Arhiva ‘Konkursi’

Fond za žene Ujedinjenih nacija

UNIFEM
Fond za žene Ujedinjenih nacija

Naziv programa

Odgovornost za zaštitu ženskih ljudskih prava

Unapređenje ženskih prava za demokratsko upravljanje i mir u jugoistočnoj Evropi

Cilj programa/projekta

Cilj je da se osigura odgovarajuće uključivanje žena u razvojnim aktivnostima kroz obezbeđivanje podrške za inovativne i eksperimentalne aktivnosti koje koriste ženama

Oblast podrške

Osnažiti posvećenost, kapacitet i odgovornost ključnih vladinih institucija za podršku rodne jednakosti (RJ) i ženskih ljudskih prava (ŽLJP) kroz partnerstvo sa civilnim društvom, i poboljšati kapacitet onih koji zastupaju rodnu ravnopravnost da koriste globalne okvire, mehanizme i alatke za unapređenje ljudskih prava u ciljanim zemljama.

Geografska oblast

Republika Srb

http://goexback.com/ text your ex back

ija

Ko može da konkuriše?

Vladine agencije (institucije) i nevladine organizacije čiji cilj je da promoviše rodnu jednakost kroz inovativne programe.

Konkursna procedura i vremenski rok

Nije navedeno – biće objavljen konkurs za svaku programsku komponentu, kojim će se definisati tražene procedure i rokovi.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno – zavisi od specifičnih zahteva u vezi sa projektima. Uobičajeno je do 30,000US$

Trajanje projekta

Zavisi od vrste projekta.

Ograničenja

Nije navedeno.

Posebni zahtevi

Nije navedeno.

Kontakt

UNIFEM Projektna kancelarija Beograd (Project office Belgrade)

Internacionalnih brigada 69, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2040 400

E-mail: info.serbia@unifem.org

zp8497586rq

Fond Mame Keš za žene

Mama Keš
“Mama Cash”
Fond Mame Keš za žene

Naziv programa
Fond Mame Keš namenjen je ženama.

Cilj programa/projekta

Mama Keš se zalaže za društvenu transformaciju i unapređivanje ženskih prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava

Oblast podrške

Mama Keš pomaže finansijski grupe koje kroz svoj rad osnažuju ženska prava u svojoj zemlji ili regiji, kroz grantove opšte podrške, projektne grantove i grantove za putovanja.

Mama Keš daje prioritet projektima i inicijativama koje dolaze iz Centralne i Istočne Evrope, kao i projektima koji dolaze iz više zemalja. Uopšteno, prioriteti u Evropi su:

Telesni integritet; ekonomska pravda; umetnost, kultura i mediji; angažovanje i učestvovanje.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Ženske organizacije. Mama Keš ima opšte kri

terijume koje organizacije moraju da ispunjavaju da bi mogle da konkurišu. Više detalja možete naći na http://www.mamacash.org/page.php?id=785

Konkursna procedura i vremenski rok
Uslov: popuniti konkursnu prijavu sa detaljnim opisom projekta. Razmatranje predloga projekta traje oko 3 meseca.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

500 – 20.000 EUR

Trajanje projekta
1 dan – 1 godina

Ograničenja & posebni zahtevi
Vidi gornji tekst; Mama Keš ne podržava projekte čiji je cilj ostvarivanje prihoda, projekte za smanjenje siromaštva, grupe čiji su lideri muškarci.

Kontakt

Mama Cash

Stategic Grantmaking Department

P.O. Box 15686

1001 ND Amsterdam

The Netherlands

E-Mail: info@mamacash.nl

Fax: +31(0) 20 689 46 47

www.mamacash.nl


zp8497586rq

Demokratska praksa i održivi razvoj

Fond Braće Rokfeler
“Rockefeller Brothers Fund”
Demokratska praksa i održivi razvoj

Naziv programa

RBF Ključna mesta

Cilj programa/projekta

Demokratska praksa

CILJ: Poboljšati rad, odgovornost i transparentnost vlade putem sprovođenja sledećih strategija:

·         Podržati razvoj i sprovođenje unutrašnjih reformi u odabranim vladinim/državnim institucijama.

·         Pomoći vladinim zvaničnicima, parlamentarcima i novim liderima iz javnog sektora da steknu veštine neophodne za uspešno upravljanje.

