára, felnőttképzési rendszerek összekapcsolása és erőszak- és bűnmegelőzési központok létrehozása.

Az ICR 2009-ben a megszorítások (költségvetés csökkentés) ellenére a következő feladatokat látta el, eredményeket valósította meg:

 1. A közmunkaprogram által 32 személynek adódott lehetőség 4 hónap terjedelemben munkaviszonyt létesítenie.
 2. 44 személy (munkaviszonyban lévő, munkanélküli, fiatal kezdő vállalkozó) szerzett EBC*L diplomát
 3. 4 bejegyzett mezőgazdasági termelő tudta gazdaságát fejleszteni öntözőberendezés, üvegház és fóliasátor vásárlása által.
 4. Az önkormányzat e-Government stratégiájának szakvéleményezése a Szülőföld Alap támogatásával (részvétel az Informatikai Stratégia kidolgozásában).
 5. Tisza-menti községek Együttműködési megállapodása (2009.05.29.).
 6. 10 (tíz) EU-s pályázat elkészítése az önkormányzat részére.
 7. Az önkormányzat marketing tevékenységének (arculat, grafika, PR) megtervezése és koordinálása.
 8. Helyiség és infrastruktúra biztosításával hozzájárult a Falugazdász hálózat és a Vajdasági Fejlesztési Háló magyarkanizsai irodáinak sikeres működéséhez.
 9. Megvalósításra került az Információs Napok elnevezésű program, ahol 44 kezdő és már működő vállalkozás szerzett cégalapítási alapismereteket és diplomát az elvégzett tanfolyamról.
 10. Segítette az Őrangyal Kft. munkáját: segített a Magyarkanizsa önkormányzat által mezőőr szolgálatra kiírt közbeszerzési pályázaton sikeresen részt venni, mely keretén belül új munkahelyek létesültek (12 személy van szerződéses munkaviszonyban, ebből 6 mezőőr).
 11. Kidolgozta web alkalmazás segítségével a projektkövető adatbázist, melynek alkalmazására a 2010. év első felében kerül sor az önkormányzatban.
 12. Támogatta és kidolgozta a GIS rendszer bevezetésének programját.
 13. A UNDP (Egyesült Nemzetek Fejlesztési Alapja) támogatásával felmérés és tanulmány készült a község kommunális helyzetéről.
 14. Községi fejlesztési programok folyamatos frissítése és adminisztrációja a tartományi és köztársasági illetékes szervek felé (VIPIS, SLAP).
 15. EU-s PRAG közbeszerzés levezetése és koordinációja az önkormányzat részére.
 16. Önkormányzati kiállításokon való részvétel (Újvidék, Belgrád), felkészülés, nyomdai és promó anyagok elkészítésének koordinációja (Községi Fejlesztési Alap támogatásával).
 17. Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak fenntartása és ápolása (testvérvárosi és partnertelepülési együttműködések).
 18. 3 SEE (Közép-kelet Európai Program) projektumban az önkormányzat képviselete (Tisza árvízvédelme, előrejelző rendszerek és környezetvédelmi projektumok).
 19. Részvétel és teljes vajdasági koordináció az EGTC hármas határ-menti (Hu-Ro-Srb) együttműködés létrehozásában (önkormányzati partnerség).
 20. Elszámolt EU-s programunk (2008) elnyerte Szerbia 5 legsikeresebben levezetett (adminisztrált) programjának címét a 2006-2008. időszakra.
 21. Önkormányzati szerkezeti fejlesztés címén elindítottuk a CAF-ISO rendszer bevezetését a hatékonyabb munkavégzés érdekében (Községi Fejlesztési Alap támogatásával).
 22. Aktívan részt vettünk a SKGO (községek és városok állandó értekezlete) szakbizottságainak munkájában, így sikerült közvetlen kapcsolatokat teremteni brüsszeli és strasszburg-i EU-s diplomatákkal.
 23. Az RCR Banat fejlesztési ügynökséggel való szoros szakmai kapcsolattartásnak köszönhetően a Községi Fejlesztési Stratégia 2011-2020 kidolgozására kapunk támogatást.

