Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2014. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2014. godini I Sredstva u visini od 4.000.000,00 dinara iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata javnih glasila od lokalnog značaja, na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža. II Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja u Srbiji

MINISTАRSTVO KULTURE I INFORMISАNJА Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja u Srbiji u 2014. Krug aplikanata: Osnivači javnih glasila, kao i pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je konkurse za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja u Srbiji u 2014. godini. […]

Nastavi

Konkurs za (su)finansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji

MINISTАRSTVO KULTURE I INFORMISАNJА Konkurs za (su)finansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji u 2014. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji u 2014. Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti: 1) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nepokretnog kulturnog nasleđa; 2) […]

Nastavi