Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za diplomirane inženjere poljoprivrede

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Javni poziv za diplomirane inženjere poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede obaveštava sve zanteresovane diplomirane inženjere poljoprivrede koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije da će resorno ministarstvo organizovati obuku u periodu od 20. do 29. septembra 2011. godine, u poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama na teritoriji Republike Srbije.

Diplomirani inženjeri poljoprivrede u četiri dana proći će obuku kroz tri modula:
– savetodavne veštine i tehnike,
– sticanje znanja u oblasti programa podsticajnih mera države za unapređenje poljoprivrede i sticanje veštine prezentacije benefita pri korišćenju kredita u oblasti poljoprivrede,
– procena potreba poljoprivrednih proizvođača.

Svi zainteresovani diplomirani inženjeri poljoprivrede mogu se javiti poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi koja je najbliža mestu njihovog prebivalištva.

Prijava se vrši telefonskim putem najkasnije do 19. septembra 2011. godine a provera dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u obuci vrši će se neposredno pre početka obuke od strane poljoprivredne savetodavne i stručne službe u kojoj se obuka sprovodi.

Dokaz koji je potrebno poneti sa sobom je diploma ili uverenje o završenom fakultetu.

Dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefone: 011/3348399; 011/3348054.

Ceo dokument Javnog poziva možete pogledati ovde.

Link

Konkurs za dodelu kredita za početnike „supERSTEp“

ERSTE BANKA

Konkurs za dodelu kredita za početnike „supERSTEp“

Erste Bank a.d. Novi Sad pokreće pilot projekat „supERSTEp“ koji je namenjen obrazovanim, nezaposlenim mladim osobama u Srbiji. Pilot projekat se realizuje u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta. Ideja programa je da podstakne mlade ljude da se aktiviraju u rešavanju problema nezaposlenosti u Srbiji i da poboljša finansijsku inkluziju.

Cilj programa
Cilj programa „supERSTEp“ je da podrži obrazovane i nezaposlene mlade koji žele da pokrenu sopstveni posao. Erste Banka će da dodeli 10 „supERSTEp“ kredita u pojedinačnom iznosu do 500.000 dinara pod posebno povoljnim uslovima za kandidate koji budu izabrani u procesu selekcije.

Osnovni kriterijumi za prijavu:
•    da se radi o osobama starosti do 30 godina;
•    da su nezaposleni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili su podneli zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini;
•    da poseduju najmanje VI stepen stručne spreme,
•    da podnesu biznis plan.

Prioritet će imati poslovne ideje koje imaju inovativan karakter ili doprinose rešavanju nekog od problema našeg društva.

Obuka
Nezaposlena lica čiji zahtevi budu izabrani na osnovu predloga Komisije biće u obavezi da pohađaju dvodnevnu obuku u organizaciji NSZ i Erste Banke. Obuka će biti organizovana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Nakon završene obuke, kandidatima će biti omogućeno da podnesu zahtev za kredit u Erste Banci, koja donosi konačnu odluku o finansiranju.

Uslovi

Namena: Finansiranje inicijalnih potreba novoosnovanih preduzeća ili preduzetnika

Korisnici: Privredni subjekti koji su dobili pozitivnu odluku o odobrenju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica koji raspisuje Nacionalna služba za zapošljavanje, ili su podneli zahtev za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2011.

Valuta: RSD

Minimalni iznos: /

Maksimalni iznos: 500.000 RSD

Period: do 36 meseci uz mogućnost odobrenja grace perioda do 6 meseci. Grace period je uključen u period otplate kredita

Visina nominalne kamatne stope: RKS +  6%

Način vraćanja: Rate – mesečno

Vrsta kamatne stope: Promenljiva

Naknada za obradu kreditnog zahteva: /

Instrumenti obezbeđenja:
– blanko solo menice potpisane i overene od strane podnosioca zahteva  sa meničnim ovlašćenjem
– ugovorno ovlašćenje (u dva primerka) podnosioca zahteva
– zaloga na opremu koja je predmet kupovine (ukoliko je namena nabavka opreme)

Prijem zahteva:
Zahtev popunjen u dva primerka možete predati u bilo kojoj filijali Erste Banke ili poslati poštom na adresu:
Sektor komunikacija
Za program „supERSTEp“
Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd

Preuzmite zahtev

Zahtev  je potrebno popuniti u celosti, a dodatne informacije ili pojašnjenja možete da dobijete u NSZ.

Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2011. godine.

Proces razmatranja prijava trajaće oko mesec dana od datuma zatvaranja Konkursa.

Obrada zahteva
Nacionalna služba za zapošljavanje vrši obradu podnetih zahteva i proveru ispunjenosti osnovnih uslova, a zahteve koji ispunjavaju uslove proslediće Komisiji na dalje razmatranje. Komisija koju čine predstavnici Erste Banke, NSZ, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta vršiće uži izbor.
Prilikom izbora uzeće se u razmatranje i zahtevi kojima je odobrena subvencija za samozapošljavanje od NSZ po Javnom pozivu nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini, a koji ispunjavaju uslove ovog Programa.

Link

Javni poziv za ovlašćivanje pravnih lica za kontrolu proizvoda sa oznakama geografskog porekla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Javni poziv za ovlašćivanje pravnih lica za kontrolu proizvoda sa oznakama geografskog porekla

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede na osnovu Zakona o oznakama geografskog porekla, Rešenja o ovlašćivanju broj 119-01-56/2011-09 i Zakona o državnoj upravi objavljuje Javni poziv za ovlašćivanje pravnih lica za sprovođenje kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla.

Cilj javnog poziva je ovlašćivanje sertifikacionih tela radi uspostavljanja sistema kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla, tako što se utvrđuje usklađenost kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, način proizvodnje proizvoda i poreklo sirovine, sa podacima sadržanim u specifikaciji, odnosno elaboratu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla.

Za dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom možete se obratiti na telefon 011/3622 312 .

Dokument Javnog poziva možete pogledati i preuzeti ovde

Prijave za javni poziv podnose se do 28. oktobra 2011. godine.

Link

Javni poziv za podnošenje projekata za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije sportskih objekata u 2012. godini

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Sektor za upravljanje projektima

Prijavljivanje projekata za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije,
adaptacije i sanacije sportskih objekata u 2012. godini

 

I PRIJAVA

Projekte mogu da prijave gradovi i opštine, odnosno jedinice lokalne
samouprave, kao i ustanove (škole i javna preduzeća koja su osnovana radi
obavljanja sportske delatnosti).

Projekat se prijavljuje u pisanoj formi, tako što se popunjava Obrazac za
prijavu projekta (OPP-1).
Obrazac za prijavljivanje zainteresovani mogu
preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta (www.mos.gov.rs) ili
lično. Na zahtev, obrazac se može dobiti i faksom.

II USLOVI

Podnosilac je dužan da uz popunjen obrazac prijave projekta (OPP-1)
dostavi dokaze o minimumu tehničke spremnosti i o posedovanju neophodne
dokumentacije/akta:

1. dokaz da je građevinsko zemljište, odnosno objekat u javnoj svojini;
2. lokacijsku dozvolu;
3. predmer i predračun radova overen od strane inženjera sa licencom
Inženjerske komore Srbije;
4. potvrdu da će budžetom jedinice lokalne samouprave ili ustanove za
2012. godinu biti obezbeđena sredstva za relizaciju projekta (za javnu
nabavku, nadzor, tehnički pregled i uknjižbu);
5. glavni projekat i građevinsku dozvolu ukoliko postoje;

Rok za prijavu projekta i dostavljanje dokumentacije je 1. novembar
2011.godine.

Nepotpune, neblagovremene, kao i prijave projekta koje imaju druge
formalne nedostatke neće se razmatrati.

III PRIORITETI

Prilikom odabira, prioritet će se dati projektima za koje je pribavljen
glavni projekat i građevinska dozvola, odnosno rešenje kojim se odobrava
izvođenje radova i čija će realizacija biti okončana do decembra 2012.
godine, kao elemente koji omogućavaju brži početak realizacije projekta.

Ministarstvo zadržava pravo da prilikom razmatranja projekta ne prihvati
projekte jedinica lokalne samouprave, odnosno ustanova:

1. koje nisu dostavile dokaz Ministarstvu omladine i sporta da su
uknjižile vrednost izgrađenih, rekonstruisanih, saniranih ili
adaptiranih sportskih objekata u prethodnim godinama;
2. koje nisu ispunile ugovorne obaveze po osnovu odobrenih projekata u
prethodnim godinama;
3. čiji projekat je bio odabran u prethodnim godinama, ali saradnja nije
bila na zadovoljavajućem nivou ili
4. ako nije prijavljen registrant i nije izvršen upis u Registar
sportskih objekata Republike Srbije (koji vodi Ministarstvo
omladine i sporta u saradnji sa Republičkim zavodom za sport).

