Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs – korišćenje genetskih resursa domaćih životinja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO  

Konkurs – korišćenje genetskih resursa domaćih životinja

Konkurs traje:
09.11.2012 to 24.11.2012

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2012. godinu.

Sredstva u iznosu od 3.284.000,00 dinara su namenjena za sufinansiranje dela troškova unapređenja rada kod vlasnika genetskih resursa domaćih životinja, a u svrhu očuvanja, održivog korišćenja i unapređenja načina odgajivanja autohtonih rasa domaćih životinja, i to: Govedarstvo (Podolac i Buša), Svinjarstvo (Mangulica) i Ovčarstvo (Vitoroga žuja i Čokanska cigaja),  čija su grla pod kontrolom osnovnih, regionalnih i glavne odgajivačke organizacije (član 7, 8. i 9.  Zakona o stočarstvu, ”Službeni glasnik RS”, broj 41/09 i 93/12)

Pravo na ostvarivanje ovih sredstava imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva – vlasnici genetskih resursa (autohtonih rasa) domaćih životinja, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti ovde

Konkurs – sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU

Konkurs – sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke

Konkurs traje:
09.11.2012 to 24.11.2012

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2012. godinu.

Sredstva za sufinansiranje dela troškova unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u AP Vojvodini za 2012. godinu ukupno iznose 5.000.000,00 dinara.

Raspodela predviđenih sredstva vršiće se za unapređenja rada udruženja  odgajivača stoke, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine i koja su u sistemu Poljoprivrednih stručnih službi (Regionalnih odgajivačkih organizacija).

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti ovde

Konkurs – sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

Konkurs traje od 10.11.2012 do 26.11.2012

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje k onkurs  za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Za izradu tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u budžetu AP Vojvodine predviđeno je do 20.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.
Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim Programima zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli izradu tehničke dokumentacije vezane za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Link

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Prioritet Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz

1.    Razvoj inovativnih servisa

2.    Podršku razvoju i realizaciji stimulativnih i inkluzivnih programa čiji je cilj socijalna integracija i inkluzija osoba sa invaliditetom

3.    Podizanje nivoa svesti zajednice o osobama sa invaliditetom i samih osoba sa invaliditetom o pravima, položaju i potrebama u cilju stvaranja uslova za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja/organizacije koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

•    da su registrovani Savezi udruženja;

•    da im je sedište u Republici Srbiji;

•    da deluju na republičkom ili pokrajinskom nivou;

•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 30.11.2012. godine.

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom odštampanom primerku koji mora biti overen (pečat i potpis odgovornog lica) i u elektronskoj formi na CD-u.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Navedena dokumenta mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Potrebna dokumenta

Link

Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. godinu

Konkurs traje:
09.11.2012 to 05.12.2012

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, Vodoprivredu i šumarstvo raspisuje javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. godinu.

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 100.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Korisnici sredstava su fizička lica (poljoprivrednici), nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta i:
1.    imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,
2.    koji su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici poljoprivrednici. (Uslov u pogledu godina života ne odnosi se na korisnike invalidske penzije),
3.    da su Ugovor o dugoročnom zakupu zaključili u 2012. godini (odnosno 2009, 2010. ili 2011. pod uslovom da su već korisnici ovih sredstava),
4.    daju u zakup obradivo zemljište od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja Ugovora,
5.    da Ugovor nije zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

 

Tekst konkursa, prijavu i ukoliko je potrebno Izjavu člana RPG preuzmite OVDE

Otvoren poziv za nastup na Fuorisalone Milano nedelja dizajna 2013.

