Archívum ‘Hírek’

Megnyílt Magyarkanizsa első közösségi munkatere

A magyarkanizsai Ifjúsági Központ emeletén lévő igencsak takaros helyiségekben az elkövetkezőkben a vállalkozó kedvű fiatalok számára nyújtanak lehetőséget arra, hogy elindíthassák vállalkozásukat, kidolgozhassák üzleti ötleteiket, ugyanakkor a szabadúszó tevékenységet folytatók számára is megfelelő teret és felszerelést kínálnak majd.

A közösségi munkateret január elsejéig díjmentesen használhatják a fiatal vállalkozók, utána pedig szimbolikus díjat kell majd kifizetniük a helyiségek használatáért – nyilatkozta napilapunknak Ivanović Laura, a Youmig Duna-menti országokat érintő projektum magyarkanizsai koordinátora, a közösségi munkatér vezetője, hozzátéve, a felszerelt konyhával, mellékhelyiségekkel és internetcsatlakozással rendelkező közösségi munkatér kialakítására a helyet a magyarkanizsai önkormányzat biztosította.

Térségünkben mind népszerűbbek a coworking helyek, amelyek közül az észak-bánáti Mokrin településen lévő Mokrin House az egyik leghíresebb, de Szabadkán és Zentán, valamint Szerbia több városában is létezik ilyen közösségi munkaterület. A megnyitóra ezeknek a képviselői is ellátogattak. Branislava Vrandić fotósként és grafikai tervezőművészként dolgozik a Mokrin House égisze alatt. Az észak-bánáti faluban lévő kreatív hely abban különbözik a „hagyományos” közösségi munkaterektől, hogy az itteni fiatalok falusi környezetben élnek a coworking hely adta korszerű technológiai lehetőségekkel. A két évvel ezelőtt megnyílt munkatér rendkívül népszerű, és jelenleg a világ minden tájáról dolgoznak itt fiatalok – ecsetelte Branislava, aki elmondta, hogy a rendelkezésükre álló korszerű berendezések és hely mellett szállás- és étkezési lehetőséget is adnak.

A megnyitó díszvendégeként Otto Rath az egyik első grazi, magánkézben lévő coworking space alapító tagjaként a közösségi munkaterek jelentőségéről és kialakítási módjáról beszélt az egybegyűlteknek, a megnyitó zenei részében pedig Szerda Árpád vajdasági magyar zenész lépett fel.

Forrás:Magyarkanizsa község

Marketing és informatika a turizmusért

A FERHA civilszervezet idegenforgalmi programja

Grünfeld Hermann a múlt század elején nagy lépést tett a magyarkanizsai idegenforgalom fellendítésének irányába. 1913-ban megnyitotta a Magyarkanizsai Csodakút Artézi Fürdőt. Magyarkanizsa viszont ennél sokkal többel rendelkezik. Településünk mellett folyik a Tisza, van tanyavilágunk, egyre több horgásztavunk, Járásunk. A felsoroltakkal viszont még közel sem aknáztuk ki a turizmusban rejlő lehetőségeket.

Rasim Ljajić, a Szerbiai Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium minisztere a turizmus fejlesztése kapcsán azt nyilatkozta: „A turizmus fejlesztése nem képzelhető el a négy K nélkül. Ez pedig a kreativitás, a kontinuitás, a kommunikáció és a kvalitás”.

Munkálkodjunk hát együtt, hogy a lehetőségeinkkel legjobban tudjunk gazdálkodni!

A FERHA előadásokkal, képzésekkel és közös ötleteléssel kíván hozzájárulni a kívánt eredmény eléréséhez.

Június 4-én, hétfőn 17 órai kezdettel olyan fórumot tartunk, amelyen szakemberek segítségével megalapozzuk a közös további munkát. A marketing és turisztikai termékfejlesztés alapjait ismételhetjük át, majd június 9-én, szombaton 10 órai kezdettel ötleteket mutatunk be, hogy hogyan tegyük ajánlatunkat elérhetőbbé az interneten.

Mindkét találkozót a Cnesa OMI pinceklubjában tartjuk, ahová szeretettel hívunk mindenkit, aki szeretne tenni a helyi idegenforgalom fellendítéséért!
„Marketing és informatika Magyarkanizsa község turizmusának szolgálatában” című programunkat Magyarkanizsa önkormányzata támogatja.

Certop CO Kft. Magyarkanizsa és a Mediation Team Kft. Magyarkanizsa újabb tréninget szervez

Certop CO Kft. Magyarkanizsa és a Mediation Team Kft. Magyarkanizsa újabb tréninget szervez

„HOL VÉSZ EL A VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYE?”
témakörrel

A Szemináriumot – tréninget 2018. január 30-án (kedd) 09.30 órai kezdettel Magyarkanizsán a gyógyfürdő (Narodni park bb) Aquamarin épületében tartják.