CILJ: Jačanje grupa građana koji su aktivno uključeni u izgradnju demokratije putem sprovođenja sledećih strategija:

·         Pružanje podrške državnom obrazovanju i komunikacionim aktivnostima kojima se promoviše dublje razumevanje odgovornosti i koristi koje proističu iz stvaranja otvorenog društva, kao i osposobljavanje građana da učestvuju u demokratskim procesima.

·         Promovisanje građanskog angažovanja omladine, uključujući aktivnosti kojima se razvijaju liderske veštine i napore da nove ideje zažive u javnom životu i na svim društvenim nivoima.

·         Jačanje građanskog društva kao bitnog činioca robusne demokratske političke kulture.

Održivi razvoj

CILJ: Podržati napore na stvaranju i negovanju ekonomski, ekološki i socijalno održivih urbanih i ruralnih zajednica kroz procese koji će podrazumevati aktivno učešće raznih zainteresovanih strana/interesnih grupa i primenu sledećih strategija:

·         Podsticanje  stvaranja i sprovođenja eksperimentalnih urbanih, ruralnih i regionalnih planova koji podrazumevaju aktivno učešće javnosti.

·         Promovisanje inkluzivne saradnje kako bi se podstaklo racionalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa.

·         Pružanje podrške naporima koji se ulažu na integrisanju znanja, vr

get your ex back read more

ednosti i veština neophodnih za održivi razvoj u sistem formalnog obrazovanja i doživotno obrazovanje.

Oblast podrške

Vidi pod ‘’Cilj programa”

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Strana organizacija ili institucija koja konkuriše za sredstva Fonda mora da pruži dokaz RBF-u da, ukoliko bi bila registrovana u SAD, bila bi oslobođena plaćanja poreza ili da bi projekat za koji se traže sredstva u SAD bio okarakterisan kao obrazovni ili dobrotvorni.

Konkursna procedura i vremenski rok

Potrebno je prvo poslati pismo/zahtev za dodelu sredstava. Potencijalni kandidati ne treba da šalju kompletne predloge projekata pre nego što im Fond to zatraži. Zahtev mora biti napisan na engleskom jeziku i poželjno je da bude poslat u elektonskoj formi na:  grants@rbf.org ili “on line” na onlineapplication@rbf.org

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mada je Fond do sada davao donacije organizacijama i programima koji su bili od posebnog interesa, prosečni iznos sredstava koja se dodeljuju je 75.000 USD. Ova suma se obično isplaćuje u toku jedne godine a ne duže od tri.

Trajanje projekta

Od jedne do tri godine

Ograničenja i Posebni zahtevi

Preporučujemo kandidatima da dobro prouče uputstva i smernice i da pregledaju spisak donacija koje je Fond nedavno dodelio.

Kontakt

Haki Abazi, Program oficir za zapadni Balkan

437 Madison Avenue, 37th floor, New York, 10022-7001
Tel: 212-812-4200, Faks: 212-812-4299

E-mail: grants@rbf.org; onlineapplication@rbf.org

www.rbf.org

zp8497586rq

Dodela sredstava za zaštitu životne sredine

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Dodela sredstava za zaštitu životne sredine

Javni konkurs za  dodelu sredstava  fonda  za zaštitu životne sredine putem zajma

Predmet  konkursa

Predmet konkursa je dodela sredstava zajma za ulaganja u projekte kojima je svrha:

 • Podsticanje upravljanja otpadom i emisijama u cilju zaštite životne sredine;
 • Podsticanje postupanja sa otpadom i iskorištavanja vrednih svojstava otpada;
 • Podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije.

Sredstva su namenjena za ulaganja u opremu i uređaje koji služe ostvarivanju ciljeva konkursa.

Sredstva se ne mogu koristiti za druge namene.

Fond za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Fond) će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od  300.000.000,00 dinara.

