Arhiva ‘Konkursi’

Kratkoročno kreditiranje predfinansiranja realizacije projekata

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za kratkoročno kreditiranje predfinansiranja realizacije projekata u okviru instrumenta predpristupne pomoći Evropske unije – IPA

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele sredstava je obezbeđenje finansijske podrške radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPA programa Evropske unije kod kojih se finansiranje realizacije projekata sprovodi uz primenu predfinansiranja.

2. NAMENA SREDSTAVA

Po ovom konkursu krediti će se odobravati lokalnim samoupravama –  gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine i institucijama osnovanim od strane Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, koja su zaključila ugovore o realizaciji projekata po IPA programu i započela njihovu implementaciju.

Krediti će se odobravati za realizaciju projekata koji se odnose na unapređenje infrastrukture, zaštite životne sredine i aktivnosti institucija kulture.

3. USLOVI KREDITIRANjA

 • mogući odobreni iznos kredita: do 15% ukupnog budžeta projekta
 • rok vraćanja kredita: do 12 meseci
 • primena valutne klauzule
 • kamatna stopa: 3% na godišnjem nivou
 • instrument obezbeđenja kredita: tri blanko solo menice u korist Fonda sa meničnim ovlašćenjem.

Odobreni iznos kredita u odnosu na podneti zahtev zavisiće od raspoloživih sredstava Fonda za finansiranje po ovom konkursu.

4. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA

Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve i predaju kreditnu dokumentaciju u jednoj od opštinskih kancelarija Fonda po izvršenoj uplati naknade za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 5.000,00 dinara.

Navedene uplate potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 335-9776-24.

Uz zahtev, u opštinskoj kancelariji Fonda dobijaju se usmena uputstva u vezi konkursa.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Popunjeni obrazac zahteva sa dokazom o uplati navedenog iznosa naknade za obradu kreditnog zahteva
 2. Osnivački akt (institucije)
 3. Fotokopija potpisanog ugovora o donaciji
 4. Prikaz prihvaćenog budžeta projekta sa projektovanom dinamikom realizacije i visinom i strukturom troškova po fazama realizacije
 5. Specifikacija javnih nabavki koje se sprovode radi realizacije projekta
 6. Odluka nadležnog organa o zaduživanju, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i opštim aktima
 7. Ovlašćenje licu koje sprovodi postupak zaduživanja, dato od strane nadležnog organa
 8. Dokumentacija o otvorenom namenskom deviznom računu kod Narodne banke Srbije i dinarskom podračunu Konsolidovanog računa trezora za potrebe realizacije projekta
 9. Rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja – PIB
 10. Odluku o razvrstavanju pravnog lica po veličini
 11. Završni račun za prethodnu godinu
 12. Dokumentacija za obezbeđenje kredita: – tri blanko solo menice u korist Fonda sa meničnim ovlašćenjem.

Prioritet u dodeli sredstava imaju podnosioci zahteva čiji projekat se realizuje na teritoriji nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava.

Lokalne opštinske kancelarije neće primati zahteve:

–      koji su podneti nakon iskorišćenja planiranih sredstava

–      čija dokumentacija nije kompletna.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u opštinskim kancelarijama Fonda i u Fondu za razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11.

ADRESE / TELEFONI FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE:

Sedište Fonda: Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, Master centar,VI sprat
Centralna kancelarija Fonda:  021/4830-653; 4830-659; 4830-662; faks 021/4830-668
www.vdf.org.rs

ADRESE / TELEFONI  Lokalnih opštinskih kancelarija Fonda:

