Arhiva ‘Konkursi’

ICR traži saradnike

Zahvaljujući marljivosti, aktivnosti i kreativnosti naših saradnika, Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona – ICR – uspešno izvršava radne obaveze i ostvaruje predviđene ciljeve!

Pošto je radnih zadataka sve više, konkurs za prijem spoljnih saradnika spremnih na poslovne izazove je stalno otvoren!

Ako biste voleli:
– da radite samostalno, ali i u timu,
– da razvijate svoje sposobnosti,
– da imate dinamičan posao,
– da gradite svoju karijeru,

Postanite deo našeg uspešnog tima!

Uslovi:
– fakultetska diploma
– visok stepen poznavanja mađarskog, srpskog i engleskog jezika
– prednost: iskustvo u rukovođenju projektima

Uz prijavu, dostavite sledeća dokumenta:
– kratku biografiju (CV) sa fotografijom
– motivaciono pismo

Kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja ili su Vam potrebne detaljnije informacije.
Telefon: +381 24 873 151
E-mail: info@icr.rs

Rok za prijavu: do 09.02.2018. godine do 12.00 časova.

Evropa za građane i građanke

EVROPSKA UNIJA

Evropa za građane i građanke

Obaveštavamo sve zainteresovane da je otvoren novi poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke”.

U ovom pozivu možete aplicirati za sve mere programa, a poziv se zatvara 1. marta 2018. godine u 12 časova (podne).
U okviru prvog poglavlja programa „Evropsko sećanje” sledeći prioriteti su u fokusu za 2018. godinu:
• Civilno društvo i građansko učešće u totalitarnim režimima
• Demokratska tranzicija i pristupanje EU
• Antisemitizam, anticiganizam, ksenofobija, homofobija i drugi oblici netolerancije – lekcije za savremeni trenutak
• Komemoracija i obeležavanje značajnih istorijskih događaja iz skorašnje evropske istorije

1918. Kraj Prvog svetskog rat

1938/1939 Početak Drugog svetskog rata

1948. Početak Hladnog rata

1948. Haška konferencija i integracija Evrope

1968. Studenstki protesti i pokreti za građanska prava, invazija na Čehoslovačku.

U okviru drugog poglavlja „Demokratski angažman i građansko učešće” (mere Bratimljenje gradova, Mreže gradova i Projekti organizacija civilnog društva) sledeći prioriteti su u fokusu za 2018. godinu:
• Debata o budućnosti Evrope i evroskepticizmu, ekstremizmu i rasizmu u Evropi
• Promovisanje solidarnosti u vremenu krize
• Podsticanje međukulturnog dijaloga, međusobnog razumevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa
• Evropska godina kulturnog nasleđa 2018.

Ukupan budžet ovog poziva je 16,3 miliona evra, od čega 3,7 miliona za projekte u okviru prvog poglavlja, a 12,6 miliona za projekte u okviru drugog poglavlja.
Skrećemo pažnju da pre pripreme aplikacije obavezno pažljivo pogledate
novi Programski vodič, kao i sajt EACEA. Novi Programski vodič sadrži i obaveštenje o mogućnostima za učešće aktera iz Velike Britanije, kao i naznaku u vezi sa učešćem u EFC projektima volontera iz Evropskih snaga solidarnosti(European Solidarity Corps)– učešće volontera je primarno predviđeno u projektima u okviru poglavlja Evropsko sećanje i mere Projekti organizacija civilnog društva, iako nije obavezno.

[1] Tokom 2018. godine moguće je podneti i projektne ideje koje se odnose na događaje čije je obeležavanje planirano za 2019. i 2020. godinu. Više o istorijskim događajima koji su predviđeni za obeležavanje: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Detaljnije

Konkurs za omladinske organizacije i organizacije za mlade Fondacije Ana i Vlade Divac

FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC

Konkurs za omladinske organizacije i organizacije za mlade Fondacije Ana i Vlade Divac otvoren do 31.januara

Fondacija Ana i Vlade Divac otvorila je konkurs za institucionalnu podršku omladinskim organizacijama i organizacijama za mlade koje se zalažu za učešće mladih u proces donošenja odluka u zemljama Zapadnog Balkana i Turske u okviru Mreže omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske.

