Arhiva ‘Konkursi’

Asistent za rad sa romskom decom

MINISTARSTVO PROSVETE
Asistent za rad sa romskom decom

Konkurs za podnošenje prijava osnovnih škola s teritorije Republike Srbije, kojima je neophodna pomoć asistenta u nastavi u radu s učenicima romske nacionalnosti, radi poboljšanja njihovog opšteg obrazovnog nivoa

Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji, na ovaj način daju podršku nastavku aktivnosti u okviru projekta ''Romski asistent u nastavi'', međunarodnom projektu Dekada inkluzije Roma, Strategiji za unapređivanje položaja Roma i Jedinstvenom akcionom planu za unapređivanje obrazovanja Roma.

Pored davanja podrške za nastavak započetih aktivnosti, istovremeno se podržava i stvaranje uslova koji obezbeđuju jednaku dostupnost kvalitetnog obrazovanja za sve, posebno za onu decu i mlade koji su zbog svog etničkog porekla, socijalne deprivacije i sličnog, marginalizovana, disk

riminisana ili segregisana.

Cilj konkursa je da se identifikuju i podrže škole koje razvijaju obrazovnu praksu u skladu sa vrednostima inkluzivnog obrazovanja, kroz

• povećanje obuhvata učenika romske nacionalnosti

• obezbeđivanje kvalitetnog uključenja učenika romske nacionalnosti u obrazovni proces

• unošenje novina u relevantna dokumenta škole (na primer, Razvojni plan škole, Godišnji program rada ili sl.)

• stvaranje prijateljske, obrazovne sredine za svu decu

• razvijanje tolerancije među romskom i neromskom populacijom

• motivisanje učenika romske nacionalnosti za nastavak školovanja

• razvijanje saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom

• ugradnju novih kriterijuma i indikatora analizom primera pozitivne prakse

Osnovne škole koje konkurišu trebalo bi da pored opštih podataka dostave i popunjen prijavni formular, koji se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu prijava je 05. 06. 2009. godine

zp8497586rq

Konkurs za unapređenje programa javnih glasila

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
Konkurs za unapređenje programa javnih glasila

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 3.000.000 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.

Predmet konkursa je finansiranje  projekata:

1. prevođenje  televizijskih emisija sa jezika nacionalnih manjina na srpski jezik i obrnuto,

2. višejezičkih i multimedijalnih internet prezentacija.

Cilj konkursa je:

– praćenje informativnih emisija proizvedenih na jezicima koji su u javnoj upotrebi u AP Vojvodini,

– razvoj višejezičnosti i afirmacija multikulturalnosti preko interneta.

Kriterijumi pri izboru programa su: kvalitet, aktuelnost profesionalnog i edukativnog  pristupa, značaj proj

ekta za razvoj profesionalnih standarda javnog informisanja, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika

Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila čije se sedište nalazi u AP Vojvodini.

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači, pravna i fizička lica, izdavači lokalnih, regionalnih i pokrajinskih novina i osnivači, pravna i fizička lica koja imaju dozvolu RRA za emitovanje televizijskog i radijskog programa na lokalnom, regionalnom i pokrajinskom nivou, audio i video produkcije koje imaju potpisane ugovore o emitovanju sa emiterima koji imaju dozvolu RRA i fizička i pravna lica koja informišu javnost preko internet prezentacija.

Rok: 22.06.2009.

zp8497586rq

Konkurs za obuku

MINISTARSTVO PROSVETE
Konkurs za obuku

Konkurs za podnošenje prijava kandidata s teritorije Republike Srbije, zainteresovanih za obuku za radno mesto ''Asistent u nastavi'', koje se odnosi na podršku u obrazovanju učenika romske nacionalnosti u osnovnoj školi

Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji, na ovaj način daju podršku nastavku aktivnosti u okviru projekta ''Romski asistent u nastavi'', međunarodnom projektu Dekada inkluzije Roma, Strategiji za unapređivanje položaja Roma i Jedinstvenom akcionom planu za unapređivanje obrazovanja Roma.

