Arhiva ‘Konkursi’

Prijava projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti

heartacheMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju   Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine (KVB) koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo zdravlja.

1. OPŠTI USLOVI
Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju glavnog cilja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti – unapređenja i jačanja sistema zdravstvene zaštite Republike Srbije radi bolje prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU
Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti (pravovremeno prepoznavanje kardiovaskularnih bolesti i unapređenje dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti), prioritetne aktivnosti koje će Ministarstvo zdravlja finansirati u 2016. godini su :
1.    prevencija bolesti srca i krvnih sudova
2.    skraćenje lista čekanja za kardiohirurške intervencije
3.    stručno usavršavanje u zemlji u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti pod sledećim uslovima:

a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji sprovođenja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite kao i da je zdravstvena ustanova registrovala novu zdravstvenu tehnologiju odnosno da za primenu iste poseduje neophodnu infrastrukturu i odgovarajuću opremu;
v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama  koje su u Planu mreže

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i/ili iz budžeta Ministarstva zdravlja odnosno koje predviđaju nabavku medicinske opreme, nabavku lekova i medicinskih sredstava  odnosno adaptaciju prostora smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

Kao materijalne troškove za sprovođenje projekta, Ministarstvo zdravlja će prihvatiti sledeće vrste troškova: troškove kancelarijskog i edukativnog materijala potrebnog za realizaciju projekta; troškove prevoza i troškove komunikacije koji su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekta; troškove organizacije edukacija i stručnih skupova; troškove štampanja publikacija i brošura koje proističu iz aktivnosti projekta;  troškove finansijskih usluga.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Rok podnošenja predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja.

Kontakt osobe u  Ministarstvu zdravlja:
dr Vladimir Čakarević e-mail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Dragan Đorđević    e-mail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Filip Lukinović e-mail: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs
tel:  011/2699-505

Detaljnije

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”

cancer ribbonsMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju  Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”

1. OPŠTI USLOVI
Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju ciljeva Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka”.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU
Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka”, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma debelog creva, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma grlića materice prioritet u finansiranju imaće oni projekti čije aktivnosti predviđaju :
1.    jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova za sprovođenje ranog otkrivanja malignih bolesti, lečenja  i rehabilitacije onkoloških pacijenata;
2.    uspostavljanje kontrole kvaliteta usluga u sprovođenju skrininga;
3.    unapređenje kvaliteta života obolelih od malignih bolesti i njihovih porodica
4.    stručno usavršavanje lekara specijalista u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu dijagnostike i lečenja malignih bolesti, pod sledećim uslovima:
a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji sprovođenja Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka“;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite kao i da je zdravstvena ustanova registrovala novu zdravstvenu tehnologiju odnosno da za primenu iste poseduje neophodnu infrastrukturu i odgovarajuću opremu;
v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama  koje su u Planu mreže;
g) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti;

Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacija lekara specijalista u inostranstvu  u  maksimalnom iznosu do 500.000 dinara po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene  ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
•    Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
•    Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom,  donosi odluku o izboru kandidata za edukaciju.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca aktivnosti projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim  u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja  Ministarstvu zdravlja overeni detaljan narativni i finansijski izveštaj i popunjen obrazac za izveštavanje iz matrice M1, uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija ( kopije računa, fakture i dr).

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane sredstavima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja, odnosno koje predviđaju nabavku medicinske opreme, lekova i medicinskih sredstava smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

Kao materijalne troškove za sprovođenje projekta, Ministarstvo zdravlja će prihvatiti sledeće vrste troškova: troškove kancelarijskog i edukativnog materijala potrebnog za realizaciju projekta; troškove prevoza i troškove komunikacije koji su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekta; troškove organizacije edukacija i stručnih skupova; troškove štampanja publikacija i brošura koje proističu iz aktivnosti projekta;  troškove finansijskih usluga.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode i realnih troškova koji proizilaze iz tih aktivnosti.