Prenos sredstava korisnicima i otplata zajma obavlja se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond za razvoj)

Korisnici  sredstava

Korisnici sredstava su pravna lica i preduzetnici koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Konkurs je otvoren do raspodele sredstava iz tačke 1. Konkursa a najduže do 31.12.2009. godine.

ex gf goexback.com how to get your ex back
zp8497586rq

Program Omladina u akciji 2007-2013

Evropska Komisija, EU

Program Omladina u Learn more here akciji 2007-2013
“Youth in Action Programme 2007-2013”

Evropska Komisija, Evropski Parlament i zemlje članice Evropske Unije su se dogovorile da osnuju Program omladina u akciji, koji praktično sprovodi pravni okvir za podršku neformalnih obrazovnih aktivnosti za mlade ljude. Program će trajati od 2007 godine sve do kraja 2013 godine.

Cilj programa/projekta

Opšti ciljevi naznačeni u pravnoj osnovi programa Omladina u akciji su sledeći:

Promocija omladinskog aktivnog građanstva uopšte, a naročito evropskog građanstva;

Razvoj solidarnosti i promocija tolerancije između mladih, a posebno da bi se podstakla socijalna kohezija u Evropskoj Uniji;

Podsticanje uzajamnog razumevanja mladih iz različitih zemalja;

Doprinos razvoju kvalitetnih sistema podrške aktivnostima mladih i sposobnosti organizacija civilnog društva u oblasti rada sa mladima;

Promocija evropske saradnje u oblasti rada sa mladima

Program Omladina u Akciji je namenjen mladima starosti izmedu 13 i 30 godina koji imaju prebivalište na teritoriji  tzv.“Programskih zemalja“, ili, u zavisnosti od vrste akcije u jednoj od tzv. „Partnerskih zemalja“, kao i drugi akteri u oblasti rada sa mladima i neformalne edukacije. Glavna ciljna grupa programa su mladi ljudi između 15 i 28 godina starosti. Program je otvoren za sve mlade ljudi nezavisno od njihovog nivoa obrazovanja, socijalnog i kulturnog okruženja.

Oblast podrške

Videti u tekstu iznad

Geografska oblast

U sklopu programa Omladina u akciji, pojam “Partnerske zemlje” se odnosi na zemlje koje mogu biti uključene u program pod određenim uslovima, ali nisu “Programske zemlje”. “Susedske Partnerske zemlje” su zemlje koje učestvuju u procesu Stabilizacije i Pridruživanja Ruska Federacija, i zemlje koje učestvuju u Evropskoj politici susedstva. Zemlje koji su uključene u proces Stabilizacije i Pridru

Gradjansko društvo- Zapadni Balkan

Fondacija Čarls Stjuart Mot
“C.S. Mott Foundation”
Gradjansko društvo- Zapadni Balkan

Naziv programa

Gradjansko društvo– Zapadni Balkan

Cilj programa/projekta

Podsticati društva u Centralno istočnoj Evropi i Rusiji gde ljudi i zajednice poštuju prava jedni drugih i uspešno se angažuju u donošenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom, nacionalnom i/ili medjunarodnom nivou.

Oblast podrške

Razvoj neprofitnog sektora i filantropije; građansko angažovanje i učešće javnosti; tranziciona pravda

Geografska oblast

Bosna, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Kosovo

Ko može da konkuriše?

Nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Svi budući kandidati treba da se informišu o misiji, oblasti delovanja, geografskoj oblasti, i raspoloživosti fonda CSM-a pre nego što uspostave početni kontakt.

Procedura za dodelu sredstava obavlja se na tri načina:

·         Tražimo da organizacije sa kojima smo ostvarili kontakt dostave predloge projekata

·         Objavljujemo povremene pozive za predloge projekata (RFPs) koji se bave odredjenim problemima i oblastima

·         Primamo predloge projekata koji nisu posebno pozvani ali koji spadaju u naše programske prioritete i koji su u skladu sa našim upustvima.

S obzirom d

a su sredstva fonda ograničena, posebno preporučujemo pisma interesovanja za one ideje i projekte koji nisu dostavljeni po pozivu. Pisma treba da sadrže kratak opis projekta, potrebna sredstva i vremenski period za realizaciju projekta.

