Arhiva ‘Konkursi’

Pro Helvecija Beograd

Švajcarski program za kulturu Srbija, Pro Helvecija Beograd
Pro Helvecija Beograd

Švajcarski program za kulturu Jugoistočna Evropa i Ukrajina, koji Švajcarski umetnički savet PRO HELVETIA realizuje skladu sa mandatom dobijenim od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), ulazi u svoju novu i završnu fazu počev od 1. januara 2008. godine. Program će od sada biti prvenstveno usmeren na region Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija i Kosovo), i pojačaće svoj regionalni pristup. Program je ustanovljen na period od 5 godine i završava se 2012. godine.

Naziv programa

Švajcarski kulturni program na Zapadnom Balkanu (Swiss Cultural Programme in the Western Balkans)

Cilj programa/projekta

Opšti cilj Švajcarskog programa za kulturu na Zapadnom Balkanu je dopinos promovisanju demokratije i slobode izražavanja, rešavanju konflikata i poštovanju manjina. Usmeren je na regionalne projekte, koji uključuju interkulturalnu i međuetničku saradnju sa posebnim naglaskom na mlade i strukture za široko kulturno učešće. Dobro upravljanje i ravnopravnost (polova, starosnih grupa, manjina) biće uzeti u obzir pri razmatranju svih projekata upućenih Švajcarskom programu za kulturu.

Oblast podrške

Švajcarski program za kulturu na Zapadnom Balkanu deluje kroz dve linije aktivnosti, Regionalne kooperacione projekte i Male akcije. Budući kooperacioni projekti biće regionalnog karaktera, odnosno podrazumevaće učešće bar dve zemlje Programa. Podrška Programa upućena je profesionalnim umetnicima i kulturnim radnicima (menadžerima, kustosima, kritičarima, teoretičarima itd.) iz Srbije koji tragaju za autentičnim izrazom, podstičući razvoj lokalne kulturne scene, promovišući njen identitet i snažno učešće u evropskom umetničkom dijalogu na način koji doprinosi društvenom napretku u Srbiji.

Geografska oblast

Program će od sada biti prvenstveno usmeren na region Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija i Kosovo)

Ko može da konkuriše?

Umetnic

i i kulturni radnici (menadžeri, kustosi, kritičari, teoretičari itd.) mogu da se prijave za subvenciju kao pojedinici ili kao organizacije/grupe, neformalne i formalne, NVOi i institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlog projekta se šalje na standardnom aplikacionom formularu koji možete naći na http://www.phbelgrade.org/applications.htm

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Godišnji budžet za podršku malim akcijama iznosi 100.000 CHF po kancelariji. Tražena podrška ne može da pređe CHF  20,000.

Trajanje projekta

Malim akcijama se smatraju jednokratni dogadjaji. Više informacija možete naći na http://www.phbelgrade.org/e_applications.htm

Ograničenja

Podrška neće biti odobrena projektima:

 • Koji su jednom već odbijeni ili konkurišu za sledeću fazu jednom već odbijenog projekta; koji su nepotpuni; koji traže od Programa iznos viši od 20,000 CHF
 • Koji se bave decom kao učesnicima ili ciljnom grupom (projekti koji uključuju rad sa decom dolaze u obzir jedino ukoliko je to jedna od komponenti projekta ali ne glavna);
 • Koji su iz oblasti kulturnog nasleđa;
 • Koji se odnose na institucionalne tekuće troškove;
 • Koji se odnose na dugotrajno školovanje ili stipendije, na sport ili zdravstvenu zaštitu;
 • Čiji su podnosioci političke partije, verske ili vojne organizacije i sindikati;
 • Koji imaju diskriminatorsku ili antidemokratsku sadržinu;
 • Koji su komercijalne prirode

Kontakt

Swiss Cultural Programme Serbia / PRO HELVETIA Belgrade

Švajcarski kulturni program u Srbiji

Simina 21, prizemlje, 11000 Beograd, Srbija

Tel/faks: +381 11 2183 660, +381 11 3034 970

E-mail: phbelgrade@phbelgrade.org

www.phbelgrade.org

zp8497586rq

Podrška civilnom društvu na zapadnom Balkanu

Međunarodni centar Ulof Palme
Podrška civilnom društvu na zapadnom Balkanu

“The Ulof Palme International Center”

