Arhiva ‘Konkursi’

Šesti konkurs za Tempus projekte

EVROPSKA KOMISIJA

Šesti konkurs za Tempus projekte

Objavljen je šesti konkurs za projekte u okviru programa Tempus IV. Rok za konkurisanje je 26. mart 2013. godine do 12 časova po Briselskom vremenu.

U ovom konkursnom roku se očekuje da budžet za Srbiju iznosi nesto više od 10 miliona EUR, a o pravilima i načinima konkurisanja pogledajte više u tekstu konkusa na veb sajtu Izvrsne agencije EACEA.

Pozivamo Vas da iskoristite uvećan budžet za projekte, budući da je šesti konkurs ujedno i poslednji konkurs koji će biti raspisan u okviru Tempus programa. Očekujemo da krajem 2013. godine bude objavljen prvi konkurs u okviru novog programa EU za saradnju u oblasti obrazovanja, ali verujemo da ce početni budžet za ucesce institucija u Srbiji biti manji.

Uskoro ćemo na našem na sajtu objaviti i informacije o informativnim danima u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, kao i o radionicama koje će biti organizovane za pripremu projektnih prijava.

O pravilima i načinima konkurisanja pogledajte u tekstu konkursa.

Novi e-formular je raspoloživ na sajtu EACEA, kao i sva propratna dokumentacija.
Obavezno pogledajte nacionalne i regionalne prioritete za šesti konkurs Tempus projekata (od 57. do 66. strane).

Više informacija pronađite na EACEA.

Link

Poziv za predaju projekata u okviru programa “Višegrad +”

AMBASADA REPUBLIKE ČEŠKE

 

Poziv za predaju projekata u okviru programa “Višegrad +”

Ambasada Republike Češke obaveštava da je Međunarodni Višegradski fond izdao poziv za predaju grant projekata u okviru programa “Višegrad+”.

Ovi projekti, koji bi trebalo da odgovaraju minimum jednom od sledećih prioriteta: vladavina prava, dobra vladavina, regionalna saradnja i proces približavanja EU, trebalo bi da budu usmereni na prenošenje know how između nevladinih organizacija Višegradske grupe i zapadnog Balkana.

Rok: 31.12.2012.

Link

Studijsko putovanje – Energetska politika EU

SKGO

Studijsko putovanje – Energetska politika EU

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Energetska politika EU ” koje će se održati od 04. do 06. februara 2013. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti energetske politike. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati priliku da razmene znanja sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Učesnici svake zemlje će održati prezentaciju na temu „Energetska politika u Srbiji” u trajanju od 5 do 7 minuta.

Zainteresovane molimo da najkasnije do ponedeljka, 24. decembra 2012. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Preuzimanje dokumenata

Konkurs za izbor maskote opštine Kanjiža

DMO-KANJIŽA

Konkurs za izbor maskote opštine Kanjiža

Tema i ciljevi konkursa:
Cilj konkursa je dizajniranje maskote, koja će od strane žirija i publike biti proglašena za zvanični simbol opštine Kanjiže kao turističke destinacije. Maskota bi se upotrebila na turističkom web portalu Kanjiže i publikacijama izdatih od strane „DMO-Kanjiža“.

Konkurs raspisuje:
Destinacija menadžment organizacija „DMO –Kanjiža“ 24420 Kanjiža, Glavni trg 9

Uslovi konkursa:
Na konkurs se mogu prijaviti fizička lica iznad 15 godina starosti

Svako lice može da pošalje isključivo 1 prijavu u okviru koje može da prezentuje 3 ideje za maskotu – turistički simbol opštine Kanjiže, a koje moraju predstavljati sopstveno autorsko delo.

Prijava mora da sadrži i pismeni opis (najviše 6 kucanih redova), kojim se daje obrazlaže izbora maskote, odnosno njana simbolična veza sa turističkim vrednostima opštine Kanjiža.