Cilj Mreže je da pokrene mlade da se informišu o mogućnostima učešća u javnom životu, podstakne ih da se uključe, ali i motiviše donosioce odluka da otvore prostor za učešće mladih ljudi. U skladu sa tim, Mreža će podržati 15 omladinskih inicijativa u okviru omladinskih politika u 5 obuhvaćenih zemalja – Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Turskoj i Albaniji, koje će postati članica mreže.

Podrška će se satojati iz tri komponente: obuka, finansijska podrška i umrežavanje.

Ukupan iznos sredstava koja će biti dodijeljena po Konkursu za omladinske inicijative je 188.790 EUR. Iznos finansijske podrške po pojedinačnom projektu kreće se između:
• Minimalno: 10.000 €
• Maksimalno: 14.000 €

Vrste omladinskih inicijativa koje će biti podržane u okviru ovog poziva su sledeće, ali lista nije organičena:
1. Javno zagovaranje i monitoring u vezi sa uspostavljanjem i jačanjem političkog dijaloga o položaju mladih na lokalnom nivou
2. Omladinske inicijative koje promovišu aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka koje se odnose na politička, ekonomska i socijalna pitanja
3. Omladinske inicijative koje imaju za cilj da istaknu značaj aktivnog učešća mladih u procesima donošenja odluka koje se odnose na politička, ekonomska i socijalna pitanja
4. Omladinske inicijative koje uvode pitanje participacije mladih u javni politički diskurs i promovišu pravo mladih na uključivanje u proces donošenja odluka na centralnom i lokalnom nivou
5. Istraživanja o trenutnom položaju i potrebama mladih kako bi podstakli aktivno učešće mladih
6. Analize potreba mladih koje zahtevaju međusektorski pristup
7. Omladinske inicijative koje podstiču dijaloga između mladih, omladinskih organizacija, donosilaca odluka i drugih zainteresovanih strana.

Konkurs je otvoren do 31. januara 2018. godine a sve informacije u vezi sa konkursom i aplikacioni obrasci nalaze se OVDE.

Projekat „Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske“ realizuje pet omladinskih organizacija iz ovih zemalja, i to: Fondacija Ana i Vlade Divac (Srbija), Prima (Crna Gora), Mladiinfo International (Makedonija), Partners Albania – Centar za upravljanje konfliktima (Albanija) i Fondacija zajednice volontera (Turska). Projekat podržava Evropska komisija, kao deo svojih napora da konstantno unapređuje odnos javnih vlasti prema mladima.

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2018. godini – međunarodna takmičenja

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu.

Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva, odnosno u okviru sledeće teme: 1.1 Međunarodna takmičenja u oblastima računarstva, informatike, matematike i fizike.

Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 2.000.000,00 dinara.

Javnim konkursom je predviđeno da se predlog programa dostavlja na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru.

Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje programa je 19.02.2018.godine. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi programa koji su podneti u navedenom roku.

Predlozi programa predati po isteku roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlog programa i dokumentacija podnose se pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za informaciono društvo, na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.

Svi propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Detaljnije

Konkurs za projekte udruženja u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018. godinu“

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018. godinu“

Kancelarija za ljudska i manjinska prava raspisuje Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018. godinu“.

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:
1. Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i prema pojedincima iz tih grupa, naročito imajući u vidu decu i mlade u riziku od socijalnog isključivanja, žene, osobe sa invaliditetom, starije osobe, LGBTI osobe, izbeglice i interno raseljena lica;

2. Razvoj i podsticanje obrazovanja i društvene svesti o značaju tolerancije i poštovanja različitosti u cilju smanjenja opšteg nivoa diskriminacije;

3. Unapređenje praćenja preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava u cilju poboljšanja položaja posebno osetljivih društvenih grupa.