Az előadáson többek között a következő témakörök kerülnek feldolgozásra:

1. Miért teljesítenek a vállalkozások jóval a termelési képességük alatt?

2. Miért vannak nagymértékben kitéve a piaci, környezeti hatásoknak?

3. Hogyan lehet komoly beruházások nélkül is jelentős mértékben megnövelni egy vállalkozás bevételét és eredménytermelő képességét?

4. Egy briliáns menedzsment eszköz a bevétel, a hatékonyság és az eredmény tudatos megnövelésére.

Előadó: Laczkó Péter, a Budapest-i Lawrence & Bennet Company Management Group Zrt igazgatója.

A szemináriumon való részvétel díjmentes de bejelentkezés szükséges (csatolmányban a jelentkezési lap).

Jelentkezési lap

Meghívó – Regionális Civil Tájékoztató Fórum

Regionális Civil Tájékoztató Fórum megrendezésére kerül sor
2017. november 29-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel
Magyarkanizsán, az Ifjúsági Otthon kistermében (Magyarkanizsa, Fő utca 32.)

Program:

17.00 Tájékoztató előadások

 • Kiss-Patik Péter (Bordány alpolgármestere, Magyarország): A bordányi civil közösségfejlesztő folyamatok bemutatása
 • Béres Zoltán (Vajdasági Magyar Civil Szövetség): A jó megbeszélés
 • Ricz Dencs Tünde (Mentálhigiénés szakember): Egyesületeken belül kialakuló konfliktusok és azok kezelése
 • Harmath Éva (könyvelő, Zenta): Általános tudnivalók a civil szervezetek pénzügyi működésében

Kérem, tisztelje meg jelenlétével a rendezvényt!

Tisztelettel:
Béres Zoltán
a Vajdasági Magyar Civil Szövetség elnöke

cisz.org.rs

A tudás a vállalkozások biztos pillére – Pénzügyi-jogi és turisztikai képzés

A tudás a vállalkozások biztos pillére – Pénzügyi-jogi és turisztikai képzés

A Felnőttképzők Regionális Hálózata „FERHA” kétmodulos műhelymunkát szervez november-december folyamán Magyarkanizsa községbeli vállalkozók, magánszemélyek, civilszervezeti képviselők számára. Mind a pénzügyi-jogi, mind a turisztikai képzés 10-10 iskolai órát foglal magában. Egy személy mindkét modulra jelentkezhet.

 • A pénzügyi-jogi képzés főbb témakörei: mérlegkészítés, pénzügy, elemzés, adókötelezettségek, munkaviszony.

Az előadó: Kaszás Judit.

 • A turisztikai képzés az idegenforgalmi kínálat és termék fejlesztését, a turisztikai marketinget célozza meg.

Az előadó: Lányi Hnisz Izabell és Jaksa Harmath Csilla.

A teljes program célja a már működő jogi személyek továbbképzése, a meglevő vállalkozások, szervezetek pénzügyi-jogi támogatása, valamint az idegenforgalmi kínálat fejlesztése.

A képzés nyelve, magyar, de igény szerint megoldható a szerb nyelvű tájékoztató is.

A részvétel teljes mértékben ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Részvételi szándékát, kérjük, jelezze az info@ferha.net e-mail címen vagy a 024/873-043-as telefonszámon 2017. november 17-ig.

A képzés Magyarkanizsa önkormányzata támogatásával valósul meg.

Pályázati felhívás az oklevelek és tudományos fokozatok honosítási vagy elismerési költségeinek támogatására

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Pályázati felhívás az oklevelek és tudományos fokozatok honosítási vagy elismerési költségeinek támogatására

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
A Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiája 2016–2020 alapján támogatást nyújt a külföldi felsőoktatási intézményekben 2008. január 1-je óta szerzett:
• főiskolai és egyetemi oklevelek, továbbá
• posztgraduális tudományos fokozatok szerbiai honosítására vagy elismerésére.

Az utófinanszírozású támogatás a főiskolai és egyetemi oklevelek, valamint a posztgraduális tudományos fokozatok már elvégzett, illetve folyamatban lévő szerbiai honosítása vagy elismerése során, Szerbia területén felmerült tényleges – számlákkal, nyugtákkal, befizetési bizonylatokkal igazolható – már kifizetett költségekre (fordítás, hitelesítés, eljárási díjak, illetékek, stb.) vonatkozik.

A pályázatok beadási ideje: 2017. október 10. – 2018. január 31.

A pályázaton a Szerbiában állandó lakcímmel rendelkező magyar anyanyelvű személyek vehetnek részt.

II. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázati kérelmet a Tanács által közzétett űrlapon, elektronikus formában kell kitölteni, majd a következő e-mail címre (excel formátumban) elküldeni: toldi@mnt.org.rs. A kitöltött űrlapot nyomtatva és aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt, két példányban szükséges benyújtani.

