Arhiva ‘Konkursi’

Program za krizne situacije i ekonomsku sigurnost u Srbiji

Development Alternatives, Inc.
Program za krizne situacije i ekonomsku sigurnost u Srbiji

Development Alternatives, Inc.

(u saradnji sa CHF International i Booz Allen Hamilton) – USAID partner u Srbiji

Naziv programa

Program za krizne situacije i ekonomsku sigurnost u Srbiji  (Serbia Contingency Planning and Economic Security Program)

Cilj programa/projekta

Povećanje ljudske sigurnosti u ugroženim područjima i u ranjivom delu stanovništva, kao što su dugoročno nezaposleni, otpušteni radnici, mladi, siromašni na selu i druge marginalizovane grupe koje nemaju mogućnosti. SCOPES komponenta ekonomske sigurnosti ima za cilj povećanu dostupnost ekonomskim mogućnostima, pomoć za razvoj malog i srednjeg biznisa, pomoć preduzetnicima da započnu novi biznis i pomoć pripadnicima ranjivog stanovništva da poboljšaju veštine kako bi lakše našli posao i obezbedili svoje porodice. SCOPES komponenta pripremljenosti i planiranja izgrađuje sposobnost lokalnih vlasti, odgovarajućih jedinica nacionalne vlasti i civilnog društva da planiraju i reaguju na prirodne katastrofe i u drugim kriznim situacijama.  Nadalje, osnažuje mreže i veze za prevenciju, ublažavanje krize i reagovanje na krizu, promovišući koordinaciju izmedju relevantnih aktera na svim nivoima.

Oblast podrške

* Izgradnja kapaciteta za pripremljenost i planiranje za krizne situacije, upravljanje katastrofama
* Lokalni ekonomski razvoj.

Geografska oblast

* Program ekonomske sigurnosti se trenutno sprovodi u sedam inicijalnih opština: Kraljevo, Novi Pazar, Prijepolje, Kuršumlija, Buj

anovac, Medvedja i Preševo. Program će obuhvatiti ukupno 12 do15 opština
* Pripremljenost i planiranje će se sprovoditi u celoj Srbiji, u najmanje 70 opština.

Ko može da konkuriše

N.B.:  SCOPES Program grantova tek počinje, tako da su kriterijumi i zahtevi u procesu finalizacije.

Organizacije koje mogu da konkurišu za sredstva su: individualna mala i srednja preduzeća, udruženja i zadruge, mikropreduzeća, udruženja privrednika, organizacije koje pružaju usluge treninga (profitne i neprofitne), seoske NVO i PO, regionalne NVO i PO, profesionalne NVO i PO, fondacije, organizacije privatnog sektora, univerziteti i PIO.

Konkursna procedura i vremenski rok

Nije navedeno

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 25.000 USD, u zavisnosti od profila podnosioca zahteva.

Trajanje projekta

Projekat traje 5 godina – do 2011. godine.

Ograničenja

SCOPES neće finansirati političke partije, neregistrovane organizacije i pojedince.

Posebni zahtevi

Podnosioci zahteva treba da budu formalno registrovane organizacije u Srbiji, sa aktivnostima koje jasno doprinose zajednicama u odabranim opštinama SCOPES programa ili treba da promovišu ljudsku sigurnost i sposobnost za upravljanje katastrofama u celoj Srbiji.

Kontakt

Humska 3, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 011-363-99-00

Fax: 011-363-99-50

E-mail: scopes@dai.com

Regionalna kancelarija Vranje:

Cara Dušana 12, 17500 Vranje, Srbija

Tel: 017-405-360

Fax: 011-405-371

Regionalna kancelarija Novi Pazar:

Veljka Vlahovica 22, 36200 Novi Pazar, Srbija

Tel: 020-390-920

Fax: 020-390-921

zp8497586rq

Konkurs za redizajn postojećih proizvoda

AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE (SIEPA)
Konkurs za redizajn postojećih proizvoda

Konkurs za mala i srednja preduzeća

ReDizajn – Stvaramo nove brendove

Ukoliko želite da unapredite vizuelni identitet Vašeg proizvoda i povećate svoje šanse za uspeh na stranim tržištima, uključite se u akciju “Stvaramo nove brendove”.

Akcija Vam pruža šansu da bez ulaganja dođete do svežih ideja i rešenja za ReDizajn Vašeg proizvoda kroz rad sa mladim i talentovanim ljudima, pružajući studentima industrijskog dizajna odličnu priliku da primene svoja znanja i doprinesu konkurentnosti privrede.