1. SO ADA, Trg oslobođenja 1, 024 / 852-106/lok.126

2. SO ALIBUNAR, Trg slobode 5,  013 / 641-031

3. SO APATIN, Srpskih vladara 29, 025 / 772-122/lok.557

4. SO BAČ, Trg Dr Zorana Đinđića 2, 021 / 770- 075

5. SO BAČKA PALANKA, Kralja Petra I 16,  021 / 75-59-144

6. SO BAČKA TOPOLA, M.Tita 38, 024 / 715-310

7. SO BAČKI PETROVAC,Kolarova 6, 021 / 780-301

8. SO BEČEJ,Trg Oslobođenja 2, 021 / 69-11-720

9. SO BELA CRKVA, Miletićeva 2, 013 / 851-012

10.SO BEOČIN, Svetosavska 25,  021 / 870-260

11.SO VRBAS, Maršala Tita 89, 021 / 79-54-071

12.SO VRŠAC, Trg pobede 1, 013 / 800-561

13.SO ŽABALj, Nikole Tesle 45, 021 / 831-089

14.SO ŽITIŠTE,Cara Dušana 15,  023 / 821-306

15.SO ZRENjANIN, Trg slobode 10,  023 / 566-020/lok.266

16.SO IRIG,Vojvode Putnika 1, 022 / 400-619

17.SO INĐIJA,Železnička bb, 022 / 551-693

18.SO KANjIŽA, Glavni trg 1, 024 / 875-166

19.SO KIKINDA,Trg sprpskh dobrovoljaca 30, 0230 / 401-660

20.SO KOVAČICA, M.Tita 50, 013 / 661-122

21.SO KOVIN, JNA 5, 013 / 742-268/lok.124

22.SO KULA, Lenjinova 11, 025 / 729-650

23.SO MALI IĐOŠ, Glavna 32, 024 / 730-010

24.SO NOVA CRNjA, JNA 110, 023 / 815-030

25.SO NOVI BEČEJ, Žarka Zrenjanina 8,  023/772-321

26.SO NOVI KNEŽEVAC, Kralja Petra I Karađorđevića 1, 0230 / 82-055/lok.120

27.SO NOVI SAD, Rumenačka 110 a, 021/66-24-282

28.SO OPOVO, Borisa Kidriča 10,  013 / 681-950

29.SO ODžACI, Knez Mihajlova 24, 025 / 543-211

30.SO PANČEVO, Kralja Petra I 2-4, 013 / 308-881

31.SO PEĆINCI, Slobodana Bajića 5, 022 /400 -734

32.SO PLANDIŠTE, Vojvode Putnika 38, 013 / 862-335

33.SO RUMA, Orlovićeva 5, 022 / 433-910

34.SO SEČANj, Vožda Kararđorđa 63, 023 /841-412

35.SO SENTA, Glavni trg 1, 024 / 813 -574/lok.155

36.SO SOMBOR, Konjovićeva 1,  025 / 23-968

37.SO SRBOBRAN,Trg slobode 2,  021 / 730-020

38.SO SREMSKA MITROVICA, Sv.Dimitrija 13,  022 / 610-566

39.SO SR. KARLOVCI, Trg Branka Radičevića 1,  021 / 685-3009

40.SO STARA PAZOVA, Svetosavska 11,  022 / 310-170/ lok. 211

41.SO SUBOTICA, Trg slobode 1,  024 / 626-876

42.SO TEMERIN, Novosadska 326, 021 / 843-888

43.SO TITEL, Glavna 1, 021 / 860-165

44.SO ČOKA, Potiska 20, 0230 / 71-000

45.SO ŠID, Karađorđeva 2,  022 / 712-022

Link

Bespovratna sredstva za izradu projekata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

I Finansiranje izrade projekata vodosnabdevanja u ukupnom iznosu do 40.000.000,00 dinara,

II Finansiranje izrade projekata otpadnih i atmosferskih voda u ukupnom iznosu do 63.183.000,00 dinara;

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 100% vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju Opštine, mesne zajednice, javna komunalna preduzeća i druga privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne delatnosti  sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs;
 2. Fotokopija PIB obrazca;
 3. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 4. Odluka učesnika konkursa o realizaciji projekta; ponuda za izradu projekta;
 5. Tehnička dokumentacija (projektni zadatak) obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa trasama glavnih vodova i izjavu o rešenim pravno-imovinskim odnosima i
 6. Saglasnost Grada/opštine.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su: razvijenost opštine i kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za završetak aktivnosti po konkursu je 9 (devet) meseci od dana doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs i tekst saglasnosti Grada/opštine mogu se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat, kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 03.12.2010. godine, putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bul. Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

sa naznakom za konkurs – Finansiranje izrade projektne dokumentacije“

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:021/487-44-05 i 064/274-22-73 Osoba za kontakt: Veljko Komad

Link

Podsticajna sredstva za uvođenje dobre poljoprivredne prakse

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a, u 2010.godini

Na osnovu člana 4. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu , sa razdela 23. Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, aktivnost 04. Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda-APF, sufinansiraće se troškovi uvođenja i sertifikacije dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a u 2010. godini, u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 dinara.