Razmatraće se predlozi za opštu podršku kao i predlozi posebnih projekata. Prihvataju se projekti koji traju jednu i više godina.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos je $50,000  za projekte koji traju preko 2 godine; maksimum nije definisan

Trajanje projekta

Minimalno dve godine

Ograničenja:

Za koje aktivnosti se ne dodeljuju sredstva:

 • Sredstva se ne dodeljuju pojedincima.
 • Sredstva se neće dodeljivati razvoju kapitala, istraživanju, ponavljanju projekta, i zadužbinama osim ukoliko ove aktivnosti nisu proizašle iz programa koji je finansiran od strane CSM Fondacije.
 • Sredstva se neće dodeljivati za aktivnosti koje se odnose na zagovarenje odredjene religije, religijske grupe ili veroispovesti. Medjutim, verske organizacije mogu podneti pisma interesovanja ako je projekat u skladu sa našim upustvom i ako opslužuje veliki broj stanovništva.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Office of Proposal Entry

(Kancelarija za primanje predloga projekta)

C.S. Mott Foundation

Mott Foundation Building

503 S. Saginaw St., Suite 1200

Flint, MI 48502-1851

U.S.A.

zp8497586rq

Dotacija NVO

AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
Dotacija NVO

Javni poziv za dodelu dotacija nevladinim organizacijama za realizaciju projekata namenjenih podsticanju, promovisanju i unapređenju energetske efikasnosti i širem korišćenju obnovljivih izvora energije u Srbiji

U skladu sa delokrugom rada i ciljevima Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije, u obzir će se uzimati predlozi projekata koji:

 1. doprinose unapređenju energetske efikasnosti u oblasti komunalne energetike, zgradarstva, industrije, obuke i obrazovanja u oblasti energetske efikasnosti;
 2. podstiču šire korišćenje obnovljivih izvora energije;
 3. podstiču primenu mera energetske efikasnosti, doprinoseći, istovremeno, povećanju konkurentnosti srpske privrede, stvaranju uslova za otvaranje novih radnih mesta, ravnomernom regionalnom razvoju i održivom razvoju Republike Srbije;
 4. doprinose boljoj informisanosti javnosti
  http://goexback.com/ How to win back your ex

  i širenju svesti o značaju energetske efikasnosti;

 5. podstiču veći uticaj stručne javnosti na unapređenje energetske efikasnosti kroz razmenu iskustava domaćih i stranih stručnjaka i institucija;
 6. promovišu mere energetske efikasnosti i racionalnog korišćenja energije i energenata;
 7. doprinose razvoju i jačanju organizacija i institucija, uključenih u obezbeđivanje podrške za unapređenje energetske efikasnosti.

Podnosioci prijava mogu biti nevladine organizacije neprofitnog karaktera, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje ispunjavaju uslove definisane Uputstvom za podnošenje prijava. Iskustvo u radu na projektima iz oblasti energetske efikasnosti može biti prednost, ali ne i neophodan uslov za prijavu.

Maksimalni iznos dotacije po jednom korisniku je 700.000 dinara, uz obavezno sopstveno učešće od najmanje 20% vrednosti projekta.

Rok za podnošenje prijave: 06.04.2009. godine, do 16 časova.

zp8497586rq

PROGRESS ; Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice

Evropska komisija
PROGRESS – Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice.

Evropska komisija – Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti

Cilj programa/projekta

Da omogući Evropskoj zajednici da obavi zadatke i izvrši ovlašćenja dodeljena joj Osnivačkim ugovorima, a u delokrugu nadležnosti u domenu zapošljavanja i socijalnih pitanja. Osnovni cilj Programa je pružanje finansijske pomoći za ostvarenje ciljeva Socijalne agende 2005-2010, ključnog dokumenta EU u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, kojim je Unija utvrdila za svoj opšti strateški cilj povećanje broja i kvaliteta radnih mesta i jednakih mogućnosti za sve kategorije društva.

Oblast podrške

Zapošljavanje, uslovi rada, socijalna zaštita i socijalna inkluzija, borba protiv diskriminacije i rodna ravnopravnost.

Geografska oblast

Države članice Evropske unije, države kandidati i potencijalni kandidati, kao i države članice EEA i EFTA.

Ko može da konkuriše

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera (tenders) ili konkursa (call for proposals), mogu konkurisati: državne institucije, institucije pokrajinske autonomije i lokalne samouprave, nevladine organizacije, sindikati, udruženja poslodavaca, obrazovne i naučno-istraživačke institucije, eksperti-pojedinci, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave je potrebno poslati elektronskim putem i redovnom poštom, zajedno sa nizom pratećih formulara i finansijskih potvrda, uglavnom u roku od 2 meseca od objavljivanja tendera, odnosno konkursa.

