Arhiva ‘Konkursi’

Program grantova Evropskog kulturnog fonda

ECF – EVROPSKI KULTURNI FOND

Program grantova Evropskog kulturnog fonda 2011

 

Tema (ciljevi / prioriteti programa): Balkanski fond za kulturu, u okviru Evropskog kulturnog fonda, podržava saradnju umetničkih i kulturnih projekata organizacija Zapadnog Balkana.

Fond podržava: osnaživanje ljudi kroz umetnost i kulturu, različitosti u našim društvima, povezivanje izvora znanja, međusektorske i među-generacijske mreže, različitosti u Evropskim društvima: projekte koji smanjuju isključenost i sukob, povezuju ljude, projekte koji ciljaju  novu publiku i stvaraju  nova mesta za prezentaciju kulture.

Podržavaju se projekti koji probaju inovativna i kreativna partnerstva za razvoj, proširuju znanja kroz razmenu i učešće javnosti, kao i projekti u kojima se  eksperimentiše sa novim tehnologijama.

Aplikanti: Nezavisne umetničke i kulturne organizacije sa sedištem u zemljama Zapadnog Balkana, nezavisne umetničke i kulturne organizacije sa sedištem u drugim delovima Evrope u saradnji sa nezavisna organizacija u regionu Balkana.

Finansiranje: Grant podržava 80% ukupnog budžeta projekta. Grantovi se dodeljuju u ukupnom iznosu između 15.000 i 30.000 eura.

Trajanje projekta: 18 meseci.

Rok za prijavu: Projekti se primaju tokom čitave godine, pri čemu se odluka o dodeli sredstava donosi na svaka 3 meseca.

Internet adresa: www.eurocult.org

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Link

Izvor: Regionalna agencija za ekonomski razvoj

Javni poziv za dodelu sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata

SIEPA

XII Javni poziv za dodelu sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata

U skladu sa Programom podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) raspisala je XII Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata.

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu i u ovom krugu dodele sredstava iznose 39.000.000,00 dinara. Prijava može biti podneta za jednu ili više aktivnosti.

Rok za podnošenje prijava je 19. septembar 2011. godine. Dokumentacija dostavljena nakon ovog roka neće se uzimati u obzir. Sva neophodna dokumentacija koja treba da se dostavi navedena je u Pravilniku o postupku, dodeli i refundaciji državne pomoći.

Za više informacija posetite našu stranicu namenjenu finansijskoj podršci za izvoznike.

Link

Poziv za dostavljanje prijava za Program finansijske podrške agrobiznisima u Srbiji za uvođenje međuarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane

USAID

Poziv za dostavljanje prijava za Program finansijske podrške agrobiznisima u Srbiji za uvođenje međuarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane

Agrobiznis projekat, koji finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj – USAID, organizuje Program finansijske podrške agrobiznisima u Srbiji za uvonenje menunarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane.

Cilj programa je da se, kroz pružanje stručne i finansijske pomoći, ovaj proces omasovi i ubrza, i time doprinese podizanju nivoa kvaliteta i konkurentnosti domaćih proizvoda, što će olakšati njihov plasman na sve zahtevnijem svetskom tržištu.

Invidualna finansijska podrška za uvonenje standarda (sertifikaciju) iznosi najviše 5,000 američih dolara, za finansiranja do 70% troškova sertifikacija. Svaka odobrena aktivnost mora biti završena u periodu od tri meseca od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava. Sredstva se dodeljuju po principu refundacije troškova, koje ostvari primalac bespovratnih sredstava tokom realizacije odobrenog projekta.

Podrška je namenjena privrednim društvima, poljoprivrednim zadrugama i individualnim poljoprivrednim proizvonačima, sa većim obimom proizvodnje, koji se na teritoriji Republike Srbije bave proizvodnjom svežeg i preranenog povrća i voće, mesa i mesnih preranevina, mlečnih proizvoda, pečuraka, lekovitog bilja i šumskih plodova, a koji su zainteresovani za uvonenje sledećih standarda:

1. Dobra poljoprivredna praksa u skladu sa GlobalGAP standardom;
2. Sistema zaštite životne sredine – ISO 14001;
3. Sistema upravljanja bezbednošću hrane – ISO 22000 i HACCP;
4. Organska proizvodnja – Organic;
5. Specifični tržišni standardi – Halal, Kosher, BRC, IFC i drugi standard.