Az előlátott költségvetés több millió dinárral kisebb szintről indult, mivel már az év elején érezni lehetett a megszorítások szelét. A csökkentett költségvetés megvalósulása pedig még 1.700.000,00 dinárral volt kevesebb, mint a tervezett. Ezért az év közepétől sem belföldi sem külföldi napidíjakat, útiköltségeket és gazdasági fejlesztéseket sem tudott az ICR megvalósítani. Az év végén sikeresen megnyert pályázatok (összesen 1.800.000,00 dinár összegben) tudták valamelyest rendezni a helyzetet és utólagos kifizetéseken keresztül – szerződéses viszonyok (külföldi utak, tanácsadói szerződések, nyomda költségek, grafikai tervezés, számítógépes szoftver) felhalmozott adósság nélkül zárni az évet. A megvalósuló fejlesztéseket, a sikeres pályázatokon kívül, támogatta a Községi Fejlesztési Alap és közvetett módon (tartalék eszközökből), a Községi Költségvetés is.

Magyarkanizsa, 2010. január

 

 

A TISZA MENTI INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSI KÖZPONT (ICR) MUNKAJELENTÉSE A 2010. JANUÁR – DECEMBER IDŐSZAKRA

A Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ az információs adatbázisában 604 szervezetet tartott nyilván. A nyilvántartott szervezeteket folyamatosan informálta a belföldi- és külföldi pályázati kiírásokról, képzésekről, kölcsön- és hitellehetőségekről, valamint a gazdasággal kapcsolatos egyéb témákról. A folyamatos pályázatfigyelés során (23 minisztérium, 17 titkárság és egyéb hazai és külföldi források) összesen 177 pályázati felhívást közvetített ki a partnerei felé: önkormányzat, helyi közösségek és községi intézmények, civil szervezetek és vállalkozások.

Május végével sikeresen realizálta Információs Napok elnevezésű projektumát a Köztársasági Kis- és Középvállalkozások Fejlesztési Ügynökségénél. A projektum célja: információkkal segíteni a kezdő és már működő vállalkozásokat. A projektum időtartama 6 hónap volt, heti rendszerességgel megtartott szaktanácsadással. Az Információs Napok látogatottsága igen nagy volt, alkalmanként 5 – 6 személlyel. Az Információs Napok ingyenes tanácsadások, az ICR saját költségvetéséből finanszírozta.

Július elejével megkezdte a 4 (négy) Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló program keretében nyertes projektumok megvalósítását. Az ICR koordinátora és egyben lebonyolítója a projektumoknak. A projektumok végrehajtásának tervezett legvégső időpontja 2011. augusztus vége. A projektumok összértéke: 39.410.000,00 dinár.

December elejével megkezdte a Románia-Szerbia IPA határon átnyúló program keretében nyertes projektum megvalósítását. Az ICR koordinátora és egyben lebonyolítója a projektumnak. A projektum végrehajtása 2011. decemberében zárul. A projektum értéke: 40.149.500,00 dinár.

Részt vett Magyarkanizsa Község Önkormányzata 2010 – 2013. időszakra vonatkozó Informatikai stratégiájának a kidolgozásában.
Koordinátora volt Magyarkanizsa Község 2011 – 2020. időszakra szóló Stratégiai Fejlesztési Terve kidolgozásának.