A pályázati formanyomtatvány mellékleteként a pályázónak a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolnia:
• személyi igazolványának fénymásolatát, amely tartalmazza állandó szerbiai lakhelyének adatait;
• a magyar anyanyelvet igazoló dokumentumot (magyar nyelven végzett általános és/vagy középiskolai bizonyítvány, főiskolai vagy egyetemi diploma);
• az oklevél hitelesített másolatát;
• az oklevél honosításáról vagy elismeréséről szóló döntés hitelesített fénymásolatát, míg a folyamatban lévő honosítások vagy elismerések esetében az eljárást folytató felsőoktatási intézmény, vagy ENIC/NARIC által kiállított igazolást arról, hogy az eljárás folyamatban van;
• a Szerbia területén ténylegesen felmerült és már kifizetett költségeket igazoló, a pályázó nevére szóló és a megfelelő rendeltetés megjelölését tartalmazó pénzügyi dokumentumok (számlák, nyugták, befizetési bizonylatok) fénymásolatát;
• a kérelmező szerbiai bank által kiadott saját névre szóló bankkártyájának vagy más számlaszám-azonosító okiratának fénymásolatát.

A szükséges dokumentumok másolatát az eredetiek bemutatásával a Tanács Hivatala díjmentesen hitelesíti.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok átadásának végső határideje: 2018. január 31., 14 óra.

A pályázatokat személyesen kell átadni a Tanács Hivatalában.

III. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
Elbírálásra és rangsorolásra csak a határidőn belül beadott, szabályosan kitöltött, a mellékleteket tartalmazó pályázatok kerülnek.

A pályázatok elbírálását a Tanács Hivatala folytatja le.

A pályázatok rangsorolásáról a Tanács elnöke külön határozattal dönt.

A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Tanács elnökénél, ha a rangsor ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Tanács elnöke nyolc napon belül dönt.

A jogosultsági rangsorról a pályázók értesítést kapnak, valamint az a Tanács hivatalos honlapján kerül kihirdetésre.

A későbn beérkezett, hiányosan vagy szabálytalanul kitöltött, a kötelező mellékleteket nem tartalmazó, nem a pályázó személy által aláírt, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Tanács Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A Tanács Hivatala a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.

A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Tanács nem küldi vissza.

IV. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
Az elbírálást követően a Tanács a sikeres pályázókkal szerződést köt, amely meghatározza a támogatás összegét, valamint a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket.

A pályázók a szerződés aláírásával szereznek jogot a támogatás folyósítására.

A megítélésre kerülő támogatás átutalása – a szerződés megkötését követően – kizárólag szerbiai székhelyű banknál, a támogatott nevére nyitott dinár alapú lakossági folyószámlára történhet.

Link: http://www.mnt.org.rs/palyazati-felhivas-az-oklevelek-es-tudomanyos-fokozatok-honositasi-vagy-elismeresi-koltsegeinek

FELHÍVÁS vállalkozások tulajdonosainak és KKV fejlesztési menedzsereknek

FELHÍVÁS vállalkozások
tulajdonosainak és KKV fejlesztési menedzsereknek

A PANONREG Regionális Fejlesztési Ügynökség magyarkanizsai és topolyai irodája a szabványos aktivitásai keretében, amelyek a vállalkozás fejlesztés támogatására vonatkoznak, népszerűsítő előadást szervez:

TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK A VÁLLALKOZÓI SZELLEM ÖSZTÖNZÉSÉRE

A népszerűsítő előadás 2017. július 18-án (kedd) kerül megtartásra 19:00 órai kezdettel.
Az előadás helye: Általános Vállalkozók Egyesülete Magyarkanizsa, Gesztenyefasor utca 32.

A népszerűsítő előadás célja, hogy tájékoztatást nyújtson a vállalkozóknak a „Kreiraj život“ támogatói programról és az aktuális pályázatokról.

1. A Panonreg Regionális Fejlesztési ügynökség és a Szerbiai Fejlesztési Ügynökség tevékenységének megismertetése
2. A „Kreiraj život“ támogatói program bemutatása és megismertetése
3. A Szerbiai Fejlesztési Alap által megjelentetett támogatások (kezdő vállalkozók részére) népszerűsítése
4. Egyéb

A célközönség a község területén működő gazdasági társaságok, cégek és vállalkozók, akik szeretnék a versenyképességüket növelni és fejleszteni a programban való részvétellel.