Zainteresovana privredna društva, poljoprivredne zadruge i individualni poljoprivredni proizvonači treba da dostave svoje prijave i svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa zahtevima opisanim u dokumentu pod nazivom “Finansijska podrška (grantovi) za uvođenje međunarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane – Opis programa i kriterijumi”, na sledeću poštansku adresu:

USAID AGROBIZNIS PROJEKAT
Ref. Grants for Standards
Internacionalnih brigada 57
11 000 Beograd

Detaljne informacije o programu, uslovima za dobijanja bespovratnih sredstava i
obrazce za prijavu možete naći na Internet adresi http://www.agrobiznis.net/serbian/31/nabavke/, ili putem elektronske pošte
na sledećoj adresi: office@agrobiznis.net, kao i u našim kancelarijama u:
Beogradu, ul. Internacionalnih brigada 57, tel. 011/243 66 11; Čačku, ul. Dragiše Mišovića 73, tel. 032/371 554; Novom Sadu, ul. Školska 3, tel. 021/528 490; i Nišu, ul. Kralja Stefana Prvovenčanog 44-46, tel. 018/526 228.

Javni poziv za dostavljanje aplikacija biće otvoren najdalje do 31. marta 2012. godine, tj. do ispunjenja kvote predvinene ukupnim budžetom za ovaj program finansijske podrške. Prijave će biti razmatrane od strane komisije i odobravane jednom mesečno, ili češće, a u skladu sa dinamikom podnošenja prijava.

USAID Agrobiznis projekat ravnopravno tretira sve podnosioce zahteva, bez obzira na
pol, versku i nacionalnu pripadnost.

Informacije
Opis i kriterijumi
Prijava
Uporedna tabela

Link

Studijsko putovanje – Ruralni razvoj

SKGO

Studijsko putovanje – Ruralni razvoj

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskaz interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Ruralni razvoj” koje će se održati od 28. do 30. septembra 2011. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa EU politikama u oblasti ruralnog razvoja. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati prilike da se upoznaju sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do pet predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Zainteresovane molimo da najkasnije do utorka, 23. avgusta 2011. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik – predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Dokumenti za preuzimanje:

•    LAF letak
•    Uputstva za učesnike i učesnice TAIEX aktivnosti
•    Prijavni obrazac za učesnike
•    Agenda događaja – nacrt
•    Motivaciono pismo – primer
•    Pismo potvrde – model
•    CV u EU formatu

Link

SKGO

Studijsko putovanje – Kulturno nasleđe

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Kulturno nasleđe” koje će se održati od 03. do 05. oktobra 2011. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa EU politikama u oblasti kulturnog nasleđa. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati prilike da se upoznaju sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do pet predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Zainteresovane molimo da najkasnije do ponedeljka, 23. avgusta 2011. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org
Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Dokumenti za preuzimanje:

•    LAF letak
•    Uputstva za učesnike i učesnice TAIEX aktivnosti
•    Prijavni obrazac za učesnike
•    Agenda događaja – nacrt
•    Motivaciono pismo – primer
•    Pismo potvrde – model
•    CV u EU formatu

Link

Konkurs za dodelu nagrade „TURISTIČKI CVET“

TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE

Konkurs za dodelu nagrade „TURISTIČKI CVET“

za period od jula 2010. do jula 2011. godine u sledećim kategorijama:

1.    Turistička organizacija;
2.    Specijalni događaj u funkciji promocije turizma (manifestacija, sajam, kongres, izložba);
3.    Ugostiteljski objekat (za smeštaj ili za pružanje usluga ishrane i pića);
4.    Seosko turističko domaćinstvo;
5.    Vinski podrum;
6.    Turistička agencija;
7.    Predstavljanje Srbije kao turističke destinacije, preko elektronskih i štampanih medija (film, publikacija, internet stranica, emisija, reportaža ili časopis);
8.    Suvenir
9.    Organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga

Predloge za nagradu dostavljaju pravna i fizička lica, u pisanoj formi, do 25. avgusta 2011. godine. Postupak kandidovanja i kriterijumi za dodelu nagrade, propisani su Pravilnikom o dodeli nagrade „Turistički cvet“, koji se nalazi na sajtu Turističke organizacije Srbije www.srbija.travel

Predlozi se mogu dostaviti Turističkoj organizaciji Srbije na sledeći način:
–         lično – dostavom na adresu Čika Ljubina 8, drugi sprat;
–         poštom – poštanski fah 90, sa naznakom „Turistički cvet“;
–         faksom: 011 26 26 767
–         ili na e-mail adresu: office@serbia.travel

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Raspisan konkurs za popisivače

Republički zavod za statistiku objavio je danas javni poziv građanima, koji su zainteresovani da učestvuju u predstojećem Popisu stanovništva kao popisivači, da se prijave u opštini ili gradu u kojem stanuju, od 15. do 19. avgusta.

Kandidati moraju da budu državljani Srbije, da su stari najmanje 18 godina i da poseduju najmanje srednje obrazovanje i čitak rukopis. Uslov je i da dobro poznaju teren, odnosno stanovanje na teritoriji naselja za koje se prijavljuju.