IV KONTAKT

Sektor za upravljanje projektima
Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata “Srbija”),
kancelarija broj 9, prizemlje, istočno krilo
11070 Novi Beograd
T-F. 011 311-73-78;
E. projekti@mos.gov.rs

Ministarstvo omladine i sporta poziva ovlašćene podnosioce da prijave
projekte popunjavanjem obrasca OPP-1 i dostavom dokumentacije iz tačke II
ovog javnog poziva na adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Sektor za upravljanje projektima
Bulevar Mihajla Pupina broj 2
11070 Beograd
http://www.mos.gov.rs/

Link

Subvencionisanje troškova učešća kompanija na medjunarodnim sajmovima koji se održavaju u Republici Srbiji

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na medjunarodnim sajmovima koji se održavaju u periodu septembar – decembar 2011. godine u Republici Srbiji

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 5.000.000,00 dinara, obezbedjenih Odlukom o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu (“Službeni list APV”, broj 8/2011) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na medjunarodnim sajmovima koji se održavaju u periodu septembar – decembar 2011. godine u Republici Srbiji.
Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koje će u periodu septembar – decembar 2011. godine izlagati na medjunarodnim sajmovima u Republici Srbiji.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na odredjenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi izlagača na medjunarodnim sajmovima u Republici Srbiji:
• troškovi zakupa, opremanja i vodjenja štanda i
• troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu
Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:
• 400.000,00 dinara za zakup, opremanje i vodjenje štanda po kompaniji,
• 200.000,00 dinara za pripremu i štampanje propagandnog materijala

3. Prijava na Konkurs za nastup kompanije na medjunarodnom sajmu u Republici Srbiji podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima najkasnije do 21. septembra 2011. godine.
Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 5, ili se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrdjenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Konkurs

Upitnik

Subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi  koji se održavaju u periodu septembar – decembar 2011. godine

U cilju unapredjenja konkurentnosti vojvodjanske privrede na evropskom tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 7.000.000,00 dinara, obezbedjenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu (“Službeni list APV”, broj 8/2011) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi koji se održavaju u periodu septembar-decembar 2011. godine.
Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, kao i turističke organizacije sa računom kod Uprave za trezor, udruženja gradjana, fondovi i ostale neprofitne institucije (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koje će u periodu septembar-decembar 2011. godine izlagati na sajmovima u Evropi.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti, koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na odredjenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na evropskim sajmovima:
•    troškovi zakupa, opremanja i vodjenja štanda;
•    troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu
Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:
•    do 50% cene zakupa, opremanja i vodjenja štanda po kompaniji, a najviše do 400.000,00 dinara
•    do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 200.000,00 dinara

3. Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima.

Krajnji rok za dostavu prijava je 21. septembar 2011. godine.

Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad 2. sprat, soba broj 5, ili se preuzeti sa sajta Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrdjenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Konkurs

Upitnik

Dodela sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2011. godinu

 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeliće u 2011. godini putem ovog konkursa sredstva u ukupnom iznosu 367.000.000,00 dinara za realizaciju sledećih poslova:

1.    Pošumljavanje
a)    Podizanje novih šuma na zemljištu u državnoj svojini u iznosu 66.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje šumskog zemljišta u državnoj svojini, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ostalog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje, na ukupnoj površini 600,00 hektara sa jediničnom cenom 110.000,00 dinara po hektaru (sa merama nege do pet godina).
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova nakon jednog vegetacionog perioda.

b) Podizanje novih šuma u privatnoj svojini (podizanje šuma sadnjom na zemljištu u vlasništvu fizičkih lica)

 • tvrdi  i plemeniti lišćari u iznosu 3.000.000,00 dinara,
 • meki lišćari u iznosu 5.100.000,00 dinara,
 • bagrem u iznosu 3.600.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje – podizanje novih šuma u privatnoj svojini na površini 150,00 hektara sa sledećim jediničnim cenama i površinama:

 • za tvrde i plemenite lišćare 100.000,00 dinara po hektaru, na površini 30,00 hektara,
 • za meke lišćare 85.000,00 dinara po hektaru, na površini 60,00 hektara,
 • za bagrem 60.000,00 dinara po hektaru, na površini 60,00 hektara, (sve sa merama nege do pet godina).

Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate navedene jedinične cene umanjene za 40.000,00 dinara proizvođaču sadnica i to 50% nakon potpisivanja ugovora, 50% nakon izvršenog pošumljavanja koje će izvršiti vlasnik zemljišta o svom trošku, a preostalih 40.000,00 dinara vlasniku zemljišta tokom pet godina sprovođenja mera nege.

2.    Melioracija degradiranih šuma i šikara u iznosu 44.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje površina dobijenih čistim sečama izvršenim radi melioracije na površini 400,00 hektara sa jediničnom cenom 110.000,00 dinara po hektaru (sa merama nege do pet godina).
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova nakon jednog vegetacionog perioda.

3.    Konverzija izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik u iznosu 23.750.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za prevođenje izdanačkih u visoke šume putem mera nege – selektivnom proredom na površini 950,00 hektara sa jediničnom cenom 25.000,00 dinara po hektaru.

4.    Nega i održavanje šumskih zasada (mlade prirodne sastojine i veštački podignuti zasadi)

 • Čišćenje u šumskim zasadima starosti 6-20 godina u iznosu 6.000.000,00 dinara,
 • Nega prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika u iznosu 12.000.000,00 dinara,
 • Prve prorede u šumskim zasadima u iznosu 600.000,00 dinara.
 • Sredstva se dodeljuju za sprovođenje mera nege na površini 1.120,00 hektara sa sledećim jediničnim cenama i površinama:
 • za čišćenje u šumskim zasadima starosti 6-20 godina 20.000,00 dinara po hektaru, na površini 300,00 hektara,
 • za negu prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika 15.000,00 dinara po hektaru, na površini 800,00 hektara,
 • za prve prorede u šumskim zasadima 30.000,00 po hektaru, na površini 20,00 hektara.

5.    Proizvodnja šumskog semena
a) Sakupljanje semena lužnjaka i ostalih hrastova

 • selekcionisano seme u iznosu 6.105.000,00 dinara,
 • seme poznatog porekla u iznosu 5.000,00 dinara.

b) Sakupljanje semena šumskih voćkarica u iznosu 6.000,00 dinara.

c) Sakupljanje semena ostalih lišćara u iznosu 125.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje sakupljanja šumskog semena u količini 113.715 kilograma sa sledećim jediničnim cenama i količinama:
    za selekcionisano seme hrasta 55,00 dinara po kilogramu, za ukupnu količinu 111.000 kilograma,
    za seme hrasta poznatog porekla 25,00 dinara po kilogramu, za ukupnu količinu 200 kilograma,
    za seme šumskih voćkarica 400,00 dinara po kilogramu, za ukupnu količinu 15 kilograma,
    za seme ostalih lišćara 50,00 dinara po kilogramu, za ukupnu količinu 2.500 kilograma.

6.    Proizvodnja šumskog sadnog materijala
a) Sadnice  tvrdih lišćara u iznosu 4.557.000,00 dinara.

b)    Sadnice plemenitih lišćara i voćkarica u iznosu 2.250.000,00 dinara.

c) Testirane sadnice mekih lišćara u iznosu 10.000.000,00 dinara.

d) Sadnice četinara u iznosu 265.000.00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje rasadničke proizvodnje u količini 1.496.000 komada sa sledećim jediničnim cenama i količinama:

 • za selekcionisane sadnice tvrdih lišćara 17,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 81.000 komada,
 • za sadnice tvrdih lišćara poznatog porekla 15,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 212.000 komada,
 • za sadnice plemenitih lišćara i voćkarica 15,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 150.000 komada
 • za testirane sadnice mekih lišćara 10,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 1.000.000 komada
 • za sadnice četinara 5,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 53.000 komada,

Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 50% nakon zasnivanja proizvodnje po izvršenom prvom pregledu, a 50% nakon završenog vegetacionog perioda, odnosno po izvršenom drugom pregledu.

7.    Zaštita šuma i šumskih zasada u iznosu 35.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje mera zaštite šuma po ukazanim potrebama.