„Nyílt napok” elnevezésű programot valósított meg  a Helyi Közösségekben: a program elsődleges célja volt Magyarkanizsa község helyi közösségeinek pályázati szempontból történő szakmai segítése, támogatása. Fel lettek mérve a helyi közösségek igényei, elvárásai, és azok a területek, ahol segítségre szorulnak a helyi közösségek. Az ICR készen állt segíteni a helyi közösségeket (valamint a HK-en túl a civil szervezeteket, mezőgazdasági termelőket, vállalkozókat stb.) a pályázatok figyelésében, projektumok megírásában, elszámolásában, lekövetésében, képzések szervezésében és megvalósításában. Az ICR felajánlotta, hogy meghatározott időközönként vagy igény szerint a helyi közösség épületében foglalkozik a helyi közösség szakmai támogatásával, valamint azokkal a jogi személyekkel, akik igénybe szeretnék venni a fent említett szolgáltatásokat. Az előzetes egyeztetés alkalmával az ICR kérte a HK elnökeit, vegyenek részt a megbeszéléseken, de végül néhány helyen ennek a kérésnek nem tudtak eleget tenni.
Az igényfelmérésen túl, minden helyi közösségben az ICR átadta azokat a befektetési adatlap formákat, mely alapját képezi az önkormányzat által összeállítani kívánt, befektetési lehetőségek adatbázisnak.

Több hazai szakmai képzésen, tanácskozáson és szemináriumon vettek részt a központ munkatársai. Emellett több előadás, tréning, továbbképzés szervezését bonyolította le, amelyeken a civil szervezetek, a község helyi közösségeinek munkatársai és nem utolsó sorban a KKV-k vettek részt.

A Tisza-menti együttműködési megállapodás alapján koordinációs feladatokat látott el a Tisza-menti községek – Törökkanizsa, Zenta, Ada, Becse, Csóka, Törökbecse – között a Tisza-menti régió társadalmi és gazdasági fejlesztése érdekében.

A civil szervezetek részére havi rendszerességgel Nyílt Napokat tartott elősegítve az egyesületek újrajegyzését a Gazdasági Cégbejegyző Ügynökségnél. A Nyílt Napokon az ICR jogász szakmunkatársa állt a jelentkezők segítségére. Átlagban 10 – 12 személy vette igénybe a szakmai segítségnyújtást.

Az ICR az általa használt épületben helyet és belső infrastruktúra használatát biztosította a következő jogi személyeknek: Őrangyal Kft., Falugazdász Iroda, Vajdasági Fejlesztési Háló.

Az ICR 70 pályázat megírásában, illetve annak szakmai koordinálásában vett részt, jogi és természetes személyek részére:
–    A nyertes pályázatok száma: 40 (57,14%).
–    A sikertelen pályázatok száma: 30 (42,85%).

Az ICR a következő eredményeket valósította meg:

