Sufinansiranje programa u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2011. godinu Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2011. godini, sufinansirati programe i projekte u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine. Za ove […]

Nastavi

Javni poziv za izbor žena – ambasadora ženskog preduzetništva

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ Javni poziv za izbor žena – ambasadora ženskog preduzetništva u okviru projekta evropska mreža ambasadora ženskog preduzetništva Projekat sprovodi Konzorcijum koji čine: Nacionalna agencija za regionalni razvoj kao nosilac projekta, Privredna komora Srbije, Udruženje poslovnih žena Srbije i Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza. Cilj projekta je da pospeši […]

Nastavi

Sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ Javni konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje Predloge aktivnosti međunarodne saradnje prijavljuju registrovane naučnoistraživačke organizacije sa teritorije  AP Vojvodine, a izuzetno i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkim radom i prema posebnoj odluci Sekretarijata, a u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje. […]

Nastavi