Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava budžetskog fonda za šume

forestMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava budžetskog fonda za šume Republike Srbije za 2013. godinu

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja (16. april 2013. godine)

Konkurs pogledati ovde

zp8497586rq

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje regionalnog razvoja

InfrastructureMINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje regionalnog razvoja

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetnim oblastima finansiranja, realizuje Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje regionalnog razvoja u 2013. godini (u daljem tekstu: Program).
Programom se obezbeđuje sprovođenje politike regionalnog razvoja.

Opšti cilj Programa je ravnomerniji regionalni razvoj, podizanje regionalne konkurentnosti i podrška razvoju jedinica lokalnih samouprava.

Specifični ciljevi koji se ostvaruju realizacijom mera su:
1.    Unapređenje standarda i kvaliteta života građana, unapređenje sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, unapređenje kulturnog i istorijskog nasleđa Republike Srbije u međunarodnim okvirima i jačanje kapaciteta za realizaciju regionalnih infrastrukturnih projekata;

2.    Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i mesnih samouprava, posebno iz treće i četvrte grupe razvijenosti, kroz izgradnju komunalne, saobraćajne, vodoprivredne i energetske infrastrukture, kao i poboljšanje uslova za bavljenje kulturnim i drugim aktivnostima;

3.    Podizanje regionalne konkurentnosti i podsticanje privrednog razvoja kroz poboljšanje poslovnog ambijenta.

Ukupna vrednost Programa mera je 1.709.223.000 dinara, od čega je 799.000.000 dinara obezbeđeno iz budžeta Republike Srbije, a 910.223.000 dinara iz kredita Evropske investicione banke (EIB). Ova sredstva biće uložena u infrastrukturne projekte od regionalnog i lokalnog značaja kroz sledeće mere:
1.    Mera podrške razvoju regionalne infrastrukture
2.    Mera podrške razvoju infrastrukture u mesnim zajednicama
3.    Mera podrške investicijama kroz realizaciju infrastrukturnih projekata
4.    Mera unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno

Ovlašćeni podnosioci predloga projekata u okviru Programa su, u zavisnosti od mere podrške, nadležna ministarstva i jedinice lokalne samouprave, ili samo jedinice lokalne samouprave.

Ispunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata. Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su kompletne i blagovremeno podnete.

Rok za podnošenje prijava je 12. april 2013. godine

Link

zp8497586rq

Konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi „DRUGAČIJE OD DRUGIH"

ReportersSKGO

Konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi „DRUGAČIJE OD DRUGIH”
•    Ukoliko ste novinar lokalnog, regionalnog ili nacionalnog medija
•    Ukoliko ste u periodu od 1. aprila do 15. oktobra 2013. godine izveštavali o jednoj od sledećih tema: evro integracije, zaštita životne sredine, rodna ravnopravnost i unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou
•    I ukoliko ste o ovim temama izveštavali drugačije od drugih
Prijavite se na naš konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi.

Šta želimo da postignemo ovim konkursom?
Naš cilj je da istaknemo važnost i ulogu koju lokalne vlasti imaju u pomenutim oblastima, a u cilju daljeg poboljšanja rada lokalnih administracija i unapređenja kvaliteta usluga koje pružaju građanima.
Koje su teme konkursa?
•    Evropske integracije na lokalnom nivou
•    Zaštita životne sredine na lokalnom nivou
•    Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou
•    Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou

U kojim kategorijama dodeljujemo nagrade?
U okviru konkursa „Drugačije od drugih” dodeljujemo ukupno osam nagrada. Četiri nagrade – po jedna za svaku od navedenih tema biće dodeljene medijima sa  nacionalnom/regionalnom pokrivenošću, a četiri nagrade – lokalnim medijima.

Na koji način se možete prijaviti na konkurs?
Pošaljite nam objavljene tekstove ili emitovane priloge na sledeći način:
•    štampani prilozi – u štampanoj ili elektronskoj formi (kopija teksta sa podacima o autoru, datumu objave i novinskoj redakciji, uključujući kontakt informacije autora)
•    elektronski – radio i televizijski prilozi (kopija priloga na dvd disku, uključujući podatke o autoru, datumu emitovanja i televizijskoj/radio stanici na kojoj je prilog emitovan, kao i kontakt informacije autora)
•    onlajn – print screen i link ka objavljenom prilogu (uključujući podatke o autoru, datumu objave i medijskom veb portalu na kojem je tekst objavljen, kao i kontakt informacije autora)

ADRESA na koju treba dostaviti materijal:
STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA – Služba za informisanje
Makedonska 22/VIII,  11 OOO Beograd
sa naznakom – IZBOR ZA NAJBOLJE MEDIJSKE PRILOGE
ili
elektronskim putem na: katarina.arambasic@skgo.org ili zeljko.krnetic@skgo.org

Kako ćemo oceniti ko je najbolji?
Ocenu o najboljim medijskim prilozima na tražene teme prepustićemo nezavisnom žiriju koji čine iskusni urednici i novinari vodećih redakcija.

A nagrade su?
Autore najboljih priloga nagradićemo tablet računarima.
Nagrađeni prilozi biće predstavljeni na finalnom skupu u novembru 2013. godine.

Kraj konkursa: 15.10.2013. godine.