Prijava sa idejnim rešenjem/rešenjima maskote može se predate na CD disku, u PDF ili JPG format putem pošte na adresu 24420 Kanjiža, Glavni trg 9 ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: dmokanjiza@gmail.com

Rok za prijavu je 31. januar 2013. godine.

Naknadne prijave se neće razmatrati.

Autorska prava:
Za vreme trajanja konkursa, do proglašenja rezultata, imena autora idejnih rešenja maskota neće biti objavljena, već će biti anonimna kako za članove žirija, tako i za širu javnost.

DMO-Kanjiža“ polaže pravo na korišćenje maskote uz naznaku autora iste bez plaćanja naknade za autorska prava na neodređeno vreme u bilo koje marketinške svrhe –za online i offline internet prezentacije, turističke publikacije, kao u svrhu predstavljanja na sajmovima, itd…

Za eventualne povrede ličnih i autorskih prava trećih lica prilikom javnog predstavljanja maskote potpunu materijalnu i moralnu odgovornost preuzima pošiljaoc prijave.

DMO-Kanjiža“ zadržava pravo na isključenje onih prijava koje po sadržaju ili bilo kom osnovu nisu u skladu sa zahtevima i ciljevima konkursa.

Konkursni rokovi:
Konkurs je raspisan 12. decembar 2012.

Rok za slanje prijava: 31. januar 2013.

Objavljivanje rezultata konkursa: 15. mart 2013.

Zadaci žirija:
Bez poznavanja imena autora prispelih radova, žiri koji će se sastojati od članova predsedništva “DMO-Kanjiža” i zaposlenih u opštinskoj upravi izabraće po svojoj procenu najbolji rad, koji će u narednom periodu predstavljati maskotu Kanjiže, kao turističke destinacije.

Ukoliko ni jedan od prispelih radova ne ispunjava ciljeve konkursa, žiri može da proglasi konkurs neuspešnim.

Kriterijumi ocene radova:
Maskota mora biti dizajnirana tako da se može lako sačiniti u različitim dimenzijama od različitih materijala, da je jasna i upotrebljiva kako u boji, tako i u crno-beloj varijanti.

Mora da sadrži barem jedan element po kome je Kanjiža prepoznatljiva kao turistička destinacija.

Izabranu maskotu će usavršiti profesionalni dizajner, radi obezbeđenja što bolje iskorišćenosti iste.

Glasanje
Građani će moći da glasaju na Facebook stranici Destinacija Menadžment Organizacija Kanjiža do 28. Februara 2013. Godine

Autor maskote koji osvoji glas publike dobiće specijalnu nagradu, a pred žirijem će imati prednost +1 glasa u odnosu na ostale takmičare

Nagrade:
I nagrada : 20.000 dinara u gotovini i 1 večera za dve osobe

II nagrada najbolji rad po osnovu glasanje publike dobije : wellnes vikend za 2 osobe

3 glasača dobiljaju večera za 2 osobe

Link

Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade za 2012. godinu za posebne rezultate i doprinose razvoju obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvojaupućuje javni poziv svim zainteresovanim obrazovno-vaspitnim ustanovama, strukovnim udruženjima prosvetnih radnika, obrazovno-naučnim institucijama, univerzitetima, drugim pravnim i fizičkim licima da predlože kandidate za dodelu Svetosavske nagrade za 2012. godinu.
Svetosavska nagrada je priznanje za posebne rezultate i doprinose razvoju i unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse i razvoju naučnih dostignuća u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji u 2012. godini.

Pravo da budu predloženi za dodelu Svetosavske nagrade imaju:
– učenici osnovnih škola
– učenici srednjih škola
– studenti, postdiplomci i doktoranti
– zaposleni u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školama sa domom učenika i visokoškolskim ustanovama
– ustanove (predškolske, osnovne i srednje škole, škole sa domom učenika i visokoškolske ustanove)
– stručna društva prosvetnih radnika i zajednice škola
– autori stručnih i naučnih dela iz oblasti obrazovanja i vaspitanja
– ostali pojedinci i institucije koji učestvuju u formalnom i neformalnom obrazovanju i posebno doprinose razvoju i unapređivanju prosvete i afirmaciji opštih i posebnih standarda postignuća (novinari, mediji, privredna društva, izdavačke organizacije, fondovi, zadužbine i drugi)

Predlog za dodelu Svetosavske nagrade treba da sadrži:
– obrazložen predlog za dodelu nagrade na srpskom jeziku, u štampanoj formi
– dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz predloga
– profesionalnu biografiju za fizička lica
Podnosioci predloga mogu bitipravna i fizička lica.

