Arhiva ‘Konkursi’

Dodela sredstava za zaštitu životne sredine

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Dodela sredstava za zaštitu životne sredine

Javni konkurs za  dodelu sredstava  fonda  za zaštitu životne sredine putem zajma

Predmet  konkursa

Predmet konkursa je dodela sredstava zajma za ulaganja u projekte kojima je svrha:

 • Podsticanje upravljanja otpadom i emisijama u cilju zaštite životne sredine;
 • Podsticanje postupanja sa otpadom i iskorištavanja vrednih svojstava otpada;
 • Podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije.

Sredstva su namenjena za ulaganja u opremu i uređaje koji služe ostvarivanju ciljeva konkursa.

Sredstva se ne mogu koristiti za druge namene.

Fond za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Fond) će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od  300.000.000,00 dinara.

Prenos sredstava korisnicima i otplata zajma obavlja se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond za razvoj)

Korisnici  sredstava

Korisnici sredstava su pravna lica i preduzetnici koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Konkurs je otvoren do raspodele sredstava iz tačke 1. Konkursa a najduže do 31.12.2009. godine.

ex gf goexback.com how to get your ex back
zp8497586rq

Program Omladina u akciji 2007-2013

Evropska Komisija, EU

Program Omladina u Learn more here akciji 2007-2013
“Youth in Action Programme 2007-2013”

Evropska Komisija, Evropski Parlament i zemlje članice Evropske Unije su se dogovorile da osnuju Program omladina u akciji, koji praktično sprovodi pravni okvir za podršku neformalnih obrazovnih aktivnosti za mlade ljude. Program će trajati od 2007 godine sve do kraja 2013 godine.

Cilj programa/projekta

Opšti ciljevi naznačeni u pravnoj osnovi programa Omladina u akciji su sledeći:

Promocija omladinskog aktivnog građanstva uopšte, a naročito evropskog građanstva;

Razvoj solidarnosti i promocija tolerancije između mladih, a posebno da bi se podstakla socijalna kohezija u Evropskoj Uniji;

Podsticanje uzajamnog razumevanja mladih iz različitih zemalja;

Doprinos razvoju kvalitetnih sistema podrške aktivnostima mladih i sposobnosti organizacija civilnog društva u oblasti rada sa mladima;

Promocija evropske saradnje u oblasti rada sa mladima

Program Omladina u Akciji je namenjen mladima starosti izmedu 13 i 30 godina koji imaju prebivalište na teritoriji  tzv.“Programskih zemalja“, ili, u zavisnosti od vrste akcije u jednoj od tzv. „Partnerskih zemalja“, kao i drugi akteri u oblasti rada sa mladima i neformalne edukacije. Glavna ciljna grupa programa su mladi ljudi između 15 i 28 godina starosti. Program je otvoren za sve mlade ljudi nezavisno od njihovog nivoa obrazovanja, socijalnog i kulturnog okruženja.

Oblast podrške

Videti u tekstu iznad

Geografska oblast

U sklopu programa Omladina u akciji, pojam “Partnerske zemlje” se odnosi na zemlje koje mogu biti uključene u program pod određenim uslovima, ali nisu “Programske zemlje”. “Susedske Partnerske zemlje” su zemlje koje učestvuju u procesu Stabilizacije i Pridruživanja Ruska Federacija, i zemlje koje učestvuju u Evropskoj politici susedstva. Zemlje koji su uključene u proces Stabilizacije i Pridru

Gradjansko društvo- Zapadni Balkan

Fondacija Čarls Stjuart Mot
“C.S. Mott Foundation”
Gradjansko društvo- Zapadni Balkan

Naziv programa

Gradjansko društvo– Zapadni Balkan

Cilj programa/projekta

Podsticati društva u Centralno istočnoj Evropi i Rusiji gde ljudi i zajednice poštuju prava jedni drugih i uspešno se angažuju u donošenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom, nacionalnom i/ili medjunarodnom nivou.

Oblast podrške

Razvoj neprofitnog sektora i filantropije; građansko angažovanje i učešće javnosti; tranziciona pravda

Geografska oblast

Bosna, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Kosovo

Ko može da konkuriše?

Nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Svi budući kandidati treba da se informišu o misiji, oblasti delovanja, geografskoj oblasti, i raspoloživosti fonda CSM-a pre nego što uspostave početni kontakt.

Procedura za dodelu sredstava obavlja se na tri načina:

·         Tražimo da organizacije sa kojima smo ostvarili kontakt dostave predloge projekata

·         Objavljujemo povremene pozive za predloge projekata (RFPs) koji se bave odredjenim problemima i oblastima

·         Primamo predloge projekata koji nisu posebno pozvani ali koji spadaju u naše programske prioritete i koji su u skladu sa našim upustvima.

S obzirom d

a su sredstva fonda ograničena, posebno preporučujemo pisma interesovanja za one ideje i projekte koji nisu dostavljeni po pozivu. Pisma treba da sadrže kratak opis projekta, potrebna sredstva i vremenski period za realizaciju projekta.

Razmatraće se predlozi za opštu podršku kao i predlozi posebnih projekata. Prihvataju se projekti koji traju jednu i više godina.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos je $50,000  za projekte koji traju preko 2 godine; maksimum nije definisan

Trajanje projekta

Minimalno dve godine

Ograničenja:

Za koje aktivnosti se ne dodeljuju sredstva:

 • Sredstva se ne dodeljuju pojedincima.
 • Sredstva se neće dodeljivati razvoju kapitala, istraživanju, ponavljanju projekta, i zadužbinama osim ukoliko ove aktivnosti nisu proizašle iz programa koji je finansiran od strane CSM Fondacije.
 • Sredstva se neće dodeljivati za aktivnosti koje se odnose na zagovarenje odredjene religije, religijske grupe ili veroispovesti. Medjutim, verske organizacije mogu podneti pisma interesovanja ako je projekat u skladu sa našim upustvom i ako opslužuje veliki broj stanovništva.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Office of Proposal Entry

(Kancelarija za primanje predloga projekta)

C.S. Mott Foundation

Mott Foundation Building

503 S. Saginaw St., Suite 1200

Flint, MI 48502-1851

U.S.A.

zp8497586rq

Dotacija NVO

AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
Dotacija NVO

Javni poziv za dodelu dotacija nevladinim organizacijama za realizaciju projekata namenjenih podsticanju, promovisanju i unapređenju energetske efikasnosti i širem korišćenju obnovljivih izvora energije u Srbiji

U skladu sa delokrugom rada i ciljevima Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije, u obzir će se uzimati predlozi projekata koji:

 1. doprinose unapređenju energetske efikasnosti u oblasti komunalne energetike, zgradarstva, industrije, obuke i obrazovanja u oblasti energetske efikasnosti;
 2. podstiču šire korišćenje obnovljivih izvora energije;
 3. podstiču primenu mera energetske efikasnosti, doprinoseći, istovremeno, povećanju konkurentnosti srpske privrede, stvaranju uslova za otvaranje novih radnih mesta, ravnomernom regionalnom razvoju i održivom razvoju Republike Srbije;
 4. doprinose boljoj informisanosti javnosti
  http://goexback.com/ How to win back your ex

  i širenju svesti o značaju energetske efikasnosti;

 5. podstiču veći uticaj stručne javnosti na unapređenje energetske efikasnosti kroz razmenu iskustava domaćih i stranih stručnjaka i institucija;
 6. promovišu mere energetske efikasnosti i racionalnog korišćenja energije i energenata;
 7. doprinose razvoju i jačanju organizacija i institucija, uključenih u obezbeđivanje podrške za unapređenje energetske efikasnosti.

Podnosioci prijava mogu biti nevladine organizacije neprofitnog karaktera, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje ispunjavaju uslove definisane Uputstvom za podnošenje prijava. Iskustvo u radu na projektima iz oblasti energetske efikasnosti može biti prednost, ali ne i neophodan uslov za prijavu.

Maksimalni iznos dotacije po jednom korisniku je 700.000 dinara, uz obavezno sopstveno učešće od najmanje 20% vrednosti projekta.

Rok za podnošenje prijave: 06.04.2009. godine, do 16 časova.

zp8497586rq

PROGRESS ; Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice

Evropska komisija
PROGRESS – Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice.