Kandidati koji konkurišu trebalo bi da ispunjavaju sledeće uslove:

• da imaju najmanje srednju stručnu spremu, bilo kog profila (a poželjno bi bilo da imaju višu ili visoku spremu, učiteljskog ili vaspitačkog smera)

• da poznaju romski jezik (bilo koji dijalekat)

• da imaju iskustva u radu s romskom decom

• da nisu stariji od 50 godina

Prilikom odabira kandidata prednost će imati oni koji pripadaju sledećim školskim upravama:

• Zaječar- okruzi: Zaječarski i Borski

• Čača

k- okrug: Moravički

• Beograd- područje Grada Beograda

• Užice- okrug: Zlatiborski

• Požarevac- okruzi: Braničevski i Podunavski

• Kruševac- okrug: Rasinski

• Novi Pazar

• Jagodina- okrug: Pomoravski

Od kandidata za obuku za radno mesto ''Asistent u nastavi'' se očekuje da ima smisla da podstiče

• različite vidove saradnje učenika, nastavnika i lokalne zajednice

• upis romske dece u predškolske i školske institucije

• savlađivanje nastavnog gradiva kod romskih učenika

• toleranciju među romskom i neromskom populacijom

• nastavak školovanja učenika romske nacionalnosti

Pored opštih podataka o pojedincu koji konkuriše, prijava treba da sadrži:

• opis ranijih angažmana i aktivnosti vezanih za obrazovanje Roma u kojima je kandidat učestvovao (pogledati prijavni formular u prilogu)

Od dokumentacije je potrebno priložiti:

• prijavni formular

• fotokopiju diplome o stručnoj spremi

• fotokopiju sertifikata o završenom kursu/obuci kandidata, a koji se odnosio na rad s romskom decom ili unapređenje romske zajednice

Rok za dostavu prijava kandidata

26. 06. 2009. godine

zp8497586rq

Prekogranicna saradnja Srbija-Rumunija

EVROPSKA UNIJA
Konkurs – Prekogranicna saradnja Srbija-Rumunija

Evropska unija je izdvojila 10,4 miliona evra bespovratnih sredstava za finansiranje projekata prekogranične saradnje između Republike Srbije i Rumunije

30. april 2009. godine

Ministartvo finansija Republike Srbije i Ministarstvo regionalnog razvoja i stanovanja Rumunije objavili su prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa prekogranične sardnje Rumunija-Srbija IPA 2007-2013 finansiranog iz Instrumenta za predpristupnu pomoć Evropske unije (IPA) za 2007/2008. godinu. Program sufinansirajue zemlje učesnice pokazujući time posvećenost ostvarivanju ciljeva prekogranične saradnje, kao i spremnost i odlučnost u preuzimanju obaveza koje proizilaze iz Programa.

Cilj Programa je dostizanje uravnoteženog i održivog društveno-ekonomskog razvoja u pograničnim oblastima Republike Srbije i Rumunije kroz povećanje sveukupne konkurentnosti regionalne privrede i unapređenje kvaliteta životnog standarda građana.

Programom su definisana tri oblasti intervencije: ekonomski i društveni razvoj, zaštita životne sredine i reagovanje u vanrednim situacijama, akcije «ljudi-ljudima».

Ukupan iznos raspoloživih EU sredstava za ovaj poziv iznosi 10.419.132 evra, a vrednost pojedinačnih donacija kreće se u rasponu od 30.000 evra do 1.000.000 evra, u zavisnosti od prirode projekta. Visina donacije ne sme prelaziti 85% od ukupnih vrednosti projekta, ostali troškovi padaju na teret korisnika donacije. Maksimalna vreme za realizaciju projektnih aktivnosti u slučaju većih infrastrukturnih projekata iznosi 24 meseca. Predloge projekata mogu podnositi sva pravna, neprofitna lica koja su registrovana na teritoriji koja je obuhvaćena Programom (Severnobanatski, Srednjebanatski, Južnobanatski, Braničevski i Borski upravni okrug na teritoriji Republike Srbije i županije Timiš, Karaš-Severin i Mehedinci na teritoriji Rumunije).

G-đa Lazarević je posebno istakla da su IPA programi prekogranične saradnje odlična priprema za sve relevantne subjkete na terirtoriji Republike Srbije za buduće programe koji će se sprovoditi po pravilima i procedurama strukturnih fondova.

Sve informacije o uslovima učestvovanja na konkursu kao i prijavna dokumentacija mogu se naći na internet adresama: www.romania-serbia.net i www.evropa.gov.rs.

Konkurs je otvoren do 29. jula 2009. godine.

zp8497586rq

Program za lokalne inicijative (LIP)

Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA)
“Canadian International Development Agency (CIDA)”
Program za lokalne inicijative (LIP)Cilj programa/projekta

CIDA program za lokalne inicijative pomaže organizacijama građanskog društva u Srbiji i Crnoj Gori da jačaju kako bi mogle da sarađuju i vrše uticaj na vladina tela i druge zainteresovane strane.

Oblast podrške

CIDA LIP podržava organizacije građanskog društva da razvijaju i primenjuju:
politike i strukture odgovornosti; strategije održivog razvoja i javnog zastupanja i mehanizme efikasnog planiranja, monitoring (nadgledanja) i izveštavanja.

Od projekata koje je CIDA LIP spremna da podrži očekuje se da odgovaraju
potrebama korisnika kroz efikasno i uspešno sprovođenje održivih projekata u oblasti obrazovanja, zdravstva i vladavine prava.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše

Organizacije građanskog društva (uključujući neprofitne i nepartijske lokalne nevladine organizacije i organizacije u okviru lokalnih zajednica) u Srbiji i Crnoj Gori.  U izuzetnim slučajevima program može dodeliti sredstva multilateralnim organizacijama koje rade na lokalnom nivou i za projekte koji se sprovode u saradnji sa lokalnim partnerom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi projekata podnose se na engleskom jeziku i u elektronskoj formi koordinatoru CIDA SCG LIP programa i u propisanom formatu. Predlozi projekata se razmatraju u regularnim vremenskim razmacima a trenutno procedura odlučivanja o dodeli sredstava projektima koji su dobro dokumentovani traje oko mesec dana.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos sredstava koja se dodeljuju u okviru Programa za lokalne inicijative iznosi 10.000 kanadskih dolara a maksimalni 100.000. Većini projekata za koje je do sada konkurisano dodeljena su sredstva znatno manja od maksimalnog iznosa.

Trajanje projekta

Uobičajeno trajanje projekata podržanih od strane CID

A LIP programa je do jedne godine, ali će se razmatrati i projekti koji duže traju.

Ograničenja

Za koje aktivnosti se ne dodeljuju sredstva:

1. Razmene, studijska putovanja, obuka na međunarodnom nivou, studije izvodljivosti

2. Angažovanje međunarodnih eksperata

3. Učestvovanje u aktivnostima van teritorije Srbije.

Posebni zahtevi

Svi projekti moraju da budu ostvareni u okviru dodeljenih sredstava i u potpunosti ostvarivi. Sredstva iz LIP programa mogu se koristiti za sufinasiranje sa drugim donatorima ako su budžetski okviri jasno razgraničeni, pod uslovom da se dodeljena sredstva isključivo koriste u svrhe za koje su namenjena. Odobreni projekti treba da budu jedinstveni i sredstva njima dodeljena ne smeju da se raspoređuju na druge projekte ili projekte koje kanadska vlada već finansira. Materijali i opremaneophodna za realizaciju projekta treba da budu obezbeđeni iz lokalnih izvora, ukoliko je to moguće.

Dozvoljeno je korišćenje dodeljenih sredstava za pokrivanje administrativnih troškova u vezi sa određenim projektom, ali taj iznos ne sme da bude veći od 15% od ukupnog budžeta i mora da bude temeljno obrazložen.

Partnerske organizacije treba da učestvuju u obezbeđivanju sredstava za potrebe projekta (najmanje 10% od ukupnog budžeta). Njihov doprinos treba da bude naveden u budžetu po stavkama i može biti novčani ili u nekom drugom vidu (obezbeđivanje kancelarijskog prostora, radna snaga itd.) Sredstva dobijena od CIDA LIP programa ne smeju se tretirati kao sredstva same organizacije kako bi se dobila sredstva i od neke druge grupe ili donatora.

Sve organizacije treba da dokažu da su u stanju da uspešno upravljaju sredstvima dobijenim od CIDA LIP i to u predviđenim vremenskim okvirima.