SIEPA

Otvoren poziv za nastup na Fuorisalone Milano nedelja dizajna 2013.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) objavila je konkurs za izradu idejnih rešenja industrijskog dizajna (jedinica za skladištenje, kutija, sanduk, futrola, kredenac, komoda, komoda sa fiokama, polica, polica za knjige,sanduk za spavaću sobu, vitrina) u cilju međunarodne promocije srpske dizajn scene. Odabrani radovi će imati priliku da se predstave u okviru srpskog nacionalnog štanda na „Fuorisalone Milan Design Week“ (Zona Tortona), manifestaciji koja se održava u okviru internacionalnog sajma nameštaja u Milanu, od 9 – 14. aprila 2013. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička lica i privredna društva sa teritorije Republike Srbije, a konkurs je otvoren do 10. decembra 2012. godine.

Sve dodatne informacije možete se obratiti putem telefona na 011/ 3398 774, 011/ 3398 550 ili elektronskim putem na natasa.vujovic@siepa.gov.rs.
Nacionalni štand će biti smešten u najprestižnijem delu Fuorisalone – Zoni Tortoni.

Prijave za konkurs možete poslati poštom na adresu: Vlajkovićeva 3/V, 11000 Beograd ili predati lično na istu adresu. Nakon završetka konkursa, žiri će doneti odluku o najboljim radovima, a kriterijumi kojima će se voditi su inovativnost, umetnički utisak, funkcionalnost, tehnička izvodljivost, i ekološki aspekt proizvoda.

Konkurs traje do 10. decembra 2012. godine.

Kontakt osoba:
Nataša Vujović
E-mail: natasa.vujovic@siepa.gov.rs
Tel.: 011/ 3398 774 i 3398 550

Propozicije konkursa

Koncept izložbe Creative Space Serbia

Link

” Bartenders were armed with garden shears

A scarf may be useful as the evenings can get chilly Something waterproof, like a light rain jacket or a wind breaker is also advised. One pair of closed comfortable walking shoes, one pair of casual wear shoes. Perhaps also something warm and comfortable to wear at night on your feet.

Cheap Jerseys from china Sosnoski https://www.cheapjerseys1.com/ Cheap Jerseys china, a retired Anne Arundel County firefighter, participates in numerous charitable events with her husband Michael, a co owner of Goska’s Liquors and president of the county’s Professional Firefighters Burn Foundation. It was Michael who spotted a story about the ride last April and asked Debbie if she’d be up to the challenge. She answered in the affirmative. Cheap Jerseys from china

wholesale jerseys Newton came under fire last week for his celebratory dance moves, but it’s fair to say the majority of Panthers fans will be happy to let him keep celebrating so long as Carolina keeps winning. The Auburn product threw for 246 yards and a career high five touchdowns, improving his team’s record to 10 0. Those passing stats were identical to Tampa Bay Bucs QB Jameis Winston, but Newton edged the rookie in fantasy scoring thanks to 16 rushing yards.. wholesale jerseys

Cheap Jerseys free shipping Follow Bernie pumping left fist as it stops by the big boned boy from Waterloo, Bill Goldsworthy, who was a bruising goal scorer who enjoyed pounding bodies as much as igniting the goal light. On a team of superstars in the Falls, he carved out his own niche. His gaping smile minus a couple of chiclets, premature balding scalp, combined with a love of the nightlife aged him by a decade.. Cheap Jerseys free shipping

Cheap Jerseys china Pour abus de dtenus. Pour avoir bafou la Convention de Genve sur les droits des prisonniers. A chaque fois, l’affaire a t rejet pour immunit du Secrtaire la Dfense.. Clark, 22, was a senior with a triple major in biology, English and psychology. The native of Columbia County, Ga., was known by the nickname “Stack.” Clark was one of the first two victims killed at the Virginia Tech campus on Monday. He was a student resident adviser at the West Ambler Johnston dormitory, where he was gunned down. Cheap Jerseys china

cheap jerseys A Cleveland bar, Bier Markt, offered free brew to patrons who brought in LeBron jerseys the night following his “Decision.” Bartenders were armed with garden shears. “Enjoy that beer while we shred that jersey in front of you,” bar owner Sam McNulty, who says he was drunk when he came up with the idea, remembers telling customers. One hundred two jerseys met their demise. cheap jerseys