Svi zainteresovani mogu svoje predloge dostavljati na adresu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Rok i način za dostavljanje predloga: Predlozi se dostavljaju najkasnije do 20. decembra 2012. godine, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade za 2012. godinu“.

Kriterijumi za dodelu Svetosavske nagrade za 2012. godinu biće objavljeni na veb sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Komisija razmatra pristigle predloge i predlaže ministru kandidate za dodelu Svetosavske nagrade.

Imena dobitnika Svetosavske nagrade biće objavljena na veb sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvojai u listu „Prosvetni pregled“.

Svetosavsku nagradu za 2012. godinu dodeljuje ministar 27. januara 2013. godine.

Link

Otvoren konkurs za Najbolje iz Srbije 2012

MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Otvoren konkurs za Najbolje iz Srbije 2012

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Privredna komora Srbije i dnevni ekonomski list “Privredni pregled” raspisali su konkurs za 9. po redu akciju “Najbolje iz Srbije”.

Ciljevi akcije usmereni su na promovisanje vrednosti domaće privrede i tržišnog načina poslovanja. Potrošači i kompanije akciju vide kao promovisanje najboljih brendova koje ima Srbija, a jaki i prepoznatljivi brendovi odslikavaju uspešnu privredu i pokazatelj su njene snage i stabilnosti.

Akcija ”Najbolje iz Srbije” je usmerena na jačanje imidža domaćih brendova, ali i jačanje konkurencije, uz podršku inovativnosti i afirmaciju lokalnih brendova. Akcijom se daje podrška i stranim investitorima i inostranim firmama za ostvarene poslovne rezultate na našem tržištu.

Pobednici dobijaju pravo da znak “Najbolje iz Srbije” koriste kao znak kvaliteta i poverenja na proizvodima, kao i u promotivnim i marketinškim aktivnostima.

Nagrade, priznanja, statue i plakete “Najbolje iz Srbije” dodeljuju se i ove godine u više kategorija za robne i korporativne brendove. Ocenjivanje prijavljenih brendova obavljaće se prema kriterijumima, koje su utvrdili profesori Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Pravo učešća u akciji imaju svi privredni subjekti iz Srbije, u kategorijama koje zavise od vrste njihove delatnosti. Organizatori zadržavaju pravo da ne dodele prvu nagradu u kategorijama u kojima nema dovoljno prijavljenih učesnika, ili ukoliko nijedan od prijavljenih brendova ne bude imao dovoljno poena.

Upitnik za prijavljivanje i detaljne informacije o metodologiji, kriterijumima izbora, žiriju i nagradama dostupni su na sajtu www.najboljeizsrbije.rs , kao i www.pks.rs/najboljeizsrbije a moguće ih je dobiti i telefonom 011/3300 924, mejlom najboljeizsrbije@pks.rs , ili lično u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, Beograd, svakog radnog dana od 08.30 do 16.30 časova.

Sve informacije o akciji mogu se dobiti i u redakciji dnevnog ekonomskog lista “Privredni pregled”, čiji su brojevi telefona 011/3196 318 i 011/3196 323.

Javni poziv na konkurs za učešće u akciji “Najbolje iz Srbije 2012.” otvoren je do 14. decembra 2012. godine.