Evropska komisija – Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti

Cilj programa/projekta

Da omogući Evropskoj zajednici da obavi zadatke i izvrši ovlašćenja dodeljena joj Osnivačkim ugovorima, a u delokrugu nadležnosti u domenu zapošljavanja i socijalnih pitanja. Osnovni cilj Programa je pružanje finansijske pomoći za ostvarenje ciljeva Socijalne agende 2005-2010, ključnog dokumenta EU u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, kojim je Unija utvrdila za svoj opšti strateški cilj povećanje broja i kvaliteta radnih mesta i jednakih mogućnosti za sve kategorije društva.

Oblast podrške

Zapošljavanje, uslovi rada, socijalna zaštita i socijalna inkluzija, borba protiv diskriminacije i rodna ravnopravnost.

Geografska oblast

Države članice Evropske unije, države kandidati i potencijalni kandidati, kao i države članice EEA i EFTA.

Ko može da konkuriše

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera (tenders) ili konkursa (call for proposals), mogu konkurisati: državne institucije, institucije pokrajinske autonomije i lokalne samouprave, nevladine organizacije, sindikati, udruženja poslodavaca, obrazovne i naučno-istraživačke institucije, eksperti-pojedinci, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave je potrebno poslati elektronskim putem i redovnom poštom, zajedno sa nizom pratećih formulara i finansijskih potvrda, uglavnom u roku od 2 meseca od objavljivanja tendera, odnosno konkursa.

Minimalni – maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju uglavnom se kreću od 350-500 hiljada evra.

Trajanje projekta

Projekti uglavnom traju od 12 do 24 meseca.

Ograničenja

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera ili konkursa, učešće subjekata iz Republike Srbije jeste/nije d

ozvoljeno. Takođe, prikupljanje podataka za izradu studija i izveštaja uglavnom obuhvata samo teritoriju EU, a ponekad sve zemlje učesnice u PROGRESS-u.

Posebni zahtevi

Od podnosilaca prijava, pravnih lica, ponekad se zahteva da im visina fluktuacije sredstava na računu u protekloj finansijskoj godini bude ekvivalentna vrednosti projekta. Pored toga, Evropska komisija finansira maksimalno do 80 odsto vrednosti projekta, dok podnosilac prijave mora da podnese dokaze o obezbeđenom sufinansiranju u visini od 20 odsto projekta.

Kontakt

–          Zapošljavanje (Employment): Miona Popović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, mionap@merr.sr.gov.yu (zamenik člana Komiteta za sprovođenje programa PROGRESS u ime Republike Srbije);

–          Uslovi rada (Working Conditions): Jelena Miljković, Ministarstvo rada i socijalne politike, jelena.miljkovic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Socijalna zaštita i socijalna inkluzija (Social Protection and Social Inclusion): Biserka Terzić, Ministarstvo rada i socijalne politike,biserka.terzic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Borba protiv diskriminacije (Non-discrimination and Diversity): Ivana Banković, Ministarstvo rada i socijalne politike,ivana.bankovic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Rodna ravnopravnost (Gender Equality): Ana Milčanović, Ministarstvo rada i socijalne politike, ana.milcanovic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Član Komiteta za sprovođenje programa PROGRESS u ime Republike Srbije: Ivan Sekulović, Ministarstvo rada i socijalne politike,isekulovic@minrzs.sr.gov.yu.

zp8497586rq

Start-up i krediti bez hipoteke

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA, FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MSPP
Start-up i krediti bez hipoteke

Konkurs za početnike bez hipoteke

Konkurs START-UP krediti za preduzetnike i pravna lica

Ovaj program sprovodi Fond za razvoj Republike Srbije u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj MSPP.

OSNOVNI CILJEVI

Aktivnost Fonda za razvoj Republike Srbije, po ovom programu u 2009. godini biće usmerena na dugoročno kreditiranje preduzetnika i pravnih lica.

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaće preduzetnici i pravna lica na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne registre od 1. juna 2008.godine i kasnije.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo komitent koji nikad ranije nije bio vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Zainteresovana lica koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje, osnivanjem radnje za obavljanje zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, kao i novoosnovana pravna lica, mogu biti korisnici ovih sredstava.

