Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini – IPA 2013

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini – IPA 2013 I OSNOVNE INFORMACIJE Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Kategorije nezaposlenih na koje se ova subvencija […]

Nastavi

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2018. godini – IPA 2013

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2018. godini – IPA 2013 I OSNOVNE INFORMACIJE Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva učešće u finansiranju programa obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2018. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2018. godini I Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2018. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 1.800.000,00 (jedanmilionosamstohiljada) dinara. II Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih […]

Nastavi