Osim što je garancija standarda i kvaliteta, domaći brend je i jedinstvena ideja, stav, ili koncept, aktivno prisutan i uvrežen u svesti potrošača.
Preduzetnički duh, usvajanje marketinških principa u poslovanju, briga za potrošača, inovativnost i kvalitet proizvoda, uz uspešnu komunikaciju sa komintentima na tržištu, omogućili su dosadašnjim dobitnicima priznanja “Najbolje iz Srbije” da postanu lideri u svojim granama i primer za poslovanje drugim kompanijama.

Link

Bespovratna sredstva NVO-ima za razvoj i unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i neprofitnim institucijama za razvoj i unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (slovima: jedanmiliondinara) u cilju razvoja i unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije kod dece u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na području AP Vojvodine.

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012.godinu, na poziciji 627, ekonomska klasifikacija 481-dotacije nevladinim organizacijama, 4819-dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 prihodi iz budžeta.

CILJEVI FINANSIRANJA:
-podsticanje aktivnosti predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, kojima se, kod dece i učenika afirmiše štednja postojeće energije;

-unapređenje rada neprofitnih organizacija i udruženja građana koji imaju za cilj unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije;

-podrška programima za razvoj svesti dece predškolskog uzrasta i učenika srednjih i osnovnih škola o problemu energetske krize, racionalnoj upotrebi energije i unapređenja saznanja o obnovljivim izvorima energije.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije sa teritorije AP Vojvodine

2. Podnosilac može aplicirati sa jednim projektom.

3. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 57 ili sa sajta www.psemr.vojvodina.gov.rs

4. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– fotokopiju rešenja o PIB-u
– popunjenu prijavu sa podacima o organizaciji/udruženju
– overenu fotokopiju izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
– projekat sa opisom aktivnosti kojima će se razviti i unaprediti oblast primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije u osnovnim i srednjim školama na području AP Vojvodine
– budžet projekta

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16 poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom “JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i neprofitnim institucijama za razvoj i unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na području AP Vojvodine”

5. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekta donosi Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine na predlog Komisije.

7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac prijave potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine.

Rok za podnošenje prijava na konkrus je 17.12. 2012.godine

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine na telefon 021/487-4337.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investiciju i nabavku osnovnih sredstava

FOND ZA RAZVOJ PRIVREDE OPŠTINE KANJIŽA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investiciju i nabavku osnovnih sredstava

I Cilj dodele sredstava
Osnovni cilj dodele bespovratnih sredstava za MSP i preduzetnike predstavlja podrška razvoju netehnoloških i tehnoloških inovacija, poboljšanje nivoa tehničke opremljenosti, podsticanje i povećanje efikasnosti proizvodnih, uslužnih i ostalih delatnosti, unapređenje stepena konkurentnosti,povećanje obima prometa na domaćem i međunarodnom tržištu, a sve to putem sufinansiranja nabavke sredstava, tj. pružanjem novčane pomoći.

II Namena i merila dodele sredstava:
1. –podrška izradi planova u okviru javnog privatnog partnerstva
2. – za nabavku opreme, uređaja i postrojenja i softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti privrednog subjekta,sticanje i usavršavanje znanja zaposlenih
3. –za pripremu preduzeća ili preduzetništva za povećanje energetske efikasnosti;
4. – za pribavljanje ekoloških standarda
Osnov za finansiranje može predstavljati svaka nabavka ili investicija realizovana 2012. čija je isplata na osnovu fakture kompletno izvršena ili je nabavka u toku, što se dokazuje predračunom i izvodom tekućeg računa.

Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici, koje vode dvojno knjigovodstvo i deoničarska društva sa sedištem na teritoriji opštine Kanjiža.

Upravni odbor Fonda će vršiti dodelu nepovratnih sredstava u najmanjem iznosu od 150.000,00 dinara a najviše do 50% celokupnog iznosa investicije ili nabavke bez obračunatog PDV-a, koji će biti neposredno usmeravan na račun korisnika.

