Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020 – 2022. godine.

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE I KANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020 – 2022. godine Osnovni zadaci Posebne međuministarske […]

Nastavi

Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019. godin

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019. godin I. Uvod i predmet Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) upućuje javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u primeni principa dobrog upravljanja. Sredstva koja će biti dodeljena jedinicama […]

Nastavi

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva: 1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju […]

Nastavi