Stručna Komisija će odluku o pet preduzeća, čiji proizvodi ulaze u proces redizajna ambalaže, doneti na osnovu kriterijuma: profitabilnosti, cene koštanja proizvoda, vrednosti izvoza proizvoda, inovativnosti proizvoda, stepena

prerade i tržišta na koja se proizvod izvozi.

Popunjenu prijavu i fotografiju proizvoda pošaljite na adresu:

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije

SIEPA

Za projekat “Stvaramo nove brendove”

ul. Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd

Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća sa centrom poslovnih aktivnosti na teritoriji Republike Srbije.

Za dodatne informacije možete se obratiti:

Milici Zatezalo: milica.zatezalo@siepa.gov.rs, 011/3398-772

Mirjani Aleksić: mirjana.aleksic@siepa.gov.rs, 011/3398-550

Aleksandri Dimić: aleksandra.dimic@siepa.gov.rs, 011/3398-644

Rok za podnošenje prijava je 15. jun 2009. godine.

zp8497586rq

Sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
Sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Konkurs  za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

1. PODNOSIOCI ZAHTEVA

a.) Za projekte iz oblasti SPORTA

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica sa teritorije AP Vojvodine i to:

 1. Sportske organizacije (klubovi) registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu i koje učestvuju u nekom sistemu takmičenja najmanje pokrajinskog nivoa;
 2. Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
 3. Sportske organizacije za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
 4. Privredna društva i oblici privatnog preduzetništva koji su registrovani za obavljanje sportskih delatnosti;
 5. Ustanove – Ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;
 6. Organi lokalne samouprave – opštine, mesne zajednice;

b.) Za projekte iz oblasti OMLADINE

U skladu sa Pravilnikom o postupku dodele sredstava u sektoru omladine, podnosioci projekata za koje se traže sredstva mogu biti isključivo pravna lica i to:

 1. Omladinske i studentske organizacije i udruženja koja se bave mladima;
 2. Organi lokalne samouprave;
 3. Vaspitno-obrazovne i kulturne ustanove za mlade i udruženja;

2. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU

a.) Projekti iz oblasti

SPORTA

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

− Sanaciju, adaptaciju i opremanje postojećih sportskih objekata;

− Organizovanje ili učešće na sportskim pokies online australia takmičenjima i manifestacijama;

− Programe kojima se doprinosi razvoju sporta, a posebno dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom;

− Redovne i dodatne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;

− Programe podrške vrhunskim sportistima – olimpijskim kandidatima iz AP Vojvodine;

− Programe koji doprinose razvoju sporta u APV u skladu sa Akcionim planom projekta izrade Strategije razvoja sporta u APV.

b.) Projekti iz oblasti OMLADINE

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

− projekte koji su usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika prema mladima);

− organizovanje i realizacija edukativnih kampova za mlade;

− izrada i realizacija Lokalnih akcionih planova za mlade;

− podrška najuspešnijim darovitim studentima i učenicima- pomoć talentima ( takmičenja, stručni skupovi, seminari, studijska i sl. putovanja).

Konkurs je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini

zp8497586rq

PHILIA Program malih grantova

Asocijacija multietničkih gradova Jugoistočne Evrope – PHILIA
PHILIA Program malih grantova

Naziv programa

PHILIA Small grants programme (PHILIA Program malih grantova)

Cilj programa/projekta

Razvoj demokratije, građanskog društva, dijaloga, unapređenje položaja manjinskih zajednica, umetnost, kultura…

Oblast podrške

Razvoj demokratije, građanskog društva, dijaloga, unapređenje položaja manjinskih zajednica, umetnost, kultura…

Geografska oblast

Zemlje Jugoistočne Evrope

Ko može da konkuriše

Članice asocijacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Nije navedeno

Minimalni – maksimalni iznos koji se dodeljuje

2.000 do 10.000 evra

Trajanje projekta

Do šest meseci

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Asocijacija multietničkih gradova Jugoistočne Evrope – PHILIA

Železnička 35, 21000 Novi Sad, Srbija

E-mail: association@nscable.net

Web: www.amscee.org

Subvencije za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Subvencije za samozapošljavanje

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje za 2009.godinu i opis programa i visina sredstava

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 130.000,00 dinara radi adaptacije / kupovine poslovnog prostora i/ili nabavke osnovnih / obrtnih sredstva, a u cilju obavljanja registrovane delatnosti.