Odredbe kanadskog zakona o proceni zaštite životne sredine(CEAA) važeće su za sve CIDA LIP projekte. Svi predlozi biće analizirani u skladu sa CEAA smernicama.

Kontakt

Kanadska ambasada

Jasmina Beba – Kuka

Tel : 011-306-3071

E-mail: cida_scg_lip@canada.com

zp8497586rq

Omladinski fond

Forum Sid – Centar za rad sa mladima i ONO (Omladinska nevladina organizacija)
Omladinski fond


Cilj programa/projekta

Omladinski Fond je program koji obezbeđuje finansijska sredstva za projekte koje sprovode mladi. Glavna ideja ovog programa je da se pruži finansijska pomoć programima koje vode mladi, da se obrazuju članovi upravnog odbora u smislu sticanja znanja i veština potrebnih da bi se sproveo program donacija, i da se obezbedi podrška projektima u toku realizacije. Ovaj program je zasnovan na volonterskom radu svih uključenih. Ciljevi Omladinskog programa su:

· Podrška ličnom razvoju mladih ljudi.

· Obuka i suvodjstvo članova upravnog odbora da bi se razvilo njihovo samopouzdanje i kompetentnost kao tima koji bi prezentovao donacije u javnosti, procenjivao aplikacije, bio odgovoran za finansije, obavljao monitoring i evaluaciju programa.

· Omogućiti mladim ljudima da prepoznaju potrebe u zajednici i ispune ih kroz stvaranje, realizaciju i evaluaciju malih projekata.

· Povećana vidljivost i profil kapaciteta mladih ljudi, znanja i veština u okviru zajednice i društvene svesti, podrškom u realizaciji projekata.

Oblast podrške

Mi podržavamo projekte koje vode mladi ljudi a bave se pitanjima mladih – bavljenjem ili rešavanjem pitanja direktno ili indirektno. Podržani projekti moraju biti vidljivi u zajednici.

Geografska oblast

capture his heart and make him love you forever read more

Novi Sad i Subotica

Ko može da konkuriše

Neformalne grupe mladih ljudi starosne dobi između 15 i 25 godina, koje čine najmanje 3 osobe u grupi.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursni postupak je otvoren jednom godišnje, datum nije fiksiran.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

100 – 500 evra

Trajanje projekta

Podržani projekti moraju da traju između 2 i 6 meseci.

Ograničenja

Mi ne podržavamo studijska putovanja i stipendije; plate i honorare; kupovinu tehničke opreme koja ostaje grupi; projekte na ime organizacije ili institucije; projekte koji promovišu konzumiranje alkohola i droge, kao i bilo koji vid diskriminacije; projekte koju su već počeli sa radom ili su već sufinansirani.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Novi Sad:

E-mail: omladinskifond@neobee.net

Web: www.omladinskifondns.com

Isidora Isakov

E-mail: isidora.isakov@forumsyd.org

Jelena Popovic

E-mail: jelena.popovic.ns@gmail.com

Subotica:

Nina Mamuzic

E-mail: nina.mamuzic@forumsyd.org

zp8497586rq

Balkanski fond za kulturne inicijative

Evropska fondacija za kulturu
“European Cultural Foundation”
Balkanski fond za kulturne inicijative

Naziv programa

Balkanski fond za kulturne inicijative

Cilj programa/projekta

Sredstva se dodeljuju nezavisnim kulturnim projektima u regionu Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, SCG i Kosovo) i to je suštinski zadatak ECF-a. U proširenoj Evropskoj uniji, u kojoj postoji manjak fondova za međugranične projekte, mi verujemo da je pružanje podrške  malim  i srednjim kulturnim organizacijama od velike važnosti za uspostavljanje saradnje i podsticanje kulturne dimenzije Evrope, koja je puna različitosti.

Oblast podrške

Naše trenutne oblasti interesovanja su: interkulturalna kompetencija i saradnja  između zemalja; pojačano prisustvo u umetnosti i medijima; strategije za rušenje kulturne izolacije; kulturna dimenzija proširivanja EU; strategije za menjanje kulturne infrastrukture; kreativna reakcija na trenutna politička pitanja; razvijanje zajedničkog javnog i kulturnog prostora u Evropi.