Minimalni – maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju uglavnom se kreću od 350-500 hiljada evra.

Trajanje projekta

Projekti uglavnom traju od 12 do 24 meseca.

Ograničenja

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera ili konkursa, učešće subjekata iz Republike Srbije jeste/nije d

ozvoljeno. Takođe, prikupljanje podataka za izradu studija i izveštaja uglavnom obuhvata samo teritoriju EU, a ponekad sve zemlje učesnice u PROGRESS-u.

Posebni zahtevi

Od podnosilaca prijava, pravnih lica, ponekad se zahteva da im visina fluktuacije sredstava na računu u protekloj finansijskoj godini bude ekvivalentna vrednosti projekta. Pored toga, Evropska komisija finansira maksimalno do 80 odsto vrednosti projekta, dok podnosilac prijave mora da podnese dokaze o obezbeđenom sufinansiranju u visini od 20 odsto projekta.

Kontakt

–          Zapošljavanje (Employment): Miona Popović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, mionap@merr.sr.gov.yu (zamenik člana Komiteta za sprovođenje programa PROGRESS u ime Republike Srbije);

–          Uslovi rada (Working Conditions): Jelena Miljković, Ministarstvo rada i socijalne politike, jelena.miljkovic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Socijalna zaštita i socijalna inkluzija (Social Protection and Social Inclusion): Biserka Terzić, Ministarstvo rada i socijalne politike,biserka.terzic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Borba protiv diskriminacije (Non-discrimination and Diversity): Ivana Banković, Ministarstvo rada i socijalne politike,ivana.bankovic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Rodna ravnopravnost (Gender Equality): Ana Milčanović, Ministarstvo rada i socijalne politike, ana.milcanovic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Član Komiteta za sprovođenje programa PROGRESS u ime Republike Srbije: Ivan Sekulović, Ministarstvo rada i socijalne politike,isekulovic@minrzs.sr.gov.yu.

zp8497586rq

Start-up i krediti bez hipoteke

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA, FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MSPP
Start-up i krediti bez hipoteke

Konkurs za početnike bez hipoteke

Konkurs START-UP krediti za preduzetnike i pravna lica

Ovaj program sprovodi Fond za razvoj Republike Srbije u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj MSPP.

OSNOVNI CILJEVI

Aktivnost Fonda za razvoj Republike Srbije, po ovom programu u 2009. godini biće usmerena na dugoročno kreditiranje preduzetnika i pravnih lica.

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaće preduzetnici i pravna lica na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne registre od 1. juna 2008.godine i kasnije.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo komitent koji nikad ranije nije bio vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Zainteresovana lica koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje, osnivanjem radnje za obavljanje zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, kao i novoosnovana pravna lica, mogu biti korisnici ovih sredstava.

Krediti Fonda se ne mogu koristiti za:

 • programe primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • kreditiranje infrastrukture;
 • kreditiranje trgovine;
 • kreditiranje kupovine putničkih  vozila;
 • kreditiranje organizovanja igara na sreću i lutrija.

Potencijalni korisnici sredstava, zahteve podnose Fondu ili najbližoj ekspozituri Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Agencija sukcesivno dostavlja Fondu objedinjene zahteve. Fond vrši ocenu i obradu zahteva i predlaže Upravnom odboru Fonda odgovarajuće odluke. Agencija vrši namensku kontrolu kredita, nakon isteka perioda počeka otplate kredita.

Kriterijum za odobravanje kredita je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika.

Izmirenjem dospelih obaveza (najmanje dva anuiteta) preduzetnici i pravna lica stiču pravo, odnosno imaju prednost na korišćenje sredstava Fonda u skladu sa Programom Fonda.

KREDITIRANJE PREDUZETNIKA

Prednost u korišćenju kredita za preduzetnike imaju lica do 25 godina starosti koja su prošla obuku po programima:

– podržanih od strane Vlade (programi obuke preko Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Nacionalne službe zapošljavanja i drugih programa Vlade);

– omladinskog preduzetništva, organizovanu od strane BIP (Business inovation program) koji sprovodi Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Republička agencija za MSPP.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

u iznosu  od 500.000,00 dinara do 1.300.000,00 dinara;

kamatnom stopom 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima. Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita.

rokom otplate od 3-5 godina, sa periodom počeka do dvanaest meseci.