Napomena: Edukacije iz oblasti skrininga mogu sprovoditi isključivo sertifikovani supervizori.

Rok podnošenja projekata je 15 dana  od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja.

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja:
dr Vladimir Čakarević Email: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Dragan Đorđević    Email: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Filip Lukinović    Email: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs
tel:  011/2699-505

U Beogradu, 25. januara 2016. godine

Detaljnije

Javni poziv COSME programa za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovacijama

cosmeCOSME

Javni poziv COSME programa za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovacijama

COSME program raspisao je javni poziv za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovacijama i modernom dizajnu.

Javni poziv odnosi se na mala i srednja preduzeća koja su u procesu komercijalizacije prototipa ovakvog proizvoda.
Cilj je da se malim i srednjim preduzećima pruži podrška u fazi rasta, odnosno u fazi plasmana novog inovativnog proizvoda na tržište, smanji vreme potrebno za plasman i poveća konkurentnost malih i srednjih preduzeća na stranim tržištima.

Na ovaj javni poziv mogu da se prijave mala i srednja preduzeća i iz Srbije, ili konzorcijum formiran od strane malih i srednjih preduzeća, kao i i univerziteti, istraživački instituti.

Prijava se podnosi elektronski do 14. aprila 2016 do 17 časova.

Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva vrši se preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koji kompanija mora da otvori kako bi aplicirala za sredstva iz COSME programa.

Prosečna vrednost sredstava po projektu je od 800.000 do 1.000.000 evra, a podnoslilac projekta je u obavezi da obezbedi sufinansiranje od maksimalno 50 odsto ukupne vrednosti projekta.

Prijave će biti ocenjivane od aprila do jul 2016. godine. Informacije o kompanijama kojima su odobrena sredstva biće objavljene u septembru 2016. godine.

Potpisivanje ugovora biće sprovedeno tokom perioda novembar-decembar 2016. godine.

Kompletan tekst javnog poziva i dokumentacija za prijava na javni poziv dostupna je na linku Evropske komisije https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii

Izvor

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 31. Međunarodnom sajmu prehrane,pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2016“

promohotel PorecPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 31. Međunarodnom sajmu prehrane,pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2016“ (Republika Hrvatska ),koji se održava u Poreču od 24. do 27. februara 2016. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 31. Međunarodnomsajmuprehrane,pića i opreme za turizam“PROMOHOTEL POREČ 2016“  predstavlja i promoviše privredu Autonomne pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu Sekretarijata imaju:
– Kompanije čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine“
i koje su zainteresovane za dobijanje znaka
–  Kompanije kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu
proizvoda
– Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora
–  Izvoznici i potencijalni izvoznici
– Kompanije koje proizvode opremu za turizam (ugostiteljstvo,hotelijerstvo)
–  Udruženja čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima

Koizlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore.

Koizlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata sami obezbeđuju   put i smeštaj, te  samostalno donose robu-eksponate i promotivnimaterijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene PRIJAVE  dostaviti  na  mail ili fax.

KONTAKT:  Miroslav Nikić i Jovo Jovanović e-mail: jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs
Tel: 021/487 44 81; 44 89,
Fax: 021/557 084

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 28. 01. 2016. GODINE.

Detaljnije

Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na Međunarodnom sajmu turizma UTAZAS –TRAVEL

Portrait of a boy with the map of the world painted on his face.

Portrait of a boy with the map of the world painted on his face.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na Međunarodnom sajmu turizma UTAZAS –TRAVEL 2016 u Budimpešti od 03. 03. do 06.03. 2016. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova će na svom štandu, na sajmu u Budimpešti  predstaviti turističke potencijale opština i gradova i turističke proizvode sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:
–         Turističke organizacije opština i gradova i turistički klasteri, udruženja i vinarije sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine,

–         Turističke agencije i privredni subjekti koji imaju formiran turistički proizvod sa cenom.

Koizlagačima  će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje, izlagačko mesto, odnosno pult.

Pokrajinski sekretarijat ne snosi troškove puta , smeštaja i promotivnog materijala, koizlagača  koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata.

