Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za unapređenje sistema socijalne zaštite

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za  unapređenje sistema socijalne zaštite Cilj konkursa: Cilj konkursa je uspostavljanje, razvoj i unapređenje usluga socijalne zaštite, poboljšanje njihovog kvaliteta, zaštita prava najugroženijih kategorija stanovništva i povećanje kompetencija profesionalaca unutar sistema socijalne zaštite. Opšti uslovi konkursa: Pravo učešća na konkursu imaju registrovana […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje organizacije sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za sufinansiranje organizacije sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu Konkurs je namenjen sportskim organizacijama, savezima i društvima koji organizuju sportske priredbe (sportske manifestacije i sportska takmičenja) od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i ispunjavaju sledeće uslove: 1.    da su registrovani za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa udruženja građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u 2014. godini Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine […]

Nastavi