Za dodatna pitanja…
Služba za informisanje SKGO, 011/3223-446, e-mail: katarina.arambasic@skgo.org ili zeljko.krnetic@skgo.org

Link

zp8497586rq

Studijsko putovanje – Preduzetništvo u Evropskoj uniji i politika malih i srednjih preduzeća na lokalnom nivou

study-tour-medSKGO

Studijsko putovanje – Preduzetništvo u Evropskoj uniji i politika malih i srednjih preduzeća na lokalnom nivou

Kraj: 15.04.2013.

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Preduzetništvo u Evropskoj uniji i politika malih i srednjih preduzeća  na lokalnom nivou ” koje će se održati od 22. do 24. maja 2013. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti preduzetništva i sa politikom  malih i srednjih preduzeća  na lokalnom nivou u Evropskoj uniji. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati priliku da razmene znanja sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Učesnici svake zemlje će održati prezentaciju na temu „Politika malih i srednjih preduzeća  na lokalnom nivou”  u trajanju od 5 do 7 minuta.

Zainteresovane molimo da najkasnije do ponedeljka, 15. aprila 2013. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)

Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Link

zp8497586rq

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2013. godini i osnovne informacije

javni radNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2013. godini i osnovne informacije

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja I unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Poslodavac – izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Za sprovođenje javnog rada Nacionalna služba isplaćuje poslodavcu – izvođaču javnog rada sredstva za:
– zaradu nezaposlenim licima
– troškove dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica
– troškove sprovođenja javnih radova i
– troškove obuke.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1. isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od:
– 23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;
– 24.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme;
– 25.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;
– 26.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme;

2. naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja;

3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu u visini od:
– 1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti;
– 3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja I obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine I prirode.

4. Naknada troškova organizovanja obuke
U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka u toku trajanja javnog rada, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove.

Poslodavac – izvođač javnog rada može ostvariti naknadu za organizovanje obuke, u jednokratnom iznosu od 50.000,00 dinara po javnom radu.
Poslodavac – izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Nacionalna služba, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom i plaćanje razlike doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na utvrđenu razliku zarade.

PODNOŠENjE PRIJAVE
Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
– organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave
– javne ustanove i javna preduzeća
– privredna društva
– preduzetnici
– zadruge
– udruženja građana.

OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, tel. 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Rok za podnošenje prijave za javne radove je 26.04.2013. godine.

Link

zp8497586rq

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom

kozmunkaNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom

OSNOVNE INFORMACIJE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac
– izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa.Javne radove sprovodi poslodavac
– izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Poslodavac
– izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada  koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

Rok z apodnošenje prijave za javne radove je 26.04.2013. godine.

Detaljne informacije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta

welcomeNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2013. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

Link

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2013. godini

older_workers_75NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2013. godini

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva učešće u finansiranju obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama.

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva:
– realizaciju obuke u trajanju od 80 do 1.040 časova, u skladu sa standardima programa obuka i
– zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme sa licima koja su sa uspehom završila obuku i njihovo zadržavanje  radnom odnosu najmanje 6 meseci.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

Link

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

04NACIONALNA SLUŽBA ZA ZPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

Za programe:

a) Refundacija troškova za asistenciju na radnom mestu i/ili

b) Refundacija troškova prilagođavanja radnog mesta

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava, a najkasnije do 01.12.2013. godine.

Link

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2013. godini

prakticno znanjeNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2013. godini

OSNOVNE INFORMACIJE
Program sticanja praktičnih znanja namenjen je poslodavcima koji zapošljavaj u nezaposlena lica bez kvalifikacija, koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), radi sticanja praktičnih znanja i veština za rad, obavljanjem jednostavnih,
konkretnih poslova.

Program sticanja praktičnih znanja podrazumeva:
– osposobljavanje nezaposlenih lica bez kvalifikacija u trajanju od 6 meseci i
– zadržavanje lica u radnom odnosu najmanje 6 meseci po isteku perioda osposobljavanja.

Poslodavcima koji su zasnovali radni odnos sa licima za vreme osposobljavanja, Nacionalna služba refundira:
– neto zaradu lica u mesečnom iznosu od 23.000,00 dinara i
– pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

PODNOŠENjE ZAHTEVA
Pravo učešća u realizaciji programa sticanja praktičnih znanja može ostvariti poslodavac pod uslovom:
– da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
– da račun nije u blokadi;
– da nije privredni subjekt u teškoćama, u smislu propisa kojima se reguliše kontrola i dodela državne pomoći;
– da je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku;
– da ima najmanje 1 zaposleno lice;
– da zapošljava nezaposleno lice sa evidencije Nacionalne službe koje:
o nema kvalifikaciju i iskustva za obavljanje poslova za koje se organizuje sticanje praktičnih znanja i
o u proteklih 6 meseci pre podnošenja zahteva za dodelu sredstava nije bilo u radnom odnosu kod tog poslodavca;
– da ima kadrovske kapacitete za praktično osposobljavanje lica za obavljanje jednostavnih poslova,
odnosno ima zaposlenog instruktora koji ima najmanje 12 meseci radnog iskustva na poslovima za koje se lice
osposobljava;
– da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za praktično osposobljavanje lica za obavljanje jednostavnih poslova, odnosno, radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti treba da odgovaraju veličini obrazovne grupe i da su u skladu sa standardima posla za koji se lica osposobljavaju.

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima pravo da u program uključi do dva nezaposlena lica, a poslodavac koji ima preko 10 za poslenih ima pravo da u program uključi nezaposlena lica čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog  broja zaposlenih.
Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa poslodavcem vrši selekciju nezaposlenih lica koja će biti uključena u program.

OSTALE INFORMACIJE
Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Link