Ako se, u skladu sa zakonom, više nezaposlenih lica udruži, osim za osnivanje zadruge, svaki pojedinačno podnosi zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje i ostvaruje pravo na subvenciju od 130.000,00

ex gf exbacksms.com how to get your ex back

dinara.

U toku trajanja javnog poziva, nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja zahteva za dodelu subvencija za samozapošljavanje se ostvaruje, pod uslovom da je lice:

1. prijavljeno na evidenciju nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba);

2. završilo instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge

odgovarajuće organizacije, a u cilju podizanja nivoa

informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog

posla;

Rok do kraja 2009. godine

zp8497586rq

Stručno osposobljavanje nezaposlenih lica – pripravnik-volonter

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Stručno osposobljavanje nezaposlenih lica – pripravnik-volonter

Konkurs za učešće u finansiranju stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica – pripravnika-volontera

Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu:NSZ) raspisuje Konkurs za učešće u finansiranju 1.295 nezaposlenih lica od III do VII stepena stručne spreme u svojstvu pripravnika – volontera, bez zasnivanja radnog odnosa, radi osposobljavanja za samostalan rad u struci i polaganja pripravničkog odnosno stručnog ispita.

Za vreme pripravničkog staža, pripravnici-volonteri ostvaruju pravo na:

novčanu pomoć u mesečnom iznosu od 10.000 dinara i to:

– za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem u trajanju do 12 meseci,

odnosno do isteka roka za pripravnički staž koji je propisan zakonom

– za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem u trajanju do 9 meseci odnosno do isteka roka za pripravnički staž koji je propisan zakonom ili internim aktom

poslodavca

– za lica sa srednjim obrazovanjem u trajanju do 6 meseci, odnosno do isteka roka za pripravnički staž koji je propisan zakonom uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti i doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Uslovi za konkurisanje:

1) Pravo učešća na Konkursu imaju poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru;

2) Zahtev za finansiranje podnose poslodavci kojima je zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno angažovanje nezaposlenih lica radi obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita, bez zasnivanja radnog

odnosa, po osnovu ugovora o stručnom osposobljavanju/ugovora o volonterskom radu;

3) Dokument o registraciji;

4) Izveštaj nadležne banke koja obavlja poslove platnog prometa o solventnosti (potvrda o prometu na tekućem računu) korisnika sredstava za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

5) Dokaz o redovnoj uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih obrazaca PPOD);

6) Akt poslodavca, pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, odnosno opšti ili pojedinačni akt, kojim je utvrđeno kao uslov za samostalan rad u struci, obavljanje pripravničkog staža i polaganje pripravničkog/stručnog ispita;

7) Izvod iz zakona, pravilnika o radu ili drugog propisa kojim je utvrđen sadržaj i način polaganja pripravničkog/stručnog ispita (u slučaju da podnosilac zahteva zakonom ili svojim aktom nema definisan sadržaj i način polaganja pripravničkog/stručnog ispita, popunjava obrazac koji je

priložen uz zahtev);

8) Kod kriterijuma «Program polaganja pripravničkog/stručnog ispita» zahtev mora imati 10 bodova da bi bio uzet u razmatranje;

9) Radna biografija (CV) mentora (mentor mora imati najmanje 6 meseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovama, sem ukoliko to zakonom ili opštim i pojedinačnim aktom poslodavca nije drugačije određeno);

10) Ispunjene ugovorne obaveze po programima NSZ;

Uslovi koje nezaposlena lica treba da ispune da bi bila angažovana u svojstvu pripravnika- volontera:

a. Da su na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a;

b. Da su bez radnog iskustva u struci za koju se osposobljavaju;

c. Da nisu otpočeli volontiranje.

Rok za podnošenje prijave: do 20.07.2009. godine.

zp8497586rq

Subvencionisanje pripravnike na neodređeno vreme

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Subvencionisanje pripravnike na neodređeno vreme

Konkurs za dodelu subvencije za stručno osposobljavanje nezaposlenih lica u svojstvu pripravnika na neodređeno vreme

Nacionalna služba za zapošljavanje(u daljem tekstu: NSZ) raspisuje Konkurs za dodelu subvencije za stručno osposobljavanje 1.100 nezaposlenih lica od III do VII stepena stručne spreme u svojstvu pripravnika na neodređeno vreme i to:

 • u mesečnom iznosu od 13.000 dinara, za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem, u trajanju do 12 meseci, odnosno do isteka roka za pripravnički staž koji je propisan zakonom
 • u mesečnom iznosu od 11.000 dinara, za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem u trajanju do 9 meseci odnosno do isteka roka za pripravnički staž koji je
 • propisan zakonom ili internim aktom poslodavca
 • u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, za lica sa srednjim obrazovanjem u trajanju do 6 meseci, odnosno do isteka roka za pripravnički staž koji je propisan zakonom.

