Konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ RASPISUJE Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u AP Vojvodini u 2015. godini 1. Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će finansirati kratkoročne projekte od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini. Smatraće se da je poseban interes izražen u […]

Nastavi

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini U cilju nastavka konkretizacije strateškog opredeljenja Pokrajinske vlade o realizaciji dinamičnijeg privrednog razvoja Autonomne pokrajineVojvodine i pokretanja novih proizvodnih kapaciteta, a na osnovu primene novih tehnologija, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, u skladu sa […]

Nastavi

Informacije o učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Informacijeo učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2015.godini iz republičkog budžeta Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/14), u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), utvrđuje ciljeve i prioritete politike […]

Nastavi