Geografska oblast

Srbija i region Balkana

Ko može da konkuriše

Nezavisne kulturne organizacije (NVO) iz Albanije, B i H, Hrvatske, Makedonije, SCG i Kosova mogu da konkurišu pojedinačno ili u partnerstvu sa nekom drugom organizacijom. U svakom projektu treba da učestvuje bar jedna od navedenih zemalja.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave će biti uzete u obzir samo ako su podnete u elektronskoj formi (on-line) na web strani http://www.eurocult.org/application-forms/ . Prijave poslate poštom, kao dodatak e-mejlu, ili u bilo kojoj drugoj formi neće biti uzete u razmatranje. Kada pošaljete prijavu elektronskim putem, dobićete automatski odgovor da je prijava primljena. Kada se završi spoljna procena predloga projekata, Odeljenje za dodelu fondova će kontaktirati sa vama, obično 8 do 10 nedelja po isteku roka za prijavljivanje.

Prvi rok za prijavljivanje na konkurs je 1.7.2006. Posle jula rokovi će biti usklađivani sa ECF programom za dodelu sredstava (npr. 15.9.2006, 20.3.2007. itd.).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi variraju od 5.000 do 30.000 evra. Prosečni iznos sredstava po projektu je između 10.000 i 15.000 evra. ECF ne pokriva više od 80% ukupnog budžeta za projekat.

Trajanje projekta

Nije određeno

Ograničenja

Ne podržavamo: aktivnosti usmerene samo na akademski sektor ili koje predstavljaju tradicionalne pristupe istraživanju i obrazovanju (npr. školske ili fakultetske razmene, stipendiranje, istraživačke ili obrazovne programe koji su kreirani u tradicionalnim institucijama); konvencionalne pristupe u nastavi umetnosti ili terapiji umetnošću; dodelu nagrada, takmičenja; folklorne manifestacije i projekte

ex gf exbacksms.com How to win back your ex

usmerene na očuvanje evropskog nasleđa; akcije koje može da finasira stručna javnost ili privatni umetnički fondovi (npr. troškovi jednokratnog izvođenja nekog dela ili izložbe umetničkog rada, troškove izvođenja istog dela na raznim mestima ili operativne troškove u okviru redovnih aktivnosti organizacije); pojedinačna književna dela, prevode ili tekuće troškove serijskog objavljivanja publikacija ili kulturnih prikaza (međutim, publikacije kojima se dokumentuje zajednički projekat mogu da budu uključene u budžet za koji se traže sredstva); inicijative čisto turističkog karaktera; projekte čija realizacija zavisi isključivo od naših sredstava; organizacije koje žele da realizuju projekat bez jakih partnera. Napominjemo da sredstva dodeljujemo za održavanje festivala samo pod izuzetnim okolnostima, u slučajevima kad se sadržaj festivala uklapa u trenutnu sferu interesovanja ECF-a.

Prednost će imati stručne organizacije koje rade na savremenim projektima u sektoru kulture. Ne podržavamo komercijalne organizacije, državne institucije, amaterske organizacije, organizacije fokusirane prvenstveno na obrazovanje, religiju ili kulturno nasleđe, ili projekte koje su organizovala studentska tela. Na konkurs se ne mogu prijaviti pojedinci, ni osobe koje traže stipendiju ili pokrivanje troškova boravka.

ECF raspolaže sa dva fonda za mobilnost iz kojih se pomažu pojedinci-profesionalci iz kulturnog sektora: KORAK dalje i Fond Roberto Cimeta. Za dodatne informacije u vezi sa prijavljivanjem na konkurs posetite naš vebsajt.

Posebni zahtevi

Ne postoji poseban uslov u pogledu broja zemalja koje treba da budu zastupljene. Za nas je bitno da vidimo da postoji stvarna međugranična saradnja u svim fazama realizacije projekta – planiranju, razvijanju i implementaciji. Ne zanimaju nas površni konzorcijumi koji se prave samo radi prikupljanja sredstava. Regionalni i mali projekti imaju istu važnost kao i veliki panevropski projekti saradnje. Međutim, uglavnom ne dodeljujemo sredstva  za lokalne ili bilateralne projekte koji mogu biti finasirani iz domaćih ili regionalnih fondova.