Naziv programa

Podrška civilnom društvu na zapadnom Balkanu

Cilj programa/projekta

 1. Građani učestvuju u procesu odlučivanja:
 2. Organizacije civilnog društva i lokalne uprave koji mogu u potpunosti da iskoriste proces pristupanja EU i da u njemu učestvuju

Oblast podrške

Demokratizacija

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Nevladine organizacije registrovane na teritoriji Srbije

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi projekta se podnose jednom godisnje, rok je 1. septembar. Odluka se donosi do kraja godine, a projekat se sprovodi od 1. januara. Vise informacija na: www.palmecenter.org

http://capturehislove.com advice for relationship

/ProjectHandeling/Western%20Balkan%20Program/Application.aspx

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos nije odredjen (nije praksa da projekat bude ispod 10 000 Eura). Maksimalni iznos je 50 000 Eura. Za organizacije kojima se po prvi put odobrava projekat limit je 20 000 Eura

Trajanje projekta

Do 12 meseci (1. januar – 31. decembar)

Ograničenja

Ne može se konkurisati sa projektom koji već finansira neki od implementacionih partnera Švedske agencije za medjunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Danilo Milić, Menadžer programa

Zmaj Jovina 34, 11 000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3283 079; Mob: +381 63 435245, Faks: +381 11 3283 602

E-mail: danilo.milic@palmecenter.se

www.palmecenter.se

zp8497586rq

Fond za žene Ujedinjenih nacija

UNIFEM
Fond za žene Ujedinjenih nacija

Naziv programa

Odgovornost za zaštitu ženskih ljudskih prava

Unapređenje ženskih prava za demokratsko upravljanje i mir u jugoistočnoj Evropi

Cilj programa/projekta

Cilj je da se osigura odgovarajuće uključivanje žena u razvojnim aktivnostima kroz obezbeđivanje podrške za inovativne i eksperimentalne aktivnosti koje koriste ženama

Oblast podrške

Osnažiti posvećenost, kapacitet i odgovornost ključnih vladinih institucija za podršku rodne jednakosti (RJ) i ženskih ljudskih prava (ŽLJP) kroz partnerstvo sa civilnim društvom, i poboljšati kapacitet onih koji zastupaju rodnu ravnopravnost da koriste globalne okvire, mehanizme i alatke za unapređenje ljudskih prava u ciljanim zemljama.

Geografska oblast

Republika Srb

http://goexback.com/ text your ex back

ija

Ko može da konkuriše?

Vladine agencije (institucije) i nevladine organizacije čiji cilj je da promoviše rodnu jednakost kroz inovativne programe.

Konkursna procedura i vremenski rok

Nije navedeno – biće objavljen konkurs za svaku programsku komponentu, kojim će se definisati tražene procedure i rokovi.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno – zavisi od specifičnih zahteva u vezi sa projektima. Uobičajeno je do 30,000US$

Trajanje projekta

Zavisi od vrste projekta.

Ograničenja

Nije navedeno.

Posebni zahtevi

Nije navedeno.

Kontakt

UNIFEM Projektna kancelarija Beograd (Project office Belgrade)

Internacionalnih brigada 69, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2040 400

E-mail: info.serbia@unifem.org

zp8497586rq

Fond Mame Keš za žene

Mama Keš
“Mama Cash”
Fond Mame Keš za žene

Naziv programa
Fond Mame Keš namenjen je ženama.

Cilj programa/projekta

Mama Keš se zalaže za društvenu transformaciju i unapređivanje ženskih prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava

Oblast podrške

Mama Keš pomaže finansijski grupe koje kroz svoj rad osnažuju ženska prava u svojoj zemlji ili regiji, kroz grantove opšte podrške, projektne grantove i grantove za putovanja.