Popunjene i pečatom overene Prijave dostaviti na e-mail miroslav.nikic@vojvodina.gov.rs   ili putem faksa broj  021/557-084.

Kontakt telefon  021/456-881.

Javni poziv je otvoren do 28. januara 2016. godine.

Detaljnije

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj objavio je 12 javnih poziva

science-teachingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj je objavio 12 javnih poziva

1.    Konkurs za sufinansiranje programa / projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do 01. marta 2016. godine.

2.    Konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2016. godini

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do 01. marta 2016. godine.

3.    Prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „Pravo na prvu šansu”

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do 01. aprila 2016. godine.

4.    Konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

Konkurs je otvoren do utroška sredstva, a najkasnije do 1. decembra 2016. godine.

5.    Konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2016. godini

Javni konkurs je otvoren do 01. decembra 2016. godine, a prijave se podnose najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, izuzev u slučajevima kada je javni konkurs za tekuću godinu objavljen u toku tog perioda.

6.    Konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2016. godini

Konkurs je otvoren do 01. decembra 2016. godine

7.    Konkurs za finansiranje / sufinansiranje projekata od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine za projektni ciklus 2016-2019. godine

Rok za podnošenje prijava je 01. april 2016. godine

8.    Konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

Konkurs je otvoren do 01. decembra 2016. godine

9.    Konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2016. godinu

Konkurs je otvoren do 04.03.2016. godine

10.    Konkurs za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2016. godinu

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

11.    Konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2016. godinu

Konkurs je otvoren do 01. oktobra 2016. godine

12.    Konkurs za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2016. godinu

Konkurs je otvoren do 01. oktobra 2016. godine

Link

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga na program Movements Across Borders

mabFONDACIJA SCHÜLER HELFEN LEBEN SARAJEVO

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga na program Movements Across Borders (MAB)

Fondacija Schüler Helfen Leben Sarajevo, otvorila je I poziv za dostavljanje projektnih prijedloga na program Movements Across Borders „MAB“ za 2016. godinu, koji je fokusiran na osnaživanje, povezivanje i zajednički angažman mladih osoba iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

Omladinska Fondacija SHL – Učenici pomažu život, osnovana je od strane njemačkih učenika početkom 90-ih godina s ciljem pružanja pomoći mladima u zemljama bivše Jugoslavije koje su bile pogođene ratom. SHL i danas svoje programe realizira s ciljem razvijanja kapaciteta mladih, koji će im omogućiti pozitivan društveni angažman, i motivirati ih na aktivno uključenje u donošenje odluka u zajednici.

Informacije o programu Movements Across Borders (MAB)
Fondacija SHL će kroz program MAB izdvojiti finansijska sredstva za podršku zajedničkih projekata mladih iz BiH i Srbije. „MAB“ ima za cilj ojačati suradnju i međusobno povjerenje između mladih iz Bosne i Hercegovine i Srbije kroz pripremu i realizaciju zajedničkih aktivnosti iz oblasti omladinskog angažmana, koje sadrže komponentu grassroots pristupa. Ciljna skupina Programa su mladi u starosnoj dobi od 14 do 28 godina, koji su aktivni u nekoj neformalnoj grupi ili omladinskoj organizaciji.

Generalni ciljevi Programa su:
•    Uspostavljanje, ili daljnji razvoj zajedničkog socijalnog (društvenog) angažmana između mladih iz BiH i Srbije starosne dobi od 14 do 28 godina;
•    Promoviranje aktivizma mladih kroz zajedničke grassroots aktivnosti koje doprinose solidarnosti, multikulturalnosti, multietničnosti i toleranciji mladih;
•    Uspostavljanje društvene kohezije i kulturne razmjene mladih koja omogućava mladim osobama da pokažu svoju kreativnost i inovativnost;
•    Kreiranje prostora za mlade u kojem će moći realizirati svoje aktivnosti;
•    Aktivizam i volonterizam mladih;
•    Razvoj lokalne zajednice kroz grassroots pristup.