Krediti Fonda se ne mogu koristiti za:

 • programe primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • kreditiranje infrastrukture;
 • kreditiranje trgovine;
 • kreditiranje kupovine putničkih  vozila;
 • kreditiranje organizovanja igara na sreću i lutrija.

Potencijalni korisnici sredstava, zahteve podnose Fondu ili najbližoj ekspozituri Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Agencija sukcesivno dostavlja Fondu objedinjene zahteve. Fond vrši ocenu i obradu zahteva i predlaže Upravnom odboru Fonda odgovarajuće odluke. Agencija vrši namensku kontrolu kredita, nakon isteka perioda počeka otplate kredita.

Kriterijum za odobravanje kredita je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika.

Izmirenjem dospelih obaveza (najmanje dva anuiteta) preduzetnici i pravna lica stiču pravo, odnosno imaju prednost na korišćenje sredstava Fonda u skladu sa Programom Fonda.

KREDITIRANJE PREDUZETNIKA

Prednost u korišćenju kredita za preduzetnike imaju lica do 25 godina starosti koja su prošla obuku po programima:

– podržanih od strane Vlade (programi obuke preko Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Nacionalne službe zapošljavanja i drugih programa Vlade);

– omladinskog preduzetništva, organizovanu od strane BIP (Business inovation program) koji sprovodi Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Republička agencija za MSPP.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

u iznosu  od 500.000,00 dinara do 1.300.000,00 dinara;

kamatnom stopom 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima. Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita.

rokom otplate od 3-5 godina, sa periodom počeka do dvanaest meseci.

Instrumenti obezbeđenja kredita su:

 • ručna zaloga na opremi, (pojedinačna vrednost opreme ne može biti ispod 250.000,00 dinara) ;
 • menice potpisane od strane dva kreditno sposobna žiranta za kredite od 500.000,00 dinara;
 • ugovorno jemstvo, ili pristupanje dugu od strane pravnog lica ili preduzetničke radnje, sa instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga;
 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica) čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uve
  how to get your ex girlfriend back more…

  ćanog za pripadajuću kamatu.

Kao instrument obezbeđenja kredita uzima se jedan od instrumenata obezbeđenja naveden u prethodnom stavu, po izboru korisnika kredita, kao i sopstvene  menice korisnika kredita.

U slučaju prevremene otplate kredita, korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga, po srednjem kursu NBS koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita.

KREDITIRANJE PRAVNIH LICA

Prednost u odobrenju kredita imaju korisnici (osnivači pravnih lica), do 40 godina starosti.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

–           u iznosu od 500.000,00 do 2.500.000,00 dinara;

kamatnom stopom 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima. Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračuvanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita.

–           rok otplate od 3-5 godina, sa periodom počeka do dvanaest meseci.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:

 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica), čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću  kamatu,
 • ugovorno jemstvo ili pristupanje dugu od strane  pravnog lica, sa instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca  duga.
 • ručna zaloga na opremi, (pojedinačna vrednost opreme ne može biti ispod 250.000,00 dinara) do visine kredita u iznosu od 1.300.000,00 dinara.

Kao instrument obezbeđenja kredita uzima se jedan od instrumenata obezbeđenja naveden u prethodnom stavu, po izboru korisnika kredita, kao i sopstvene menice korisnika kredita.

U slučaju prevremene otplate kredita, korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga, po srednjem kursu NBS koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita.

REALIZACIJA SREDSTAVA

Postupak odobravanja kredita sprovodiće se u skladu sa uputstvima koje će Fond  doneti za  sprovođenje ovog programa.

Korisnici kredita, čiji je zahtev usvojio Upravni odbor Fonda u obavezi su da zaključe ugovore o kreditu, u roku do 60 dana od donošenja odluke.

IZNOS SREDSTAVA I PLANIRANA MESEČNA DINAMIKA KORIŠĆENJA SREDSTAVA

U 2009.godini, za ove namene, opredeljena su sredstva u iznosu 3.100.000.000,00 dinara.