Merila i kriterijumi dodele sredstava prema Programu Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža za 2012. čine:
-Finansijska stabilnost učesnika, ljudski resursi i uticaj projekta na zapošljavanje
(maksimalno 55 boda)
-Štednja energije, prerade sekundarnih sirovina i zaštita životne sredine (maksimalno 10 boda)
-Veće sopstveno učešće, veće učešće banke i drugih u odnosu na tražena sredstva (maksimalno 15 boda)
-Doprinos strategiji razvoja opštine Kanjiža (maksimalno 20 boda)
Isplata dodeljenih sredstava će se vršiti nakon potpisivanja ugovora između dobitnika konkursa i Fonda.

Finansirani projekti moraju biti realizovani na teritoriji opštine Kanjiža.

Nemaju pravo učešća na konkursu:
-članovi Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža, kao ni zaposleni u opštinskoj upravi i lokalnoj samoupravi opštine Kanjiža
– preduzeća i preduzetnici pod stečajem i likvidacijom ili koji su nelikvidni odnosno posluju s gubitkom protekle tri godine.
-poslovna delatnost je registrovana posle 01. 01. 2009. god.
-imaju manje od 2 zaposlenog.

Može se nabaviti samo oprema povezana sa osnovnom delatnošću.

Svaki učesnik može konkurisati sa jednom prijavom za konkurs.

Minimalni iznos ukupne nabavke ili investicije ne može biti manja od 300.000,00 dinara.
Odluku po prispelim prijavama će doneti Upravni odbor Fonda u roku od 5 dana od dana isteka roka konkursa.
III Dokumenti koji se podnose uz zahtev za dodelu bespovratnih sredstava
Za namenu II/1- podrška izradi planova u okviru javnog privatnog partnerstva:
1.popunjena prijava
2.dokumenat o osnivanju i sporazum konzorcijuma
Za namene II/2.,II/3, i II/4
1.popunjena prijava
2.finansijski izveštaj za prethodne tri godine
3.izvod o registraciji ne stariji od 6 meseci
4.potvrda o izmirenju poreskih obaveza
5. biznis plan po metodologiji Fonda sa detaljnim opisom projekta
6.predračun,
7.izjavu o svim drugim „de minimis“ državnim pomoćima, dobijenih u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu.
Konkurs Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža važi do 11.12.2012.
Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja na sledeću adresu:
Opština Kanjiža
24420 Kanjiža
Trg Glavni br.1.
Sa sledećom naznakom:
Fond za razvoj privrede opštine Kanjiža
ili se predaje lično u Uslužni centar (kancelarija br. 2.)

Nepotpune i neblagovremene molbe se neće uzimati u obzir. Detaljnije informacije možete dobiti u kancelariji broj 9 zgrade Opštine Kanjiža.

Odluka Upravnog odbora Fonda za dodelu bespovratnih sredstava je konačna.

Link

Konkurs – za sufinansiranje radova i izradu projektne dokumentacije iz oblasti vodosnabdevanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje radova i izradu projektne dokumentacije iz oblasti vodosnabdevanja

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat), učestvovaće u 2012. godini bespovratnim sredstvima u sufinansiranju radova na izradi projektne dokumentacije, izgradnji ili rekonstrukciji vodozahvatnih objekata, u ukupnom iznosu do 40.000.000,00 dinara.

Radovi i projekti, u smislu ovog konkursa, se odnose na izradu glavnih projekata i izgradnju ili rekonstrukciju vodozahvatnih objekata, kao što je bušenje i opremanje bunara, objekata i opreme za poboljšanje kvaliteta vode-fabrika vode, javnih česmi, crpnih stanica, rezervoara i glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije.

Sredstva za sufinansiranje izrade glavnih projekata i izgradnju ili rekonstrukciju vodozahvatnih objekata su obezbeđena iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.
Pravo učešća na konkursu imaju Gradovi i Opštine, a za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači gradovi i opštine.