Instrumenti obezbeđenja kredita su:

 • ručna zaloga na opremi, (pojedinačna vrednost opreme ne može biti ispod 250.000,00 dinara) ;
 • menice potpisane od strane dva kreditno sposobna žiranta za kredite od 500.000,00 dinara;
 • ugovorno jemstvo, ili pristupanje dugu od strane pravnog lica ili preduzetničke radnje, sa instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga;
 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica) čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uve
  how to get your ex girlfriend back more…

  ćanog za pripadajuću kamatu.

Kao instrument obezbeđenja kredita uzima se jedan od instrumenata obezbeđenja naveden u prethodnom stavu, po izboru korisnika kredita, kao i sopstvene  menice korisnika kredita.

U slučaju prevremene otplate kredita, korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga, po srednjem kursu NBS koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita.

KREDITIRANJE PRAVNIH LICA

Prednost u odobrenju kredita imaju korisnici (osnivači pravnih lica), do 40 godina starosti.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

–           u iznosu od 500.000,00 do 2.500.000,00 dinara;

kamatnom stopom 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima. Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračuvanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita.

–           rok otplate od 3-5 godina, sa periodom počeka do dvanaest meseci.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:

 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica), čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću  kamatu,
 • ugovorno jemstvo ili pristupanje dugu od strane  pravnog lica, sa instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca  duga.
 • ručna zaloga na opremi, (pojedinačna vrednost opreme ne može biti ispod 250.000,00 dinara) do visine kredita u iznosu od 1.300.000,00 dinara.

Kao instrument obezbeđenja kredita uzima se jedan od instrumenata obezbeđenja naveden u prethodnom stavu, po izboru korisnika kredita, kao i sopstvene menice korisnika kredita.

U slučaju prevremene otplate kredita, korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga, po srednjem kursu NBS koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita.

REALIZACIJA SREDSTAVA

Postupak odobravanja kredita sprovodiće se u skladu sa uputstvima koje će Fond  doneti za  sprovođenje ovog programa.

Korisnici kredita, čiji je zahtev usvojio Upravni odbor Fonda u obavezi su da zaključe ugovore o kreditu, u roku do 60 dana od donošenja odluke.

IZNOS SREDSTAVA I PLANIRANA MESEČNA DINAMIKA KORIŠĆENJA SREDSTAVA

U 2009.godini, za ove namene, opredeljena su sredstva u iznosu 3.100.000.000,00 dinara.

Odobravanje kredita vršiće se u skladu sa Zakonom o Fondu, Statutom Fonda i programom.

Planirana dinamika povlačenja sredstava je 775.000.000,00 dinara po svakom kvartalu.

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA

Izveštaj o realizaciji ovog programa Fond će, šestomesečno, dostavljati, Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja će izveštaj o realizaciji ovog programa, šestomesečno,  dostavljati Vladi.

KONTAKT

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja poziva zainteresovana lica koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje, osnivanjem radnje za obavljanje zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, kao i novoosnovana pravna lica, da zahteve za kredit podnose Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva preko Regionalnih agencija/centara, odnosno kancelarija Republičke agencije za MSPP ili Fondu za razvoj Republike Srbije, kako bi zajedno realizovali Vašu ideju i pokrenuli privredni razvoj zemlje.

zp8497586rq

Dečiji fond Ujedinjenih nacija

UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija

Naziv programa

UNICEF realizuje petogodišnji Akcioni plan programa za Srbiju (CPAP, 2005-2009) i podržava Vladu, ministarstva, Skupštinu, civilno društvo i lokalne zajednice. Cilj je da se obezbedi da deca, posebno ona koja žive u siromaštvu i koja su isključena, mogu da uživaju i ostvare svoja prava. UNICEF-ov program za Srbiju se sastoji iz četri programa:

1)    Reforma socijalne politike za decu

2)    Podrška institucijama

3)    Mobilisanje zajednice

4)    Partnerstvo za prava deteta

Cilj programa/projekta

Program reforme socijalne politike za decu teži da podrži stvaranje zakonskih propisa i okvira državne socijalne politike za decu u skladu sa EU i međunarodnim standardima. UNICEF podržava vladu u reformskim procesima, donošenju ili izmenama zakona, smernica i strategija u različitim oblastima poput reforme ustanova za smeštaj dece bez roditeljskog staranja, podrške hraniteljstvu, deinstitucionalizaciji, oblasti maloletničke delinkvencije, zlostavljanja i zapostavljanja dece, kao i sektora za zdravlje i obrazovanje.