Iznos dodeljenih podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a u oblasti proizvodnje voća i povrća ne može biti veći od 400.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju:

 1. Fizička lica – nosilac porodičnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstava;
 2. Zemljoradničke zadruge
 3. Privredna društva
 4. Preduzetnici

Fizička lica – nosilac porodičnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstava imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 21/10 – u daljem tekstu: Pravilnik) i da su izmirili sve poreze, doprinose i javne dažbine.

Zemljoradničke zadruge, privredna društva i preduzetnici imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su upisani u Registar privrednih subjekata za obavljanje poljoprivredne delatnosti, odnosno proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao pretežne delatnosti i ako su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Učesnici konkursa iz tačaka 1, 2, 3 i 4 moraju da imaju minimalnu površinu i to: za proizvodnju voća 2.5 ha, odnosno za proizvodnju povrća 0.5 ha na otvorenom polju ili 0,2 ha u zatvorenom prostoru (staklenici i plastenici), koje moraju biti upisane u Registar poljoprivrednog gazdinstva.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs
 2. Kratak opis korisnika sredstava (delatnost, proizvodi, plasman, kretanje izvoza);
 3. Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
 4. Fotokopija Potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstva i fotokopija Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava, koju izdaje Ministarstvo finansija-Uprava za trezor;
 5. Fotokopija rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre za zemljoradničke zadruge, privredna društva i preduzetnike;
 6. Potvrdu o bonitetu Agencije za privredne registre za privredna društva i zemljoradničke zadruge za period 01.01-30.09.2010. godine;
 7. Uverenje nadležnog poreskog organa da su izmireni svi porezi, doprinosi i druge javne dažbine, ne starije od 30 dana od datuma objavljivanja konkursa;
 8. ugovor sa konsultantskom organzacijom koji ne sme biti stariji od šest meseci;
 9. Za konsultantsku organizaciju rešenje o upisu u registar privrednih subjekata za obavljanje odgovarajuće delatnosti, kao i biografiju konsultanta koji će biti zadužen za uvođenje dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP;
 10. Ugovor sa sertifikacionom organizacijom;
 11. Za sertifikacionu organizaciju dokaz o akreditaciji u oblasti sertifikacije proizvoda prema  ISO Upustvu 65 (EN 45011) i odobrenje od Sekreterijata za sertifikaciju GLOBALGAP –a (FoodPLUS-Keln-Nemačka).

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija. Komisija će dati prednost zahtevima kod kojih:

 • Proizvođači koji već izvoze voće, odnosno povrće;
 • Projekti omogućuju rast proizvodnje i ukrupnjivanje površina;
 • Projekti omogućuju povećavanje konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu;
 • Projekti omogućuju visok stepen ekološke zaštite  i poboljšanje kvaliteta života.

Rok za realizaciju aktivnosti, za dobijanje i dostavljanje sertifikata je 30.11.2011. godine.

Prava i obaveze između Korisnika sredstava, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Stručne službe za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, regulisaće se  ugovorom.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu AP Vojvodine“, dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava za konkurs podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 43 ili sa sajta www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom  dostavlja se poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa u zatvorenoj koverti, zaključno sa 27.11.2010. godine,  na adresu: Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.16 sa naznakom za program “Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda – APF”, ne otvaraj. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na telefon: 021/487-4416.

Link

Raspisan konkurs za mlade preduzetnike

SMART KOLEKTIV I FORUM POSLOVNIH LIDERA SRBIJE

PREDUZMI NEŠTO! Raspisan konkurs za mlade preduzetnike

Smart Kolektiv i Forum poslovnih lidera Srbije pozivaju mlade preduzetnike i preduzetnice sa teritorije Srbije da se prijave za podršku iskusnih menadžerabiznis mentora koji će im volonterski pomoći da razviju poslovanje i preduzetnički potencijal radeći sa njima tokom godinu dana, dva do četiri sata mesečno.