KONKURS JE OTVOREN OD 22.01.2018. DO 07.02.2018. GODINE

Detaljnije

Javni poziv za učešće u programu promocije izvoza – Individualni nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

KREIRAJ ŽIVOT – Javni poziv za učešće u programu promocije izvoza
Razvojna agencija Srbije je 06.03.2017. godine objavila Javni poziv za učešće u Programu promocije izvoza (u daljem tekstu Program). Kroz ovaj Program, Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) obezbeđuje institucionalnu podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, koji su izvozno orijentisani i koji žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na izlazak privrednih subjekata na nova tržišta, na povećanje izvozne konkurentnosti, odnosno povećanje vrednosti izvoza i broja izvoznika kroz organizaciju sajamskih nastupa u inostranstvu i kompanijskih misija na sektorskom principu. Program se sastoji iz 2 komponente.

Komponenta 1 – Individualni nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu
Ova komponenta je namenjena privrednim društvima i preduzetnicima koji žele da predstave svoje proizvode na međunarodnim sajmovima u inostranstvu u cilju povećanja prihoda izvozom.

Uslovi za učešće u programu
Za dodelu bespovratnih sredstava, kao podnosioci prijava mogu da konkurišu pravna lica kategorisana kao mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, koji godišnje finansijske izveštaje dostavljaju Agenciji za privredne registre na obradu i kojima je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada
Podnosioci prijave moraju kumulativno da ispunjavaju sledeće opšte uslove:
1) da su registrovani u APR pre 1. januara 2015. godine;
2) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
3) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
4) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
5) da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
6) da im u prethodne dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
7) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoć;
8) da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS;
9) da imaju funkcionalnu internet prezentaciju (preglednu, ažuriranu) čiji sadržaj je dostupan na bar jednom stranom jeziku.
Namena bespovratnih sredstava
Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:
• zakup i izgradnju izlagačkog prostora;
• izradu promotivnog materijala (dizajn i štampu), i
• organizaciju uzvratnih poseta stranih kompanija, potencijalnih partnera.

Da bi prijava bila razmatrana, sajam za koji podnosilac prijave podnosi zahtev:
• mora da bude međunarodnog karaktera, tj. da se održava u inostranstvu;
• da na njemu učestvuju preduzeća iz najmanje 5 zemalja i
• da se održava u kontinuitetu najmanje 3 godine.
Pod neprihvatljivim projektima u smislu ovog Programa podrazumevaju se:
1. projektne aktivnosti koje su usmerene ka sektorima: duvanska industrija; organizacija igara na sreću; proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; trgovina i primarna poljoprivredna proizvodnja;
2. projekti koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
3. projekti koji su povezani sa političkim partijama;
4. projekti koji se već finansiraju od sredstava državne pomoći;
5. projekti usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

Jedan privredni subjekat po ovom Programu može podneti prijavu za samo jedan projekat.

Iznos bespovratnih sredstava
RAS sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV.
Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS-a za ovu komponentu je 1.000.000,00 dinara.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 40.000.000,00 dinara.

Opravdani troškovi su troškovi koji su stvarno nastali od strane odabranog korisnika, pod uslovom:
1) da su nastali tokom realizacije projekta;
2) da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
3) da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;
4) da su merljivi i da se evidentiraju a prema važećim računovodstvenim standardima;
5) da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;
6) da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

Pod opravdanim troškovima sajamskih aktivnosti podrazumevaju se:
1. Troškovi nastupa na međunarodnom sajmu:
• troškovi zakupa izlagačkog prostora,
• troškovi izgradnje štanda,
• administrativni troškovi (upisnina),
• tehničke usluge (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet)

2. Troškovi izrade promotivnog materijala – Ovaj trošak će biti priznat u iznosu do 3% od ukupne vrednosti projekta, ne većem od 60.000,00 RSD.

3. Troškovi organizacije uzvratnih poseta stranih kompanija, potencijalnih partnera – Ovaj trošak će biti priznat u iznosu do 3% od ukupne vrednosti projekta, ne većem od 60.000,00 RSD. Može da obuhvata:
• troškove prevoza,
• troškove smeštaja,
• troškove angažovanja prevodioca.

