Poziv za podnošenje projekata uvođenja i širenja tržišta eko-inovativnih proizvoda ECO-INNOVATION 2008 – 2013

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ Poziv za podnošenje projekata uvođenja i širenja tržišta eko-inovativnih proizvoda ECO-INNOVATION 2008 – 2013 Rok za prijavu: četvrtak, 06. septembar 2012. Nacionalna agencija za regionalni razvoj, sa ciljem unapređenja inovativne delatnosti u Srbiji, obezbeđuje tehničku i savetodavnu podršku u procesu prijave eko-inovativnih projekata u okviru „Programa za preduzetništvo i inovativnost“. […]

Nastavi

Sufinansiranje projekta „Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv) za potrebe pratećih sadržaja uz fiskulturne sale u osnovnim i srednjim školama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta „Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv) za potrebe pratećih sadržaja uz fiskulturne sale u osnovnim i srednjim školama Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta je korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) za potrebe pratećih […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta „Korišćenje biomase u energetske svrhe u osnovnim i srednjim školama“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta „Korišćenje biomase u energetske svrhe u osnovnim i srednjim školama na teritoriji APV” Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta je korišćenje poljoprivredne, kako čvrste biomase, tako i peleta i briketa i ostale otpadne biomase (npr.drvne biomase iz industrije prerade drveta) […]

Nastavi