Zainteresovani kandidati dužni su da se lično prijave u prostorijama popisne komisije, na taj način što će popuniti Prijavu za učešće u popisu. Adrese na kojima se zainteresovani kandidati mogu prijaviti i radno vreme popisnih komisija, biće blagovremeno objavljeni na sajtu RZS-a.

RZS je ranije najavio da će tokom Popisa stanovništva d 1. do 15 oktobra, angažovati više od 50.000 popisvača, instruktora, kontrolora i supervizora.

Na konkurs za instruktore, koji je završen, prijavilo se 29. 654 lica.

Konkurs za prijavu projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za prijavu projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava, na osnovu Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji i Akcionog plana za sprovođenje Strategije, Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 101/2010), Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Sl. glasnik RS“ broj 20/2011), Razdeo 64. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, glava 64.2 Uprava za ljudska i manjinska prava, funkcija 110, ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama, deo sredstava namenjen sprovođenju Dekade inkluzije Roma i Odluke direktora Uprave za ljudska i manjinska prava broj 401-01-27/2011-02 od 27. jula 2011. godine objavljuje Konkurs za prijavu projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Uprava za ljudska i manjinska prava.

Ceo tekst konkursa sa prilozima možete preuzeti ovde.

Konkurs je otvoren do 26.08.2011. godine.

Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Jadranskog Programa prekogranične saradnje

DIREKTORAT IPA JADRANSKOG PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE, ABRUCO REGIJA, UPRAVA ZA MEĐUNARODNE POSLOVE U SARADNJOM SA KANCELARIJOM ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE. NACIONALNIM TELOM U REPUBLICI SRBIJI I NACIONALNIM TELIMA U OSTALIM ZEMLJAMA UČESNICAMA U PROGRAMU (ALBANIJA, BOSNA I HERCEGOVINA, REPUBLIKA HRVATSKA, REPUBLIKA GRČKA, REPUBGŠKA ITALIJA, CRNA GORA I REPUBLIKA SLOVENIJA)

Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Jadranskog Programa prekogranične saradnje

finansiranog iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije i sufinansiranog od strane zemalja učesnica u Programu. Ukupan iznos raspoloživih EU sredstava za ovaj poziv iznosi 69.684.615 evra.

Republika Srbija je u fazi postepenog izlaska iz Programa čime se podnosiocima projekata iz Srbije omogućava da do kraja 2015. godine učestvuju u akivnostima iz oblasti institucionalne saradnje u okviru sledećih programskih prmoriteta:

1. Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja;
2. Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika;
3. Dostupnost i mreže.

Vodeći podnosilac predloga projekta mora dostaviti kompletnu prijavu Zajedničkom tehničkom sekretarijatu Programa do 02. novembra 2011. godine.

Prijavna dokumentacija i detaljma uputstva za aplikamte uključujući i način donošenja prijave mogu se preuzeta sa sajta Programa; www.adriaticipacbc.org. Pored osnovnih informacija o Programu i Pozivu, obaveštenju o datumu i mestu održavanja informativnog seminara ćete naći na www.evropa.gov.rs (pod IPA Cross Border Cooperation Serbia) i na sajtu Programa.

Takmičenje u izradi najboljeg biznis plana

USAID

Takmičenje u izradi najboljeg biznis plana

U okviru podrške za razvoj preduzetništva mladih u agrobiznisu, USAID Agrobiznis projekat pokreće program dodele bespovratnih sredstva studentima i  srednjoškolcima, koji su uspešno završili programe poslovne obuke pod pokroviteljstvom USAID Agrobiznis projekta, na Poljoprivrednim fakultetima u Beogradu i Novom Sadu, Agronomskom fakultetu u Čačku, kao i u srednjim školama u okviru programa “Dostignuća mladih Srbije.”

Pravo da učestvuju u programu dodele bespovratnih sredstava imaju mladi uzrasta izmenu 15 i 24 godina, koji planiraju da se u sklopu svog biznis plana bave proizvodnjom i preradom sledećih proizvoda:
1. Sveže i preraneno povrće, jagodičasto i drvenasto voće
2. Proizvodi od mesa
3. Posebni sirevi, kajmaci i drugi mlečni proizvodi
4. Pečurke
5. Lekovito bilje i šumski plodovi

Kod podnošenja zahteva za dodelu besporvratnih sredstava, zainteresovani studenti I srednjoškolci, koji ispunjavaju gorenavedene kriterijume, treba da imaju u vidu sledeća pravila USAID Agrobiznis projekta:

•Podnosilac zahteva može da traži najviše $15,000 za svoj projekat.

•Bespovratna sredstva su obezbenena za najmanje 20 najboljih biznis planova.