Rok za realizaciju uzvratne posete je dva meseca od dana završetka sajamskih aktivnosti.

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:
1) zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;
2) troškove garancija, polisa osiguranja, kamata, troškova bankarskog poslovanja, kursnih razlika;
3) kazne, finansijske kazne i troškovi sudskog postupka;
4) carinske troškove;
5) troškove prinudne naplate;
6) PDV;
7) za sufinasniranje troškova učešća na sajmu na kom će podnosilac prijave učestvovati u organizaciji Privredne komore Srbije i RAS.
8) za sufinasniranje troškova učešća na sajmu na kom će podnosilac prijave učestvovati u okviru zajedničkog, grupnog, učešća.

Maksimalno trajanje projekta je 9 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje:
1) Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, overena i potpisana);
2) Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
3) Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);
4) Ponuda Isporučioca za predloženi projekat, overena i potpisana od strane ponuđača, koja sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. (U slučaju da je pružalac usluga iz inostranstva, neto vrednost iskazana u stranoj valuti na profakturi/predračunu, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave za dodelu bespovratnih sredstava. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike u slučaju nabavke usluge iz inostranstva snosi potencijalni korisnik);
5) Izjavu da nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je podnosilac prijave prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;
6) Izjavu da nije u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći;
7) Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);
8) Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj podnosioca prijave za 2016. godinu sa kopijom Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdatom od APR. (Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu);
9) Popunjen formular Evropske mreže preduzetništva za traženje poslovnog partnera u inostranstvu od strane podnosioca prijave.

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u Regionalne razvojne agencije (RRA), sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu promocije izvoza, komponenta 1 – Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.
Spisak Regionalni razvojnih agencija sa kontaktima možete pogledati OVDE.

Javni poziv za Komponentu 1 je otvoren do utroška sredstava.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RRA ili RAS na: sajam@ras.gov.rs

Detaljnije

Podrška kreiranju lanaca dobavljača

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

KREIRAJ ŽIVOT – Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP

Razvojna agencija Srbije je 06.03.2017. godine raspisala Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP (u daljem tekstu: Programa). Kroz ovaj Program, Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) ima za cilj da unapredi preduzetništvo, poslovni ambijent i poveća konkurentnost sektora MMSPP i razvije poslovnu infrastrukturu. Program se sastoji iz 3 komponente.
Obaveštenje:
Na osnovu Odluke broj 1-05-401-1429/2017, od 14. avgusta 2017. godine izvršena je preraspodela finansijskih sredstava u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSPP u 2017. godini, sa Komponente 2 na Komponentu 1, a u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSPP u 2017. godini.

Komponenta 3: Podrška kreiranju lanaca dobavljača

Uslovi za učešće u programu
Pravo na učešće u Komponenti 3 i korišćenje bespovratnih sredstava imaju MMSPP koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da u okviru jedne prijave predlog projekta podnose najmanje dva MMSPP koja čine/će činiti lanac dobavljača;
2) da imaju potpisan zajednički Memorandum/Predugovor/Ugovor o poslovnoj saradnji ili Pismo o namerama sa Kupcem.
3) da je pretežna delatnost MMSPP proizvodnja, prerada ili usluge (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR). Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra delatnosti MMSPP odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a Podnosilac prijave se bavi proizvodnjom, preradom ili uslugama potrebno je da dostavi odgovarajuće dokaze, a na osnovu čega će Komisija oceniti ispunjenost ovog uslova;
4) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
5) da su registrovani u APR Republike Srbije pre 1. januara 2015. godine;
6) da su pozitivno poslovali u 2016. godini;
7) da vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva;
8) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
9) da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
10) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
11) da za iste projektne aktivnosti za koje konkurišu u tekućoj godini, nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Repbulike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina i budžeta JLS;
12) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoć.

Namena bespovratnih sredstava
Prihvatljive projektne aktivnosti:
1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija);
2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda;
3. Edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
4. Nabavka nove ili polovne (do 5 godina starosti) proizvodne opreme.