 1. Sikeres pályázásával Magyarkanizsa község eredményesen szerepelt a Magyarország-Szerbia és Románia-Szerbia Határon Átnyúló IPA programokon. A község összesen 795.596 euró támogatást kapott a projektumok megvalósításához. Ezzel Magyarkanizsa Község a 3. legeredményesebben pályázó község volt Vajdaságban az IPA programokban való részvétel tekintetében.
 2. Sikeres pályázásával 1,3 millió dinár vissza nem térítendő támogatáshoz juttatta Magyarkanizsa község önkormányzatát a községi stratégiai fejlesztési terv kidolgozásához. Egyben koordinátora is volt Magyarkanizsa Község 2011 – 2020. időszakra szóló Stratégiai Fejlesztési Terve kidolgozásának.
 3. Sikeres pályázásával a Tartományi Régióközi Együttműködési Titkárság 1,2 millió dinár vissza nem térítendő támogatásban részesítette Magyarkanizsa község önkormányzatát a Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló IPA programok megvalósításához.
 4. Sikeres pályázásának köszönhetően Magyarkanizsa község önkormányzata 1,3 millió dinár vissza nem térítendő támogatásban részesült a Tartományi Helyi Önkormányzati Titkárságnál a „Sistem 48“ elnevezésű projektuma megvalósításához. A projektum célja, hogy a rendszer által a lakosság jelenteni tudja a kommunális jellegű problémákat a község területén.
 5. Szakmailag segítette a Horgosi Helyi Közösséget, valamint a „Cnesa” OMI munkáját az IPA Határon Átnyúló projektumaik megvalósításában.
 6. Szakmailag segítette a községi civil szervezetek, valamint a kis, – és középvállalkozások tevékenységét.
 7. Szakmai segítségével és közreműködésével a magyarkanizsai „Csiga-biga” Észak Vajdasági Gyógypedagógusok Egyesülete sikeresen pályázott a Szociálisügyi Minisztériumnál és nyert 1,1 millió vissza nem térítendő támogatást projektuma megvalósításához. A projektum által 4 személy (ebből 3 személy szellemileg enyhén sérült) létesített munkaviszonyt és lesz foglalkoztatva 9 hónapon keresztül.
 8. Hat bejegyzett mezőgazdasági termelő tudta gazdaságát fejleszteni eszközök és fóliasátor vásárlása, valamint falusi turizmus tevékenység végzésére alkalmas objektum kiépítése által.
 9. Egy bejegyzett mezőgazdasági termelő vissza nem térítendő támogatáshoz jutott fejőház kiépítésére.
 10. Helyiség és infrastruktúra biztosításával hozzájárult a Falugazdász hálózat és a Vajdasági Fejlesztési Háló magyarkanizsai irodáinak sikeres működéséhez.
 11. Megvalósításra került az Információs Napok elnevezésű program, ahol 115 kezdő és már működő vállalkozás szerzett cégalapítási alapismereteket és 37 személy diplomát az elvégzett tanfolyamról.
 12. Öt kezdő vállalkozó jutott hozzá a Tartományi Munkaügyi, Foglalkoztatási és Nemek Egyenjogúsága Titkárság Önfoglalkoztatási pályázatának támogatásához.
 13. Véglegesítette a  projekt követő adatbázist, melynek alkalmazására a 2010. év második felében került sor az önkormányzatban.
 14. Községi fejlesztési programok folyamatos frissítése és adminisztrációja a tartományi és köztársasági illetékes szervek felé (VIPIS, SLAP).
 15. Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak fenntartása és ápolása (testvérvárosi és partnertelepülési együttműködések).
 16. Aktív részvétel a SKGO (községek és városok állandó értekezlete) szakbizottságainak munkájában.

Magyarkanizsa, 2011. február

A TISZA MENTI INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSI KÖZPONT (ICR) 2009. ÉVI JELENTÉSE

A Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ az információs adatbázisában 520 szervezetet tart nyilván, ebből 158 szervezet a 2009-es évben jelezte, hogy tagja kíván lenni az ingyenesen működtetett adatbázisunknak. A nyilvántartott szervezeteket folyamatosan informáltuk a belföldi- és külföldi pályázati kiírásokról, képzésekről, kölcsön- és hitellehetőségekről, valamint a gazdasággal kapcsolatos egyéb témákról. A folyamatos pályázatfigyelés során (23 minisztérium, 17 titkárság és egyéb hazai és külföldi források) összesen 175 pályázati felhívást közvetítettünk ki a partnereink felé: önkormányzat, helyi közösségek és községi intézmények, civil szervezetek és vállalkozások.

Sikeres projektumok:

A budapesti Szülőföld Alap támogatásának köszönhetően 2 projektumot hajtott végre sikeresen: a „Tisza-menti oktatási kollégium“ címet viselő projektumot, amelynek célja a kis- és középvállalkozások szakmai képzése volt, amelynek során 50 kezdő, illetve már működő vállalkozó vett részt a Tisza-menti községekből, és a „A Tisza-mente EU-s forrásokhoz való hozzáférésének javítása“ című projektumot, amelynek célja az ICR weboldalának komplex fejlesztése volt.

