Clarifications for the Procurement

Clarifications for the Procurement Contract title: Supply of GIS Software and supporting IT and GPS equipment for project: “Building up and actuation of a Hungarian-Serbian cross-border flood and inland water protection system along the Tisza river” Publication reference: EuropeAid/131776/D/SUP/RS The Centre for Information and Development of the Tisa Region receieved the following question regarding its […]

Nastavi

Poziv za učešće u razmeni primera dobre prakse

SKGO Poziv za učešće u razmeni primera dobre prakse Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), pokreće inicijativu za razmenu iskustava i primera dobre prakse koja treba da doprinese socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva na lokalnom nivou. Teme na […]

Nastavi

Konkurs u okviru Programa za celoživotno učenje

EVROPSKA UNIJA Konkurs u okviru Programa za celoživotno učenje •    Naslov programa: Program za celoživotno učenje •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Evropska komisija je otvorila novi konkurs za projekte u okviru svih potprograma koji čine Program celoživotnog učenja. Pregled potprograma koji se odnose na […]

Nastavi