Sredstva se ne mogu koristiti za:
1. projektne aktivnosti koje su usmerene ka sektorima: duvanska industrija; organizacija igara na sreću; proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; trgovina i primarna poljoprivredna proizvodnja;
2. projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
3. projekte koji su povezani sa političkim partijama;
4. projekte usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu, u okviru koje svako od MMSPP može da konkuriše za samo jednu aktivnost.

Iznos bespovratnih sredstava
Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno, po MMSPP, kao sufinansiranje u visini do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV. Projektne aktivnosti koje mogu biti predmet sufinansiranja od strane RAS su:
1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija):
– ukoliko se konkuriše za samo jednu podaktivnost (implementaciju ili sertifikaciju ili resertifkaciju) do 300.000,00 dinara
– ukoliko se konkuriše za više podaktivnosti (implementaciju i/ili sertifikaciju i/ili resertifkaciju) do 500.000 dinara;
2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda – do 500.000,00 dinara;
3. Edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke – do 300.000,00 dinara;
4. Nabavka nove ili polovne (do 5 godina starosti) proizvodne opreme – do 2.000.000,00 dinara.

Ukupan budžet za Komponentu 3 iznosi 30.000.000,00 dinara.

Krajnji rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 6 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Opravdani troškovi su troškovi koji su stvarno nastali od strane Odabranog korisnika, pod uslovom:
1. da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
2. da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;
3. da su merljivi i da se evidentiraju a prema važećim računovodstvenim standardima;
4. da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;
5. da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

Opravdani troškovi u okviru podržanih aktivnosti
1. Za uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja priznaju se troškovi:
• angažovanja Isporučioca za pripremu tehničke dokumentacije koja je predviđena za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima određenog međunarodnog standarda;
• implementacije standarda;
• sertifikacije;
• resertifikacije.
2. Za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda priznaju se troškovi:
• angažovanja Isporučioca za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima znaka proizvoda;
• ispitivanja proizvoda kod imenovanih tela i pribavljanje potvrde o usaglašenosti.
3. Za edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke priznaju se troškovi:
• angažovanja Isporučioca (predavača, trenera, mentora).
4. Za nabavku proizvodne opreme priznaju se troškovi:
• nabavke proizvodnih mašina i opreme ne starije od 5 godina;
• nabavke transportno manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta ne starije od 5 godina;
• nabavke novih delova, specijalizovanih alata;
• montaže i instaliranja opreme.

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:
• zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;
• troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursnih razlika;
• kazne, finansijske kazne i troškovi sudskog postupka;
• troškove koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, obuke i dr.;
• troškove prinudne naplate;
• PDV.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje
1. Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, potpisana i overena od strane svih MMSPP iz lanca dobavljača);
2. Memorandum/Predugovor/Ugovor o poslovnoj saradnji ili Pismo o namerama sa Kupcem (potpisan i overen od strane svih MMSPP iz lanca dobavljača i Kupca);
3. Obrazac 2 – Opis projekta;
4. Obrazac 3 – Izjava Podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
5. Obrazac 4 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);
6. Obrazac 5 – Izjava da na teritoriji Republike Srbije ne postoji pružalac usluge koji može da odgovori na zahteve MMSPP (ukoliko podnosilac prijave angažuje stranog pružaoca usluga) – za projektne aktivnosti pod rednim brojem 1), 2) i 3);
7. Obrazac 6 – Kontrolna lista;
8. Radne biografije lica angažovanih na projektu, sa listom referenci;
9. Ponuda Isporučioca za predloženu projektnu aktivnost, overena i potpisana od straneIsporučioca, koja sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti na profakturi/predračunu/predugovoru, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi potencijalni korisnik.U slučaju da se konkuriše za nabavku polovne opreme neophodno je da na profakturi/predračunu/predugovoru bude navedena godina proizvodnje opreme koja je predmet nabavke;
10. Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);
11. Finansijska dokumentacija:
11.1. za MMSPP koja vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika pravnog lica/preduzetnika o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu;
11.2. za preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva: Bilans uspeha za 2015. i 2016. godinu, M-4K za 2015 i 2016. godinu i
Izjava o prosečnom broju zaposlenih za 2015 i 2016. godinu – Obrazac 7.
Ukoliko je Podnosilac prijave u jednoj od godina za koju se podnosi finansijska dokumentacija vodio poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, a u drugoj po sistemu dvojnog knjigovodstva, potrebno je dostaviti dokumentaciju pod rednim brojem 11.1. i 11.2. a u skladu sa načinom vođenja poslovnih knjiga u toj godini.