Sikeresen valósította meg az OMI „Cnesa“ és „Generáció“ Ifjúsági Egyesülettel való közös projektumát, amelynek címe „Fiatalok a munkáért – képzéssel, a civil szektorral és helyi intézményekkel való együttműködéssel“ volt, célja pedig EBC*L gazdasági képzés megtartása volt munkanélküli fiatalok részére. A projektum értéke 1,5 millió dinár, időtartama 7 hónap volt.

A Köztársasági Kis- és Középvállalkozás Fejlesztési Ügynökségnél a projektum célja, információkkal segíteni a kezdő és már működő vállalkozásokat (a nyert eszközöket társították az Információs Napok programhoz).

A 7 (hét), főleg Tisza-menti község által létrehozott Regionális Egészségturizmus Klaszter Alap adminisztrációs ügyeinek intézését végezte augusztus 01-éig.

Februárban fejeződött be a Tóthfalu Helyi Közösség Szerbia-Románia Szomszédsági Programja. A 18 hónapig tartó projektum célja „Falusi turizmus kialakítása és működtetése a fejletlen határ menti régiókban Románia és Szerbia területén“ volt. Feladatunk a teljes projektum lekoordinálása, közbeszerzési eljárások lebonyolítása és jelentések elkészítése volt.

Márciusban befejeződött a „Banat – 22“ elnevezésű, 19 hónapig tartó projektum, amelyben az ICR közvetítői szerepet töltött be a projektum hordozója, a Községi Idegenforgalmi Szervezet és Pancsevo város között. Koordinálója volt az Észak-bánáti idegenforgalmi irodának és a PRAG utasítás szerint kidolgozta a közbeszerzési dokumentációt. A projektum eredményeként Magyarkanizsán megalakult a Turisztikai infó pont, és a város 10.000 euró értékben jutott hozzá informatikai felszereléshez és egyéb szolgáltatáshoz.

72 hazai és külföldi szakmai képzésen, tanácskozáson és szemináriumon vettek részt a központ munkatársai. Emellett számos előadás, tréning, továbbképzés szervezését bonyolította le, amelyeken a civil szervezetek, a község helyi közösségeinek munkatársai és nem utolsó sorban a KKV-k vettek részt.

Az ICR koordinátora lett a Tisza-menti községekkel – Törökkanizsa, Zenta, Ada, Becse, Csóka, Törökbecse – megkötött együttműködési megállapodásnak, amelynek célja közös regionális projektumok kidolgozása és megvalósítása a Tisza-menti régió társadalmi és gazdasági fejlesztése érdekében.

A 2009. év folyamán külön hangsúlyt fektetett a magyarkanizsai Önálló Vállalkozók Egyesületével, a községi Helyi Közösségekkel, a Köztársasági Kis- és Középvállalkozás Fejlesztési Ügynökséggel, a BÁNÁT” Regionális Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Központtal, a Szerbiai Nemzeti Szolgáltatás- és Árupiaccal történő együttműködésre.

A vállalkozókkal való szorosabb és közvetlenebb kapcsolattartás érdekében megszerveztük az Információs Napokat kezdő és már működő vállalkozások részére. Az Infó Napok látogatottsága igen nagy volt, előadásonként 15-20 személlyel. Sikeressége a találó témaköröknek és a szakértő előadóknak köszönhető. Az Információs Napok ingyenes tanácsadások, az ICR saját költségvetéséből finanszírozta.

Az ICR által használt épületben más szervezetek is helyet kapnak és használják az ICR belső infrastruktúráját: Őrangyal Kft., Falugazdász iroda, Vajdasági Fejlesztési Háló. A velük való kapcsolat korrekt és az egymás iránti kölcsönös nyitottságon alapul.

Pályázati eredmények:

75 pályázat megírásában, illetve annak szakmai koordinálásában vett részt, jogi és természetes személyek részére. A nyertes pályázatok száma 33 (44%).

Civil szervezetek munkájának a segítése is folyamatos.