Pored očiglednog značaja za oblasti koje su u našoj sferi interesovanja, predlozi projekata treba da imaju i sledeće karakteristike: originalnost, visoke profesionalne standarde, čvrsta zajednički dogovorena partnerstva, da mogu da ostvare uticaj (ne samo u stručnim ili tradicionalnim krugovima), održivost, eksperimentisanje, dostupne i prenosive praktične rezultate, evropski značaj, jasnu i preciznu argumentaciju, jaku komunikacijsku strategiju, izbalansiran budžet i sredstva iz raznih izvora.

Kontakt

Evropska fondacija za kulturu – European Cultural Foundation

Isabelle Schwarz, Cultural Policy Development Manager

Tel:+31-20-573-38-68

Fax: +31-20-675-22-31

E-mail: ischwarz@eurocult.org

Web: www.eurocult.org

zp8497586rq

Program za krizne situacije i ekonomsku sigurnost u Srbiji

Development Alternatives, Inc.
Program za krizne situacije i ekonomsku sigurnost u Srbiji

Development Alternatives, Inc.

(u saradnji sa CHF International i Booz Allen Hamilton) – USAID partner u Srbiji

Naziv programa

Program za krizne situacije i ekonomsku sigurnost u Srbiji  (Serbia Contingency Planning and Economic Security Program)

Cilj programa/projekta

Povećanje ljudske sigurnosti u ugroženim područjima i u ranjivom delu stanovništva, kao što su dugoročno nezaposleni, otpušteni radnici, mladi, siromašni na selu i druge marginalizovane grupe koje nemaju mogućnosti. SCOPES komponenta ekonomske sigurnosti ima za cilj povećanu dostupnost ekonomskim mogućnostima, pomoć za razvoj malog i srednjeg biznisa, pomoć preduzetnicima da započnu novi biznis i pomoć pripadnicima ranjivog stanovništva da poboljšaju veštine kako bi lakše našli posao i obezbedili svoje porodice. SCOPES komponenta pripremljenosti i planiranja izgrađuje sposobnost lokalnih vlasti, odgovarajućih jedinica nacionalne vlasti i civilnog društva da planiraju i reaguju na prirodne katastrofe i u drugim kriznim situacijama.  Nadalje, osnažuje mreže i veze za prevenciju, ublažavanje krize i reagovanje na krizu, promovišući koordinaciju izmedju relevantnih aktera na svim nivoima.

Oblast podrške

* Izgradnja kapaciteta za pripremljenost i planiranje za krizne situacije, upravljanje katastrofama
* Lokalni ekonomski razvoj.

Geografska oblast

* Program ekonomske sigurnosti se trenutno sprovodi u sedam inicijalnih opština: Kraljevo, Novi Pazar, Prijepolje, Kuršumlija, Buj

anovac, Medvedja i Preševo. Program će obuhvatiti ukupno 12 do15 opština
* Pripremljenost i planiranje će se sprovoditi u celoj Srbiji, u najmanje 70 opština.

Ko može da konkuriše

N.B.:  SCOPES Program grantova tek počinje, tako da su kriterijumi i zahtevi u procesu finalizacije.

Organizacije koje mogu da konkurišu za sredstva su: individualna mala i srednja preduzeća, udruženja i zadruge, mikropreduzeća, udruženja privrednika, organizacije koje pružaju usluge treninga (profitne i neprofitne), seoske NVO i PO, regionalne NVO i PO, profesionalne NVO i PO, fondacije, organizacije privatnog sektora, univerziteti i PIO.

Konkursna procedura i vremenski rok

Nije navedeno

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 25.000 USD, u zavisnosti od profila podnosioca zahteva.

Trajanje projekta

Projekat traje 5 godina – do 2011. godine.

Ograničenja

SCOPES neće finansirati političke partije, neregistrovane organizacije i pojedince.

Posebni zahtevi

Podnosioci zahteva treba da budu formalno registrovane organizacije u Srbiji, sa aktivnostima koje jasno doprinose zajednicama u odabranim opštinama SCOPES programa ili treba da promovišu ljudsku sigurnost i sposobnost za upravljanje katastrofama u celoj Srbiji.