Dokumentacija pod rednim brojem od tačke 3. do tačke 11. se dostavlja za svako MMSPP iz lanca dobavljača.

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u:
Razvojna agencija Srbije
Kneza Miloša 12, Beograd
Pisarnica -kancelarija 309, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP u 2017. godini – Komponenta 3.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: lancidobavljaca@ras.gov.rs.

Detaljnije

IPARD javni poziv za nabavku novog traktora

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Uvodna odredba
Član 1.

U skladu sa članom 16. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, broj 84/17 i 112/17), u daljem tesktu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje drugi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora (u daljem tekstu: Javni poziv).

Predmet Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavku novog traktora, sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu, u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom.

Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa ovim Javnim pozivom, iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu, utvrđeni su Pravilnikom i drugim propisima.

Novi traktor

Član 2.

Novi traktor koji je predmet IPARD podsticaja u skladu sa ovim Javnim pozivom jeste:
1) motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje, guranje, nošenje ili pogon izmenjivih priključaka za izvođenje prvenstveno poljoprivrednih, šumskih ili drugih radova i za vuču priključnih vozila za traktor, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima;
2) serijski proizveden traktor koji se prvi put stavlja u upotrebu i koji je proizveden najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta.
3) vrste T1 do T5 ili S1 do S5 u smislu posebnog propisa koji uređuje podelu motornih i priključnih vozila i tehničke uslove za vozila u saobraćaju na putevima,
4) traktor koji ispunjava uslove u oblasti zaštite životne sredine uređene propisima Evropske unije u ovoj oblasti, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije.

Najveća snaga motora prema obimu biljne, odnosno stočarske proizvodnje

Član 3.

U skladu sa Pravilnikom, lice koje ispunjava propisane uslove ostvaruje pravo na IPARD podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa, i to sa sledećom najvećom snagom motora prema obimu biljne, odnosno stočarske proizvodnje:
1) u sektoru mesa:
(1) do 60 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 4.000 do 20.000 brojlera po turnusu,
(2) do 70 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu,
(3) do 80 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20 do 40 grla goveda, odnosno od 100 do 1000 grla svinja, odnosno od 150 do 400 grla ovaca ili koza,
(4) do 100 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 40 do 1.000 grla goveda, odnosno od 1.000 do 10.000 grla svinja, odnosno od 400 do 1.000 grla ovaca ili koza, odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera po turnusu;
2) u sektoru mleka:
(1) do 80 kilovata (kW) – ako ima od 20 do 50 grla mlečnih krava,
(2) do 100 kilovata (kW) – ako ima od 50 do 300 grla mlečnih krava;
3) u sektoru voća:
(1) do 60 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 10 ha,
(2) do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 10 do 50 ha,
(3) do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 50 do 100 ha;
4) u sektoru povrća:
(1) do 40 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 0,5 do 2 ha,
(2) do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 2 do 10 ha,
(3) do 90 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 10 do 30 ha,
(4) do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 30 do 50 ha;
5) u sektoru ostalih useva:
(1) do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 2 do 20 ha,
(2) do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 20 do 50 ha.

Najveća snaga motora prema obimu biljne, odnosno stočarske proizvodnje data je i u Tabeli 1 – Maksimalna snaga traktora po sektorima i veličini/kapacitetu, koja je odštampana uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

II ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA

Obrazac zahteva

Član 4.

Zahtev za odobravanje projekta podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora – Drugi javni poziv za Meru 1, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora – Drugi javni poziv za Meru 1”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta
Član 5.