Odobravanje kredita vršiće se u skladu sa Zakonom o Fondu, Statutom Fonda i programom.

Planirana dinamika povlačenja sredstava je 775.000.000,00 dinara po svakom kvartalu.

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA

Izveštaj o realizaciji ovog programa Fond će, šestomesečno, dostavljati, Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja će izveštaj o realizaciji ovog programa, šestomesečno,  dostavljati Vladi.

KONTAKT

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja poziva zainteresovana lica koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje, osnivanjem radnje za obavljanje zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, kao i novoosnovana pravna lica, da zahteve za kredit podnose Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva preko Regionalnih agencija/centara, odnosno kancelarija Republičke agencije za MSPP ili Fondu za razvoj Republike Srbije, kako bi zajedno realizovali Vašu ideju i pokrenuli privredni razvoj zemlje.

zp8497586rq

Dečiji fond Ujedinjenih nacija

UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija

Naziv programa

UNICEF realizuje petogodišnji Akcioni plan programa za Srbiju (CPAP, 2005-2009) i podržava Vladu, ministarstva, Skupštinu, civilno društvo i lokalne zajednice. Cilj je da se obezbedi da deca, posebno ona koja žive u siromaštvu i koja su isključena, mogu da uživaju i ostvare svoja prava. UNICEF-ov program za Srbiju se sastoji iz četri programa:

1)    Reforma socijalne politike za decu

2)    Podrška institucijama

3)    Mobilisanje zajednice

4)    Partnerstvo za prava deteta

Cilj programa/projekta

Program reforme socijalne politike za decu teži da podrži stvaranje zakonskih propisa i okvira državne socijalne politike za decu u skladu sa EU i međunarodnim standardima. UNICEF podržava vladu u reformskim procesima, donošenju ili izmenama zakona, smernica i strategija u različitim oblastima poput reforme ustanova za smeštaj dece bez roditeljskog staranja, podrške hraniteljstvu, deinstitucionalizaciji, oblasti maloletničke delinkvencije, zlostavljanja i zapostavljanja dece, kao i sektora za zdravlje i obrazovanje.

Program podrške institucijama sistema ima za cilj da ojača pristup kvalitetnim socijalnim službama posebno siromašnoj i odbačenoj deci u lokalnoj zajednici. Fokus je na 1) podršci modelima kućne posete u vidu promovisanja ranog razvoja deteta 2) poboljšanju ravnopravnog pristupa kvalitetnom obrazovanju, posebno za romsku decu, 3) jačanju inkluzivnog obrazovanja dece sa posebnim potrebama, 4) promovisanju okruženja podsticajnih za dečiji razvoj kroz program „Škola bez nasilja” i 5) jačanju nacionalnog odgovora na HIV/sidu kroz zdravstveno obrazovanje baziranom na životnim veštinama i zdravstvene usluge za mlade usmerene na najugroženije i one mlade ljude koji praktikuju rizična ponašanja.

Program mobilisanja zajednice ima za cilj da obezbedi da deca, njihove porodice i zajednice imaju svest i da mogu da učestvuju u donošenju odluka i u procesima koji utiču na njihove živote. Pruža se podrška za decentralizaciju Nacionalnog akcionog plana za decu, to jest za razvoj i realizaciju Lokalnih planova akcije za decu (LPA) u odabranim opštinama, koje ne samo da mobilišu celu zajednicu na promociji i zaštiti dečijih prava i identifikaciji marginalizovane

i nevidljive dece, već imaju ulogu katalizatora za povećanje učešća građana. Proces LPA fasilitira realizaciju brojnih međusektorskih aktivnosti koje poboljšavaju praksu u domenu brige o deci; smanjuju nasilje, zlostavljanje i zapuštanje dece; i promovišu zdrave stilove života. Kroz LPA proces, celokupna zajednica, porodica i deca se osposobljavaju za učešće u donošenju odluka koje su od važnosti za njih.

Program partnerstva za prava deteta se fokusira na promociju kulture dečijih prava i na razvijanje okruženja za lokalno prikupljanje sredstava i partnerstvo sa privatnim sektorom. Ovo podrazumeva jačanje pozitivnih društvenih i kulturnih normi i opštih vrednosti koje su povezane sa ekskluzijom i promocijom međuetničkih odnosa.