Az elkészített pályázatok értéke (beleszámítva az IPA projekteket is) 216.515.985,00 dinár. A nyertes pályázatok értéke 9.688.432,00 dinár (38,5%), még elbírálás alatt álló projektek értéke 192.353.400,00 dinár. A sikertelen pályázatok összege 15.444.153,00 dinár (61,5%).

Az általános statisztika alapján 10 megírt pályázatból 2 nyer, ez nemzetközileg elfogadott sikerességi arány.

Az önkormányzat részére az IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében több projektumot is írt, koordinálta és segítette elkészítését:

oA Románia-Szerbia IPA program keretében 4 projektum előkészítésében vett részt, 1.821.400,00 euró összértékben, amiből a község által igényelt támogatás 646.800,00 euró (64.600.000,00 dinár). Ezen projektumok között szerepel humán erőforrás képzés és önkormányzati kapacitás növelése a projektumok irányítására a Bánáti-régióban, idegenforgalmi rendezvény és objektumok fejlesztése Bánát területén, kis- és középvállakozások fejlesztése a határ menti területeken, a falusi turizmus támogatását, fejlesztését megcélzó aktivitások.

oA Horvátország-Szerbia IPA program keretében 2 projektum megírásában vett részt, 180.359,00 euró (18.400.000,00 din) összértékben. Az önkormányzatnak ezeknél a projektumoknál nincs önrész kötelezettsége. Az egyik projektumnál, amely a „Becse és Valpovo közötti határon átnyúló gazdasági együttműködés minta projektuma” címet viseli, az ICR mint partnerszervezet szerepel. A projektum célja a vállalkozások összekötése és kiállításokon való közös részvétel. A másik projektum az eszéki és szabadkai egyetem közös projektuma, ahol új irányvonalakat keresnek a „Határon átnyúló megoldások az új és alternatív programok kidolgozására a tanítók oktatásában” című tanulmányhoz.

oA Magyarország-Szerbia IPA program keretében 10 magyarkanizsai vonatkozású pályázat előkészítésében vett részt, 2.904.900,00 euró összértékben, amiből a község területére érkező támogatás összege majdnem eléri az 1 millió eurót 994.240,00 euró (99.400.000,00 dinár). A beadott projektumok a következő témaköröket érintik: művelődési rendezvények minőségjavítása a határ két oldalán, a Tisza folyó holtágának idegenforgalmi fejlesztési lehetőségeit feltáró tanulmány, a községi fejlesztési stratégia megújítása, közös vállalkozásfejlesztési hálózat létrehozása, a határon átnyúló személyszállítást elősegítő együttműködések, ivóvíz bázisaink megőrzése és feltérképezése, ár- és belvízvédelem a Tisza folyó határ menti szakaszain, EU integrációs folyamatok elősegítése az önkormányzatok számára, felnőttképzési rendszerek összekapcsolása és erőszak- és bűnmegelőzési központok létrehozása.

Az ICR 2009-ben a megszorítások (költségvetés csökkentés) ellenére a következő feladatokat látta el, eredményeket valósította meg:

 1. A közmunkaprogram által 32 személynek adódott lehetőség 4 hónap terjedelemben munkaviszonyt létesítenie.
 2. 44 személy (munkaviszonyban lévő, munkanélküli, fiatal kezdő vállalkozó) szerzett EBC*L diplomát
 3. 4 bejegyzett mezőgazdasági termelő tudta gazdaságát fejleszteni öntözőberendezés, üvegház és fóliasátor vásárlása által.
 4. Az önkormányzat e-Government stratégiájának szakvéleményezése a Szülőföld Alap támogatásával (részvétel az Informatikai Stratégia kidolgozásában).
 5. Tisza-menti községek Együttműködési megállapodása (2009.05.29.).
 6. 10 (tíz) EU-s pályázat elkészítése az önkormányzat részére.
 7. Az önkormányzat marketing tevékenységének (arculat, grafika, PR) megtervezése és koordinálása.
 8. Helyiség és infrastruktúra biztosításával hozzájárult a Falugazdász hálózat és a Vajdasági Fejlesztési Háló magyarkanizsai irodáinak sikeres működéséhez.
 9. Megvalósításra került az Információs Napok elnevezésű program, ahol 44 kezdő és már működő vállalkozás szerzett cégalapítási alapismereteket és diplomát az elvégzett tanfolyamról.
 10. Segítette az Őrangyal Kft. munkáját: segített a Magyarkanizsa önkormányzat által mezőőr szolgálatra kiírt közbeszerzési pályázaton sikeresen részt venni, mely keretén belül új munkahelyek létesültek (12 személy van szerződéses munkaviszonyban, ebből 6 mezőőr).