Kontakt

Humska 3, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 011-363-99-00

Fax: 011-363-99-50

E-mail: scopes@dai.com

Regionalna kancelarija Vranje:

Cara Dušana 12, 17500 Vranje, Srbija

Tel: 017-405-360

Fax: 011-405-371

Regionalna kancelarija Novi Pazar:

Veljka Vlahovica 22, 36200 Novi Pazar, Srbija

Tel: 020-390-920

Fax: 020-390-921

zp8497586rq

Konkurs za redizajn postojećih proizvoda

AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE (SIEPA)
Konkurs za redizajn postojećih proizvoda

Konkurs za mala i srednja preduzeća

ReDizajn – Stvaramo nove brendove

Ukoliko želite da unapredite vizuelni identitet Vašeg proizvoda i povećate svoje šanse za uspeh na stranim tržištima, uključite se u akciju “Stvaramo nove brendove”.

Akcija Vam pruža šansu da bez ulaganja dođete do svežih ideja i rešenja za ReDizajn Vašeg proizvoda kroz rad sa mladim i talentovanim ljudima, pružajući studentima industrijskog dizajna odličnu priliku da primene svoja znanja i doprinesu konkurentnosti privrede.

Stručna Komisija će odluku o pet preduzeća, čiji proizvodi ulaze u proces redizajna ambalaže, doneti na osnovu kriterijuma: profitabilnosti, cene koštanja proizvoda, vrednosti izvoza proizvoda, inovativnosti proizvoda, stepena

prerade i tržišta na koja se proizvod izvozi.

Popunjenu prijavu i fotografiju proizvoda pošaljite na adresu:

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije

SIEPA

Za projekat “Stvaramo nove brendove”

ul. Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd

Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća sa centrom poslovnih aktivnosti na teritoriji Republike Srbije.

Za dodatne informacije možete se obratiti:

Milici Zatezalo: milica.zatezalo@siepa.gov.rs, 011/3398-772

Mirjani Aleksić: mirjana.aleksic@siepa.gov.rs, 011/3398-550

Aleksandri Dimić: aleksandra.dimic@siepa.gov.rs, 011/3398-644

Rok za podnošenje prijava je 15. jun 2009. godine.

zp8497586rq

Sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
Sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Konkurs  za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

1. PODNOSIOCI ZAHTEVA

a.) Za projekte iz oblasti SPORTA

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica sa teritorije AP Vojvodine i to:

  1. Sportske organizacije (klubovi) registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu i koje učestvuju u nekom sistemu takmičenja najmanje pokrajinskog nivoa;
  2. Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
  3. Sportske organizacije za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
  4. Privredna društva i oblici privatnog preduzetništva koji su registrovani za obavljanje sportskih delatnosti;
  5. Ustanove – Ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;
  6. Organi lokalne samouprave – opštine, mesne zajednice;

b.) Za projekte iz oblasti OMLADINE

U skladu sa Pravilnikom o postupku dodele sredstava u sektoru omladine, podnosioci projekata za koje se traže sredstva mogu biti isključivo pravna lica i to:

  1. Omladinske i studentske organizacije i udruženja koja se bave mladima;
  2. Organi lokalne samouprave;
  3. Vaspitno-obrazovne i kulturne ustanove za mlade i udruženja;

2. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU

a.) Projekti iz oblasti

SPORTA

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

− Sanaciju, adaptaciju i opremanje postojećih sportskih objekata;

− Organizovanje ili učešće na sportskim pokies online australia takmičenjima i manifestacijama;

− Programe kojima se doprinosi razvoju sporta, a posebno dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom;

− Redovne i dodatne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;

− Programe podrške vrhunskim sportistima – olimpijskim kandidatima iz AP Vojvodine;

− Programe koji doprinose razvoju sporta u APV u skladu sa Akcionim planom projekta izrade Strategije razvoja sporta u APV.

b.) Projekti iz oblasti OMLADINE

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

− projekte koji su usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika prema mladima);

− organizovanje i realizacija edukativnih kampova za mlade;

− izrada i realizacija Lokalnih akcionih planova za mlade;

− podrška najuspešnijim darovitim studentima i učenicima- pomoć talentima ( takmičenja, stručni skupovi, seminari, studijska i sl. putovanja).

Konkurs je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini

zp8497586rq