Program podrške institucijama sistema ima za cilj da ojača pristup kvalitetnim socijalnim službama posebno siromašnoj i odbačenoj deci u lokalnoj zajednici. Fokus je na 1) podršci modelima kućne posete u vidu promovisanja ranog razvoja deteta 2) poboljšanju ravnopravnog pristupa kvalitetnom obrazovanju, posebno za romsku decu, 3) jačanju inkluzivnog obrazovanja dece sa posebnim potrebama, 4) promovisanju okruženja podsticajnih za dečiji razvoj kroz program „Škola bez nasilja” i 5) jačanju nacionalnog odgovora na HIV/sidu kroz zdravstveno obrazovanje baziranom na životnim veštinama i zdravstvene usluge za mlade usmerene na najugroženije i one mlade ljude koji praktikuju rizična ponašanja.

Program mobilisanja zajednice ima za cilj da obezbedi da deca, njihove porodice i zajednice imaju svest i da mogu da učestvuju u donošenju odluka i u procesima koji utiču na njihove živote. Pruža se podrška za decentralizaciju Nacionalnog akcionog plana za decu, to jest za razvoj i realizaciju Lokalnih planova akcije za decu (LPA) u odabranim opštinama, koje ne samo da mobilišu celu zajednicu na promociji i zaštiti dečijih prava i identifikaciji marginalizovane

i nevidljive dece, već imaju ulogu katalizatora za povećanje učešća građana. Proces LPA fasilitira realizaciju brojnih međusektorskih aktivnosti koje poboljšavaju praksu u domenu brige o deci; smanjuju nasilje, zlostavljanje i zapuštanje dece; i promovišu zdrave stilove života. Kroz LPA proces, celokupna zajednica, porodica i deca se osposobljavaju za učešće u donošenju odluka koje su od važnosti za njih.

Program partnerstva za prava deteta se fokusira na promociju kulture dečijih prava i na razvijanje okruženja za lokalno prikupljanje sredstava i partnerstvo sa privatnim sektorom. Ovo podrazumeva jačanje pozitivnih društvenih i kulturnih normi i opštih vrednosti koje su povezane sa ekskluzijom i promocijom međuetničkih odnosa.

Oblast podrške:

Zdravstvo, obrazovanje, zaštita dece, javno zastupanje i partnerstva za dečija prava.

Geografska oblast:

Srbija

Ko može da konkuriše

UNICEF nije klasičan donator. UNICEF obezbeđuje razvojnu podršku Vladi, ministarstvima, civilnom društvu i zajednicama u njihovim naporima da osiguraju da deca, a posebno ona koja žive u siromaštvu i isključena su, uživaju i sprovode svoja prava.

Konkursna procedura i vremenski rok

UNICEF-ova podrška je bazirana na Akcionom planu za zemlju potpisanom sa Vladom Republike Srbije. U skladu sa tematskim okvirom definisanim godisnjim akcionim planom, podrška se obezbedjuje putem ekspertske i tehničke pomoći, kao i kroz programe i projekte koji podržavaju odredjene aktivnosti u zemlji.

Minimalni – maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta:

UNICEF realizuje petogodišnji Akcioni plan za zemlju za 2005-2009.god.

Ograničenja:

Samo aktivnosti koje se odnose na petogodišnji Akcioni plan (CPAP) biće razmatrane za podršku.

Posebni zahtevi:

/

Kontakt:

G-đa Maria Luisa Fornara, zamenica direktorke

E-mail: mfornara@unicef.org

G-đa Jadranka Milanovic, referent za komunikacije

E-mail: jmilanovic@unicef.org

UNICEF Beograd, Svetozara Markovica 58, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/ 3602 100

Web: www.unicef.org/serbia

zp8497586rq