Za učešće na konkursu potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:

•    Izmirena obaveza za vodnu naknadu za korišćenje vodnog dobra od strane budućih korisnika sredstava (mesne zajednice i gore pomenuta preduzeća), a zaključno sa 30.09.2012. godine. Ukoliko budući korisnik sredstava nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživano po tom osnovu. Izjava se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs;
•    Dostavljen kompletan izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima, koje je finansirao Sekretarijat, gde su istekli rokovi pravdanja sredstava (ukoliko je bio korisnik sredstava);
•    Obezbeđena investiciono-tehnička dokumentacija na nivou glavnih izvođačkih projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije (za izgradnju ili rekonstrukciju vodozahvatnih objekata);
•    Pribavljeni prethodni uslovi i saglasnosti za izgradnju objekta od nadležnih organa (za izgradnju ili rekonstrukciju vodozahvatnih objekata).

Za aktivnost izrade projektne dokumentacije iz oblasti vodosnabdevanja podnosi se sledeća dokumentacija:

1.    Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv budućeg projekta vodosnabdevanja za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju;
2.    Odluka nadležnog organa o izradi glavnog projekta;
3.    Uverenje nadležnog organa lokalne samouprave da podržava izradu glavnog projekta;
4.    Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
5.    Ponuda sa predmerom i predračunom troškova za izradu glavnog projekta.

Za aktivnost izgradnje ili rekonstrukcije objekata iz oblasti vodosnabdevanja podnosi se sledeća dokumentacija:

1.    Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv objekta za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju;
2.    Odluka nadležnog organa o izgradnji objekata;
3.    Izvod iz glavnog projekta objekta sa kojim se učestvuje na konkursu, koji mora da sadrži kratak opis i prikaz osnovnih karakteristika objekta (tehnološki deo, hidrotehnički deo, građevinski deo i deo o zaštiti izvođača), predračun radova, prikaz objekta na situaciji pogodne razmere, tako da se jasno vidi njegov položaj u odnosu na ostale objekte u sistemu za snabdevanje vodom, osnova i glavni presek objekta u pogodnoj razmeri (za glavne dovodnike uzdužni profil);
4.    Izveštaj organizacije koja je izvršila tehničku kontrolu projekta;
5.    Odluka nadležnog organa investitora o građenju objekta i izvoru sredstava (ako se građenje finansira udruženim sredstvima ili iz kredita, priložiti odluku svakog udružioca o odobrenju sredstava odnosno kredita);
6.    Uverenje nadležnog organa lokalne samouprave da podržava izgradnju objekta;
7.    Lokacijska dozvola;
8.    Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
9.    Ponuda sa predmerom i predračunom troškova za izvođenje radova i/ili nabavku i ugradnju opreme.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 ili lično putem pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine zaključno sa 05.12.2012. godine.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene, se neće razmatrati.

Kriterijumi za ocenu dospelih prijava:

1.    Da li su budući projekti/objekti u sastavu regionalnih sistema za snabdevanje vodom;
2.    Postojeća problematika u snabdevanju vodom, stvarne potrebe i raspoložive količine vode u postojećem sistemu snabdevanja vodom;
3.    Vrsta i broj potrošača vode za koje se obezbeđuje voda;
4.    Ekonomske mogućnosti investitora i organa lokalne samouprave;
5.    Stepen obezbeđenosti vlastitih sredstava, dokaze o obezbeđenosti sredstava za izradu glavnog projekta/izgradnju objekata uključujući i odluke nadležnih organa i institucija koje učestvuju u finansiranju izrade glavnih projekata/izgradnje objekata o odobrenju sredstava za tu namenu, sa iznosom i izvorom tih sredstava;
6.    Da li je investitor već koristio sredstva Sekretarijata za ove namene;
7.    Stanje pripremljenosti investiciono-tehničke dokumentacije (istražni radovi, pouzdani podaci o kvalitetu sirove vode, tehnološki postupak za pripremu vode za piće);
8.    Kvalitet podnete dokumentacije;
9.    Ostali specifični uslovi (npr. razvijenost opštine).

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava biće regulisana ugovorom.