Zahtev iz člana 4. ovog Javnog poziva podnosi se do 26. februara 2018. godine.
Zahteve podnete pre ili posle roka iz stava 1. ovog člana, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Dokumentacija uz Zahtev za odobravanje projekta
Član 6.

Uz zahtev iz člana 4. ovog Javnog poziva dostavlja se sledeća dokumentacija:
1) poslovni plan, u skladu sa članom 12. Pravilnika;
2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
3) dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede, i to:
(1) diplomu, odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi, ili
(2) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili
(3) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, odnosno i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja, ili
(4) ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa pratećom prijavom, odnosno odjavom na obavezno socijalno osiguranje;
4) ponude u skladu sa članom 5. tačka 8) Pravilnika;
5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga dostavlja i:
1) izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre;
2) kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta, ako vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, preduzetnik koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva, kao i individualni poljoprivrednik koji vodi poslovne knjige dostavljaju i:
1) bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;
2) poreski bilans-PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev.

Ponude i račune za konsultantske usluge u okviru opšteg troška mogu izdati preuzetnici i privredna društva čija je registrovana pretežna delatnost u Registru privrednih subjekata – pružanje konsultantskih usluga.

Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja da podnosilac zahteva ima sertifikat o organskoj proizvodnji, uz zahtev za odobravanje projekta podnosilac zahteva dostavlja i ovaj sertifikat.

Ako podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 5) i 6) i stava 2. tačka 1) ovog člana, Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Uprava zadržava pravo da od podnosioca zahteva zatraži dostavljanje i dodatne dokumentacije u cilju utvrđivanja ili provere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

III ZAHTEV ZA ISPLATU IPARD PODSTICAJA

Obrazac zahteva

Član 7.

Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora – Drugi javni poziv za Meru 1, posle realizacije odobrenog projekta u roku utvrđenom u rešenju o odobravanju projekta, odnosno aktu o izmeni projekta, u skladu sa Pravilnikom.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu po ovom Javnom pozivu.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora – Drugi javni poziv za Meru 1”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Dokumentacija uz Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja
Član 8.

Uz zahtev za isplatu iz člana 7. ovog Javnog poziva korisnik IPARD podsticaja dostavlja sledeću dokumentaciju:
1) račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta;
2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list;
3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke;
4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;
5) jedinstvenu carinska ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;
6) sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe – EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavljača o poreklu robe (ako je vrednost robe iz pojedinačnog ugovora sa dobavljačem veća od 100 000 evra), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe;
7) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
8) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
9) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
10) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako korisnik ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine;
11) akt organa nadležnog za poslove zaštite bilja kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja iz propisa u sektorima voća, povrća i ostalih useva koji su usklađeni sa propisima Evropske unije;
12) akt nadležnog organa o ispunjenosti tehničkih i tehnoloških uslova objekata za životinjske otpatke i pogona za preradu i obradu životinjskih otpadaka u sektoru mleka i sektoru mesa u skladu sa posebnim propisom;
13) akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine iz propisa koji su usklađeni sa propisima Evropske unije;
14) akt organa nadležnog za poslove veterine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava uslova u pogledu dobrobiti životinja kao i da predmetna investicija ispunjava uslove u pogledu dobrobiti životinja propisane EU propisima sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa;
15) potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja,
16) fotokopiju saobraćajne dozvole na ime korisnika podsticaja,
17) izjavu dobavljača da je isporučeni traktor nov.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga dostavlja i izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre.

Za podnosioce zahteva koji su dali izjavu o pohađanju obuke, pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavljaju i potvrdu o završenoj obuci.

Korisnici podsticaja koji su u sistemu dvojnog knjigovodstva, pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavljaju i overenu kopiju kartica za nekretnine, postrojenja i opremu za godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta kao i overenu kopiju kartica za nekretnine, postrojenja i opremu zajedno sa Zaključnim listom izdatim na dan podnošenja zahteva za isplatu.

Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu korisnik vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije (ECB), iskazanom na šest (6) decimala za mesec u kome je izvršeno plaćanje i tu vrednost upisuje u zahtevu za odobravanje isplate.