Oblast podrške:

Zdravstvo, obrazovanje, zaštita dece, javno zastupanje i partnerstva za dečija prava.

Geografska oblast:

Srbija

Ko može da konkuriše

UNICEF nije klasičan donator. UNICEF obezbeđuje razvojnu podršku Vladi, ministarstvima, civilnom društvu i zajednicama u njihovim naporima da osiguraju da deca, a posebno ona koja žive u siromaštvu i isključena su, uživaju i sprovode svoja prava.

Konkursna procedura i vremenski rok

UNICEF-ova podrška je bazirana na Akcionom planu za zemlju potpisanom sa Vladom Republike Srbije. U skladu sa tematskim okvirom definisanim godisnjim akcionim planom, podrška se obezbedjuje putem ekspertske i tehničke pomoći, kao i kroz programe i projekte koji podržavaju odredjene aktivnosti u zemlji.

Minimalni – maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta:

UNICEF realizuje petogodišnji Akcioni plan za zemlju za 2005-2009.god.

Ograničenja:

Samo aktivnosti koje se odnose na petogodišnji Akcioni plan (CPAP) biće razmatrane za podršku.

Posebni zahtevi:

/

Kontakt:

G-đa Maria Luisa Fornara, zamenica direktorke

E-mail: mfornara@unicef.org

G-đa Jadranka Milanovic, referent za komunikacije

E-mail: jmilanovic@unicef.org

UNICEF Beograd, Svetozara Markovica 58, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/ 3602 100

Web: www.unicef.org/serbia

zp8497586rq

Izgradnja mini pič terena

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Izgradnja mini pič terena

Početak realizacije projekta mini pič terena za mlade

Ministarstvo omladine i sporta objavljuje početak realizacije zajedničkog projekta „Izgradnja mini pič terena za mlade“, koji finansira Ministarstvo, Fudbalski savez Srbije i Vlada Kraljevina Norveška. Projektom se finansira izgradnja i opremanje mini pič terena (veštačka trava, standardizovana ograda, koševi, golovi i mreža za odbojku).

Osnovni ciljevi  projekta usklađeni su  prioritetima Nacionalne strategije razvoja sporta Republike Srbije i Nacionalne strategije za mlade:
-doprinos unapređenju brige o deci i mladima kroz unapređenje uslova za bavljenje sportom u školama i lokalnim sportskim organizacijama;
-stvaranje boljih mogućnosti za bavljenje sportom i rekreacijom u cilju kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena i razvoja mladih;
-sistemsko planiranje razvoja i održavanja sportskih terena;
-unapređenje aktivne participacije mladih u kreiranju sportskih i drugih aktivnosti u lokalnoj zajednici i podsticaj razmene iskustva i saradnje, iniciranje zajedničkih projekata lokalnih zajedn

click here How to win back your ex

ica (turniri, kulturne i edukativne manifestacije) u cilju prevencije negativnih socijalnih pojava (nasilje na sportskim terenima, marginalizovanje određenih grupa zasnovano nacionalnoj, verskoj osnovi).

Kriterijumi i uslovi:
Opšti kriterijumi za učešće u projektu:
1. Obezebeđivanje lokacije za izgradnju terena
2. Obezbeđivanje sopstvenih finansijskih sredstava (finasiranje pripremnih radova, održavanje terena)
3. Aktivno učešće opštinskih sportskih saveza i  kancelarija za mlade (kao i drugih zainteresovanih strana) u realizaciji ciljeva utvrđenih projektom.

Lokalne samouprave koje žele da učestvuju u ovom projektu treba da kontaktiraju Ministartsvo omladine i sporta za dobijanje aplikacionog formulara i preuzimanje konkursne dokumentacije, koju treba popuniti i dostaviti najkasnije do 10. aprila 2009. godine.

