Arhiva ‘Konkursi’

Otvoren konkurs za Virtus – godišnju nagradu za korporativnu filantropiju

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE

Otvoren konkurs za  Virtus – godišnju nagradu za korporativnu filantropiju 2011.

Nagrada za kompaniju koja brine

Balkanski fond za lokalne inicijative, kao najveća domaća fondacija koja godinama podržava građanske akcije i lokalne grupe, u saradnji sa USAID, Institutom za održive zajednice (ISC), VIA fondacijom, fondacijom braće Rokfeler (RBF), fondacijom C.S. Mott, Executive Group, Ekonom:east Media Group, eKapijom, Medija centrom Beograd, Društvom Srbije za odnose sa javnošću, Gradom Beogradom i Narodnom skupštinom Republike Srbije najavljuje otvaranje konkursa za petu godišnju nagradu VIRTUS za poslovne subjekte koji su tokom 2010/2011. godine na najdelotvorniji, najdugoročniji i najefektniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od opšteg dobra i interesa.

Ovo je prva nagrada ovakve vrste koja se organizuje u Srbiji i referentno mesto za sve one koji ulažu u opšte dobro. Nakon dosadašnjeg velikog uspeha i interesovanja nastavljamo da nagrađujemo najbolje kompanije.

Krajni rok za dostavu popunjenih prijava i prateće dokumentacije je: 07.10.2011. godine., do 17h.

Informacije o konkursu

Obrasci za prijavu

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.1 Višegodišnji projekti saradnje

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.1 Višegodišnji projekti saradnje

•    Naslov programa: Program Kultura
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima iz zemalja pokrivenih Programom, u pogledu uspostavljanja evropskog državljanstva.

Program ima više linija, a ovaj poziv je objavljen u okviru linije 1.1 Multi-annual cooperation projects. Cilj poziva jeste podsticanje višegodišnjih, transnacionalnih veza između najmanje 6 kulturnih operatera iz najmanje 6 zemalja pokrivenih Programom, za saradnju i rad sa ciljem razvoja zajedničkih kulturnih aktivnosti u periodu od 3 do 5 godina.
•    Aplikanti: Aplikanti iz Srbije su ravnopravni učesnici Programa Kultura. Program je otvoren za sve vrste kulturnih operatera, ukoliko deluju kao neprofitne organizacije.
•    Finansiranje: Godišnja sredstva opredeljenja programom kreću se između 200.000 i 500.000 EUR, pri čemu učešće Programa ograničeno na najviše 50% opravdanih troškova.
•    Trajanje projekta: Najamnje 36, a najviše 60 meseci.
•    Rok za prijavu: 5. oktobar 2011. godine.
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_11_2011_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

 

Izvor: Regionalna agencija za ekonomski razvoj

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.2.2 Projekti saradnje

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.2.2 Projekti saradnje

•    Naslov programa: Program Kultura
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima iz zemalja pokrivenih Programom, u pogledu uspostavljanja evropskog državljanstva.

Program ima više linija, a ovaj poziv je objavljen u okviru linije 1.2.1 Cooperation projects. Poziv ima za cilj da podrži aktivnosti saradnje između najmanje 3 kulturna operatera koja dolaze iz najmanje 3 zemlje podržane Programom, u periodu ne dužem od dve godine.

•    Aplikanti: Aplikanti iz Srbije su ravnopravni učesnici Programa Kultura. Program je otvoren za sve vrste kulturnih operatera, ukoliko deluju kao neprofitne organizacije.
•    Finansiranje: Godišnja sredstva opredeljenja programom kreću se između 50.000 i 200.000 EUR, pri čemu učešće Programa ograničeno na najviše 50% opravdanih troškova.
•    Trajanje projekta: Najviše 24 meseca.
•    Rok za prijavu: 5. oktobar 2011. godine.
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_121_2011_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

 

Izvor: Regionalna agencija za ekonomski razvoj

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.3.6 Evropski kulturni festivali

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.3.6 Evropski kulturni festivali

•    Naslov programa: Program Kultura
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima iz zemalja pokrivenih Programom, u pogledu uspostavljanja evropskog državljanstva.