8.    Zaštita šuma od požara
a) Izgradnja protivpožarnih pruga u iznosu 3.000.000,00 dinara.
b) Održavanje protivpožarnih pruga u iznosu 2.400.000,00 dinara.
c) Izgradnja protivpožarnih osmatračnica u iznosu 1.000.000,00 dinara.
d) Izgradnja i održavanje vodozahvata u funkciji zaštite šuma od požara u iznosu 1.000.000,00 dinara.
e)    Nabavka opreme u funckiji zaštite šuma od požara u iznosu 8.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje izgradnje i održavanja protivpožarnih pruga, izgradnje protivpožarnih osmatračnica, izgradnje i održavanja vodozahvata i nabavku opreme u funkciji zaštite šuma od požara sa sledećim jediničnim cenama i količinama:

 • za izgradnju protivpožarnih pruga 150.000,00 dinara po kilometru, za ukupnu dužinu 20 kilometara,
 • za održavanje protivpožarnih pruga 10.000,00 dinara po kilometru, za ukupnu dužinu 240 kilometara,
 • za izgradnju protivpožarnih osmatračnica 250.000,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 4 komada,
 • za izgradnju i održavanje vodozahvata 200.000,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 5 komada,
 • za nabavku opreme 8.000.000,00 dinara ukupno.

9.    Izgradnja šumskih puteva u iznosu 66.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje tvrdih kamionskih šumskih puteva (I i II druga faza) u dužini 22 kilometara, sa jediničnom cenom 3.000.000,00 dinara po kilometru.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova.

10.    Naučno-istraživački rad
a)    Primena herbicida u obnavljanju prirodnih sastojina hrasta kitnjaka na području Nacionalnog parka Fruška gora u iznosu do 800.000,00 dinara.
b) Očuvanje genetičkih resursa i unapređenje gajenja divljih voćnih vrsta u AP Vojvodini u iznosu do 2.000.000,00 dinara.
c)    Ispitivanje adaptivnosti različitih evropskih provenijencija bukve u međunarodnom provenijeničnom testu na Fruškoj gori  u iznosu do 400.000,00 dinara.
d) Ispitivanje uticaja nivoa podzemnih voda na pojavu sušenja šuma  u iznosu do 800.000,00 dinara.
e) Izrada novih zapreminskih tablica za pojedine vrste drveća u Vojvodini  u iznosu do 2.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje projekata naučnoistraživačkog rada u šumarstvu u AP Vojvodini u pet projekata navedenih u programu.

11.    Saniranje posledica više sile u iznosu 55.237.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za saniranja posledica dejstva više sile.

12.    Izrada Programa razvoja šumarstva na teritoriji AP Vojvodine u iznosu do 2.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za izradu Programa razvoja šumarstva na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa članom 19. Zakona o šumama.

Eventualni troškovi PDV po svim tačkama ovog konkursa uračunati su u jedinične i ukupne cene poslova.

Pravo učešća na konkursu imaju:

 • Za sredstva iz tačaka 1.a) i 9. – pravna lica sa teritorije AP Vojvodine iz člana 70. Zakona o šumama.
 • Za sredstva iz tačke 1.b) – registrovani proizvođači šumskih sadnica (pravna lica i preduzetnici) u ime fizičkih lica – vlasnika zemljišta na teritoriji AP Vojvodine.
 • Za sredstva iz tačaka 2,3,4,7,8. i 11. – pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama i pravna lica sopstvenici šuma, sa teritorije AP Vojvodine.
 • Za sredstva iz tačaka 5. i 6. – pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama i druga pravna lica koja imaju registrovane šumske rasadnike, sa teritorije AP Vojvodine.
 • Za sredstva iz tačke 10. – naučne i obrazovne ustanove.
 • Za sredstva iz tačke 12. – pravna lica koja zadovoljavaju odredbe Zakona o šumama.

Učesnici konkursa podnose prijavu na konkurs sa pratećim obrascima. koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, I sprat, soba 43) ili sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Potrebna dokumentacija:
–    prijava na konkurs
–    fotokopija kartona deponovanih potpisa,
–    fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre,
–    PIB-obrazac,
–    potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza i ostalih javnih prihoda (ne starija od 30 dana).

