Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU,ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sa ukupnim iznosom od 4.550.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2015. godinu („Službeni list APV“, broj 53/2014) aktivnost1003 , ekonomska klasifikacija 451 […]

Nastavi

Otvoren Konkurs aktivan letnji raspust

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Otvoren Konkurs aktivan letnji raspust Konkurs je objavljen 30.04.2015. godine u dnevnom listu „Danas“ i traje do 20.5.2015. Konkurs je namenjen javnim vaspitno-obrazovnim ustanovama (samostalno ili u saradnji sa organizacijom mladih, za mlade ili sportskim organizacijama), sa sedištem u AP Vojvodini, radi realizacije projekata namenjenih učenicima i učenicama osnovnih […]

Nastavi

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“. Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstavaudruženjimaregistrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima […]

Nastavi