Mama Keš daje prioritet projektima i inicijativama koje dolaze iz Centralne i Istočne Evrope, kao i projektima koji dolaze iz više zemalja. Uopšteno, prioriteti u Evropi su:

Telesni integritet; ekonomska pravda; umetnost, kultura i mediji; angažovanje i učestvovanje.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Ženske organizacije. Mama Keš ima opšte kri

terijume koje organizacije moraju da ispunjavaju da bi mogle da konkurišu. Više detalja možete naći na http://www.mamacash.org/page.php?id=785

Konkursna procedura i vremenski rok
Uslov: popuniti konkursnu prijavu sa detaljnim opisom projekta. Razmatranje predloga projekta traje oko 3 meseca.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

500 – 20.000 EUR

Trajanje projekta
1 dan – 1 godina

Ograničenja & posebni zahtevi
Vidi gornji tekst; Mama Keš ne podržava projekte čiji je cilj ostvarivanje prihoda, projekte za smanjenje siromaštva, grupe čiji su lideri muškarci.

Kontakt

Mama Cash

Stategic Grantmaking Department

P.O. Box 15686

1001 ND Amsterdam

The Netherlands

E-Mail: info@mamacash.nl

Fax: +31(0) 20 689 46 47

www.mamacash.nl


zp8497586rq

Demokratska praksa i održivi razvoj

Fond Braće Rokfeler
“Rockefeller Brothers Fund”
Demokratska praksa i održivi razvoj

Naziv programa

RBF Ključna mesta

Cilj programa/projekta

Demokratska praksa

CILJ: Poboljšati rad, odgovornost i transparentnost vlade putem sprovođenja sledećih strategija:

·         Podržati razvoj i sprovođenje unutrašnjih reformi u odabranim vladinim/državnim institucijama.

·         Pomoći vladinim zvaničnicima, parlamentarcima i novim liderima iz javnog sektora da steknu veštine neophodne za uspešno upravljanje.

CILJ: Jačanje grupa građana koji su aktivno uključeni u izgradnju demokratije putem sprovođenja sledećih strategija:

·         Pružanje podrške državnom obrazovanju i komunikacionim aktivnostima kojima se promoviše dublje razumevanje odgovornosti i koristi koje proističu iz stvaranja otvorenog društva, kao i osposobljavanje građana da učestvuju u demokratskim procesima.

·         Promovisanje građanskog angažovanja omladine, uključujući aktivnosti kojima se razvijaju liderske veštine i napore da nove ideje zažive u javnom životu i na svim društvenim nivoima.

·         Jačanje građanskog društva kao bitnog činioca robusne demokratske političke kulture.

Održivi razvoj

CILJ: Podržati napore na stvaranju i negovanju ekonomski, ekološki i socijalno održivih urbanih i ruralnih zajednica kroz procese koji će podrazumevati aktivno učešće raznih zainteresovanih strana/interesnih grupa i primenu sledećih strategija:

·         Podsticanje  stvaranja i sprovođenja eksperimentalnih urbanih, ruralnih i regionalnih planova koji podrazumevaju aktivno učešće javnosti.

·         Promovisanje inkluzivne saradnje kako bi se podstaklo racionalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa.

·         Pružanje podrške naporima koji se ulažu na integrisanju znanja, vr

get your ex back read more

ednosti i veština neophodnih za održivi razvoj u sistem formalnog obrazovanja i doživotno obrazovanje.

Oblast podrške

Vidi pod ‘’Cilj programa”

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Strana organizacija ili institucija koja konkuriše za sredstva Fonda mora da pruži dokaz RBF-u da, ukoliko bi bila registrovana u SAD, bila bi oslobođena plaćanja poreza ili da bi projekat za koji se traže sredstva u SAD bio okarakterisan kao obrazovni ili dobrotvorni.

Konkursna procedura i vremenski rok

Potrebno je prvo poslati pismo/zahtev za dodelu sredstava. Potencijalni kandidati ne treba da šalju kompletne predloge projekata pre nego što im Fond to zatraži. Zahtev mora biti napisan na engleskom jeziku i poželjno je da bude poslat u elektonskoj formi na:  grants@rbf.org ili “on line” na onlineapplication@rbf.org

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mada je Fond do sada davao donacije organizacijama i programima koji su bili od posebnog interesa, prosečni iznos sredstava koja se dodeljuju je 75.000 USD. Ova suma se obično isplaćuje u toku jedne godine a ne duže od tri.

Trajanje projekta

Od jedne do tri godine

Ograničenja i Posebni zahtevi

Preporučujemo kandidatima da dobro prouče uputstva i smernice i da pregledaju spisak donacija koje je Fond nedavno dodelio.

Kontakt

Haki Abazi, Program oficir za zapadni Balkan

437 Madison Avenue, 37th floor, New York, 10022-7001
Tel: 212-812-4200, Faks: 212-812-4299

E-mail: grants@rbf.org; onlineapplication@rbf.org

www.rbf.org

zp8497586rq

Dodela sredstava za zaštitu životne sredine

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Dodela sredstava za zaštitu životne sredine

Javni konkurs za  dodelu sredstava  fonda  za zaštitu životne sredine putem zajma

Predmet  konkursa

Predmet konkursa je dodela sredstava zajma za ulaganja u projekte kojima je svrha:

 • Podsticanje upravljanja otpadom i emisijama u cilju zaštite životne sredine;
 • Podsticanje postupanja sa otpadom i iskorištavanja vrednih svojstava otpada;
 • Podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije.

Sredstva su namenjena za ulaganja u opremu i uređaje koji služe ostvarivanju ciljeva konkursa.

Sredstva se ne mogu koristiti za druge namene.

Fond za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Fond) će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od  300.000.000,00 dinara.

Prenos sredstava korisnicima i otplata zajma obavlja se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond za razvoj)

Korisnici  sredstava

Korisnici sredstava su pravna lica i preduzetnici koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Konkurs je otvoren do raspodele sredstava iz tačke 1. Konkursa a najduže do 31.12.2009. godine.

ex gf goexback.com how to get your ex back
zp8497586rq

Program Omladina u akciji 2007-2013

Evropska Komisija, EU

Program Omladina u Learn more here akciji 2007-2013
“Youth in Action Programme 2007-2013”

Evropska Komisija, Evropski Parlament i zemlje članice Evropske Unije su se dogovorile da osnuju Program omladina u akciji, koji praktično sprovodi pravni okvir za podršku neformalnih obrazovnih aktivnosti za mlade ljude. Program će trajati od 2007 godine sve do kraja 2013 godine.

Cilj programa/projekta

Opšti ciljevi naznačeni u pravnoj osnovi programa Omladina u akciji su sledeći:

Promocija omladinskog aktivnog građanstva uopšte, a naročito evropskog građanstva;

Razvoj solidarnosti i promocija tolerancije između mladih, a posebno da bi se podstakla socijalna kohezija u Evropskoj Uniji;

Podsticanje uzajamnog razumevanja mladih iz različitih zemalja;

Doprinos razvoju kvalitetnih sistema podrške aktivnostima mladih i sposobnosti organizacija civilnog društva u oblasti rada sa mladima;

Promocija evropske saradnje u oblasti rada sa mladima

Program Omladina u Akciji je namenjen mladima starosti izmedu 13 i 30 godina koji imaju prebivalište na teritoriji  tzv.“Programskih zemalja“, ili, u zavisnosti od vrste akcije u jednoj od tzv. „Partnerskih zemalja“, kao i drugi akteri u oblasti rada sa mladima i neformalne edukacije. Glavna ciljna grupa programa su mladi ljudi između 15 i 28 godina starosti. Program je otvoren za sve mlade ljudi nezavisno od njihovog nivoa obrazovanja, socijalnog i kulturnog okruženja.

Oblast podrške

Videti u tekstu iznad

Geografska oblast

U sklopu programa Omladina u akciji, pojam “Partnerske zemlje” se odnosi na zemlje koje mogu biti uključene u program pod određenim uslovima, ali nisu “Programske zemlje”. “Susedske Partnerske zemlje” su zemlje koje učestvuju u procesu Stabilizacije i Pridruživanja Ruska Federacija, i zemlje koje učestvuju u Evropskoj politici susedstva. Zemlje koji su uključene u proces Stabilizacije i Pridru

Gradjansko društvo- Zapadni Balkan

Fondacija Čarls Stjuart Mot
“C.S. Mott Foundation”
Gradjansko društvo- Zapadni Balkan

Naziv programa

Gradjansko društvo– Zapadni Balkan

Cilj programa/projekta

Podsticati društva u Centralno istočnoj Evropi i Rusiji gde ljudi i zajednice poštuju prava jedni drugih i uspešno se angažuju u donošenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom, nacionalnom i/ili medjunarodnom nivou.