cheap nfl jerseys A Green Bay native and football and basketball star at Green Bay West High School. Born April 2, 1910, in Green Bay. Died Oct. February 25, on Trump University: “I’ve won most of the lawsuits.” Not true, as The Washington Post has noted.38. February 25 debate: Lying about his support for national health care. Cruz says, “Donald, true or false, you’ve said the government should pay for everyone’s health care.” Trump: “That’s false.” Cruz: “But you’ve never stood on this debate stage and says it works great in Canada and Scotland and we should do it here?” Trump’s response? “No, I did not. cheap nfl jerseys

wholesale nfl jerseys from china Humans have only a limited cognitive capacity (Miller, 1956); we can only think about a certain number of things at a time. The less thought that goes into our day to day lives, the better. As a result of this, we have adapted the way in which we use this finite capacity. wholesale nfl jerseys from china

wholesale nfl jerseys CLARK RAY WANTS AMBER ALERT FOR JUVENILE ABSCONDERS: Via a press release: “Clark Ray, candidate for DC Council, At Large, today called on Council to ensure the Department of Youth Rehabilitation Services (DYRS) releases the names of juvenile offenders who have escaped custody. ‘DYRS must release the names of escapees so that communities affected by violence can work with police to ensure they are recaptured,’ said, Ray, a former Reserve Police Officer. ‘We need an Amber Alert for offenders, to keep our neighborhoods safe.’ Ray’s proposal would not require the release of arrest records or other sensitive information.. wholesale nfl jerseys

wholesale jerseys from china Wearing a waist cinching device for a workout isn’t a good idea either, says Glor, especially if it restricts your mobility or your ability to take full, deep breaths. “It can really affect your ability to work hard,” she says. “Plus, I would worry about back acne from the tight apparatus and extra sweat.” wholesale jerseys from china.

Refundacija sredstava iz Programa podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede

SIEPA

Refundacija sredstava iz Programa podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede

Rok za podnošenje zahteva za refundaciju sredstava odobrenih kroz Program podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede je 15.12.2012. godine.

Zahtev za refundacije se može podneti odmah po realizaciji aktivnosti, za svaku aktivnost pojedinačno ili za sve aktivnosti zajedno. Odobrena sredstva se isplaćuju po pravu prvenstva podnošenja zahteva.

Kontakt
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza – SIEPA
Adresa: Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: 011 / 3398 550, Fax: 011 / 3398 814
E-mail: office@siepa.gov.rs
http://www.siepa.gov.rs/site/sr/home

Peti konkurs iz programa “Mesečina”

FONDACIJA “MESEČINA”

Jesenji konkursni rok 2012. godina

Organizovanje slobodnog vremena ranjive dece osnovnoškolskog uzrasta krajem nedelje, petkom i/ili subotom u večernjim i ranim noćnim satima putem osnivanja klubova za osnovnoškolce i putem podsticanja aktivizma dece u prostorijama partnerske osnovne škole/škola.

Oblast podrške
Prednost će imati oni projekti koji sklopom sportskih, kulturno-rekreativnih i obrazovnih aktivnosti promovišu zdrav stil života sa ciljem prevencije bolesti zavisnosti, vršnjačkog nasilja kao i netolerantnosti bilo koje vrste.

Trajanje projekta
Sredstva konkursa se dodeljuju projektima za 12 meseci. Početak projekta ne može biti ranije od kranjeg roka za apliciranje i dodatnih 45 dana za odluku i administraciju.

Geografska oblast
Prijave se primaju iz Srbije.
Prijave se ne primaju sa teritorije grada Subotica.

Ko može da konkuriše
Lokalne neprofitne organizacije registrovane u Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rokovi
Predlozi projekata primaju se do 30. novembra 2012. godine. Odluku o dodeli sredstava donosi Upravni odbor Fondacije „Mesečina” u roku od 30 dana.
Sve organizacije/grupe koje su se prijavile biće elektronskim putem obaveštene o rezultatima, bez obzira da li im je donacija odobrena ili ne.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje
Minimalni iznos je 150.000,00 dinara a maksimalni 300.000,00 dinara.
Dodeljena sredstva su nepovratna.