A képzés sikere érdekében, kérjük Önöket, hogy részvételüket erősítsék meg a következő e-mail címen: kanjiza@panonreg.rs, vagy a 024/554-107-es, illetve a 063/31-55-69-es telefonszámokon, vagy személyesen a helyi irodában, Fő tér 1. (Városháza, Magyarkanizsa, 32-es iroda)

 

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

A szabadkai PANONREG Regionális Fejlesztési Ügynökség a szokásos aktivitásai keretében előadást szervez:

 • GLOBALGAP – az elsődleges élelmiszer termelés élelmiszer biztonsági szabványának megismertetése
 • IPARD II mezőgazdasági és vidékfejlesztési program megismertetése

Az előadás 2017. április 20-án (csütörtökön) kerül megtartásra 16:00 órai kezdettel.
Az előadás helyszíne: CNESA Oktatási és Művelődési Intézmény, Magyarkanizsa Fő tér 9.

Javasolt napirend:
16:00h – 16:15h    Megismerkedés a PANONREG feladataival és munkásságával
16:15h – 17:00h    Global GAP szabvány és annak fontossága az Európai Uniós piacon
17:00h – 17:45h    Megismerkedés az IPARD II Európai Uniós támogatási programmal
17:45h – 18:00h    Csoportos beszélgetés és kérdések

Az előadás célja, hogy minden gazdasági szereplő, mezőgazdasági termelő, vállalkozó, klaszter és szövetkezet a Global GAP szabvány használata révén növelje a versenyképességét a piacon és sikeresen tudjon az IPARD II programon pályázni.

Bővebb információt a következő weboldalakon találhatnak: www.ras.gov.rs , www.panonreg.rs .
Érdeklődni a következő telefonszámokon és e-mailen: 024/873-151, 063/31-55-69 kanjiza@panonreg.rs

PROSPERITATI ALAPÍTVÁNY – Lakossági fórum

Újabb ismertető lakossági fórumok a harmadik pályázati kör kapcsán

A Prosperitati Alapítvány december elején a Vajdasági Magyar Szövetség lakossági fórumain mutatja be a 2016. november 13-án megjelentetett új pályázatait.

Mint, ahogy azt előre jelezték, a III. pályázati körben a nagyléptékű mezőgazdasági és általános gazdaságfejlesztési hitelkonstrukciós pályázatok kerültek kiírásra.

Emellett megjelent 3 kisösszegű támogatási pályázat is, amely a sikeres pályázati kiírásokat ismétli meg: gépvásárlás a mezőgazdasági termelők és mikro- és kisvállalkozások számára valamint többéves ültetvények telepítése és fejlesztése.

A lakossági fórumok vendégei: Pásztor István, a VMSZ elnöke és Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője

A lakossági fórumok a következő helyszíneken és időpontokban kerülnek megszervezésre:

2016. december 14., 18,00 órakor Magyarkanizsán a Városháza KKT termében (Fő tér 1.)

2016. december 14., 19,30 órakor Zentán a Városháza KKT termében (Fő tér 1.)

Link

Ingyenes képzés Magyarkanizsán

fejlec-a-jelentkezesi-laphoz

TÁJÉKOZTATÓ

Magyarkanizsa Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Románia-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében kiírt pályázati felhívásra a romániai Igazfalva Önkormányzatával és a temesvári Szórvány Alapítvánnyal. Ennek köszönhetően januárban elkezdődött a „BANATUR – Vidéki turizmusfejlesztés Bánságban” című projekt megvalósítása.

A projekt célja a bánsági turizmus népszerűsítése és egy közös, turisztikai módszertani csomag kialakítása. A projekt keretében 10 személy részesül képzésben a turisztikai népszerűsítő módszerekről, a program végén pedig egy tanulmányútra is sor kerül, amely bejárja a program által kidolgozott turisztikai útvonalat.

A képzések megtartására Magyarkanizsán, az OMI “Cnesa” épületében, Fő tér 9., kerül sor a következő dinamika szerint:

 1. 2016. szeptember 22 – 23.    – tréning
 2. 2016. szeptember 29 – 30.    – tréning
 3. 2016. október 06 – 07.    – tréning
 4. 2016. október 13 – 16.    – tanulmányi út (Szerbia, Románia)
 5. 2016. október 20 – 21.    – tréning

A 4 x 2 napos, díjmentes képzésekre turizmussal foglalkozó, illetve turizmusban jártas személyek jelentkezését várjuk, akik részére biztosított lesz a szálláshely és étkezés a program teljes ideje alatt.

Az előadások tematikája a turizmus – vendéglátás témakörökre épül, a képzések magyar és szerb nyelven folynak, ezért a jelentkezőknek ajánlott mindkét nyelv ismerete.

A programmal kapcsolatban bővebb felvilágosítás a 024/873-151 telefonszámon, vagy az info@icr.rs e-mail címen kapható.

jelentkezesi-lap

A kitöltött jelentkezési lapokat 2016. szeptember 21-éig az info@icr.rs címre kérjük visszaküldeni.

labjegyzet-a-jelentkezesi-laphoz