Program ima više linija, a ovaj poziv je objavljen u okviru linije 1.3.6 European cultural festivals. Cilj poziva jeste podrška kulturnim festivalima sa evropskom dimenzijom, a koji su saglasju sa opštim ciljevima Programa (mobilnost stručnjaka, cirkulacija poslova i međukulturni dijalog).

•    Aplikanti: Aplikanti iz Srbije su ravnopravni učesnici Programa Kultura. Program je otvoren za sve vrste kulturnih operatera, ukoliko deluju kao neprofitne organizacije.
•    Finansiranje: Maksimalni iznos granta je 100.000 EUR, pri čemu učešće Programa ograničeno na najviše 60% opravdanih troškova.
•    Trajanje projekta: Najviše 12 meseci.
•    Rok za prijavu: 3. novembar 2011. godine.
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_136_2011_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Izvor: Regionalna agnecija za ekonomski razvoj

Poziv u okviru programa Kultura – linija 3.2 projekti saradnje među organizacijama uključenim u analize kulturne politike

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Kultura – linija 3.2 projekti saradnje među organizacijama uključenim u analize kulturne politike

•    Naslov programa: Program Kultura
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima iz zemalja pokrivenih Programom, u pogledu uspostavljanja evropskog državljanstva.

Program ima više linija, a ovaj poziv je objavljen u okviru linije 3.2 – Cooperation projects between organisations involved in cultural policy analysis. Ovaj poziv ima za cilj da pruži podršku projektima saradnje između privatnih ili javnih organizacija (kao što su odeljenja (službe) za kulturu nacionalnih, regionalnih i lokalnih uprava, kulturne fondacije, službe univerziteta zadužene za oblast kulture, profesionalne organizacije i mreže) koje imaju direktna i praktična iskustva u analizama, ocenjivanju ili proceni uticaja kulturnih politika na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i/ili evropskom nivou, a koje se odnose na jedan ili više ciljeva Evropske agende za kulturu:

  • Promocija kulturnih razlika i međukulturni dijalog
  • Promocija kulture kao katalizatora kreativnosti u okviru Lisabonske strategije za rast i radna mesta.
  • Promocija kulture kao vitalnog elementa u međunarodnim odnosima Unije, primenjujući UNESCO konvenciju zaštite i promocije raznolikosti kulturnih izraza

•    Aplikanti: Aplikanti iz Srbije su ravnopravni učesnici Programa Kultura. Program je otvoren za sve vrste kulturnih operatera, ukoliko deluju kao neprofitne organizacije.
•    Finansiranje: Maksimalni iznos granta je 120.000 EUR na godišnjem nivou, pri čemu učešće Programa ograničeno na najviše 60% opravdanih troškova.
•    Trajanje projekta: Najmanje 12 meseci, a najviše 24 meseca.
•    Rok za prijavu: 5. oktobar 2011. godine.
•    Internet adresa / email:    http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_32_2011_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Izvor: Regionalna agencija za ekonomski razvoj

Poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške, objavljuje konkurs za dodelu grantova organizacijama civilnog društva.

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti sve organizacije civilnog društva koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem, koje imaju iskustva u podizanju svesti javnosti za ženska ljudska prava i rodnu ravnopravnost i koje imaju sporazum o saradnji sa lokalnom samoupravom, odnosno telima za rodnu ravnopravnost.

U okviru ovog konkursa finansiraće se aktivnosti koje za cilj imaju podizanje svesti javnosti u vezi sa seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem, zatim promocijom Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima i pratećim dokumentima, i to u periodu kampanje „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“ (organizacija relevantnih kampanja, izrada informativnih brošura, javni događaji, fokus grupe, radionice, i druge aktivnosti vezane za podizanje svesti javnosti).

Vrednost pojedinačnih projekata ne sme biti manja od 5 000 dolara i ne sme prelaziti ukupan iznos od 8 000 dolara.