Oblast podrške

Razvoj neprofitnog sektora i filantropije; građansko angažovanje i učešće javnosti; tranziciona pravda

Geografska oblast

Bosna, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Kosovo

Ko može da konkuriše?

Nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Svi budući kandidati treba da se informišu o misiji, oblasti delovanja, geografskoj oblasti, i raspoloživosti fonda CSM-a pre nego što uspostave početni kontakt.

Procedura za dodelu sredstava obavlja se na tri načina:

·         Tražimo da organizacije sa kojima smo ostvarili kontakt dostave predloge projekata

·         Objavljujemo povremene pozive za predloge projekata (RFPs) koji se bave odredjenim problemima i oblastima

·         Primamo predloge projekata koji nisu posebno pozvani ali koji spadaju u naše programske prioritete i koji su u skladu sa našim upustvima.

S obzirom d

a su sredstva fonda ograničena, posebno preporučujemo pisma interesovanja za one ideje i projekte koji nisu dostavljeni po pozivu. Pisma treba da sadrže kratak opis projekta, potrebna sredstva i vremenski period za realizaciju projekta.

Razmatraće se predlozi za opštu podršku kao i predlozi posebnih projekata. Prihvataju se projekti koji traju jednu i više godina.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos je $50,000  za projekte koji traju preko 2 godine; maksimum nije definisan

Trajanje projekta

Minimalno dve godine

Ograničenja:

Za koje aktivnosti se ne dodeljuju sredstva:

 • Sredstva se ne dodeljuju pojedincima.
 • Sredstva se neće dodeljivati razvoju kapitala, istraživanju, ponavljanju projekta, i zadužbinama osim ukoliko ove aktivnosti nisu proizašle iz programa koji je finansiran od strane CSM Fondacije.
 • Sredstva se neće dodeljivati za aktivnosti koje se odnose na zagovarenje odredjene religije, religijske grupe ili veroispovesti. Medjutim, verske organizacije mogu podneti pisma interesovanja ako je projekat u skladu sa našim upustvom i ako opslužuje veliki broj stanovništva.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Office of Proposal Entry

(Kancelarija za primanje predloga projekta)

C.S. Mott Foundation

Mott Foundation Building

503 S. Saginaw St., Suite 1200

Flint, MI 48502-1851

U.S.A.

zp8497586rq

Dotacija NVO

AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
Dotacija NVO

Javni poziv za dodelu dotacija nevladinim organizacijama za realizaciju projekata namenjenih podsticanju, promovisanju i unapređenju energetske efikasnosti i širem korišćenju obnovljivih izvora energije u Srbiji

U skladu sa delokrugom rada i ciljevima Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije, u obzir će se uzimati predlozi projekata koji:

 1. doprinose unapređenju energetske efikasnosti u oblasti komunalne energetike, zgradarstva, industrije, obuke i obrazovanja u oblasti energetske efikasnosti;
 2. podstiču šire korišćenje obnovljivih izvora energije;
 3. podstiču primenu mera energetske efikasnosti, doprinoseći, istovremeno, povećanju konkurentnosti srpske privrede, stvaranju uslova za otvaranje novih radnih mesta, ravnomernom regionalnom razvoju i održivom razvoju Republike Srbije;
 4. doprinose boljoj informisanosti javnosti
  http://goexback.com/ How to win back your ex

  i širenju svesti o značaju energetske efikasnosti;

 5. podstiču veći uticaj stručne javnosti na unapređenje energetske efikasnosti kroz razmenu iskustava domaćih i stranih stručnjaka i institucija;
 6. promovišu mere energetske efikasnosti i racionalnog korišćenja energije i energenata;
 7. doprinose razvoju i jačanju organizacija i institucija, uključenih u obezbeđivanje podrške za unapređenje energetske efikasnosti.