•Primalac bespovratnih sredstava može biti samo pravno lice (preduzeće, komercijalno poljoprivredno gazdinstvo, i sl.) registrovano kod Agencije za privredne registre. U trenutku podnošenja zahteva, podnosilac može biti neregistrovan ili u procesu registracije, ali pravo da koristi bespovratna sredstva imaće tek po obavljenoj registraciji.

•Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava mora biti dostavljen u formi propisanoj od strane USAID Agrobiznis projekta, popunjen elektronski u skladu sa instrukcijama koje se nalaze u formi (videti formu u prilogu). Zahtev treba dostaviti u pisanoj formi (potpisan i overen), kao i na CD-u. Poželjno je da forma zahteva bude popunjena na engleskom jeziku.

•Nabavku tražene opreme obavlja isključivo USAID Agrobiznis projekat.

•Podnosilac zahteva je dužan da dostavi preciznu tehničku specifikaciju za opremu
koja se nabavlja iz bespovratnih sredstava. Precizna tehnička specifikacija
podrazumeva opis opreme u sledećim kategrijama: opšte karakteristike (dimenzije,
boja, vrsta materijala, i sl.), tehničke karakteristike i performanse (snaga, kapacitet I sl), kao i druge specifične karakteristike, koje imaju značaj kod nabavke opreme.

•Podnosilac zahteva je dužan da dostavi najmanje tri pisane ponude od strane
odgovarajućih dobavljača, za svaku navedenu stavku budžeta ili budžet u celini.
Ponude za traženu opremu moraju biti uporedive, i moraju sadržati kontakt
informacije ponunača, biti na memorandumu firme, overene pečatom i potpisom.

•Kod podnošenja zahteva, neophodno je definisati najviše tri komada opreme, koja će biti predmet nabavke iz bespovratnih sredstava. Podnosilac zahteva može da traži više od tri komada opreme, samo u slučaju menuzavisnih komponenti koje čine jedan sistem funkcionalnim.

•Tražena oprema mora biti proizvedna i dopremljena prvenstveno iz SAD-a i Srbije, a ako takva oprema ne postoji u ove dve zemlje, onda u obzir dolazi nabavka iz
zemalja regiona i EU.

•Podnosilac zahteva mora da pruži jasno obrazloženje opravdanosti investicije po
kriterijumima USAID Agrobiznis projekta, a na osnovu podataka iz biznis plana.
Shodno tome, podnosilac zahteva mora dostaviti kvantifikovane projekcije rezultata
bespovratne pomoći za period od godinu dana od dana sprovonenja predloženih
aktivnosti, koristeći listu indikatora iz propisane forme zahteva (porast prodaje,
otvaranje novih radnih mesta, itd.).

•Podnosilac zahteva je dužan da dostavi i svu dodatnu dokumentaciju neophodnu za obradu aplikacije, koja nije navedena u propisanoj formi u prilogu, a koju bude tražilo osoblje USAID Agrobiznis projekta.

•Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava mora biti u potpunom saglasju sa
elementima biznis plana u smislu budžeta, korisnika bespovratnih sredstava i
projektovanih rezultata.

•Bespovratna sredstava se ne mogu korisiti za nabavku žive stoke, sadnica, pesticida, nubriva, motornih vozila, korištene opreme, farmaceutskih proizvodi, luksuzne opreme, sredstava za kontracepciju, kao i opreme za osmatranje, modifikaciju vremena, kocku i proizvodnju alkohola. Takone, bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za rekonstrukciju postojećih granevinskih objekata i izgradnju novih granevinskih objekata.

•Bespovratna sredstva moraju biti iskorištena tako da ne narušavaju životnu sredinu, i da su u skladu sa svim prikladnim nacionalnim, pokrajinskim i lokalnim zakonima i drugim propisima o zaštiti životne sredine, a koje nisu zabranjene menunarodnim sporazumima.

•Poslovne aktivnosti i sredstva podnosioca zahteva ne smeju biti predmet bilo kakve parnice ili spora sa bilo kojim pravnim ili fizičkim licem.

•Primalac bespovratnih sredstava je obavezan da prijavi prihode ostvarene zahvaljući dodeljenim bespovratnim sredstvima u toku trajanja projekta. Takone, podnosilac zahteva mora da navede u svojoj aplikaciji ili biznis planu na koji način će iskoristiti prihode stečene zahvaljujući dodeljenim sredstvima.

Svi zainteresovani, koji imaju pravo učešća u programu dodele bespovratnih sredstava, dužni su da dostave zahteve za dodelu bespovratnih sredstava, u skladu sa gore navedenim uputstvima, najkasnije do 31. avgusta 2011. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa dodelom sredstava mogu se dobiti putem telefona u kancelarijama USAID Agrobiznis projekta u Beogradu, Nišu, Čačku i Novom Sada ili na email adresu: office@agrobiznis.net

Uputstva i detaljne informacije

Prijava

Link