Forum poslovnih lidera je prva mreža društveno odgovornih kompanija u Srbiji, a kao jedan od dugoročnih vidova podrške razvoju preduzetništva u Srbiji Forum je pokrenuo program Biznis mentorstva za mlade preduzetnike. Program je namenjen mladim ljudima (uzrasta do 30 godina) koji su najranije 2008. godine registrovali preduzeće/preduzetničku radnju i potrebna im je podrška nefinansijskog karaktera – pomoć u vođenju biznisa od strane iskusnih menadžera. Projekat Preduzminešto! finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije a realizuje Smart Kolektiv.

Cilj ovog programa je da se doprinese već postojećim oblicima podrške razvoju preduzetništva u Srbiji i da se ustanovi inovativna praksa koja će inspirisati i ostale kompanije da se uključe i podrže mlade ljude u njihovim preduzetničkim počecima. U program su uključene kompanije Holcim, Državna lutrija Srbije, Droga Kolinska, KPMG, Coca-Cola Hellenic, PricewaterhouseCoopers i VIP mobile.

Ko može da se prijavi?

Mladi preduzetnici i preduzetnice:

 • Uzrasta do 30 godina;
 • Koji imaju registrovano preduzeće na teritoriji Srbije;
 • Koji su registrovali preduzeće u Agenciji za privredne registre od 01.01.2008. godine i kasnije.

Prednost prilikom selekcije imaju osobe sa invaliditetom, Romi i žene, kao i mladi preduzetnici koji su otpočeli sopstveni biznis uz pomoć sredstava Fonda za razvoj Republike Srbije ili subvencija za samozapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kako se prijaviti

Posetite sajt www.fpl.rs ili popunite formular koji se nalazi na kraju ove stranice i pošaljite ga na e-mail adresu: biznismentorstva@fpl.rs, s naznakom “Prijava za biznis mentorstvo”. Popunjen formular možete poslati i poštom na adresu Smart Kolektiv, Alekse Nenadovića 34, 11000 Beograd, najkasnije do 15. decembra 2010. godine.

Proces selekcije

Administrativnu proveru pristiglih prijava i proveru na osnovu zadatih kriterijuma, kao i finalnu selekciju korisnika, obaviće Komisija u sastavu predstavnika Ministarstva omladine i sporta, mentora iz Foruma poslovnih lidera Srbije i Smart Kolektiva. Odabrani korisnici biće obavešteni putem elektronske pošte, a sa njima će biti zakazani intervjui kako bi se obavilo spajanje sa odgovarajućim mentorima. Selekcija preduzetnika biće obavljena do 31. decembra.

Od trenutka prijema u program do početka rada sa mentorom može proći do dva meseca. Mentorski rad sa mladim preduzetnicima odvijaće se prema dinamici unapred utvrđenoj između mentora i preduzetnika, a trajaće godinu dana.

Link

Konkurs za sufinansiranje opština u IPA projektima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU i POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine na projektima prekogranične saradnje

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansiraće učešće JLS sa teritorije AP Vojvodine na projektima prekogranične saradnje. Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010 godinu („Sl.list APV“ broj: 20/2009 i 18/2010-rebalans). Ukupna sredstva obezbeđena za ovu namenu su 20.000.000,00 dinara, i tona razdelu 13 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju u iznosu od 15.000.000,00 dinara, a u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju  u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Sredstva iz stava 1. dodeliće se podnosiocima projekta za sufinansiranje učešće JLS sa teritorije AP Vojvodine na projektima prekogranične saradnje.

CILjEVI KONKURSA

Opšti cilj ovog konkursa je podrška jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine za realizaciju projekata prekogranične saradnje.

Najviši iznos koji se dodeljuje za sufinansiranje učešća JLS po projektu prekogranične saradnje je do 1.000.000,00 dinara

Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1.Pravo učešća na konkursu kao nosioci predloga projekta imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, koje imaju usvojene strateške planove razvoja i koje su neposredno odgovorne za pripremu i sprovođenje aktivnosti projekta sa svojim partnerima.