Ograničenja
Ne dodeljuju se sredstva direktno obrazovnim ustanovama.
Prijave se ne primaju od sportskih klubova i drugih sportskih udruženja/organizacija, kao ni od udruženja/organizacija članica bilo kojeg saveza.
Ne fianasiraju se projekti koji su isključivo nastavci započetih aktivnosti.

Posebni zahtevi
1.    Potpisan protokol o partnerskoj saradnji na realizaciji projekta najmanje sa jednom osnovnom školom iz lokalne zajednice. Protokol treba detaljno da opiše koje će svoje kapacitete i resurse škola kao parntner uključiti u relalizaciju projekta i u kojim terminima , a naročito:
a.    Vrsta, broj i površina prostorija
b.    Volonteri iz redova kolektiva škole
c.    Broj dana u nedelji i termini
d.    Obezbeđenje uslova za bavljenje stonim tenisom u školi – obavezna sportska disciplina projekta

2.    Slobodan pristup programskim/projektnim aktivnostima bez ikakve diskriminacije medju članovima ciljne grupe (dece)

Konskursna dokumentacija
Vidi prijavni formular.

Način prijavljivanja
Prijavni formular i formular budžeta  može se naći na web sajtu Fondacije:  www.mesecina.erdsoft.eu

Kompletnu dokumentaciju (overenu) u štampanoj formi treba poslati poštom na adresu kancelarije Fondacije:
Fondacija „Mesečina”  Matije Korvina 9.   24000 Subotica                                                sa napomenom: ZA KONKURS

Prijavni formular i budžet projekta obavezno treba poslati i u elektronskoj formi na e-mail adresu Fondacije: mesecina.fond@gmail.com sa naslovom: KONKURS  + naziv i mesto organizacije, koja podnosi prijavu.

Kriterijumi izbora
– kvalitet projekta
– kvalitet saradnje sa osnovnom školom/školama regulisan protokolom
– stepen usklađenosti projekta sa ciljevima konkursa
– materijalni, organizacioni i ljudski kapaciteti aplikanta za realizaciju projekta
– postojanje i plan uključivanja drugig partnera u realizaciju projekta
– udeo volonterskog rada
Budžet
– Koristiti isključivo obrazac koji je priložen konkursu.
– Navesti precizno sve vrste direktnih troškova  projekta. To su stavke, koje ne biste imali u  svom budžetu da ne realizujete ovaj projekat.
– Deo budžeta odobravamo za nabavku sportske opreme (tehnicka oprema), prvenstveno za bavljenje stonim tenisom.

Podnošenje izveštaja
Način i vrsta izveštavanja o realizaciji programa/projekta biće navedeno u Ugovoru o donaciji.
Kancelarija
Matije Korvina 9.
24000 Subotica, Srbija
Tel/fax (0)24 553 106
e-mail: mesecina.fond@gmail.com
www.mesecina.erdsoft.eu

Komunikaciju vezano za konkurs (pitanja, odgovori) obavljamo isključivo pismenim putem  (elektronskom poštom).

Link

Javni poziv – “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni poziv – “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” za školsku 2012/2013. godinu

Školske 2011/2012. godine program “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” naišao je na veliki odziv od strane vaspitno – obrazovnih ustanova sa teritorije AP Vojvodine i najveći broj prijavljenih ustanova uspešno je realizovao planirane aktivnosti, o čemu svedoče dostavljeni izveštaji.

Još jednom se zahvaljujemo dosadašnjim ustanovama na učešću u programu “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” i upućujemo poziv za nastavak njegove realizacije, čime će se doprineti stalnom nastojanju da nam školsko okruženje bude što prijemčivije za učenike i sve zaposlene.

Javni poziv – “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” za školsku 2012/2013. godinu