Osnovnu dokumentaciju ovog konkursa možete preuzeti ovde i nju čine:
•      Formular za prijavu predloga projekta – Dokument 1 (113.5 kB)
•      Tabelarni budžet – Dokument 2 (43.5 kB)
•      Narativni budžet – Dokument 3 (41 kB)
•      Pravila konkursa i smernice za podnošenje predloga projekta (139 kB)
•      Uputstvo za popunjavanje budžeta (92.5 kB)

Prijave je potrebno dostaviti na predviđenim obrascima dokumenata koja se mogu preuzeti na sajtu Ministarstva rada i socijalne politike (www.minrzs.gov.rs), Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (www.undp.org.rs),  kao i na sajtu www.gendernet.rs. Prijave dostaviti poštom ili lično na sledeću adresu:

Projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“
Koče Kapetana 35
11000 Beograd

Konkurs je otvoren 01. septembra 2011. godine, a krajnji rok za prijem prijava je 30. septembar 2011. godine do 12 časova.

Naknadno pristigle prijave neće se razmatrati.
Za sve dodatne informacije prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti  Projektu „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ na telefone: 011/3860 672, 2422 684 ili elektronskim putem na srzn@minrzs.gov.rs

Konkurs sufinansiranja programa sa ciljem afirmacije ženskog sporta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT Z ASPORT I OMLADINU

Konkurs sufinansiranja programa sa ciljem afirmacije ženskog sporta

I.             PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU
1.    SPORTSKE ORGANIZACIJE sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za kandidatkinje angažovane u sportskoj organizaciji koje konkurišu za sredstva za stručno osposobljavanje /usavršavanje žena trenera/sudija u sportu i

2.    USTANOVE I INSTITUCIJE U OBLASTI SPORTA I SPORTSKE ORGANIZACIJE I UDRUŽENjA, sa sedištem na teritoriji APV za organizaciju i realizaciju seminara ili za naučno-istraživački rad sa ciljem unapređenja položoja žena u sportu, kao i realizaciju različitih programa rekreativnog vežbanja sa ciljem unapređenja zdravlja.

II.            USLOVI KONKURSA

1)      ZA SPORTSKE ORGANIZACIJE:
a)      Prijava: naziv i sedište sportske organizacije, br. tekućeg računa, PIB, lice ovlašćeno za zastupanje, ime i prezime kandidatkinje, kontakt telefon organizacije;
b)      Prilozi uz prijavu
•    fotokopija rešenja o registraciji, fotokopija ugovora o angažovanju kandidatkinje u sportskoj organizaciji, dokaz o stepenu obrazovanja kandidatkinje, kratka biografija i fotokopija lične karte kandidatkinje.
•    U zavisnosti od vrste programa za koji se traže sredstva
(1)    Za program stručnog osposobljavanja žena u sportu (I, II i III stepen): profaktura nadležne institucije o pohađanju stručnog osposobljavanja
(2)    Za program stručnog usavršavanja žena u sportu: program i dokaz o troškovima učešća na stručnom usavršavanju.

2)      ZA USTANOVE I INSTITUCIJE U OBLASTI SPORTA I SPORTSKE ORGANIZACIJE I UDRUŽENjA:
a)      Prijava: naziv i sedište ustanove ili institucije, br. tekućeg računa, PIB, lice ovlašćeno za zastupanje, kontakt telefon.
b)      Uz prijavu dostaviti: rešenja o registraciji ili odluku o osnivanju, program seminara ili rekreativnog vežbanja, odnosno abstrakt naučno-istraživačkog rada sa pratećim troškovnikom za realizaciju.

III.          SREDSTVA ZA RASPODELU
Za realizaciju programa obezbeđena su sredstva u visini 2.000.000,00 dinara

IV.          PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave: 15 dana od dana objavljivanja

Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom “Za konkurs”.