Što su grassroots aktivnosti?
Grassroots aktivnosti imaju za cilj razvoj zajednice, kroz stvaranje skupina istomišljenika koje se formiraju oko zajedničkog interesa, ili rješavanja zajedničkog problema. Grassroots skupine se najčešće formiraju na lokalnoj razini i obično nisu pod kontrolom bilo koje političke stranke. Pokret  čine građani – volonteri, koji izdvajaju svoje vrijeme i resurse za rješavanje problema oko kojeg su se okupili. Grassroots aktivnosti mogu biti:
Uređenje napuštenog objekta u lokalnoj zajednici, čijim uređenjem mladi dobivaju prostor za  provođenje svog slobodnog vremena kroz održavanje radionica, priredbi ili sličnih kulturnih dešavanja.

Uspostavljanje pokreta koji će se baviti organizacijom festivala mladih za neafirmirane umjetnike, a  koji će kroz realizaciju festivala široj javnosti predstaviti svoj rad i time doprinijeti unapređenju kulturnog života u zajednici.

Pokret koji okuplja progresivne aktiviste koji će kroz demonstracije, performanse, razne ulične aktivnosti, flash mob akcije, kampanje, lobirati za rješavanje različitih problema s kojima se susreću mladi.

Jačanje volonterizma kroz različite socijalne aktivnosti, primjerice, programe poticanja pomoći osobama s posebnim potrebama, ugroženih i marginaliziranih skupina u društvu.

Kakve projektne ideje podržava Fondacija SHL kroz program MAB?
Fondacija SHL će podržati projektne ideje mladih koji sadrže  sljedeće tačke:
•    Projektne aktivnosti , usklađene sa ciljevima “MAB” programa;
•    Projektni prijedlog zajednički su kreirali  mladi iz BiH i Srbije;
•    Projektni prijedlog sadrži grassroots aktivnosti;
•    Projektne aktivnosti se realiziraju u dvije faze, jedna faza se održava u BiH, a druga faza projekta u Srbiji;
•    Organizacije / aplikanti će koristiti model “lokalni domaćin” (grupa iz BiH prilikom realizacije             aktivnosti odsjeda u kućama svojih vršnjaka u Srbiji, i obrnuto);
•    Sve aktivnosti u sklopu projekta se realizuju na volonterskoj osnovi;
•    Koordinatori/ice projekta su u starosnoj dobi od 14 do 28 godina;
•    Realizacija projekta maksimalno traje 8 mjeseci;
•    Budžet projektnog prijedloga ne može prelaziti iznos veći od 5000 KM;
•    Projektni prijedlog dostavljen u oficijelnoj prijavnoj  formi  programa MAB.

Tko može učestvovati u Programu
Program MAB je kreiran za omladinske organizacije iz Bosne i Hercegovine i Srbije i neformalne grupe (koje mogu prijaviti svoje projektne prijedloge preko registriranih udruženja građana), koje apliciraju u partnerstvu.

Način prijave
Prijavnicu za MAB program možete preuzeti na web stranici Fondacije SHL www.shl.ba, te istu dostaviti putem e-maila: mab@shl.ba. Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga na MAB program otvoren je do 15. februara,  2016 godine. Svi aplikanti će biti informisani o statusu svoje prijave.

Detaljnije

Javni konkurs za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova

bolnica lose stanjePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova u 2016. godini, koji su hitni za obavljanje delatnosti zdravstvenih ustanova

 

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u skladu s Planom mreže zdravstvenih ustanova.

Javni konkurs je otvoren do utroška sredstava predviđenih javnim konkursom, a najkasnije do 30. juna 2016. godine.

Detaljnije

Pokreni se za posao

eneca nisENECA NIŠ

Pokreni se za posao

•    Bespovratne donacije u opremi
•    Obezbeđivanje stručnih i poslovnih obuka
•    Poslovno savetovanje

Učini nešto za sebe, prijavi se!

Konkurs traje do 29.02.2016. godine

Detaljnije

Uspešni fandrejzing

trag fondacijaTRAG FONDACIJA

Uspešni fandrejzing

Trag fondacija u partnerstvu i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) sprovodi program Uspešni fandrejzing. Program za cilj ima podršku udruženjima građana u postizanju održivosti kroz orijentisanje na raznovrsne izvore finansiranja, istraživanje novih načina prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici i podsticanje korporativne i individualne filantropije.

Opis programa

Podrška organizacijama će se sprovoditi u dve faze – obuka za prikupljanje sredstava i novčana podrška (donacija). Programske aktivnosti biće realizovane u periodu od februara  2016. do  marta 2017. godine.

I FAZA
Selekcija – Na osnovu kriterijuma konkursa, Trag fondacija će odabrati do 10 organizacija za učešće u procesu edukacije

Edukativna komponenta – Po dva predstavnika/ce izabranih organizacija prolaze 3 treninga na sledeće teme: Elementi strateškog planiranja i osnove fandrejzinga (mart 2016), Primenjeni fandrejzing I (mart 2016), Primenjeni fandrejzing II (april 2016). U toku obuke organizacije izrađuju svoje planove prikupljanja sredstava za određeni projekat u lokalnoj zajednici (tema projekta za koju organizacija prikuplja sredstva nije unapred utvrđena, ali je potrebno da to pitanje bude rešivo na lokalnom nivou, kao i da bude u skladu sa strateškim okvirom organizacije).  Prisustvo na treninzima je obavezno za sve organizacije koje su odabrane da učestvuju u programu

Podrška – Uporedo sa edukacijom, svaka organizacija će imati obezbeđenu konsultantsku podršku u izradi strateških okvira i osmišljavanju akcije za koju će sredstva prikupljati. Organizacijama će svu potrebnu podršku pružati kancelarija Trag Fondacije.

Izrada planova prikupljanja sredstava – Organizacije do kraja aprila 2016. godine razvijaju i Trag fondaciji podnose svoje predloge projekta sa objašnjenjem teme za koju se sredstva prikupljaju i planom prikupljanja sredstava iz lokalne zajednice.

Tehnička podrška  – U svrhu organizovanja fandrejzing aktivnosti, svaka organizacija koja učestvuje u programu će dobiti tehničku podršku u iznosu od 800 dolara u dinarskoj protivvrednosti.  Tehnička podrška je namenjena neophodnim pripremama samog procesa prikupljanja sredstava – za mini kampanje, promotivne materijale i slično.

II FAZA
Prikupljanje sredstava – Počevši od maja  2016. godine organizacije u narednih pet meseci prikupljaju sredstva od individualnih i korporativnih donatora u lokalnoj zajednici (građana/ki i preduzeća i kompanija koje posluju u lokalnoj zajednici).
Proces prikupljanja sredstava će biti kompetitivan među učesnicima programa, što znači da će oni koji prvi prikupe dobiti donaciju. Svaka od organizacija će kroz edukaciju naučiti da proceni svoje kapacitete i sastavi realistične planove prikupljanja sredstava i biće upoznata sa načinima prikupljanja sredstava.

Donacija od Trag fondacije (matching grant) – Donacije (matching grant) će biti dodeljene onim organizacijama koje prve prikupe iznos sredstava koje su predvidele u svojim  fandrejzing planovima. Maksimalan fond za donacije iznosi 28.000 dolara. Nakon prikupljanja organizacije podnose izveštaj o prikupljenoj količini sredstava, a Trag fondacija uplaćuje sumu u visini prikupljenih sredstava od građana/ki i preduzeća u maksimalnom iznosu do 3500 dolara u dinarskoj protivvrednosti.