2. Podnosilac predloga projekta ne može podneti više od jednog projekta. Podnosilac predloga projekta može da bude partner još na jednom predlogu projekta.

3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa smernicama za izradu predloga projekta (Aneks A).

Prijava na konkurs treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, kratak opis projekta sa ciljevima i merama; očekivane rezultate; vreme realizacije projekta; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira praćenje i procena projekta, način izveštavanja o namenskom korišćenju sredstava i realizovanim aktivnostima na projektu; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i/ili iz drugih izvora.

4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u jednom štampanom originalu i dve kopije i u elektronskom obliku (CD).
Na koverti mora da stoji, naziv Konkursa i adresa podnosioca prijave i tekst:„ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

5. Krajnji rok za predaju prijava je 25. novembar 2010. godine.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

7. Konkursna komisija Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju i Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju doneće Odluku o dodeljivanju sredstava za sufinansiranje podnetih projekata. Sekretarijat nije dužan da obrazlaže svoju odluku. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga  pravna sredstva.

8. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, www.samouprava.vojvodina.gov.rs  i na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju.

9. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju  bespovratnih sredstava za sufinansiranje učešće JLS sa teritorije AP Vojvodine na projektima prekogranične saradnje.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-45-42  radnim danom od 09 do 15 časova.

Link

Sufinansiranje invoacionih aktivnosti

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni poziv za sufinansiranje inovacionih aktivnosti stručnih društava pronalazača u 2010. godini

I CILjEVI I OČEKIVANI REZULTATI

U cilju razvoja, realizacije i pospešivanja inovacione delatnosti, a radi podsticaja

aktivnosti stručnih društava pronalazača koje su u funkciji unapređivanja naučne i tehnološke baštine, po osnovu ovog javnog poziva finansiraju se aktivnosti stručnih društava-saveza/udruženja pronalazača koje predstavljaju doprinos u razvoju inovatorstva.

II USLOVI UČEŠĆA

Prijavu sa zahtevom za finansiranje po ovom javnom pozivu može da podnese organizacija (savez, društvo, udruženje) pronalazača, registrovana po važećim propisima o udruženjima građana (u daljem tekstu: stručno društvo).

III NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Učešće po ovom javnom pozivu se ostvaruje podnošenjem potpisane i overene prijave sa  zahtevom za sufinansiranje uz koji se podnosi:

1.      Popunjen obrazac Prijave sa zahtevom za finansiranje (sa web-portala Ministarstva www.nauka.gov.rs), potpisan i overen od strane predsednika, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje stručnog društva.

2.      Popunjen obrazac Upitnika (sa web-portala Ministarstva www.nauka.gov.rs), potpisan i overen od strane predsednika, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje  stručnog društva.

3.      Dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi, i to u iznosu od 1.000,00 dinara, na žiro račun broj: 840-742221843-57 , šifra plaćanja: 153, model: 97, poziv na broj: 50-016, svrha doznake: republička administrativna taksa za zahtev po javnom pozivu, korisnik: budžet Republike Srbije.

Ukoliko prijava sa zahtevom nije potpisana i overena od strane ovlašćenog lica, ili uz nju nije priložen Upitnik popunjen u odnosu na sve tražene podatke, ili dokument iz tačke 3., prijave stručnog društva se ne uzima u razmatranje, odnosno odbacuje se kao nepotpuna.

IV ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Prijave (sa prilozima) po ovom pozivu podnose se u dva primerka Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj do 19.11.2010. godine preporučenom poštom na adresu Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd sa naznakom «za program finansiranja aktivnosti stručnih društava pronalazača», kao i u jednoj elektronskoj verziji koju je potrebno dostaviti putem mejla na adrese: tijana.knezevic@nauka.gov.rs ili sanja.pavlovic@nauka.gov.rs

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Kontakt osobe za dodatne informacije o sprovođenju ovog javnog poziva su Tijana Knežević i Sanja Pavlović, kontakt telefoni su: 011/ 3616-526 i 011/3640-230 lokal 107.

Link

Unapređivanje rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za podizanje kapaciteta i  unapređivanje  rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost u RS

Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima/organizacijama da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava  Budžeta Republike Srbije.

Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost je na ime realizacije projekata koji će biti podržani na ovom konkursu obezbedilo sredstva u ukupnom iznosu od  1.000.000,00 dinara.

Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Uprave za rodnu ravnopravnost jeste osnivanje, podizanje kapaciteta i unapređivanje rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost u Republici Srbiji u cilju realizacije Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti i Akcionog  plana za njenu implementaciju i u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova.

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Lokalna udruženja/organizacije čiji programi će doprineti  osnivanju i/ili  podizanju kapaciteta i unapređivanju rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost. Na ovaj konkurs mogu se prijaviti organizacije koje imaju sporazum o saradnji sa lokalnom samoupravom, tj. telima za rodnu ravnopravnost, kojim se uređuje učestvovanje lokalne samouprave u aktivnostima koje su navedene u predlogu projekta (kroz obezbeđenje ljudskih resursa, prostora, dodatnih sredstava, itd.)

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovane organizacije, su dužne da predloge projekata dostave do 25.11.2010. godine u 16 časova. Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti

Ministarstvu rada i socijalne politike
UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Beograd, Terazije 41, treći sprat

isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 orginalni overeni primerak i 1 fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst:  ZA KONKURS – NE OTVARATI.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne formacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih tenderskih dokumenata:

1.  Smernice za podnosioce projekta
2.  Obrazac za pisanje predloga projekta (obavezno popuniti)
3.  Obrazac za tabelarni prikaz budžeta projekta – Aneks1- (obavezno popuniti)
4.  Obrazac za narativni prikaz budžeta – Aneks 2 – (obavezno popuniti).

Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada i socijalne politike  www.minrzs.gov.rs (konkursi).

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2010. godinu (“Službeni list AP Vojvodine”, broj 20/2009) obezbeđena su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 171.000.000,00 dinara.

1. PODNOSIOCI ZAHTEVA

a.) Za projekte iz oblasti SPORTA

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica sa teritorije AP Vojvodine i to:

Sportske organizacije (klubovi) registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu i koje učestvuju u nekom sistemu takmičenja najmanje pokrajinskog nivoa;

 1. Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
 2. Sportske organizacije za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
 3. Privredna društva i oblici privatnog preduzetništva koji su registrovani za obavljanje sportskih delatnosti;
 4. Ustanove – Ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;
 5. Organi lokalne samouprave – opštine;

Pravna lica od 1. do 4. iz prethodnog člana posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:

− da postoje najmanje 2 godine, o čemu dokaz prilažu rešenje o registraciji;

− da imaju iskustvo u realizaciji projekta za koji podnose zahtev;

Izuzetno za sredstava mogu konkurisati i nacionalni granski sportski savezi i Olimpijski komitet Srbije.

b.) Za projekte iz oblasti OMLADINE

U skladu sa Pravilnikom o postupku dodele sredstava u sektoru omladine, podnosioci projekata za koje se traže sredstva mogu biti isključivo pravna lica i to:

 1. Omladinske i studentske organizacije i udruženja koja se bave mladima;
 2. Organi lokalne samouprave – opštine;
 3. Vaspitno-obrazovne i kulturne ustanove za mlade i udruženja;

Pravna lica iz tačke 1. posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:

− delatnost organizacije u pretežnom delu mora da bude usmerena na stvaranje uslova za podizanje kvaliteta života mladih;

− da imaju iskustvo u realizaciji projekta za koji podnose zahtev; − da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

2. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU

a.) Projekti iz oblasti SPORTA

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

− Sanaciju, adaptaciju i opremanje postojećih sportskih objekata; − Organizovanje ili učešće na sportskim takmičenjima i manifestacijama;

− Programe kojima se doprinosi razvoju sporta, a posebno dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom;

− Redovne i dodatne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;

− Programe podrške vrhunskim sportistima – olimpijskim kandidatima iz AP Vojvodine;

− Programe koji doprinose razvoju sporta u APV u skladu sa Akcionim planom projekta izrade Strategije razvoja sporta u APV;

b.) Projekti iz oblasti OMLADINE

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

− projekte koji su usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika prema mladima);

− organizovanje i realizacija edukativnih kampova za mlade; − izrada i realizacija Lokalnih akcionih planova za mlade;

− podrška najuspešnijim darovitim studentima i učenicima- pomoć talentima ( takmičenja, stručni skupovi, seminari, studijska i sl. putovanja).

3. NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na Internet sajtu Sekretarijata.

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul . Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

4. ODLUČIVANjE PO ZAHTEVIMA:

O podnetim zahtevima odlučuje Pokrajinski sekretar za sport i omladinu na predlog Konkursnih komisija (za svaki sektor posebna) koje razmatraju pristigle zahteve. Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstava za sufinansiranje određenog projekta, podnosilac zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu. Ukoliko se podnosilac ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od obaveštenja da mu je zahtev odobren, smatraće se da je odustao od zahteva.

Konkurs je otvoren do 20. decembra 2010. godine, odn. do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2010. godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na Internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu www.sio.vojvodina.gov.rs

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu na telefon 021/487-4871.

Obrasci

Sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za sufinansiranje realizacije međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansiraće u 2010. godini realizaciju međuopštinskih prioritetnih projekata koji doprinose poboljšanju kvaliteta života građana i usklađivanju razvoja jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 11.000.000,00 dinara Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 20/2009 i 18/2010) u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Ciljevi konkursa

Sredstva iz tačke I. dodeliće se za sufinansiranje projekata za:

–         podsticanje inicijativa za funkcionalno povezivanje opština u pojedinim oblastima,

–         osposobljavanje ljudskih resursa za realizaciju međuopštinskih razvojnih projekata,

–         unapređenje saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora,

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju učestvovaće najviše do 90% od ukupne vrednosti projekta.

Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 3.000.000,00 dinara.

Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora ili iz drugih izvora. Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

Uslovi za učešće na konkursu

 1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci predloga projekta,  imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine
 2. Nosioci predloga projekta moraju da konkurišu u partnerstvu sa još najmanje jednom jedinicom lokalne samouprave. Nosioci predloga projekta mogu da konkurišu u partnerstvu i sa udruženjem građana sa sedištem u AP Vojvodini registrovane u Republici Srbiji.
 3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za izradu predloga projekta. Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice.Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju: www.samouprava.vojvodina.gov.rs
 4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosiocatvaranje prijava“.  Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
 5. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 19. novembar 2010. godine.
 6. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
 7. Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju doneće Rešenje o dodeljivanju sredstava za sufinansiranje realizacije međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.
 8. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekreatijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.
 9. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje realizacije međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Za sva pitanja vezana za proceduru prjavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: psloksam@gmail.com ili putem telefona 021/487 46 86 radnim danom od 09 do 15 časova.

Link

Finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru aktivnosti ”Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 18.700.000,00 dinara, obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom  o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu (“Službeni list APV”, br. 20/2009 i 18/10 – rebalans), za finansiranje projekata izgradnje lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Cilj finansiranja:

–         Razvoj telekomunikacione infrastukture u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine

–         Podizanje konkurentnosti privrede

–         Privlačenje stranih i domaćih investicija

–         Otvaranje novih radnih mesta

–         obezbedjenje pristupa domaćim i stranim podsticajnim fondovima

USLOVI KONKURSA:

1.     Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koji planiraju izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini.

2.     Odobrena novčana sredstva po Konkursu namenjena su isključivo za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine.

3.     Prijave na Konkurs za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine, podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.

Navedeni obrasci mogu se se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 67, ili na web site www.spriv.vojvodina.gov.rs.

4.     Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini″, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5.     Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu ”Dnevnik” tj. 19.11.2010.

6.     Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati.

7.     Pokrajinski sekretarijat za privredu zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno ispunjenje dodatnih uslova ili izadje na lice mesta. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

8.           Postupak za ocenjivanje i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

9.           Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje doneće pokrajinski sekretar za privredu, uz predhodno pribavljeno mišljenje komisije.

10.      Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

11.       Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon: 021/487-43-16, 021/487-43-16 , putem faksa: 021/557-084, 021/557 084 ili elektronskom poštom: sanja.maksimovic@vojvodina.gov.rs

Link