Rok za završetak izrade projektne dokumentacije i izgradnju i rekonstrukciju objekata za koja su dodeljena sredstva je 9 (devet) meseci od dana prispeća sredstava na račun korisnika.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021/487-4430 ili 064/274-22-73, 063/113-73-62. Osoba za kontakt: Veljko Komad, načelnik odeljenja.

Obrasce: Prijave na konkurs i Izjave se mogu preuzeti sa veb stranice: ww.psp.vojvodina.gov.rs

Konkurs – za odvođenje i prečišćavanje fekalnih otpadnih voda

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za odvođenje i prečišćavanje fekalnih otpadnih voda

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat), učestvovaće u 2012. godini bespovratnim sredstvima u sufinansiranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za odvođenje i prečišćavanje fekalnih otpadnih voda, u ukupnom iznosu do 40.000.000,00 dinara.
Projekti, u smislu ovog konkursa, se odnose na izradu glavnih projekata za izgradnju ili rekonstrukciju kolektorskih vodova, crpnih stanica i uređaja za prečišćavanje otpadnih-fekalnih voda.

Sredstva, za sufinansiranje izrade glavnih projekata za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za odvođenje i prečišćavanje fekalnih otpadnih voda, su obezbeđena iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Pravo učešća na konkursu imaju Gradovi i Opštine, a za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači gradovi i opštine.

Za učešće na konkursu potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:

•    Izmirena obaveza za vodnu naknadu za ispuštenu vodu od strane budućih korisnika sredstava (mesne zajednice i gore pomenuta preduzeća), a zaključno sa 30.09.2012. godine. Ukoliko budući korisnik sredstava nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživano po tom osnovu. Izjava se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs;
•    Dostavljen kompletan izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima, koje je finansirao Sekretarijat, gde su istekli rokovi pravdanja sredstava (ukoliko je bio korisnik sredstava).

Za aktivnost izrade projektne dokumentacije za odvođenje i prečišćavanje fekalnih otpadnih voda podnosi se sledeća dokumentacija:

1.    Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv budućeg projekta fekalne kanalizacije za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju;
2.    Odluka nadležnog organa o izradi glavnog projekta;
3.    Uverenje nadležnog organa lokalne samouprave da podržava izradu glavnog projekta;
4.    Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
5.    Ponuda sa predmerom i predračunom troškova za izradu glavnog projekta.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 ili lično putem pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine zaključno sa 05.12.2012. godine.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene, se neće razmatrati.

Kriterijumi za ocenu dospelih prijava:

1.    Da li su budući projekti objekata u sastavu regionalnih sistema za odvođenje otpadnih voda;
2.    Postojeća problematika u odvođenju otpadnih voda, stvarne potrebe i raspoložive količine otpadne vode u postojećem sistemu za odvođenje otpadnih voda;
3.    Vrsta i broj korisnika za koje se obezbeđuje kanalizacija;
4.    Ekonomske mogućnosti investitora i organa lokalne samouprave;
5.    Stepen obezbeđenosti vlastitih sredstava, dokaze o obezbeđenosti sredstava za izradu glavnog projekta uključujući i odluke nadležnih organa i institucija koje učestvuju u finansiranju izrade glavnog projekta o odobrenju sredstava za tu namenu, sa iznosom i izvorom tih sredstava;
6.    Da li je investitor već koristio sredstva Sekretarijata za ove namene;
7.    Stanje pripremljenosti opšte dokumentacije (pouzdani podaci o količini i stepenu zagađenosti otpadne vode, tehnološki postupak za prečišćavanje otpadnih voda);
8.    Kvalitet podnete dokumentacije;
9.    Ostali specifični uslovi (npr. razvijenost opštine).

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava biće regulisana ugovorom.

Rok za završetak izrade projektne dokumentacije, za koja su dodeljena sredstva, je 9 (devet) meseci od dana prispeća sredstava na račun korisnika.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021/487-4430 ili 064/274-22-73, 063/113-73-62. Osoba za kontakt: Veljko Komad, načelnik odeljenja.

Obrasce: Prijave na konkurs i Izjave se mogu preuzeti OVDE