Podnosioci prijava mogu biti nevladine organizacije neprofitnog karaktera, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje ispunjavaju uslove definisane Uputstvom za podnošenje prijava. Iskustvo u radu na projektima iz oblasti energetske efikasnosti može biti prednost, ali ne i neophodan uslov za prijavu.

Maksimalni iznos dotacije po jednom korisniku je 700.000 dinara, uz obavezno sopstveno učešće od najmanje 20% vrednosti projekta.

Rok za podnošenje prijave: 06.04.2009. godine, do 16 časova.

zp8497586rq

PROGRESS ; Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice

Evropska komisija
PROGRESS – Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice.

Evropska komisija – Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti

Cilj programa/projekta

Da omogući Evropskoj zajednici da obavi zadatke i izvrši ovlašćenja dodeljena joj Osnivačkim ugovorima, a u delokrugu nadležnosti u domenu zapošljavanja i socijalnih pitanja. Osnovni cilj Programa je pružanje finansijske pomoći za ostvarenje ciljeva Socijalne agende 2005-2010, ključnog dokumenta EU u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, kojim je Unija utvrdila za svoj opšti strateški cilj povećanje broja i kvaliteta radnih mesta i jednakih mogućnosti za sve kategorije društva.

Oblast podrške

Zapošljavanje, uslovi rada, socijalna zaštita i socijalna inkluzija, borba protiv diskriminacije i rodna ravnopravnost.

Geografska oblast

Države članice Evropske unije, države kandidati i potencijalni kandidati, kao i države članice EEA i EFTA.

Ko može da konkuriše

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera (tenders) ili konkursa (call for proposals), mogu konkurisati: državne institucije, institucije pokrajinske autonomije i lokalne samouprave, nevladine organizacije, sindikati, udruženja poslodavaca, obrazovne i naučno-istraživačke institucije, eksperti-pojedinci, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave je potrebno poslati elektronskim putem i redovnom poštom, zajedno sa nizom pratećih formulara i finansijskih potvrda, uglavnom u roku od 2 meseca od objavljivanja tendera, odnosno konkursa.

Minimalni – maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju uglavnom se kreću od 350-500 hiljada evra.

Trajanje projekta

Projekti uglavnom traju od 12 do 24 meseca.

Ograničenja

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera ili konkursa, učešće subjekata iz Republike Srbije jeste/nije d

ozvoljeno. Takođe, prikupljanje podataka za izradu studija i izveštaja uglavnom obuhvata samo teritoriju EU, a ponekad sve zemlje učesnice u PROGRESS-u.

Posebni zahtevi

Od podnosilaca prijava, pravnih lica, ponekad se zahteva da im visina fluktuacije sredstava na računu u protekloj finansijskoj godini bude ekvivalentna vrednosti projekta. Pored toga, Evropska komisija finansira maksimalno do 80 odsto vrednosti projekta, dok podnosilac prijave mora da podnese dokaze o obezbeđenom sufinansiranju u visini od 20 odsto projekta.

Kontakt

–          Zapošljavanje (Employment): Miona Popović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, mionap@merr.sr.gov.yu (zamenik člana Komiteta za sprovođenje programa PROGRESS u ime Republike Srbije);

–          Uslovi rada (Working Conditions): Jelena Miljković, Ministarstvo rada i socijalne politike, jelena.miljkovic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Socijalna zaštita i socijalna inkluzija (Social Protection and Social Inclusion): Biserka Terzić, Ministarstvo rada i socijalne politike,biserka.terzic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Borba protiv diskriminacije (Non-discrimination and Diversity): Ivana Banković, Ministarstvo rada i socijalne politike,ivana.bankovic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Rodna ravnopravnost (Gender Equality): Ana Milčanović, Ministarstvo rada i socijalne politike, ana.milcanovic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Član Komiteta za sprovođenje programa PROGRESS u ime Republike Srbije: Ivan Sekulović, Ministarstvo rada i socijalne politike,isekulovic@minrzs.sr.gov.yu.

zp8497586rq