Ministartsvo omladine i sporta i Fudbalski savez Srbije održaće 23. marta 2009. godine  prezentaciju projekta. Molimo sve zainteresovane lokalne samouprave da se prijave za učešće na prezentaciji na e-mail adresu sport.tereni@mos.gov.rs najkasnije do 20. 3.2009.godine.

zp8497586rq

Konkurs za snabdevanje naselja vodom

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za izbor osnovnih objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom u čijem finansiranju će u 2009. učestvovati Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u 2009. godini bespovratnim sredstvima u finansiranjuizgradnje osnovnih objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom.

Pod snabdevanjem vodom u smislu ovog konkursa podrazumeva se snabdevanje vodom za piće. Pod osnovnim objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se vodozahvatni objekti, objekti i oprema za popravku kvaliteta vode, crpne stanice, rezervoari i glavni magistralni dovodnici vode do naselja ili industrije.

Sredstva sa kojima će Sekretarijat učestvovati u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa zavise od priliva sredstava od naknada. Sekretarijat će u

finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa učestvovati sa najviše 60 % od vrednosti radova ili objekata sa opremom. Pravo učeš

Podsticaj zapošljavanja ugroženih lica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Podsticaj zapošljavanja ugroženih lica

K O N K U R S

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE

PROJEKATA KOJIMA SE PODSTIČE ZAPOŠLjAVANjE

POSEBNO UGROŽENIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru sprovodjenja aktivnih mera zapošljavanja u AP Vojvodini dodeljuje bespovratna sredstva za finansiranje projekata kojima se podstiče zapošljavanje posebno ugroženih kategorija stanovništva. U navedenu kategoriju spadaju: osobe sa invaliditetom, osobe mladje od 30 godina, osobe starije od 50 godina, žene i izbegla, prognana i raseljena lica.

Ukupan iznos sredstava predvidjen za realizaciju projekata iznosi 4.800.000,00 dinara.

Projekti kojima se podstiče zapošljavanje posebno ugroženih kategorija stanovništva se odnose na:

1. poboljšanje informisanja o zakonskoj regulativi u oblasti zapošljavanja i podsticajnim merama za zapošljavanje;

2. organizovanje obuke za poslovnu komunikaciju i samozapošljavanje i druge veštine radi lakšeg nalaženja posla;

3. organizovanje seminara, tribina i kampanja radi razvijanja preduzetničkog duha;

4. organizovanje konferencija o povezivanju lokalnih vlasti i organizacija koje podstiču zapošljavanje u cilju predstavljanja kapaciteta lokalnog tržišta rada.

Očekivani rezultati projektnih aktivnosti

– podizanje sposobnosti zapošljavanja posebno ugroženih kategorija stanovništva na viši nivo,

– smanjenje nezaposlenosti i povećanje zaposlenosti u AP Vojvodini

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na konkursu imaju udruženja gradjana i organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine,

2. Najviši iznos novčanih sredstava koji se može odobriti jednom udruženju je 400.000,00 (četiristotinehiljada) dinara.

3. Prijave na Konkurs se podnose na formularima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili se mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

4. Prijava na Konkurs treba da sadrži podatke tražene u formularu o nazivu, sedištu i pravnom statusu nosioca projekta, sa obra

zloženjem projekta, ciljevima i aktivnostima u projektu, vremenu i mestu realizacije projekta, očekivanim rezultatima i iznosu sredstava koja su potrebna za realizacijuprojekta, sa detaljno navedenim budžetskim stavkama pri čemu indirektni troškovi ne mogu

premašiti 20% od ukupnih troškova projekta.

5. Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na

adresu: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad,

Bulevar Mihajla Pupina 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: “Ne otvarati – prijava na

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata kojima se podstiče zapošljavanje posebno ugroženih kategorija stanovništva”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

6. Nablagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati.

7. Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno dodatne uslove ili izadje na lice mesta. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

8. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata doneće, na predlog Komisije, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u roku od 7 dana od dana zaključenja Konkursa.

9. Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova www.przpr.vojvodina.gov.rs

10. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

11. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova kojim se utvrćuju medjusobna prava i obaveze, iznos sredstava finansiranja projekta, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

KONKURS JE OTVOREN DO 20.03.2009. GODINE.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje

i ravnopravnost polova: tel. 021/487-4610

zp8497586rq