Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sa ukupnim iznosom od 4.850.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu (“Službeni list APV”, broj 50/2013) aktivnost 10, ekonomska klasifikacija […]

Nastavi

Konkurs „Aktivan raspust“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs „Aktivan raspust“ Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju vaspitno-obrazovnih ustanova (samostalno ili u saradnji sa organizacijom mladih i za mlade), sa sedištem u AP Vojvodini, radi realizacije projekata namenjenih učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola tokom letnjeg raspusta (jul i avgust 2014. godine). KONKURSNI ZADACI •    Realizacija […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva U cilju podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa Evropskom unijom (EU) i procesom pristupanja Republike Srbije EU, a u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Kancelarija […]

Nastavi