Sprovođenje aktivnosti – Organizacije sprovode akciju za koju su sredstva prikupili, nakon čega podnose narativni i finansijski izveštaj Trag fondaciji (oktobar 2016 – mart 2017)

Sve vreme trajanja programa organizacije imaju podršku od strane Trag fondacije, kako u procesu izrade plana prikupljanja sredstava, tako i tokom procesa prikupljanja. Takođe, organizacije koje su uključene u program će imati prilike da bolje upoznaju oblast filantropije i stupe u kontakt sa nekim od aktera u ovoj oblasti – organizacijama koje uspešno prikupljaju sredstva u svojim zajednicama, predstavnicima kompanija i slično. Očekivani ishodi programa su da uključene organizacije, pre svega prošire svoje izvore finansiranja i uspostave partnerske odnose sa potencijalnim novim donatorima u svojoj zajednici, zatim da imaju unapređen proces strateškog i finansijskog planiranja, kao i da se pojača njihov uticaj i vidljivost u zajednici.

Visina donacije
Prva donacija na programu- sredstva za tehničku podršku iznose do 800 dolara i njih će dobiti svih 10 organizacija uključenih u program.
Nakon toga, Trag fondacija će najuspešnijim i najbržim organizacijama dodeliti i drugu donaciju (matching grant) u  maksimalnom iznosu do 3500 dolara u zavisnosti od prikupljenih sredstava. To znači da se sredstva koja je organizacija prikupila dupliraju, tj. da ukupan budžet aktivnosti za koje se sredstva prikupljaju može da bude do 7 000 dolara. Kao prikupljena sredstva u lokalnoj zajednici se računaju samo ona sredstva koja su prikupljena od pojedinaca i preduzeća. Sredstva prikupljena od javnih institucija, ustanova, organa lokalne vlasti i fondacija neće biti razmatrana.
Ukupan fond za donacije je 28.000 dolara, što znači da će donaciju u maksimalnom iznosu moći da dobije 8 organizacija, a potencijalno svih 10  učesnika može da dobije u nešto manjem iznosu.

Ko se može prijaviti
Na konkurs mogu da se prijave registrovana udruženja građana sa područja Srbije, koja postoje duže od 1 godine i čija je primarna teritorija delovanja zajednica (mesto, mesna zajednica, opština, grad) u kojoj su registrovani.
Program je namenjen osobama koje donose odluke u organizaciji i koje su u prilici da se posvete kreiranju plana prikupljanja sredstava u kontekstu širih strateških smernica organizacije. Takođe, važno je da su osobe koje ispred organizacije učestvuju u programu u mogućnosti da uzmu akivno učešće u svim predviđenim aktivnostima.
Prijave državnih institucija, vladinih tela, organa lokalne samouprave, profitnih inicijativa, međunarodnih organizacija, političkih organizacija, kao i udruženja koje ne sprovode aktivnosti na lokalnom nivou se neće razmatrati.
Takođe, udruženja građana koja su već prošla Program prikupljanja sredstava (2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013, 2013/2014, 2015) i dobili finansijsku podršku Trag fondacije u sklopu tih programa ne ispunjavaju formalne uslove ovog konkursa.
 
Kriterijumi za učešće u programu
Program Uspešni fandrejzing je namenjen organizacijama koje žele da prošire svoje izvore finansiranja. Kriterijumi na osnovu kojih će se vršiti selekcija su sledeći:
•    Pokazan kapacitet i motivacija za pronalaženje novih izvora prihoda u svojoj zajednici
•    Značaj do sada postignutih rezultata organizacije u zajednici u kojoj deluje, kao i razvijenost njenih kapaciteta za projektno i finansijsko upravljanje
•    Broj korisnika i širina ciljne grupe organizacije, postignuta društvena promena u sredini u kojoj deluju
•    Inicijalna projektna ideja
•    Procenjen kapacitet organizacije da prikupi sredstva za osmišljeni projekat
Finalni izbor organizacija će vršiti Odbor sastavljen od osoblja Trag fondacije i stručnjaka u oblasti i donatora USAID-a.

Rok za prijavljivanje
Prijave se primaju do četvrtka, 4. februara  2016. (do 17:00h).

Za sva dodatna pitanja obratite se Nataliji Simović, koordinatorki projekta, putem mejla natalija@tragfondacija.org ili telefona:  011 78 39 467.
Detaljnije