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je za svaku pojedinačnu tačku dostaviti i sledeće:

 

 • Za sredstva iz tačke 1.a)

 

– za pošumljavanje šumskog zemljišta obuhvaćenog osnovama gazdovanja šumama: spisak površina predviđenih za pošumljavanje sa specifikacijom troškova (obrazac 1.a-1), a ako pošumljavanje nije planirano osnovom i projekat izvođenja radova (obrazac 1.a-2);

– za pošumljavanje zemljišta koje nije obuhvaćeno osnovama gazdovanja šumama (obradivo poljoprivredno zemljište i ostalo zemljište na kojem je dozvoljeno pošumljavanje): spisak površina predviđenih za pošumljavanje sa specifikacijom troškova (obrazac 1.a-3), projekat izvođenja radova posebno za svaku parcelu ili grupu susednih parcela (obrazac 1.a-4), kopiju posedovnog lista, a ako se pošumljavanje vrši na obradivom poljoprivrednom zemljištu I do V klase i kopiju saglasnosti ili zahteva podnetog organu za davanje saglasnosti za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta.

 •  Za sredstva iz tačke 1.b) – ugovor sa fizičkim licem – vlasnikom zemljišta o isporuci sadnica, kopiju lične karte lica sa kojim je potpisan ugovor, potvrdu nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza i ostalih javnih prihoda za lice sa kojim je potpisan ugovor (ne stariju od 30 dana), spisak površina sa specifikacijom troškova (obrazac 1.b-1), projekat izvođenja radova posebno za svaku parcelu ili grupu susednih parcela (obrazac 1.b-2), dokaz o vlasništvu nad zemljištem (ne stariji od 30 dana), a ako se radi o obradivom poljoprivrednom zemljištu I do V klase i kopiju saglasnosti ili zahteva podnetog od strane fizičkog lica organu za davanje saglasnosti za promenu namene.
 • Za sredstva iz tačaka 2, 3. i 4. – spisak površina (sa troškovima) predviđenih za melioraciju (obrazac 2.-1), konverziju (obrazac 3.-1), odnosno negu i održavanje šumskih zasada (obrazac 4.-1), a ako radovi nisu planirani osnovom i projekat izvođenja radova (obrazac 2.-2 za melioraciju, obrazac 3.-2 za konverziju, obrazac 4.-2 za negu i održavanje šumskih zasada) i kopiju zapisnika šumarskog inspektora o potrebi izvođenja radova.
 •     Za sredstva iz tačke 5. – kopiju rešenja o registraciji šumskog rasadnika izdatog od strane nadležnog organa, specifikaciju količina sakupljenog semena (obrazac 5.) i kopiju uverenja o poreklu šumskog semena izdatog od strane nadležnog organa.
 •     Za sredstva iz tačke 6. – kopiju rešenja o registraciji šumskog rasadnika izdatog od strane nadležnog organa, specifikaciju broja proizvedenih sadnica (obrazac 6.) i kopiju zapisnika o kontroli proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća nakon izvršenog prvog pregleda.
 • Za sredstva iz tačke 7. – spisak površina predviđenih za radove na zaštiti šuma i šumskih zasada sa specifikacijom troškova (obrazac 7.-1), a ako radovi nisu planirani osnovom i projekat izvođenja radova (obrazac 7.-2)  i kopiju zapisnika šumarskog inspektora o potrebi izvršenja radova na zaštiti šuma.
 • Za sredstva iz tačke 8.a,b,c,d) – spisak projekata izgradnje i održavanja objekata sa specifikacijom troškova (obrazac 8.-1), izvode iz projekata izgradnje navedenih objekata (obrasci 8.-2, 8.-3, 8.-4, 8.-5), kartu gazdinske jedinice ili njenog dela u razmeri koja omogućava jasnu vidljivost lokacije objekata (1:10.000) i grafički prilog iz kojeg se jasno vidi izgled objekta (za osmatračnice i vodozahvate). Za podtačku b) mogu se prijaviti radovi izvršeni do 31.avgusta 2011. godine, što se potvrđuje kopijom zapisnika šumarskog inspektora. U slučaju da se objekti iz podtačaka c) i d) grade na površinama van granica gazdinske jedinice ili njenih delova potrebno je priložiti i preglednu kartu jasne vidljivosti celog područja za koje se objekti izgrađuju, sa ucrtanim površinama šuma i lokacijama tih objekata, kao i saglasnost za izgradnju i postavljanje objekata od strane vlasnika zemljišta i nadležnih organa lokalne samouprave.
 • Za sredstva iz tačke 8.e) – spisak opreme i specifikaciju cena (obrazac 8.-6), kao i izjavu pravnog lica o postojećim količinama i stanju navedene protivpožarne opreme koju već poseduje.
 • Za sredstva iz tačke 9. – spisak projekata sa specifikacijom troškova (obrazac 9.-1), izvod iz projekta izgradnje šumskih puteva (obrazac 9.-2), kartu gazdinske jedinice ili njenog dela u razmeri koja omogućava jasnu vidljivost trase puta (1:10.000) i kopiju odluke organa upravljanja o prihvatanju projekta.
 • Za sredstva iz tačke 10. – spisak projekata sa specifikacijom troškova (obrazac 10.) i zaseban predlog projekta za svaku od navedenih tema sa definisanim rokom u kojem će biti realizovan i traženim novčanim sredstvima.
 • Za sredstva iz tačke 11. – spisak svih potrebnih radova sa specifikacijom troškova (obrazac 11.), odluku nadležnog organa o dejstvu više sile i kopiju zapisnika šumarskog inspektora o potrebi saniranja posledica više sile nastale posle 1.januara 2010. godine.
 • Za sredstva iz tačke 12. – predlog izrade projekta Programa razvoja šumarstva na teritoriji AP Vojvodine sa definisanim rokom u kojem će biti realizovan, traženim novčanim sredstvima i posebnim prilogom u obliku izjave koji objašnjava kompetentnost podnosioca prijave za izradu ovog Programa (reference i sl.)

