Socijalna tranzicija

BCIF Socijalna tranzicija Pronalaženje inovativnih i održivih načina za pružanje usluga onima kojima je pomoć preko potrebna je u srži socijalne tranzicije kojoj težimo. Smatramo da u ovom procesu važnan činilac mogu biti neprofitne organizacije koje su često u intenzivnom kontaktu sa ugroženim i marginalizovanim licima – stariji, osobe sa invaliditetom, žene, deca, mladi, HIV […]

Nastavi

Konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u opremanje javnih skladišta

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u opremanje javnih skladišta u 2010. godini Svrha konkursa Usled tehničkih problema sa uspostavljanjem Registra javnih skladišta u skladu sa Zakonom o javnim skladištima („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) te nemogućnosti ispunjavanja kriterijuma definisanog Konkursom (najavljenog u Službenom Glasniku RS broj 23/2010 i […]

Nastavi

Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja i koordinatora kancelarija za mlade za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije. – deo konkursa A: podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz pripremnu obuku i realizaciju projekata iz oblasti omladinske politike – deo konkursa B: podizanje kapaciteta mladih za […]

Nastavi