Subvencija se dodeljuje poslodavcima koji zapošljavaju nezaposlena lica u svojstvu pripravnika na neodređeno vreme, koja prvi put zasnivaju radni odnos u struci za koje će se vršiti osposobljavanje.

Uslovi za konkurisanje:

1) Pravo učešća na Konkursu imaju poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru;

2) Zahtev za finansiranje na propisanom obrascu;

3) Dokument o registraciji;

4) Izveštaj nadležne banke koja obavlja poslove platnog prometa o solventnosti (potvrda o prometu na tekućem računu) korisnika sredstava za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

5) Dokaz o redovnoj uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih obrazaca PPOD);

6) Akt poslodavca, pravilnik o organizaciji i sistematiz

aciji poslova, odnosno opšti ili pojedinačni akt, kojim je utvrđeno kao uslov za samostalan rad u struci, obavljanje pripravničkog staža i polaganje pripravničkog/stručnog ispita;

7) Izvod iz zakona, pravilnika o radu ili drugog propisa kojim je utvrđen sadržaj u1080 è način polaganja pripravničkog/stručnog ispita (u slučaju da podnosilac zahteva zakonom ili svojim aktom nema definisan sadržaj i način polaganja pripravničkog/stručnog ispita, popunjava obrazac koji se nalazi uz zahtev);

8) Radna biografija(CV) mentora (mentor mora imati najmanje 6 meseci radnog iskustva, sem ukoliko to zakonom ili opštim i pojedinačnim aktom poslodavca to nije drugačije određeno);

9) Ispunjene ugovorne obaveze po programima NSZ;

Obaveze poslodavca:

 • Da u roku od 30 dana od dana dostavljanja Odluke o dodeli subvencije za stručno osposobljavanje pripravnika o odobravanju subvencije, zasnuje sa pripravnikom radni odnos na neodređeno vreme;
 • Da osposobi pripravnika za samostalan rad u struci;
 • Da pripravniku organizuje odnosno omogući polaganje pripravničkog/stručnog ispita;
 • Da pripravniku izda sertifikat /uverenje o stručnoj osposobljenosti;
 • Da po isteku pripravničkog staža zadrži lice u radnom odnosu na neodređeno vreme najmanje u dužini trajanja pripravničkog staža;
 • Da predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje omogući obilazak svojih radnih
 • prostorija pre donošenja Odluke o finansiranju, radi uvida u uslove u kojima će se realizovati stručno osposobljavanje;
 • Da predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza;

Uslovi koje nezaposlena lica treba da ispune da bi bila angažovana u svojstvu pripravnika:

a. Da su na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a;

b. Da su bez radnog iskustva u struci za koju se osposobljavaju;

Rok za prijave do 20.07.2009. godine.

zp8497586rq

Stručno usavrašavanje nezaposlenih lica

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Stručno usavrašavanje nezaposlenih lica

Konkurs za učešće u finansiranju stručnog usavršavanja nezaposlenih lica – praktikanata

Nacionalna služba za zapošljavanje(u daljem tekstu:NSZ) raspisuje Konkurs za dodelu novčane pomoći za 1.325 nezaposlenih lica od III do VII stepena stručne spreme u svojstvu praktikanata, bez zasnivanja radnog odnosa, radi podizanja nivoa kompetentnosti i zapošljivosti kroz radnu praksu i stručno usavršavanje.

U zavisnosti od kategorije složenosti posla i sadržaja programa, stručno usavršavanje traje od 3 do 6 meseci i u tom periodu praktikanti ostvaruju pravo na:

novčanu pomoć i to

– u mesečnom iznosu od 20.000 dinara, za lica sa visokim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju (minimum 240ESPB bodova) i prosečnom ocenom ostvarenom u toku osnovnih studija najmanje 8,5 (za 200 lica od ukupne kvote / 15% od predviđene kvote po filijalama)

– u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, za sva ostala lica od III do VII stepena stručne spreme uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti i doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Uslovi za konkurisanje:

1) Pravo učešća na Konkursu imaju poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru;

2) Zahtev za finansiranje na propisanom obrascu;