Za poslove kod kojih se radovi izvode u područjima pod zaštitom a nisu planirani osnovama gazdovanja šumama, neophodno je priložiti i uslove (mišljenje) Zavoda za zaštitu prirode Vojvodine.

Za poslove iz tačaka 2,3,4,7,8,9 i 11 neophodno je posedovanje važeće osnove gazdovanja šumama iz koje se podaci unose u predviđene obrasce.

Za poslove iz tačaka 1.a, 1.b) i 2. mogu se koristiti sadnice proizvedene u skladu sa propisima kojima se uređuje šumski reproduktivni materijal, a minimalni broj sadnica po hektaru je za tvrde i plemenite lišćare 1500 komada, za vrbu 1000 komada i za topolu 300 komada. Za radove iz tačke 1.b) proizvođači sadnica mogu koristiti samo sadnice iz vlastite proizvodnje.

Za poslove iz tačaka 8. i 9. podnosioci prijave moraju posedovati projekte urađene u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kao i načinu dodele i korišćenja sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije i Budžetskog fonda za šume autonomne pokrajine (”Sl. glasnik RS” br. 32/2011).
Podnosioci prijava mogu konkurisati za radove iz svih tačaka započete u 2011. godini, ako do sada nisu za njih dobijali budžetska sredstva po programima iz prethodnih godina.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Podnosioci prijave koji konkurišu za poslove iz više tačaka podnose posebnu prijavu za svaku tačku, a za tačku 1. posebno i za podtačke a) i b). Za poslove iz jedne od tačaka 2-12. koji se odnose na više podtački ili se obavljaju na više lokacija podnosi se jedna prijava uz koju se prilažu pripadajući obrasci sa posebno pripremljenom dodatnom dokumentacijom za svaku pojedinačnu podtačku i lokaciju. Pravno lice ili preduzetnik koji konkuriše za dodelu sadnica fizičkim licima (tačka 1.b) podnosi za svako fizičko lice posebnu prijavu, u kojoj može biti više parcela, uz dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na vlasništvo i promenu namene za svaku parcelu posebno.

Krajnji rokovi za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom  su:
–    zaključno sa 30.09.2011. godine za tačku 6,
–    zaključno sa 14.10.2011. godine za tačke 1,2,3,4,7,8,9,10. i 12.,
–    zaključno sa 11.11.2011. godine za tačke 5. i 11.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivedu i šumarstvo.

Kriterijum za ocenu prijava je kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Odluke o dodeli sredstava za poslove obuhvaćene konkursom biće donete u roku od 30 dana od dana sa kojim se zaključuje podnošenje prijava za pojedine tačke.

Konačnu odluku o dodeli sredstava po svim tačkama donosi pokrajinski sekretar za poljoprivedu, vodoprivredu i šumarstvo.

Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava, kao i uslovi i način korišćenja sredstava regulisaće se ugovorom. Za deo sredstava iz tačke 1.b) koja se dodeljuju za sprovođenje mera nege, prava i obaveze regulisaće se posebnim ugovorom između Sekretarijata i fizičkog lica u čije ime se podnosi prijava na konkurs.

Prijave se podnose na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16,  sa naznakom ”Konkurs za Budžetski fond za šume 2011”.
Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/ 487-44-07

Link

Otvoren konkurs za Virtus – godišnju nagradu za korporativnu filantropiju

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE

Otvoren konkurs za  Virtus – godišnju nagradu za korporativnu filantropiju 2011.

Nagrada za kompaniju koja brine

Balkanski fond za lokalne inicijative, kao najveća domaća fondacija koja godinama podržava građanske akcije i lokalne grupe, u saradnji sa USAID, Institutom za održive zajednice (ISC), VIA fondacijom, fondacijom braće Rokfeler (RBF), fondacijom C.S. Mott, Executive Group, Ekonom:east Media Group, eKapijom, Medija centrom Beograd, Društvom Srbije za odnose sa javnošću, Gradom Beogradom i Narodnom skupštinom Republike Srbije najavljuje otvaranje konkursa za petu godišnju nagradu VIRTUS za poslovne subjekte koji su tokom 2010/2011. godine na najdelotvorniji, najdugoročniji i najefektniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od opšteg dobra i interesa.

Ovo je prva nagrada ovakve vrste koja se organizuje u Srbiji i referentno mesto za sve one koji ulažu u opšte dobro. Nakon dosadašnjeg velikog uspeha i interesovanja nastavljamo da nagrađujemo najbolje kompanije.

Krajni rok za dostavu popunjenih prijava i prateće dokumentacije je: 07.10.2011. godine., do 17h.

Informacije o konkursu

Obrasci za prijavu

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.1 Višegodišnji projekti saradnje

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.1 Višegodišnji projekti saradnje

•    Naslov programa: Program Kultura
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima iz zemalja pokrivenih Programom, u pogledu uspostavljanja evropskog državljanstva.

Program ima više linija, a ovaj poziv je objavljen u okviru linije 1.1 Multi-annual cooperation projects. Cilj poziva jeste podsticanje višegodišnjih, transnacionalnih veza između najmanje 6 kulturnih operatera iz najmanje 6 zemalja pokrivenih Programom, za saradnju i rad sa ciljem razvoja zajedničkih kulturnih aktivnosti u periodu od 3 do 5 godina.
•    Aplikanti: Aplikanti iz Srbije su ravnopravni učesnici Programa Kultura. Program je otvoren za sve vrste kulturnih operatera, ukoliko deluju kao neprofitne organizacije.
•    Finansiranje: Godišnja sredstva opredeljenja programom kreću se između 200.000 i 500.000 EUR, pri čemu učešće Programa ograničeno na najviše 50% opravdanih troškova.
•    Trajanje projekta: Najamnje 36, a najviše 60 meseci.
•    Rok za prijavu: 5. oktobar 2011. godine.
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_11_2011_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

 

Izvor: Regionalna agencija za ekonomski razvoj

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.2.2 Projekti saradnje

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.2.2 Projekti saradnje

•    Naslov programa: Program Kultura
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima iz zemalja pokrivenih Programom, u pogledu uspostavljanja evropskog državljanstva.

Program ima više linija, a ovaj poziv je objavljen u okviru linije 1.2.1 Cooperation projects. Poziv ima za cilj da podrži aktivnosti saradnje između najmanje 3 kulturna operatera koja dolaze iz najmanje 3 zemlje podržane Programom, u periodu ne dužem od dve godine.

•    Aplikanti: Aplikanti iz Srbije su ravnopravni učesnici Programa Kultura. Program je otvoren za sve vrste kulturnih operatera, ukoliko deluju kao neprofitne organizacije.
•    Finansiranje: Godišnja sredstva opredeljenja programom kreću se između 50.000 i 200.000 EUR, pri čemu učešće Programa ograničeno na najviše 50% opravdanih troškova.
•    Trajanje projekta: Najviše 24 meseca.
•    Rok za prijavu: 5. oktobar 2011. godine.
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_121_2011_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

 

Izvor: Regionalna agencija za ekonomski razvoj