Link

Procurement notice for a Supply of GIS Software and supporting IT and GPS equipment

Procurement notice for a Supply of GIS Software and supporting IT and GPS equipment for project: “Building up and actuation of a Hungarian-Serbian cross-border flood and inland water protection system along the Tisza river”

Publication reference: EuropeAid/131776/D/SUP/RS

The Centre for information and Development of the Tisa region ICR, intends to award a supply contract for:

1. Geographic Information System for combining data from different sources and providing analysis, reporting and predictive tools as well as simulation tools for some intervention and results evaluation scenarios.

2. Supporting IT and GIS equipment

(више…)

Nagradni konkurs

FOND MESTA U SRCU

Nagradni konkurs

Fond Mesta u srcu, šesti put dodeljuje nagradu organizacijama civilnog društva, odnosno neformalnim grupama koje su u 2010. godini sprovele projekte sa najpozitivnijim efektima u svojim lokalnim zajednicama.
I ove godine, uz podršku i u saradnji sa TACSO Srbija – EU kancelarijom za tehničku podršku organizacijama civilnog društva biće dodeljena nagrada za najbolje lokalno partnerstvo.

Nagrada ima za cilj promovisanje i podsticanje razvoja održivih partnerstva između civilnog i javnog i privatnog sektora.

Na konkurs se mogu u obe kategorije prijaviti organizacije civilnog društva/udruženja građana ili neformalne grupe koje su nosioci projekta i koji ispunjavaju sledeće kriterijume:
1. Projekat/ inicijativa/ akcija realizovana u 2010. godini
2. Odnosi se na lokalnu zajednicu (opština, grad, ulica, MZ, selo)
3. Bavi se problemom koji je zajednički za veći broj ljudi u zajednici
4. Donosi promenu za veći broj ljudi u toj zajednici
5. Uključuje građane u realizaciju (kao i volonterski angažman ljudi iz zajednice)
6. Uključuje na različite načine aktere u zajednici (javni i privatni/poslovni sektor).
Za nagradu za najbolje partnerstvo dodatan kriterijum:
7. Razvija partnerstvo sa javnim i privatnim/poslovnim sektorom

Konkurs je otvoren do četvrtka, 22. septembra 2011. godine.

Objavu konkursa možete preuzeti: ovde.

Obaveštenje i prijavu za konkurs možete preuzeti na stranicama:
www.mestausrcu.org/obrasci.html

Komisiju za dodelu nagrade čine istaknuti predstavnici/ce civilnog društva, državnih institucija i poslovnog sektora.
Na svečanosti u oktobru 2011. godine, najbolji projekti/inicijative biće javno promovisane i nagrađene.

Prijave slati na elektronsu adresu: office@mestausrcu.org, tel/fax: 011/3288-723

Link

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2011. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
o    Maksimalan iznos kredita 10.000 evra
o    Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

o    JAGODASTE VOĆNE VRSTE ( jagoda, malina, kupina, ribizla, ogrozd, dud i aktinidija),
– grejs period u trajanju od 24 meseca, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
– rok otplate kredita 36 meseci
– otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

o    JABUČASTE VOĆNE VRSTE (jabuka, dunja, mušmula i oskoruša ) i KOŠTIČAVE VOĆNE VRSTE (šljiva, breskva, kajsija, nektarina, višnja)
– grejs period u trajanju od 36 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
– rok otplate kredita 24 meseca
– otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

o    JEZGRASTE VOĆNE VRSTE (orah, leska, badem i kesten) i DEFICITARNE VOĆNE VRSTE ( kruška, trešnja)
– grejs period u trajanju od 48 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,

– rok otplate kredita 12 meseci
– otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču registrovanog za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
•    originalni predračun sa specifikacijom za nabavku voćnih sadnica iskazan u dinarskom iznosu koji će izdavati dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica;
*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;
•    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
•    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
•    original uverenja o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
•    fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
•    procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.
•    kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima

Konkurs je otvoren od 28. avgusta 2011. do 17. septembra 2011. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom podneti na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom «Za konkurs»
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs