Arhiva ‘Konkursi’

Do vozačke po starom

MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU

Do vozačke po starom – novi sistem obuke tek krajem godine

Svi koji ove godine budu želeli da steknu vozačku dozvolu, moći će to da urade po odredbama starog zakona. Zbog toga što još nisu spremni pravilnici, ali i da bi se auto-školama ostavilo vremena za tehničke i kadrovske pripreme, odlučeno je da nova obuka ne startuje u martu.
(више…)

Konkurs za sufinansiranje projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Javni konkurs za  sufinansiranje  projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja građana)

Predmet  konkursa

Predmet konkursa je dodela sredstava Fonda za zaštitu životne sredine za sufinansiranje projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja građana).

Projekti treba da doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine kroz:

 • izdavaštvo i promotivne aktivnosti,
 • održavanje ekoloških škola i kampova, seminara, skupova,
 • rešavanje konkretnog ekološkog problema organizovanjem akcija čišćenja prostora, ozelenjavanja itd.

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 10.000.000,00 dinara.

Korisnici  sredstava

Korisnici sredstava su registrovana udruženja građana koja se u okviru aktivnosti definisanih u Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine. Jedna organizacija može konkurisati samo sa jednim projektom.

Rok: 21.06.2010. god.

Konkurs “Putujemo u Evropu”

EVROPSKI POKRET U SRBIJI
Konkurs “Putujemo u Evropu”

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa ambasadom Republike Austrije i uz podršku mnogih donatora raspisuje konkurs pod nazivom «Putujemo u Evropu» za studente završnih godina (osnovnih i master studija) i apsolvente državnih fakulteta univerziteta u Srbiji.

Striktni vizni režim, koji je bio na snazi proteklih godina nije glavni razlog i prepreka putovanju naših studenata, već nedostatak finansijskih sredstava. Stoga, ove godine, konkurs posebno posvećujemo našim najboljim studentima koji, uprkos ukidanju viza za zemlje Šengen zone, putovanje sebi ne mogu da priušte.

Cilj konkursa je da se omogući da 80 najboljih studenata sa državnih univerziteta u Srbiji leto 2010. godine provede kao većina njihovih vršnjaka iz Evrope, putujući po njoj i upoznajući evropske gradove i narode.

Pobednici na konkursu dobijaju: Inter-rail karte (22 dana u kontinuitetu), Visa kartice Hypo banke sa džeparcem, Delta Generali putno osiguranje, studentske kartice EURO26 i ISIC, za leto 2010. godine, za putovanje po Evropi prema sopstvenom izboru.

Osnovni kriterijumi na osnovu kojih će žiri izvršiti selekciju studenata, su:

 • Prijave mogu podneti isključivo studenti završne godine fakulteta (osnovnih i master studija) i apsolventi, koji su na redovnim studijima na državnim Univerzitetima, svi starosti do 26 godina (kandidat podnosi potvrdu o upisu godine ili apsolventskog staža).
 • Socijalni status studenta – kandidati podnose uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period od 1. januara do 31. maja tekuće godine koje je izdao nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata.
 • Uspeh studenta:
 • Prosečna ocena 8,5 i više (kandidat podnosi original potvrdu o položenim ispitima i prosečnoj oceni)
 • Dužina studiranja
 • Znanje stranog jezika – engleski, nemački, francuski, italijanski (kandidatima se ostavlja mogućnost da sami sebe ocene, dok će proveru proći samo oni koji budu pozvani na intervju).
 • Posedovanje novog biometrijskog pasoša ili potvrda da je pasoš u procesu izrade.

Prioritet će imati oni kandidati koji do sada nisu putovali u inostranstvo (zemlje EU).

Konkurs je otvoren od 31. maja do 21. juna 2010. godine.

Link

Javni poziv za učešće na Konkursu za dodelu subvencija za podršku razvoju brendova u Republici Srbiji

MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA
Javni poziv za učešće na Konkursu za dodelu subvencija za podršku razvoju brendova u Republici Srbiji

Ministarstvo trgovine i usluga poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu svoje prijave na Konkurs za dodelu subvencija za podršku razvoju brendova u Republici Srbiji. Konkurs ima za cilj podsticanje primene brendinga i marketinga u poslovanju ekonomskih subjekata i razvoj proizvodnih i uslužnih brendova.

Konkurs se sprovodi u okviru programa Izgradnja i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije.

Strateško opredeljenje Ministarstva trgovine i usluga je da predmetnim subvencijama doprinese stvaranju povoljnog ambijenta za:

 • povećanje broja kvalitetnih i prepoznatljivih proizvodnih i uslužnih brendova iz Srbije;
 • unapređenje svesti o značaju nacionalnog brenda Srbije kao krovnog brenda;
 • povećanje obima poslovnih aktivnosti, proizvodnje i plasmana proizvoda i usluga;
 • brži ekonomski razvoj, povećanje obima i promenu strukture izvoza;
 • efektivnije pozicioniranje pojedinačnih brendova (proizvod, usluga, preduzeće) kao važnih elemenata identiteta nacionalnog brenda Srbije;
 • kao i unapređenje konkurentnosti preduzetnika i malih i srednjih preduzeća.

Komisija Ministarstva trgovine i usluga će, na osnovu utvrđenih kriterijuma, izabrati privredne subjekte koji će dobiti subvencije za podršku razvoju brendova.

Predmetnim subvencijama će se finansirati aktivnosti privrednih subjekata u domenu jačanja domaćih proizvodnih i uslužnih brendova radi unapređenja njihove pozicije na domaćem, regionalnom i globalnom tržištu i afirmacije

nacionalnog brenda Srbije.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu subvencija. U obrascu Prijave na Konkurs (videti: VI Obavezna sadržina prijave na konkurs, tačka 1.) je obavezno navesti za koje aktivnosti u1089 se traži subvencija.

Privredni subjekti se u prijavi opredeljuju za dve ili više ponuđenih aktivnosti:

1. unapređenje marketing i brending strategije postojećih ili novih proizvodnih i uslužnih brendova;

2. unapređenje dizajna proizvoda;

3. unapređenje internet, audio, video i štampanih komunikacija ekonomskih subjekata (odnosno prijavljenog brenda);

4. edukacija privrednih subjekata u oblasti marketinga (podrška sticanju novih znanja i primene modernih alata marketinga);

5. unapređenje organizacione strukture (sektora, odeljenja, organizacionih jedinica i sl.) za marketing ekonomskih subjekata.

Rok: 20.06.2010. godine

Link

Javni konkurs za sufinansiranje projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za  sufinansiranje  projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine čiji su nosioci nevladine organizacije
(udruženja građana)

Predmet  konkursa

Predmet konkursa je dodela sredstava Fonda za zaštitu životne sredine za sufinansiranje projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja građana).

Projekti treba da doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine kroz:

 • izdavaštvo i promotivne aktivnosti,
 • održavanje ekoloških škola i kampova, seminara, skupova,
 • rešavanje konkretnog ekološkog problema organizovanjem akcija čišćenja prostora, ozelenjavanja itd.

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 10.000.000,00 dinara.

Korisnici  sredstava

Korisnici sredstava su registrovana udruženja građana koja se u okviru aktivnosti definisanih u Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine. Jedna organizacija može konkurisati samo sa jednim projektom.

Rok: 21.06.2010. god.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih strateškim pravcima razvoja AP Vojvodine u oblasti unapređenja položaja i afirmacije stvaralaštva žena i mladih na teritoriji AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih strateškim pravcima razvoja AP Vojvodine u oblasti unapređenja položaja i afirmacije stvaralaštva žena i mladih na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru realizacije ciljeva Programa za podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja ranjivih grupa žena u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini 2009-2011. godine, shodno Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Službeni list APV“, broj 20/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (slovima:sedammilionadinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena i mladih u AP Vojvodini.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– podrška programima ekonomskog osnaživanja žena i mladih,
– podsticanje stvaralaštva i ovladavanje znanjima i veštinama u oblasti pružanja usluga u etno i agro turizmu,
– podsticanje stvaralaštva i ovladavanje znanjima i veštinama u oblasti starih zanata,
– podizanje sposobnosti zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih žena i mladih iz nerazvijenih i nedovoljno razvijenih sredina, kao i seoskih sredina bez obzira na nivo razvijenosti.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije i udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine.
2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 300.000,00 (slovima:tristohiljadadinara).
3. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili sa sajta www.psrzrp.vojvodina.gov.rs
4. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta
– podatke o organizaciji/udruženju
– budžet projekta
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih strateškim pravcima razvoja AP Vojvodine u oblasti unapređenja položaja i afirmacije stvaralaštva žena i mladih na teritoriji AP Vojvodine“.
5. Nepotpune prijave neće se razmatrati.
6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.
7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije istog.

Konkurs je otvoren do 1. novembra 2010. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti finansiranje objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti finansiranje objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u 2010. godini bespovratnim sredstvima u finansiranju izgradnje osnovnih objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom, u ukupnom iznosu do 255.000.000,00 dinara.

Pod  snabdevanjem vodom u smislu ovog konkursa podrazumeva se snabdevanje vodom za piće. Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se vodozahvatni objekti, objekti i oprema za popravku kvaliteta vode, crpne stanice, rezervoari i glavni magistralni dovodnici vode do naselja ili industrije.

Sredstva sa kojima će  Sekretarijat učestvovati  u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa zavise od priliva sredstava od naknada. Sekretarijat će u finansiranju objekata na osnovu ovog  konkursa učestvovati do iznosa od 10.000.000,00 dinara, u zavisnosti od vrednosti radova ili objekata sa opremom. Pravo učešća na konkursu imaju svi investitori    (Opštine, Javna komunalna preduzeća, privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne delatnosti i Mesne zajednice uz saglasnost matične Opštine) osnovnih  objekata za vodosnabdevanje, izuzev investitora industrijskih objekata.

Smatra se da je investitor ispunio uslove za učešće na konkursu ukoliko je:

–  Sekretarijatu izmirio obavezu za vodoprivrednu naknadu za korišćenje voda, a zaključno sa januarom 2010. godine;

–  Dostavio Sekretarijatu kompletan Izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima gde su pristigli  rokovi pravdanja sredstava (ako je bio korisnik sredstava);

– Obezbedio investiciono-tehničku dokumentaciju na nivou glavnih izvođačkih  projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije;

–  Pribavio dokaze o obezbeđenosti sredstava za izgradnju objekata uključujući i odluke nadležnih organa i institucija koje učestvuju u finansiranju izgradnje objekata o odobrenju sredstava za  tu namenu, sa iznosom i izvorom tih sredstava;

–  Pribavio uverenje nadležnog organa lokalne samouprave (Opština)  da izgradnju objekata  sa kojim investitor učestvuje na konkursu podržava organ lokalne samouprave (Opština).

–  Pribavio prethodne uslove i saglasnosti za izgradnju objekta od nadležnih organa i institucija.

– Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Prijave na konkurs primaju se  zaključno sa 24.05.2010. godine

Link

Kredit za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u voćarstvu i vinogradarstvu  u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u voćarstvu i vinogradarstvu.             Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Kreditiraće se nabavka pogonskih mašina jačine do 40KW
 • Maksimalan iznos kredita 15.000 evra
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • rok otplate kredita 36 meseci,
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača mehanizacije i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom mehanizacije iskazanom u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
 • potvrda o registaciji poljoprivrednog gazdinstva (obnovljenog u 2010. godini);
 • potvrdu nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, na stariju od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
 • fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
 • procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).

Konkurs je otvoren od 9. maja 2010. do 30. maja 2010. godine.

Bespovratna sredstva MSP-u

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za 2010. godinu

Program sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa regionalnim agencijama/centrima za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Cilj programa je da pruži direktnu podršku razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kroz učešće u finansiranju troškova konsultantskih usluga iz oblasti:

 • Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima standarda kvaliteta (standardizacija, sertifikacija, resertifikacija i testiranje);
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (izrada tehničke dokumentacije, novi dizajn proizvoda i ambalaže,  izrada i implementacija specijalizovanog softvera, legalizacija softvera i sl.);
 • Edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
 • Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u okviru zaštite na radu i    procenu rizika radnih mesta.

Zainteresovani poslovni subjekti mogu da konkurišu samo za jednu od ponuđenih oblasti.

Za odabranu aktivnost, preduzeće/radnja angažuje stručnog konsultanta koji je zadužen za uspešno sprovođenje predloženog projekta. Konsultanti ne mogu biti fizička  lica, već samo pravna lica i registrovani preduzetnici (radnja, agencija…).

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 60.000.000,00 dinara. Mala i srednja preduzeća i preduzetnici ostvaruju pravo na povraćaj do 50% troškova odobrenog projekta. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava ne može biti manji od 50.000,00 dinara i veći od 500.000,00 dinara.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj uplaćuje odobren iznos sredstava (bez poreza na dodatu vrednost) na račun poslovnog subjekta nakon završetka svih aktivnosti predviđenih projektom i dostavljanja dokaza o isplati celokupne vrednosti usluge konsultantu. Svi iznosi treba da budu iskazani u dinarima. Međusobna prava i obaveze u vezi sa isplatom odobrenih sredstava utvrđuju se Ugovorom koji zaključuju Nacionalna agencija za regionalni razvoj i korisnik sredstava i Ugovorom između korisnika sredstava i konsultanta.

Projekat finansira aktivnosti koje su započete u 2010. godini. Krajnji rok za završetak aktivnosti odobrenih projekata za oblasti pod rednim brojem II, III i IV je 1. septembar 2010. godine, a krajnji rok za završetak aktivnosti pod rednim brojem I je 30. novembar 2010. godine.

Uslovi za učešće u programu:

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 • Da uspešno posluju prethodne dve godine i vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
 • Da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • Da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 10. maj 2010. godine.

Link

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza

CILJEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške pripreme i realizacije izvoznih aranžmana.

KORISNICI KREDITA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja ostvaruju devizni priliv po osnovu izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

NAMENA SREDSTAVA

Krediti su namenjeni za finansiranje obrtnih sredstava za potrebe proizvodnje i izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

USLOVI KREDITIRANJA

mogući odobreni iznos kredita: do 300.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti

rok vraćanja kredita: 180 dana

primena valutne klauzule

kamatna stopa: 4% na godišnjem nivou

obezbeđenje kredita: garancija ili avalirane menice poslovne banke.

Odobreni iznos kredita u odnosu na podneti zahtev zavisiće od raspoloživih sredstava Fonda za finansiranje po ovom konkursu.

Konkurs je otvoren zaključno sa 05.05.2010. godine.
Link