3) Dokument o registraciji;

4) Izvešta

j nadležne banke koja obavlja poslove platnog prometa o solventnosti (potvrda o prometu na tekućem računu) korisnika sredstava za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

5) Dokaz o redovnoj uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih obrazaca PPOD);

6) Izvod iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova za koje se praktikant usavršava1;

7) Angažovanje nezaposlenih lica koja su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i pripadaju jednoj od navedenih kategorija:

 • Mladi do '330 godina, bez radnog iskustva u struci koji su u 2008 ili 2009. godini završili školovanje;
 • Lica koja su na evidenciji nezaposlenih preko 6 meseci, bez radnog iskustva na željenim poslovima i u okviru stečenih kvalifikacija;
 • Lica sa zastarelim znanjima i veštinama u cilju sticanja znanja iz oblasti novih tehnologija, metoda i organizacija rada, ukoliko je to uslov za rad u struci prema standardu zanimanja/poslova;

8) Kod kriterijuma «Program stručnog osposobljavanja/usavršavanja», za podkriterijume 1 i 3 zahtev mora imati minimum po 10 bodova za svaki od podkriterijuma da bi bio uzet u razmatranje;

9) Radna biografija(CV) mentora/instruktora (mentor/instruktor mora, da ima najmanje 6 meseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovama);

10) Ispunjene ugovorne obaveze po programima NSZ;

Rok: do 20.07.2009. godine.

zp8497586rq

Podsticaj registracije poljoprivrednog gazdinstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Podsticaj registracije poljoprivrednog gazdinstva

Konkurs za dodelu subvencija zap odsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva od strane nezaposlenih lica sa teritorije APV

Subvencije za podsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: Subvencija), odobravaju se u iznosu od 130.000,00 dinara za poljoprivredno gazdinstvo.

Dodatak u iznosu od 25% subvencije odobrava se za:

 • registraciju poljoprivrednog gazdinstva u nerazvijenim ili nedovoljno razvijenim opštinama u AP Vojvodini, prema odluci Skupštine AP Vojvodine;
 • nezaposlenom licu koje pripada posebno ugroženeim kategorijama stanovništva na tržištu rada (mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, Romi, izbegla, raseljena i prognana lica, osobe sa invaliditetom,  samohrani roditelji, žene sa sela i druga

  ugrožena lica);

 • lica koja udružuju iznos jednokratne novčane naknade kod NSZ sa sredstvima subvencije za zapošljavanje u poljoprivredi, te lica koja udružuju subvenciju sa otpremninom.

PRIJAVE NA KONKURS – ZAHTEV ZA DODELU SREDSTAVA

Nezaposleno lice podnosi zahtev sa potrebnom pratećom dokumentacijom, lično ili putem pošte, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje (po mestu prebivališta), sa naznakom: “Konkurs za dodelu subvencija za podsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva“.

Podnosilac zahteva za dodelu subvencije podnosi:

 • popunjen zahtev (može se dobiti u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje);
 • izvod iz evidencije nezaposlenih sa naznakom: POLJOPRIVREDA;
 • fotokopiju lične karte.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini.

zp8497586rq

Konkurs za novozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Konkurs za novozapošljavanje

Konkurs za dodelu subvencija za novo zapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije APV

Subvencije za novo zapošljavanje su namenjene poslodavcima – podnosiocima zahteva koji nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje primaju u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Subvencija za novo zapošljavanje odobrava se u jednokratnom iznosu od 100.000,00 dinara po nezaposlenom licu.

Dodatak u iznosu od 30% subvencije odobrava se:

 • poslodavcu koji otvara deset ili više radnih mesta;
 • poslodavcu koji otvara radna mesta u nerazvijenim ili nedovoljno razvijenim opštinama u APV;
 • poslodavcu koji zapošljava nezaposleno lice koje pripada posebno ugroženoj kategoriji stanovništva na tržištu rada (mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žene sa sela, Romi, izbegla, prognana i raseljena lica i druga lica utvrđena Odlukom Izvršnog veća APV);
 • poslodavcu koji zapošljava nezaposleno lice koje je iskoristilo pravo na novčanu naknadu kod NSZ, a nedostaje mu dve godine ili manje do sticanja prava na penziju po propisima PIO;
 • poslodavcu koji otvara radno mesto u preduzećima ili radnjama koje su registrovane za proizvodnju i prerađivačku delatnost, uslužnu, zanatsku ili poljoprivrednu delatnost.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini.

zp8497586rq