11.Kidolgozta web alkalmazás segítségével a projektkövető adatbázist, melynek alkalmazására a 2010. év első felében kerül sor az önkormányzatban.

12.Támogatta és kidolgozta a GIS rendszer bevezetésének programját.

13.A UNDP (Egyesült Nemzetek Fejlesztési Alapja) támogatásával felmérés és tanulmány készült a község kommunális helyzetéről.

14.Községi fejlesztési programok folyamatos frissítése és adminisztrációja a tartományi és köztársasági illetékes szervek felé (VIPIS, SLAP).

15.EU-s PRAG közbeszerzés levezetése és koordinációja az önkormányzat részére.

16.Önkormányzati kiállításokon való részvétel (Újvidék, Belgrád), felkészülés, nyomdai és promó anyagok elkészítésének koordinációja (Községi Fejlesztési Alap támogatásával).

17.Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak fenntartása és ápolása (testvérvárosi és partnertelepülési együttműködések).

18.3 SEE (Közép-kelet Európai Program) projektumban az önkormányzat képviselete (Tisza árvízvédelme, előrejelző rendszerek és környezetvédelmi projektumok).

19.Részvétel és teljes vajdasági koordináció az EGTC hármas határ-menti (Hu-Ro-Srb) együttműködés létrehozásában (önkormányzati partnerség).

20.Elszámolt EU-s programunk (2008) elnyerte Szerbia 5 legsikeresebben levezetett (adminisztrált) programjának címét a 2006-2008. időszakra.

21.Önkormányzati szerkezeti fejlesztés címén elindítottuk a CAF-ISO rendszer bevezetését a hatékonyabb munkavégzés érdekében (Községi Fejlesztési Alap támogatásával).

22.Aktívan részt vettünk a SKGO (községek és városok állandó értekezlete) szakbizottságainak munkájában, így sikerült közvetlen kapcsolatokat teremteni brüsszeli és strasszburg-i EU-s diplomatákkal.

23.Az RCR Banat fejlesztési ügynökséggel való szoros szakmai kapcsolattartásnak köszönhetően a Községi Fejlesztési Stratégia 2011-2020 kidolgozására kapunk támogatást.

Az előlátott költségvetés több millió dinárral kisebb szintről indult, mivel már az év elején érezni lehetett a megszorítások szelét. A csökkentett költségvetés megvalósulása pedig még 1.700.000,00 dinárral volt kevesebb, mint a tervezett. Ezért az év közepétől sem belföldi sem külföldi napidíjakat, útiköltségeket és gazdasági fejlesztéseket sem tudott az ICR megvalósítani. Az év végén sikeresen megnyert pályázatok (összesen 1.800.000,00 dinár összegben) tudták valamelyest rendezni a helyzetet és utólagos kifizetéseken keresztül – szerződéses viszonyok (külföldi utak, tanácsadói szerződések, nyomda költségek, grafikai tervezés, számítógépes szoftver) felhalmozott adósság nélkül zárni az évet. A megvalósuló fejlesztéseket, a sikeres pályázatokon kívül, támogatta a Községi Fejlesztési Alap és közvetett módon (tartalék eszközökből), a Községi Költségvetés is.

Magyarkanizsa, 2010. január