Ako podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 7) -10), 15) i 16) i st. 2. ovog člana, Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Uprava zadržava pravo da od podnosioca zatraži dostavljanje i dodatne dokumentacije u cilju utvrđivanja ili provere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

IV IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTVA

Iznos raspoloživih sredstva za raspisani Javni poziv

Član 9.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 555.761.895,00 dinara, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Suspenzivna klauzula
Član 10.

Uprava donosi rešenja o odobravanju projekta u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom nakon stupanja na snagu Finansijskog sporazuma između Evropske Komisije i Vlade Republike Srbije u skladu sa Okvirnim sporazumom između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i Sektorskim Sporazumom (u daljem tekstu: Finansijski Sporazum).

U slučaju izmena Pravilnika nakon stupanja na snagu Finansijskog Sporazuma, Uprava pismenim putem obaveštava podnosioce zahteva o eventualnim izmenama uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu.
U slučaju odlaganja stupanja na snagu Finansijskog Sporazuma, Ministarstvo poljoprivrede. šumarstva i vodoprivrede može Vladi Republike Srbije predložiti odgovarajuće izmene posebnog propisa koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnika kojima bi se omogućilo odobravanje i isplata IPARD podsticaji u skladu sa ovim Javnim pozivom isključivo i u potpunosti iz sredstava budžeta Republike Srbije.

Informacije
Član 11.

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs, kao i na oglasnim tablama Uprave za agrarna plaćanja, na adresama: Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd i Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Detaljnije

Javni konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Sloboda izražavanja i javno informisanje

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Javni konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Sloboda izražavanja i javno informisanje

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
– zalažu se za integritet i slobodnu uređivačku politiku medija, uključujući javne medijske servise i medije na jezicima manjina, jednak tretman medija u pristupu informacijama od javnog značaja, i unapređuju uslove za funkcionisanje svih medija (tradicionalnih i on-line) – saglasno normama i standardima profesionalnog i nezavisnog novinarstva i unapređenja uslova za slobodu govora;
– zagovaraju ili doprinose efikasnom i delotvornom funkcionisanju medijskih (samo)regulatornih mehanizama i unapređuju uslove i prakse za primenu njihovih odluka radi unapređenja slobode medija, zaštite slobode govora i informisanja u javnom interesu;
– zagovaraju ili obezbeđuju jednakost medija na tržištu i jednak pristup svim izvorima državne pomoći koja ima za cilj da obezbedi medijski pluralizam i kvalitetno ostvarivanje prava građana na obaveštenost.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna i medijska udruženja), on-line mediji, nezavisni državni organi i druge javne institucije.

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Fondacija će dati prednost projektima koji imaju razrađenu komunikacionu strategiju, stvaraju nova savezništva i motivišu pojedince i grupne aktere za što širu podršku slobodi izražavanja i pravu na obaveštenost, razvijaju načine prikupljanja sredstava, kao i nove oblike aktivizma za osnaživanje medija i organizacija građanskog društva u fizičkom i digitalnom prostoru.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU DO 16. FEBRUARA 2018. GODINE.

Detaljnije

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Suzbijanje ekstremizma

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Suzbijanje ekstremizma

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
– afirmišu pluralizam, solidarnost i pravedno društvo; ukazuju na štetne posledice stavova i akcija koje šire netrpeljivost, suprotstavljaju se društvenoj zatvorenosti i marginalizaciji, i kritički se odnose prema ekstremističkim idejama i praksama;
– doprinose očuvanju i širenju slobodnog javnog prostora (fizičkog i digitalnog) za demokratsko aktivističko delovanje;
– razvijaju i sprovode aktivnosti i prakse koje podstiču građanina da se uključi u upravljanje javnim poslovima u lokalnoj zajednici radi rešavanja konkretnih problema kroz aktivni građanski angažman.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana i profesionalna udruženja, nedržavne građanske institucije, i sl), institucije neposredne demokratije (npr. mesne zajednice i sl), i druge javne institucije.

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da pojekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU do 16. FEBRUARA 2018. GODINE.

Detaljnije